• Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

Charakter prawny umowy kompleksowej w prawie energetycznym

 • Autor: Magdalena Jaś-Nowopolska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-215-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 193/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca stanowi całościowe przedstawienie problematyki umowy kompleksowej i charakteru obowiązku jej zawarcia. Poruszono w niej szereg zagadnień z zakresu prawa cywilnego i energetycznego. Zawarte w pracy rozważania dotyczące umowy kompleksowej i usługi kompleksowej są osadzone w ramach prawa krajowego i unijnych regulacji prawnych. Przyjęte zostało, iż jest to instytucja istotna dla funkcjonowania europejskiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Praca szeroko odnosi się również do orzecznictwa dotyczącego umowy kompleksowej, a także problemów pokrewnych. Przedstawiona została m.in. problematyka kwestii charakteru prawnego taryf, obowiązków stron umowy, pozycji konsumenta na rynku energii elektrycznej i jego ochrony.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Dostarczanie energii elektrycznej w świetle rozwiązań unijnych

1.1. Europejski rynek jako zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
1.1.1. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego
1.1.2. Transeuropejskie sieci energetyczne jako element budowy i rozwoju rynku wewnętrznego
1.1.3. Kodeksy sieci jako element wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej
1.1.4. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej
1.2. Dostarczanie energii w świetle swobód rynku wewnętrznego
1.3. Dostarczanie energii elektrycznej jako usługa w ogólnym interesie gospodarczym
1.3.1. Pojęcie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym
1.3.2. Usługi powszechne jako kwalifikowane usługi w ogólnym interesie gospodarczym

Rozdział 2. Koncepcja umowy kompleksowej

2.1. Przesłanki wprowadzenia umowy kompleksowej
2.1.1. Umowa kompleksowa jako instrument chroniący odbiorcę
2.1.2. Umowa kompleksowa jako instytucja prawna liberalizująca rynek
2.2. Pojęcie i elementy umowy kompleksowej
2.3. Energia elektryczna dobrem dostarczanym na podstawie umowy kompleksowej
2.4. Pojęcie odbiorcy energii elektrycznej jako strony umowy kompleksowej
2.4.1. Odbiorca jako strona umowy kompleksowej
2.4.2. Odbiorca w gospodarstwie domowym jako odbiorca końcowy
2.4.3. Odbiorca przemysłowy oraz instytucjonalny jako odbiorca końcowy
2.5. Przedsiębiorstwo energetyczne jako strona umowy kompleksowej
2.5.1. Definicja przedsiębiorstwa energetycznego
2.5.2. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią
2.5.3. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem oraz przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej

Rozdział 3. Umowa kompleksowa jako umowa cywilnoprawna

3.1. Systematyzowanie umów
3.1.1. Typologia i klasyfikacja umowy kompleksowej
3.1.2. Umowa kompleksowa jako umowa nienazwana, nazwana czy mieszana
3.2. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy kompleksowej
3.2.1. Forma i tryb zawarcia umowy kompleksowej
3.2.2. Rozwiązanie umowy kompleksowej
3.3. Umowa kompleksowa jako umowa konsumencka
3.4. Umowa kompleksowa jako umowa adhezyjna
3.5. Obowiązki stron umowy kompleksowej
3.5.1. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych
3.5.2. Obowiązki odbiorcy jako strony umowy
3.6. Odpowiedzialność cywilnoprawna stron umowy kompleksowej
3.6.1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
3.6.2. Odpowiedzialność cywilna odbiorcy
3.6.3. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych

Rozdział 4. Elementy publicznoprawne umowy kompleksowej

4.1. Umowa o przyłączenie jako przesłanka warunkująca zawarcie umowy kompleksowej
4.1.1. Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
4.1.2. Charakter prawny obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie
4.2. Obowiązek zawarcia umowy kompleksowej przez sprzedawcę z urzędu
4.2.1. Publicznoprawny obowiązek świadczenia usługi kompleksowej
4.2.2. Sprzedawca z urzędu
4.2.3. Przetarg jako główna forma wyłonienia sprzedawcy z urzędu
4.3. Taryfa narzędziem regulowania cen energii elektrycznej
4.3.1. Pojęcie, cel i charakter prawny taryf
4.3.2. Obowiązek kalkulacji i przedkładania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne
4.3.3. Zatwierdzanie taryf przez Prezesa URE
4.4. Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako stron umowy
4.4.1. Obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenia działalności gospodarczej
4.4.2. Nakaz dalszego prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne z uwagi na konieczność zapewnienia dostarczania energii
4.4.3. Inne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych na gruncie ustawy Prawo energetyczne
4.5. Odpowiedzialność administracyjnoprawna stron umowy kompleksowej

Rozdział 5. Kontrola i nadzór nad dostarczaniem energii przez właściwe organy

5.1. Nadzór i kontrola w prawie energetycznym
5.2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jako organ kontrolny
5.3. Kontrola decyzji wydawanych przez Prezesa URE
5.4. Rozstrzyganie w sprawie spornej dotyczącej odmowy zawarcia umowy kompleksowej przez Prezesa URE
5.5. Kontrola postanowień wzorców umów energetycznych

Zakończenie

Bibliografia

prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski:

Koncepcja książki zakłada prezentację i analizę instytucji umowy kompleksowej w prawie energetycznym oraz wskazanie na determinanty i przesłanki posługiwania się taką umową w procesie dostarczania energii elektrycznej. Jej Autorka przyjmuje przy tym zasadnie, że możliwe i pożądane jest postrzeganie umowy kompleksowej zarówno jako typowej umowy regulującej prawa i obowiązki stron, ale także jako swoistego porozumienia, w ramach którego zapewniona zostaje realizacja interesu publicznego. Koncepcja ta została w ramach opracowania w pełni zrealizowana czego wyrazem jest treść wszystkich części książki. Podjęty temat, dotykający działalności różnego rodzaju podmiotów, odnoszący się do wielu kwestii przedmiotowych i uwzględniający poszczególne, zróżnicowane aspekty zarysowanego zagadnienia  wydaje się nader interesujący, tak z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jego ujęcie jest oryginalne i zasługujące na uwagę i wyróżnienie z powodu okoliczności wyżej zaznaczonych, a nadto ze względu na swą aktualność, czyli możliwość odniesienia do realizowanej obecnie, w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej polityki energetycznej.

Magdalena Jaś-Nowopolska

doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, jak również absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Kolonii; prawnik specjalizujący się m.in. w sprawach z zakresu prawa energetycznego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Odnawialne źródła energii w świetle...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Niekonwencjonalne źródła ropy i gaz...

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Regionalna integracja elektroenerge...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Polski wpływ na kształtowanie polit...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Marketing w elektroenergetyce

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie polskiego rynku ener...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ceny energii a wzrost gospodarczy w...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Wybrane aspekty efektywności energe...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane