• Biuro zarządzania procesami w teorii i w praktyce gospodarczej

Biuro zarządzania procesami w teorii i w praktyce gospodarczej

 • Autor: Agnieszka Bitkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-498-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 134/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma na celu zaprezentowanie funkcjonowania biur zarządzania procesami we współczesnych organizacjach, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami, omówiono rezultaty badań empirycznych w odniesieniu do przedsiębiorstw działających na świecie i w Polsce oraz przedstawiono rozwiązania z praktyki gospodarczej.

Spis treści:
 
Wprowadzenie

Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami

1.1. Istota i klasyfikacja procesów
1.2. Istota zarządzania procesami
1.3. Struktura zarządzania procesami
1.4. Uwarunkowania zarządzania procesami
 
Rozdział 2. Funkcjonowanie biura zarządzania procesami

2.1. Istota i przesłanki powstania biura zarządzania procesami
2.2. Zadania i funkcje biura zarządzania procesami
2.3. Organizacja biura zarządzania procesami
2.4. Struktura biura zarządzania procesami

Rozdział 3. Uwarunkowania funkcjonowania biura zarządzania procesami

3.1. Dojrzałość procesowa organizacji a funkcjonowanie biura zarządzania procesami
3.2. Menedżer procesu w kontekście funkcjonowania biura zarządzania procesami
3.3. Zespół procesowy w kontekście funkcjonowania biura zarządzania procesami
3.4. Miękkie aspekty zarządzania procesami a realizacja usług biura zarządzania procesami

Rozdział 4. Biuro zarządzania procesami w praktyce gospodarczej

4.1. Funkcjonowanie biur zarządzania procesami na świecie
4.2. Funkcjonowanie biur zarządzania procesami w Polsce
4.3. Analiza porównawcza funkcjonowania biur zarządzania procesami na świecie i w Polsce
4.4. Biuro zarządzania procesami – ujęcie praktyczne
4.4.1. Biuro zarządzania procesami w międzynarodowej grupie kapitałowej
4.4.2. Biuro zarządzania procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki
Załącznik 1. Rola i zadania biura zarządzania procesami
Załącznik 2. Budowa i rozwój biura zarządzania procesami

prof. dr. hab. Zbigniew Olesiński:

Monografia prof. A. Bitkowskiej stanowi istotny krok do przodu w badaniach nad fenomenem zarządzania procesowego. Bowiem w aspekcie rozważań ogólnych o zarządzaniu procesowym podejmuje nowy w swej formie i treści obszar badań, jakim jest powstawanie i rozwój biur zarządzania procesami, czyli wyspecjalizowanych zespołów funkcjonujących wewnątrz struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa. (…). Publikacja będzie pomocna zarówno naukowcom badającym zarządzanie procesowe, w zakresie instytucjonalizacji działania i struktury biur zarządzania procesowego, jak i coraz liczniejszemu gronu praktyków zarządzania, podejmującemu trud opracowania, wdrażania, monitorowania i doskonalenia funkcjonowania zarządzania procesowego.

prof. nzw. dr. hab. Robert Kucęba:

Monografia dotyczy aktualnych, a zarazem perspektywicznych obszarów rozwoju współczesnych organizacji procesowych. (…) Autorka wprowadza taksonomię zarządzania procesowego, koncentrując się na modelowaniu, automatyzacji, kontroli, pomiarze jak również optymalizacji procesów biznesowych we współczesnych organizacjach gospodarczych. W tym odniesieniu podejmuje próbę uzasadnienia istoty tworzenia autonomicznych biur zarządzania procesami jako centrów zarządzania kompetencjami w ramach przedsiębiorstw zarządzanych zgodnie z podejściem procesowym. Wymierną wartością pracy jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu biur zarządzania procesami, jak również prezentacja wyników badań wtórnych i pierwotnych koncentrujących się na ocenie ich funkcjonalności, nie tylko w perspektywie krajowej, ale również globalnej.

Agnieszka Bitkowska
prof nadzw. dr hab. inż. Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie z zakresu podejścia procesowego zdobywała w przedsiębiorstwach doradczych i telekomunikacyjnych. Kierownik specjalności Zarządzanie procesami i projektami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania procesowego, restrukturyzacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Inicjatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Uczestniczka staży zagranicznych i międzynarodowych konferencji min. w USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Rumunii. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autorka ponad 140 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane