• Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym

Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym

 • Autor: Maria Czech
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-013-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka podejmuje problem rozwoju rynku credit default swap, jego funkcjonowania oraz rozpoznania czynników wpływających na zmiany spreadów średnioterminowych CDS. W książce wykazano, że średnioterminowe CDS są instrumentami wielofunkcyjnymi, znajdującymi zastosowanie nie tylko w instytucjach finansowych, ale również w przedsiębiorstwach niefinansowych, a pośrednio nawet mogą być użyteczne dla inwestorów indywidualnych i innych obserwatorów rynku finansowego. Dostarczają bowiem wiedzy na temat globalnych procesów makroekonomicznych i kondycji finansowej poszczególnych państw.

Spis treści:

Wstęp

1. CHARAKTERYSTYKA ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP

1.1. Wprowadzenie do średnioterminowych credit default swap
1.2. Istota średnioterminowych credit default swap
1.3. Pojęcie i znaczenie aktywów bazowych w średnioterminowych credit default swap
1.4. Typologia średnioterminowych credit default swap
1.5. Funkcje i możliwości wykorzystania średnioterminowych credit default swap
1.6. Specyfika średnioterminowych CDS na tle innych instrumentów transferu ryzyka kredytowego

2. GLOBALNY RYNEK ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP

2.1. Oddziaływanie procesów społeczno-ekonomicznych na rozwój średnioterminowych credit default swap
2.2. Uczestnicy rynku średnioterminowych credit default swap
2.3. Wykorzystanie średnioterminowych CDS w procesie kształtowania adekwatności kapitałowej i dywersyfikacji portfela kredytowego w instytucjach bankowych
2.4. Konsekwencje asymetrii informacji na rynku średnioterminowych credit default swap
2.5. Znaczenie agencji ratingowych dla rynku średnioterminowych credit default swap

3. ROZWÓJ GLOBALNEGO RYNKU ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP W LATACH 2005–2017


3.1. Kierunki i dynamika zmian na rynku średnioterminowych credit default swap
3.2. Analiza zmian na rynku pojedynczych średnioterminowych credit default swap
3.3. Analiza zmian na rynku złożonych średnioterminowych credit default swap
3.4. Średnioterminowe transakcje sovereign credit default swap

4. CZYNNIKI ZMIAN SPREADÓW ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP NA DŁUG PUBLICZNY

4.1. Wpływ wskaźników makroekonomicznych na spready średnioterminowych CDS
4.2. Wpływ kursów walutowych na spready średnioterminowych credit default swap
4.3. Wpływ indeksów giełdowych na spready średnioterminowych credit default swap
4.4. Analiza współzależności spreadów średnioterminowych credit default swap

5. RYNEK ŚREDNIOTERMINOWYCH CREDIT DEFAULT SWAP PO KRYZYSIE FINANSOWYM

5.1. Propozycje regulacji rynku CDS i ich wpływ na rozwój średnioterminowych CDS
5.2. Nowa rola CCP w średnioterminowych credit default swap
5.3. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna średnioterminowych CDS
5.4. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna pojedynczych średnioterminowych credit default swap
5.5. Jakość aktywów bazowych a wartość nominalna złożonych średnioterminowych credit default swap

Zakończenie
Aneks
Literatura
Spis rysunków i tabel

Maria Czech
dr, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z innowacji na rynkach finansowych, zarządzania instytucjami finansowymi oraz z bankowości.

Książki tego autora

A New Look At The Role OF Sovereing Credit Default Swaps. Global Financial Stability Report,
Chapter 2, International Monetary Fund, kwiecień 2013.
Aït-Sahalia, Y., R.J.A. Laeven, L. Pelizzon, Mutual Excitation in Eurozone Sovereign CDS,
„SSRN Electronic Journal” 183(2), May 2014: https://www.researchgate.net/publica-
tion/262526742_Mutual_excitation_in_Eurozone_sovereign_CDS.
Aizenman, J., M. Hutchison, Y. Jinjarak, What is the Risk of European Sovereign Debt Default.
Fiscal Space CDS Spread and Market Mispricing of Risk, „Journal of International Money
and Finance”, Vol. 34, Issue C, 2013, https://www.nber.org/papers/w17407.pdf.
Alper, E., L Forni, M. Gererd, Pricing of Sovereign Credit Risk: Evidence From Advanced Eco-
nomies During the Financial Crisis, „International Finance”, Vol. 16, Issue 2, 19.09.2013,
DOI: 10.1111/j.1468-2362.2013.12028.x.
Altman, E., J. Caouette, P. Narayanan, Managing Credit Risk, New York: Wiley & Sons, 1998.
Aluchna, M., Mechanizmy Corporate governance w spółkach giełdowych, Warszawa: SGH, 2007.
Anston, M.J.P, F.J. Fabozzi, M. Choudhry, R.R. Chen, Credit Derivatives: instruments, applica-
tions and pricing, Hoboken, New Yersey: John Wiley & Sons Inc., 2004.
Appadurai, A., Disjunction and Difference in the Global Cultural Economy, [w:] Global Cultu-
re: Nationalism, Globalization and Modernity, autor: (red.), M., Featherstone, London:
SAGE Publications Ltd, 1990.
Argentina, Central Bank OF. https://www.bcra.gob.ar/Varios/English_information.asp.
Arrow, K.J., Essays in the Theory of Risk-Bearing. North-Holland Pub. Co, 1976.
Australia, Reserve Bank of. https://www.rba.gov.au/.
Australian Bureau of Statistic. https://www.abs.gov.au/.
 Bank for International Settlements (BIS). „OTC derivatives statistics. Credit default swaps, by
remaining maturity. https://stats.bis.org/statx/srs/table/d10.3?p=20172&c= [01.2019].
Bank for International Settlements (BIS). OTC derivatives statistics. Credit default swaps, by
type of position. https://stats.bis.org/statx/srs/table/d10.1?p=20172&c= [01.2019].
Bank for International Settlements (BIS). OTC derivatives statistics. Credit default swaps, by
rating category. https://stats.bis.org/statx/srs/table/d10.2?p=20172&c= [01.2019].
Bank for International Settlements (BIS). OTC derivatives statistics. Credit default swaps,
by sector of reference. https://stats.bis.org/statx/srs/table/d10.4?p=20172&c= [01.2019].
Bank for International Settlements (BIS). OTC derivatives statistics. Global OTC derivati-
ves market (1). https://stats.bis.org/statx/srs/table/d5.1?p=20172&c= [01.2019].
Bank for International Settlements (BIS). OTC derivatives statistics. Global OTC derivati-
ves market (2). https://stats.bis.org/statx/srs/table/d5.2?p=20172&c= [01.2019].206 Literatura
Bank for International Settlements (BIS). Semiannual OTC derivatives statistics. Bank for
International Settlements (BIS). www.bis.org [11.2017].
Bank for International Settlements. Long-term  Rating  Scales  Comparison. February 2016.
http://www.bis.org/bcbs/qis/qisrating.htm.
Bank for International Settlements. Monetary and Economic Department. Statistical rele-
ase. OTC derivatives statistics at end-December 2014. Bank for International Settlements.
April 2015. www.bis.org [02.2016].
Bank for International Settlements. OTC derivatives statistics. OTC derivatives outstanding.
https://www.bis.org/statistics/derstats.htm?m=6%7C32%7C71 [01.2019].
Bank for International Settlements. Statistical release. OTC derivatives statistics at end-Decem-
ber 2014. Monetary and Economic Department, April 2015.
Bank of America Merrill Lynch. BofAML’s Transforming World Atlas. http://www.wtc-
phila.org/uploads/4/9/5/7/49572435/bofaml-transforming-world-atlas-2015-08.pdf,
[02.03.2016].
Bank of England, Developing a Supervisory Approach to Credit Derivatives, Supervision and
Surveillance, Discussion Paper, November 1996.
Bank Of England. https://www.bankofengland.co.uk/.
Bank of Japan. https://www.boj.or.jp/en/index.htm/.
Bank, South African Reserve. https://www.resbank.co.za/.
Bankier. Recesja w Niemczech Problem dla Polski, https://www.bankier.pl/wiadomosc/
Recesja-w-Niemczech-Problem-dla-Polski-7635784.html.
Banks, E., M. Glantz, P. Siegel, Credit Derivatives: Techniques to Manage Credit Risk for Finan-
cial Professionals. New York: McGraw-Hill Financial Education Series, 2006.
Barrett, R., J. Ewan, BBA Credit Derivatives Report 2006. London: British Bankers’ Asso-
ciation, 2006.
Bauman, Z., Globalizacja, Warszawa: PIW, 2000.
BBC News. Buffett warns on investment ‘time bomb’. BBC News. March 2003. http://
news.bbc.co.uk/2/hi/2817995.stm.
Bednarczyk, T.H., Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego, [w:]
„Zarządzanie i Finanse”, Vol.2. No. 5, Gdańsk: Wydział Zarządzania – Uniwersytet
Gdański, 2013.
Begg, D., S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, Warszawa: PWN, 2003.
Best, Ph., Wartość narażona na ryzyko, Kraków: ABC, 2000.
BION w firmach inwestycyjnych – mapa klas ryzyka i ich definicje. KNF. Nadzór oparty na
analizie  ryzyka.  2016.  http://www.knf.gov.pl/Images/firmy_inwestycyjne_mapa_ry -
zyk_tcm75–25315.pdf [2016].
BION w towarzystwach funduszy inwestycyjnych – mapa klas ryzyka i ich definicje. KNF.
Nadzór oparty na analizie ryzyka. 2016. http://www.knf.gov.pl/Images/TFI_mapa_ry-
zyk_tcm75-25318.pdf [2016].
BION w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji – mapa klas ryzyka i ich definicje.
Pobrano 2016 z lokalizacji. KNF. Nadzór oparty na analizie ryzyka. 2016. http://www.
knf.gov.pl/Images/zu_mapa_ryzyk_tcm75-25317.pdf [2016].207 Literatura
Blajer-Gołębiowska, A., Asymetria informacji w relacjach inwestorskich. Perspektywa nadzoru
korporacyjnego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.
Blanco, R., S. Brennan, I.W. Marsh, An empirical analysis of the dynamic relationship between inve-
stment-grade bonds and credit default swaps, Working Paper no. 211. Bank of England, 2003.
Bliźniak, D., L. Gontarski, Towarowe rynki terminowe, Warszawa: Fundacja Na Rzecz Gieł-
dy Zbożowo-Paszowej, 1997.
Bludnik, I., Neokeynesizm. analiza krytyczna, Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2010.
Borowski, K. Miary ryzyka na rynku akcji i obligacji, Warszawa: Difin, 2014
Borowski, K., Finanse behawioralne. Modele, Warszawa: Difin, 2014.
Borowski, K., Teoroa i praktyka benchmarków, Warszawa: Difin, 2011.
Bożyk, P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. Warszawa: PWE, 2004.
Buk, H., Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, Warszawa: C.H. Beck, 2006.
Bukowski, S.I., Rozwój rynków finansowych a  wzrost gospodarczy; przypadek Polski, [w:] Glo-
balne rynki finansowe w  dobie kryzysu, (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala,
Warszawa: CeDeWu, 2009.
Cabinet Office of Japan. https://www.cao.go.jp/index-e.html.
Camba-Méndeza, G., D. Serwa, Market perception of sovereign credit risk in the euro area during
the financial crisis, „The North American Journal of Economics and Finance”, Vol. 37,
July 2016.
Census And Statistics Department. http://www.censtatd.gov.hk/.
Central Bank of Russia. https://www.cbr.ru/eng/.
Chaplin, G., Credit derivatives. Trading, Investing and Risk Management. Second Edition, John
Wiley & Sons, Ltd, March 2010.
Cherny, K., B.R. Craig, Reforming the Over-the-Counter Derivatives Market: What’s to Be Ga-
ined? Economic Commentary. No 2010-6. Federal Reserve Bank of Cleveland, 7 July
2010.  https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and-events/publications/econo-
mic-commentary/economic-commentary-archives/2010-economic-commentaries/
ec-201006-reforming-the-over-the-counter-derivatives-market-whats-to-be-gained.
aspx [2016].
Chisholm, A.M., Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych . Instrumenty, stra-
tegie, uczestnicy, Warszawa: Wolters Kluwers, 2013.
Choudhry,  M.,  Structured  Credit  Products:  Credit  Derivatives  and  Synthetic  Securitisation.  
Second Edition, John Wiley & Sons, 2010.
Congress.Gov.  H.R.4173  –  Dodd-Frank  Wall  Street  Reform  and  Consumer  Protection
Act. Congress.Gov. 7 July 2010. https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-
-bill/4173/text [2016].
Corzo Santamaría, M., J. Gómez Biscarri, L. Lazcano Benito, Financial crises and the transfer
of risk between the private and public sectors: Evidence from European financial markets, „The
Spanish Review of Financial Economics”, Vol. 12, No. 1, January 2014, http://www.
elsevier.es/en-revista-the-spanish-review-financial-economics-332-articulo-financial-
crises-transfer-risk-between-S217312681300020X.
Crawford,  G.,  B.  Sen,  Instrumenty  pochodne.  Narzędzie  podejmowania  decyzji  finansowych ,
Warszawa: KE Liber, 1998.208 Literatura
Credit Suisse. Sovereign CDS Primer. Fixed Income Research. http://www.credit-suisse.
com/researchandanalytics, [12.02.2010].
Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym , Warszawa: PWN, 1998.
Crowson, P., R. Sampson, Managing metal price risk with the London Metal Exchange, Lon-
don: LME, 2000.
Czech, M., Ł. Szewczyk, Bank komercyjny jako instytucja zaufania publicznego, [w:] Odpowie-
dzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej, autor: I. Celary, G. Polok, Katowice 2012.
Czech, M., Polski rynek finansowy w  obliczu europejskiego kryzysu zadłużeniowego, [w:] Współ-
czesna Ekonomia wobec załamania koniunktury gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Wydzia-
łu Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 15/2013,
autor: K. Koj, J. Szostak.
Czechowska, D., Instrumenty dłużne w gospodarce, Warszawa: CeDeWu, 2010.
Czekaj, J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa: PWN, 2008.
Czekaj, J., Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, [w:] Globalizacja,
kryzys i co dalej?, (red.) G. Kołodko, Warszawa: Poltext Sp. z o.o, 2010.
D’Arcy, S.P., J. McNichols, X. Zhao, A Primer on Credit Derivatives, Enterprise Risk Mana-
gement: Analysis and Tools to Quantify Financial and Operational Risks, including
Their  Interaction.  Chicago:  http://www.ermsymposium.org/2009/call-for-papers.
php, 29 April – 1 May 2009.
Da Fonseca, Y., K. Ignatieva, J. Ziveyi, Explaining credit default swap spreads by means of reali-
zed jumps and volatilities in the energy market, „Energy Economics”, Vol. 56, May 2016.
Dach, Z., Podstawy mikroekonomii, Kraków: Synaba, 2001.
Das, S., Credit Derivatives and Credit Linked Notes. 2nd Revised edition, Singapore: John Wi-
ley & Sons Pte Ltd., 24 Nov 2000.
Dembiński, P.H., Etyka w sferze finansów , [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, (red.)W. Ga-
sparski, Warszawa: PWN, 2012.
Demirguc-Kunt, A., Detragiache E., Financial Liberalization and Financial Fragility, IMF
Working Paper, No. 98/83, 1998.
Demirgüç-Kunt, A., H. Huizinga, Are banks too big to fail or too big to save? International
evidence from equity prices and CDS spreads, Policy Research Working Paper No 5360. The
World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development
Team, July 2010: http://documents.worldbank.org/curated/en/516581468333021676/
pdf/WPS5360.pdf.
Deutsche Boerse. Deutsche boerse: www.deutsche-boerse.com.
Dębski, W., E. Feder-Sempach, S. Wójcik, Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta
i jego zastosowanie, Warszawa: PWN, 2018.
Dębski, W., Rynek finansowy i jego mecjanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa: PWN, 2010.
Dębski, W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa , Warszawa:
PWN, 2005.
Diaz-Alejandro, C.F., God-Bye Finanscial Repression, Hello Financial Crash, Warking Paper
No. 24 Kellogg Institute, 1984.
Dieckmann, S., T. Plank, Default risk of advanced economies: An empirical analysis of Credit
Default Swaps during the Financial Crisis, „Review of Finance”, Vol. 16 (4), 2012.209 Literatura
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Wróżenie ze strachu, czyli kilka słów o indek-
sie VIX. Bossa FX. Edukacja. Magazyn Boss. http://bossafx.pl/index.jsp?layout=fx_2a-
&page=0&news_cat_id=3799&news_id=4212.
Dow Jones. https://www.dowjones.com/.
Duffee, G.R., Ch. Zhou, Credit Derivatives in Banking: Useful Tools for Managing Risk? Sep-
tember 1999.
Duwendag, D., K.H. Ketterer, Kosters W., R. Pohl, Simmert. D.B., Teoria pieniądza i polityka
pieniężna, Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1995.
Dz.U. U.E. L 201/1 z dnia 27.7.2012. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repo-
zytoriów transakcji. Komisja Nadzoru Finansowego Regulacja instrumentów pochodnych
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozy-
toriów transakcji (EMIR). 2012. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u-
ri=OJ:L:2012:201:0001:0059:PL:PDF.
Dz.U. U.E. nr L 176/1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyj-
nych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. 27 czerwca 2013.
Dziawgo, D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym , Warszawa: PWN, 2010.
Eichengreen, B., A. Mody, Nedeljkovic M., L. Sarno, How the Subprime Crisis went global:
Evidence from bank credit default swap spreads, „Journal of International Money and Fi-
nance”, Vol. 31, Issue 5, September 2012.
Elkhoury, M., Credit Rating Agencies And Their Potential Impact On Developing Countries,
UNCTAD.  Discussion  Papers.  No.  186,  January  2008:  http://unctad.org/en/docs/
osgdp20081_en.pdf.
Encyklopedia PWN. PWN, 2016. http://encyklopedia.pwn.pl/
Ericsson, J., K. Jacobs, R.A. Oviedo, The Determinants of Credit Default Swap Premia, „The Jo-
urnal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 44, No. 1, February 2009.
ESRB European System Systemic Risk Board. ESRB Report to the European Commission on
the Systemic Risk Implications of CCP Interoperability Arrangements. January 2016. https://
www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/2016-01- [03.2019.
Eurex. Capital market Products and Trading Strategies, 2001.
European Central Bank. Credit Risk Transfer By Eu Banks: Activities, Risks And Risk Manage-
ment. Frankfurt am Main, Germany: European Central Bank, May 2004.
European Securities and Makets Authority. Credit Rating Agencies’ 2014 market share cal-
culations for the purposes of Article 8d of the CRA Regulation. ESMA. 22 December
2014. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1583_cre  
dit_rating_agencies_market_share_calculation_2014.pdf [02.2016].
European  Securities  and  Markets  Authotity  –  ESMA.  Competition  and  choice  in  the
credit rating industry. Market share calculation required by Article 8d of Regulation
1060/2009 on Credit Rating Agencies as amended. ESMA/2015/1879. ESMA. 18 De-
cember  2015.  https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1879_
esma_cra_market_share_calculation.pdf [02.2016].210 Literatura
Europejski Bank Centralny, EBC. https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html.
Eurostat. General government deficit (-) and surplus (+) – annual data. 2016. http://ec.euro-
pa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina200&plug
in=1 [05.03.2016].
Fabozzi, F.J., S.V. Mann, M. Choudhry, Measuring and Controlling Interest Rate and Credit
Risk. New York: Wiley & Sons, 2003.
Fałat-Kilijańska, I., J. Karwowski, R. Poskart, Instrumenty  pochodne  na  międzynarodowych
rynkach finansowych (wybrane zagadnienia). Teoria i przykłady, Opole: Uniwersytet Opol-
ski, 2014.
Farlex.  Financial  dictionary.  https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/equity -
+withdrawal, 2019.
Federal  Reserve,  Banco  Central  Of  Brasil.  https://www.federalreserve.gov/newsevents/
pressreleases/monetary20081029b.htm.
Federal  State  Statistic  Service.  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros-
stat/en/main/.
Federal Statistical Office. https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html.
Financial dictionary. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/VIX+Index.
Finnerty, J.D., The  Pricewaterhousecoopers  Credit  Derivatives  Primer,  Financial  Advisory  Se-
rvices.  http://www.pwc.com.tr/en/assets/about/svcs/abas/frm/creditrisk/surveys/
pwc_credderi.pdf.
Fontana, A., M Scheicher, An Analysis of Euro-AreaSovereign CDS and Their Relation with
Government Bonds. „Journal of Banking and Finance”, Vol. 62, January 2016.
Forbes. Gospodarka Niemiec – dane o produkcji przemyslowej. https://www.forbes.pl/
gospodarka/gospodarka-niemiec-dane-o-produkcji-przemyslowej/r6x86l7.
Francis, J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press: Warszawa, 2000.
Francis, J.C., J.A. Frost, J.G. Whittaker, The handbook of credit derivatives, McGraw-Hill, 1999.
Friedman, M., R. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec: Aspekt, 2006.
Gątarek, D., R. Maksymiuk, M. Krysiak, Ł. Witkowski, Nowoczesne metody zarzadzania ry-
zykiem kredytowym, Warszawa: Wig-Press, 2001.
General government gross debt – annual data. 2016. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.
do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=0 [05.03.2016].
Giddens, A. Beyond Left and Right. The future of Radical Politics, Cambridge: Polity Press, 1994.
Giełda  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie.  Produkty  Strukturyzowane  (ETP).  2016.
https://www.gpw.pl/produkty_strukturyzowane_instrumenty (data uzyskania dostę-
pu: 2016).
Glantz, M., Managing Bank Risk, San Diego: Academic Press, 2002.
Gnypowa, B., Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, pozio-
mie branży i poziomie firmy , Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005.
Greenspan, A., Era zawirowań, Warszawa: Muza, 2008.
Grodzicki, M., Kredytowe instrumenty pochodne w dobie kryzysu finansowego , [w:] Instrumenty
pochodne w globalnej gospodarce, autor: W. Przybylska-Kapuścińska, Warszawa: NBP, 2012.
Grontecki,  R.,  T.  Kurnatowski,  Kredytowe  instrumenty  pochodne,  „International  Journal
of Management and Economics”, No. 22, 2007.211 Literatura
Guidolin, M., S. Ono, Are the dynamic linkages between the macroeconomy and asset prices time-
-varying?, „Journal of Economic and Business”, Vol. 58, Issues 5–6, 2006.
Guitián, M., Capital account convertibility and the financial sector, „Journal of Applied Eco-
nomics”, Vol. 1, No. 1, 1998.
Gup, B.E., R. Brooks, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Warszawa: ZBP, 1997.
Gwizdała, J., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w banku,
[w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej,
autor: A.S. Barczak, P. Tworek, Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach, 2013.
Heinz, F., Y. Sun, Sovereign CDS Spreads in Europe: The Role of Global Risk Aversion, Econo-
mic Fundamentals, Liquidity, and Spillovers, International Monetary Fund. Working Pa-
pers, 28 January 2014: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/
Sovereign-CDS-Spreads-in-Europe-The-Role-of-Global-Risk-Aversion-Economic-
Fundamentals-41285.
Held, D., Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance,
Stanford: Stanford University Press, 1995.
Heropolitańska, I., B. Andrzejuk, Gwarancje  bankowe  i  ubezpieczeniowe, Warszawa: LEX
a Wolters Kluwer business, 2012.
Hilscher, J., J.M. Pollet, M. Wilson, Are Credit Default Swaps a Sideshow? Evidence That In-
formation Flows from Equity to CDS Markets, „Journal of Financial and Quantitative
Analysis”, Vol. 50, Issue 03, June 2015.
Hong Kong Monetary Authority. https://www.hkma.gov.hk/.
Honohan, P., How Interest Rates Changed under Financial Liberalization. A Cross-Country Re-
view, Policy Research Working Paper, No. 2313 The World Bank, 2000.
Hull, J., A. White, Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk, Rotman
School of Management University of Toronto. Kwiecień 2000. http://www-2.rotman.
utoronto.ca/~hull/DownloadablePublications/CredDefSw1.pdf.
Hull, J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, Warszawa: WIG Press, 1999.
Hull, J., M. Predescu, A. White, The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Bond
Yields, And Credit Rating Announcements, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 28, Issue
11, 2004.
Hungarian Central Statistical Office. http://www.ksh.hu/?lang=en.
Huterska, A., Kredytowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, Warsza-
wa: CeDeWu, 2010.
IHS  Markit.  CDX:  Tradable  CDS  Indices.  Kwiecień  2019.  http://www.markit.com/pro-
duct/CDX.
Institut National de la Statistique et des études économiques (INSEE). https://www.insee.
fr/fr/accueil.
Instituto Brasileiro de Geografia E Estatística. https://www.ibge.gov.br/.
Instituto National De Eststtistica Y Censos (INDEC). https://www.indec.gob.ar/.
International Association of Insurance Supervisors. IAIS Paper on Credit Risk Transfer
Between Insurance, Banking and Other Financial Sectors presented to the Financial
Stability Forum. March 2003.212 Literatura
International Monetary Fund. Dealing With Household Debt. World Economic Outlo-
ok. Growth Resuming, Dangers Remain. Chapter 3, April 2012: https://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2012/01/.
ISDA  Latest  News.  ISDA  EMEA  Credit  Derivatives  Determinations  Committee:  Republic
of Ukraine Repudiation/Moratorium and Failure to Pay Credit Events. 5 October 2015.
http://www2.isda.org/news/isda-emea-credit-derivatives-determinations-committee-
republic-of-ukraine-repudiationmoratorium-and-failure-to-pay-credit-events
[20.02.2016].
ISDA. http://www2.isda.org/about-isda/.
Ishii, A., K. Habermeier, Capital Account Liberalization and Financial Sector Stability. IMF
Occasional Papers, No. 211, 2002.
Iwanicz-Drozdowska, M., A. Nowak, Ryzyko bankowe, Warszawa: SGH, 2002.
Jackowicz, K., Pochodne instrumenty kredytowe (I). Definicja i rodzaje pochodnych instrumentów
kredytowych, „Bank i Kredyt”, Vol. 33, No. 3, 2001.
Jajuga, K.(red)., Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWN, 2009.
Jajuga, K., Niektóre nowe wyzwania dla regulacji finansowych , [w:] O nowy model działalno-
ści regulacyjnej państwa w sferze finansów , autor: A. Moździerz, K. Surówka, Warszawa:
PWE, 2011.
Jajuga, K., O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, [w:] Upadłość przedsiębiorstwa w Pol-
sce w latach 1990–2003. Teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu”, autor: D. Appenzeller, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, 2004.
Jakubowski, P.S., Kredytowe kontrakty zamiany – konstrukcja, zastosowanie oraz metody wyceny,
„Studia i Prace Kolegium i Zarządzania i Finansów”, nr 69, Warszawa: SGH, 2006.
Jaworski, W.L., Z. Zawadzka, Bankowość, Warszawa: Poltext, 2008.
Jurkowska, A., Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawionych na dług rządowy
na świecie i w Polsce, [w:] „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu”, nr 346. Finanse publiczne, autor: J. Sokołowski, M. Sosnowski, Wrocław: Wy-
dawnictwo UE we Wrocławiu, 2014.
Kaczmarczyk, K., Bierność i bezrobocie młodzieży w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2016.
Kałużny, R., Pomiar ryzyka kredytowego banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Warszawa:
PWN, 2009.
Kaminsky, G.L., S.L. Schmukler, Short-Run Pain, Long-Run Gain. The Effects of Financial Li-
beralization, IMF Working Paper, No. 34, 2003, http://www.imf.org/external/pubs/ft/
wp/2003/wp0334.pdf.
Karkowska, R., Kredytowe instrumenty pochodne – wyzwanie dla polskiego systemu finansowego ,
[w:] „Studia i Materiały”, B. Glinka, P. Hensel (red.), Warszawa: Wydawnictwo Nauko-
we Wydziału Zarządzania UW, 2005.
Kasapi, A., Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu, Kraków:
Oficyna Ekonomiczna, 2002.
Kiff, J., J. Elliott, E. Kazarian, J. Scarlata, C. Spackman, Credit Derivatives: Systemic Risks and
Policy Options?, IMF Working Paper WP/09/254, November 2009.213 Literatura
Kiff, J., R. Morrow, Credit Derivatives, Financial Markets Department, Bank of Canada,
Autumn 2000.
KNF. Uchwała nr 153/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 07.06.2011. zmieniajaca
uchwałę nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów
kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka. https://www.knf.gov.pl/knf/
pl/komponenty/img/U_153_2011_26622.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego. BION w bankach – mapa klas ryzyka i ich definicje. KNF.
Nadzór oparty na analizie ryzyka. 2016. http://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/
bion/ [2016].
Komisja Nadzoru Finansowego. Polski rynek finansowy w  obliczu kryzysu finansowego w  latach
2008–2009, Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, maj 2010.
Komisja Wspólnot Europejskich. Komunikat Komisji. Działania na rzecz sprawnych, bez-
piecznych oraz należycie działających rynków instrumentów pochodnych. Bruksela,
3 Lipiec 2009.
Kosińska, E., Marketing międzynarodowy Zarys problematyki, Warszawa: PWE, 2008.
Kozuń-Cieślak, G. (red.), Światowy rynek kapitału. Wybrane zagadnienia. Uwarunkowania.
Doświedczenia. Perspektywy, Warszawa: Difin, 2012.
Krajewski, A., Credit Default Swap Narzędziem finansowej zagłady , Gazeta.pl, kwiecień 2011.
http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,125032,9456793,Credit_Default_Swap_
Narzedziem_finansowej_zaglady.html.
Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa , Warszawa: SGH, 2011.
Krugman, P.,R., M. Obstfelt, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWN, 2001.
Krugman, P.R, Wells, R., Makroekonomia, Warszawa: PWN, 2012.
Krysiak, A., A. Staniszewska, M.S. Wiatr, Zarzadzanie portfelem kredytowym banku, Warsza-
wa: SGH w Warszawie, 2012.
Krzyżkiewicz,  Z.,  Operacje  bankowe:  ewidencja  i  rozliczenia,  Studia  Finansowo-Bankowe.
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa: Poltext, 1992.
Księżyk, M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2015.
Kubacki, D., Produkty strukturyzowane jako alternatywa dla tradycyjnych form lokowania oszczęd-
ności, [w:] Innowacyjność w systemach finansowych , „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia
Oeconomica nr 266/2012, B. Mikołajczyk (red.), Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2012.
Kubiak, J., Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiebiorstw w Polsce. Poznań:
Wydawnictwo UE w Poznaniu, 2013.
Kudła, J., Instrumenty finansowe i ich zastosowanie. Warszawa: Key Text, 2009.
Kurek, R., Arbitraż nadzorczy na rynku usług finansowych – identyfikacja zjawiska , [w:] Ubez-
pieczenia wobec wyzwań XXI wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, nr 342, autor: W. Ronka-Chmielowiec, 2014.
Laidi, A., Międzyrynkowa analiza kursów walutowych, Warszawa: Linia Sp.z o.o., 2012.
Levine, R., S. Zervos, Capital Control Liberalization and Stock Market Development, „Journal
of World Development Economics”, Vol. 26, No. 7, 1998, http://www.sciencedirect.
com/science/journal/0305750X.
Lewis, M., The Big Short: Inside the Doomsday Machine, New York City: Norton & Company,
2010.214 Literatura
Liu, Y., B. Morley, Sovereign Credit Default Swaps and the Macroeconomy, Applied Economics
Letters, Vol. 19, Issue 2, 2012, https://doi.org/10.1080/13504851.2011.568390.
London Stock Exchange. www.londonstockexchange.com.
Longstaff,  F.,  J.  Pan,  L.  Pedersen,  K.  Singleton,  How  Sovereign  Is  Sovereign  Credit  Risk?
„American Economic Journal: Macroeconomics”, Vol. 3, Issue 2, 2011DOI: 10.1257/
mac.3.2.75.
Machała, R., Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy, Wrocław: UNIMEX, 2011.
Mankiw, G.N., M.P. Taylor, Makroekonomia. Warszawa: PWE, 2009.
Marek, S., (red.), M. Białasiewicz, Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organi-
zacja gospodarcza, Warszawa: PWE, 2011.
Matysek-Jędrych, A., Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, „Bank
i Kredyt”, styczeń 2008.
Mayordomo, S., J.I. Peña, E.S. Schwartz, Are all Credit Default Swap Databases Equal? Vol. 20,
Issue 4, „European Financial Management”, 2014.
McClintock Ekins, E., M.A. Calabria, Regulation, Market Structure, and Role of the Credit Ra-
ting Agencies, „Cato Institute.Policy Analysis”, No. 704, 1 August 2012, http://object.
cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/PA704.pdf.
McGrew,  A.,  A  Global  Society?,  [w:]  Modernity  And  Its  Futures,  autor:  S.  Hall,  D.  Held,
T. McGrew, Cambridge: Polity Press, 2003.
Meissner, G., Credit Derivatives: Application, Pricing, and Risk Management, Wiley-Blackwell,
2004.
Mian, A., A. Sufi, House of Debt: How They (and You) Caused the Great Recession, and How We
Can Prevent It from Happening Again, Chicago and London: The University of Chicago
Press, 2014.
Mikita, M., Nowa rola rynku finansowego w  gospodarce światowej, [w:] Globalne rynki finanso -
we w dobie kryzysu, J.L. Bednarczyk, I. Bukowski, J. Misala, Warszawa: CeDeWu, 2009.
Mikita, M., W. Pełka, Rynki inwestycji alternatywnych, Warszawa: Poltext, 2009.
Milo, W., Finansowe rynki kapitałowe, Warszawa: PWN, 2000.
Mishkin, F.S., Financial Policies And The Prevention Of Financial Crises in Emerging Market
Countries, „NBER Working Paper”, No. 8087, 2001.
Mokrogulski, M., P. Sepielak, Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000–2010. Mate-
riały i opracowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa: KNF, grudzień 2010.
Monetary Authority of Singapore. http://www.mas.gov.sg/.
Moody’s  affirms  Lehman’s  A1  rating;  outlook  now  stable.  Moody’s.  17  March  2008.
https://www.moodys.com/research/Moodys-affirms-Lehmans-A1-rating-outlook-
now-stable--PR_151071 [05.02.2016].
Moody’s. Rating Action: Moody’s Lifts Lehman Brothers Rating Outlook To Positive. 08 June
2006. https://www.moodys.com/research/MOODYS-LIFTS-LEHMAN-BROTHERS-
RATING-OUTLOOK-TO-POSITIVE--PR_114672 [02.2016].
Murphy, J.J., Analiza techniczna rynków finansowych , Warszawa: WIG-PRESS, 1999.
Narodowy Bank Polski. Globalizacja od A do Z, Warszawa, 2004.
Nasdaq Composite. https://www.nasdaq.com/markets/composite-eligibility-criteria.aspx.
Nasdaq. https://www.nasdaq.com/markets/indices/.215 Literatura
National Bank of Hungary. https://www.mnb.hu/en.
National Bureau of Statistics of China. http://www.stats.gov.cn/english/.
National Statistical Service of Greece. http://www.statistics.gr/en/home/.
National Statistics Institut (ISTAT),. https://www.istat.it/en/.
National Statistics Insttitut (INE) of Spain. http://www.ine.es/en/.
NBP. Rozwój systemu finansowego w  Polsce w 2010 r. http://www.nbp.pl/systemfinanso -
wy/rozwoj2010.pdf [04.2019].
NBP. Rozwój systemu finansowego w  Polsce w 2012 r. http://www.nbp.pl/systemfinanso -
wy/rozwoj2012.pdf [04.2019].
NBP. www.nbp.pl
Niedziółka, P., Credit Default Swap jako instrument transferu ryzyka kredytowego – potencjal-
ne implikacje dla polskiego sektora bankowego, [w:] Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń
w skali narodowej i europejskiej, (red.) M. Marcinkowska, S. Wieteska, Łódź, 2007.
Niedziółka, P., Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym,
[w:] Współczesna bankowość, autor: M. Zaleska, Warszawa: Difin, 2007.
Norden, L., M. Weber, The Co-movement of Credit Default Swap, Bond and Stock Markets: an
Empirical Analysis, „European Financial Management”, Vol. 15, Issue 3, June 2009.
Nowak, A.Z., T. Zalega, Makroekonomia, Warszawa: PWE, 2015.
Nowakowski, M., Eurobiznes, Warszawa: SGH, 2008.
O’Kane, D., S. Turnbull, Valuation of Credit Default Swaps, Lehman Brothers, http://zenith-
cad.com/ValuationCDS.pdf, April 2003.
Obstfeld, M, P.R. Krugman, Ekonomia międzynarodowa. T. 2. Teoria i polityka, Warszawa:
PWN, 2008.
Obstfeld, M., A.M. Taylor, Global Capital Markets. Integration, Crisis and Growth, Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 2004.
OECD National Accounts Statistics. OECD. National Accounts at a Glance. Data https://
data.oecd.org/ [02.2019].
Office For National Statistics. https://www.ons.gov.uk/.
Olszak, M.A., Międzynarodowy rynek transferu ryzyka kredytowego, „Bank i Kredyt”, marzec
2006.
ONZ. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.
OTC Derivatives and Central Clearing: Can All Transactions Be Cleared? Moody’s. April
2010. https://www.moodys.com/microsites/crc2010/papers/hull_otc.pdf [2016].
Owsiak, S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: PWN, 2002.
Palladini, G., R. Portes, Sovereign  CDS  and  Bond  Pricing  Dynamics  in  the  Euro-area, The
National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper No. 17586, November
2011: http://www.nber.org/papers/w17586.
Pan, J., K. Singleton, Default and Recovery Implicit in the Term Structure of Sovereign CDS
Spreads, „Journal of Finance”, Vol. 63, Issue 5, 2008.
Panowicz-Lipska, J., Prawo zobowiązań – część szczegółowa. System Prawa Prywatnego. Tom 8,
Warszawa: C.H.Beck, 2011.
Parkiet. Bedzie recesja w Niemczech. https://www.parkiet.com/Gospodarka---Swiat/30108
9963-Bedzie-recesja-w-Niemczech.htm.216 Literatura
Parlament Europejski. „Serwis prasowy”, Parlament Europejski. Witryna europortal.europa.
[15.11.2011], http://www.europarl.europa.eu/portal/pl
Pawliszyn, M., Rozwój rynku pochodnych instrumentów pochodnych, „Bank i Kredyt”, listo-
pad–grudzień 2004.
Piotrowski, D., A. Piotrowska, Notowania CDS a dostęp do kapitału w okresie kryzysu finan -
sów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 768, „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 63, 2013.
Płókarz, R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania, Warszawa: PWN, 2013.
Pochodne  instrumenty  kredytowe  (II).  Zastosowania  pochodnych  instrumentów  kredytowych
i związane z tym problemy, „Bank i Kredyt”, kwiecień 2001.
Pruchnicka-Grabias, I., Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie.
Przewodnik po strukturach standardowych i egzotycznych, Warszawa: CeDeWu, 2011.
Pułaska-Turyna, B., Statystyka dla ekonomistów, Warszawa: Difin, 2008.
Puszer, B., CDO  na  globalnym  rynku  finansowym , „Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, Vol. 46, No. 4, 2012.
Pyka, I. (red.), Rynek finansowy , Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach, 2010.
Pyka, I. (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, Katowice: Wydawnictwo AE im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach, 2003.
Pyka, I., M. Czech, Kontrakty CDS w roli nowoczesnego parametru oceny ryzyka kredytowego
kraju, „Współczesne Finanse, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe UE w Katowi-
cach”, nr 13/2018, Gradoń W., Pyka A. (red.), Katowice: Wydawnictwo UE w Katowi-
cach, 2018.
Pyka, I., M. Czech, Rynek kredytowych instrumentów pochodnych w procesie zmian, [w:] „Annales
UMCS, sec. H, Oeconomia”, Vol. XLVII, 1, (red.) J. Węcławski, Lublin: UMCS, 2013.
Pyka, I., Rynkowe instrumenty finansowe w  alokacji kapitału bankowego, Warszawa: Difin, 2012.
Qian, Z., W. Wang, K. Ji, Sovereign Credit Risk, Macroeconomic Dynamics, and Financial Con-
tagion: Evidence From Japan, „Macroeconomic Dynamics”, Vol. 21, Issue 8, December
2017, https://doi.org/10.1017/S1365100516000122.
Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej. Unia rynków kapitałowych: aktualizacja prze-
pisów o instrumentach pochodnych i rozliczaniu. Komunikat prasowy. 5 lutego 2019 r.
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/02/05/capital-m-
arkets-union-deal-on-updated-rules-for-financial-derivative-products-and-clearing/
[04.2019].
Rada Unii Europejskiej. Coreper. Kwiecień 2019. https://www.consilium.europa.eu/pl/
council-eu/preparatory-bodies/coreper-i/.
Radević, B., A. Lekpek, Credit Risk Transfer As A Mechanism Of Protection Against Risks, „Fac-
ta Universitatis. Economics and Organization”, Vol. 7, No. 4, 2010.
Ramakrishnan, R.T.S., A.V. Thakor, Information Reliability and a Theory of Financial Interme-
diation, „Oxford Jurnals. Review of Economic Studies”, No. 51, 1984.
Reilly, F., K. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom 2, Warszawa: PWE, 2001.
Rekomendacja C dotycząca zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań. KNF. Re-
gulacje.  Rekomendacje  dla  banków.  2002.  https://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/
rekomendacje_banki/rekomendacje.html [2016].217 Literatura
Reuters, Instrumenty pochodne. Wprowadzenie, Kraków: ABC, 2001.
Reuters. Fitch cuts Lehman credit rating. Reuters. Markets. [09.06.2008]. http://www.reuters.
com/article/us-lehman-ratings-idUSL0911748320080609 [02.2016].
Rewizorski, M., WTO i gospodarka światowa w dobie globalizacji, Koszalin: Wydawnictwo
Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2011.
Rębilas, R., Produkty strukturyzowane jako instrumenty ograniczające ryzyko inwestycji kapita-
łowych w okresie kryzysu na rynkach finansowych , [w:] Innowacje w bankowości i finansach ,
„Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach. Studia Ekonomiczne”, J. Harasim,
B. Frączek (red.), Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach, 2013.
Robertson, R., Globalization. Social Theory and Global Culture, London: SAGE Publications
Ltd, 2000.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września
2009 r. w sprawie agencji ratingowych lub bank centralny wystawiający ratingi kredyto-
we wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.
Rozwój systemu finansowego w   Polsce w 2014 r. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/
rozwoj2014.pdf [04.2019].
Rozwój  systemu  finansowego w   Polsce  w  2016  r.  http://www.nbp.pl/systemfinansowy/
rozwoj2016.pdf [04.2019].
Samuelson, P.A., W.D. Nordhaus, Ekonomia, Warszawa: PWN, 1998.
Schwarz, C., T. Gibney, H. Haworth, C. Somaia, A. Ali, European Credit Views: Crossing
Barriers.  Fixed  Income  Research,  http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics:
Credit Suisse, 09 June 2010.
Siciński, R., Wykorzystanie derywatów kredytowych do zabezpieczeń ryzyka kredytowego na pol-
skim rynku, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, cz. 2, 2013.
Sierpińska, M., T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa:
PWN, 2007.
Skorygowany o ryzyko kredytowe pomiar płynności banku jako narzędzie wsparcia procesu zarzą-
dzania stabilnością finansową , „Problemy Zarządzania”, Vol. 12, nr 4, t. 1, UW, Warszawa
2014.
Słownik Języka Polskiego, PWN, 2019. www.sjp.pwn.pl
Spremann, K., Asymetrische Information, „Zeitschrift für Betriebswirtschaft”, Vol. 60, No. 5/6,
1990.
Standard & Poor’s. Lehman Brothers Holdings Inc. Standard & Poor’s. RatingsDirect. 03
April  2008.  http://web.stanford.edu/~jbulow/Lehmandocs/docs/STANDARD%20
&%20POORS/S&P-Examiner%20000894-000897.pdf  (data  uzyskania  dostępu:  Fe-
bruary 2016).
Statistics Portugal. https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_main&xpid=INE.
Statistics Singapore. https://www.singstat.gov.sg/
Statistics South Africa. http://www.statssa.gov.za/
Statystyczny, Główny Urząd. https://stat.gov.pl/
Sundaresan, S., Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne, Warszawa: Wol-
ters Kluwer, 2012.218 Literatura
Szeląg, T., Hedging w teorii i praktyce. Przykład światowego rynku miedzi, Wrocław: Przecinek,
2003.
Szmelter, M., Transmisja impulsów światowego kryzysu finansowego lat 2007–2009 poprzez ry -
nek derywatów kredytowych, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uni-
wersytetu Gdańskiego”, nr 30, 2011.
Sztompka, P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak, 2007.
Śliwa, J., Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Warszawa: TWP, 2011.
Tarczyński, W., M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, Warszawa:
PWE, 2001.
Tarczyński, W., M. Zwolankowski, Inżynieria finanowa , Warszawa: Placet, 1999.
Tavakoli, J.M., Credit Derivatives & Synthetic Structures. A Guide to Instruments and Applica-
tions, New York: John Wiley & Sons Inc, 2001.
The  People’s  Bank  of  China.  https://www.centralbanking.com/organisations/peoples-
-bank-of-china-pboc.
The World Bank Group. Credit Rating Agencies. No Easy Regulatory Solutions. Financial
And Private Sector Development Vice Presidency, No. 8, October 2009, http://sitereso-
urces.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/282884-1303327122200/
Note8.pdf.
Thlon, M., Świetność i upadek, „Gazeta Bankowa”, nr 42, 2008.
Tokyo Stock Exchange. https://www.jpx.co.jp/english/markets/indices/topix/.
Tracz, G., Umowa gwarancji: ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bankowej, Kraków: Za-
kamycze, 1998.
Turkey, Central Bank Of The Republic of. https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/
EN/TCMB+EN
Turkish Statistical Institute. http://www.turkstat.gov.tr/Start.do
U.S. Bureau of Economic Analysis. https://www.bea.gov/
United Nations Conference On Trade And Development. Credit Rating Agencies:Junk
Status? Policy Brief, No. 39, November 2015: http://unctad.org/en/PublicationsLibra-
ry/presspb2015d13_en.pdf.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.o działalności ubezpieczeniowej. Dz.U. 2003 nr 124, poz. 1151
(Kancelaria Sejmu, 22.05.2003).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 (Kancelaria
Sejmu, 23.04.1964).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Dz.U. 1997 nr 140, poz. 939. Stan
prawny na październik 2016 r.
Wajszczuk, J., Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalizacji, Warszawa:
Key Text, 2006.
Wiatr, M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elememty systemu, Warszawa:
SGH w Warszawie, 2008.
Wiśniewska, E., A. Huterska, Swapy kredytowe jako innowacja na rynku finansowym , [w:]
Rynki finansowe, H. Mamcarz (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006.
Wiśniewska, E., Giełdowe instrumenty pochodne, Warszawa: CeDeWu, 2007.
Wypych, M., Finanse i instrumenty finansowe, Łódź: Absolwent, 2001.219 Literatura
Yuan, Ch., T. Pongsiri, Fiscal Austerity, Growth Prospects, and Sovereign CDS Spreads: The Eu-
rozone and Beyond, „International Economics”, Vol. 141, March 2015, DOI: 10.1016/j.
inteco.2014.12.001.
Zaremba, A., Produkty strukturyzowane – inwestycje nowych czasów, Gliwice: Helion, 2009.
Zarządzanie ryzykiem kredytowym na rynku wtórnym – analiza porównawcza wybranych metod
oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-
sów”, z. 46, Warszawa: SGH, 2004.
Zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w Polsce – wybrane wnioski z badań ankie-
towych, „Zeszyty Naukowe, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, SGH
nr 81, 2007.
Zawadzka, Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Warszawa: Poltext, 1999.
Zhang, B.Y., H. Zhou, H. Zhu, Explaining Credit Default Swap Spreads with Equity Volatility
and Jump Risks of Individual Firms, BIS Working Papers, No. 181, September 2005.
Zhu, H., An empirical comparison of credit spreads between the bond market and the credit default
swap market, BIS Working Papers, No. 160, August 2004.
Zielińska-Głębocka, A., Współczesna gospodarka światowa, Warszawa: Wolters Kluwer Pol-
ska, 2012.
Zieliński, T., „Zarażanie finansowe” źródłem ryzyka systemowego, [w:] Innowacje w bankowości
i finansach , „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach”, nr 173, I. Pyka, J. Cichy (red.), Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach, 2013.
Związek  Banków  Polskich,  Standaryzacja  instrumentów  finansowych,  Rekomendacja
w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku między-
bankowym,  [07.01.2005].  https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_
komitety/rynek_finansowy/instrumenty_finansowe/credit_derivatives_definitions.
pdf [04.2019].
Żukrowska, K., Identyfikacja impulsów prowzrostowych na jednolitym rynku wewnętrznym , [w:]
Globalne rynki finansowe w  dobie kryzysu, (red.) J.L Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala,
Warszawa: CeDeWu, 2009.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Agora interesów. G20 i wyłanianie s...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane