• Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

 • Autor: Zbigniew Woźniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-740-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 340/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup ryzyka socjalnego. Zaproponowana formuła budowania programów polityki społecznej z uwagi na ich diagnostyczno-warsztatowy charakter wesprzeć ma kompetencje profesjonalne liderów zespołów przygotowujących programy społeczne zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pozarządowych.

W serii BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ polecamy:

1. Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna
2. Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

3. Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia
4. Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

5. Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

6. Praca socjalna w środowisku lokalnym
7. Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej
8. Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami
9. Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego


Spis treści:

O serii
Wprowadzenie

Rozdział I. Zjawiska i procesy zagrażające stabilności życiowej i samodzielności jednostek i grup społecznych

1. Problem społeczny – istota i korelaty zjawiska
2. Ubóstwo jako katalizator i rezultat problemów społecznych
3. Marginalizacja i wykluczenie społeczne a bezradność i izolacja społeczna
4. Ryzyko i bezpieczeństwo socjalne – stany wymagające ochrony i systemowych rozwiązań

Rozdział II. Polityka społeczna jako podstawa programów  adresowanych do jednostek i grup ryzyka socjalnego

1. Rekwizyty i domeny współczesnej polityki społecznej
2. Korelaty programów polityki społecznej
3. Usługi publiczne w programach polityki społecznej

Rozdział III. Uniwersalne cele i zadania programów polityki społecznej (adresat uogólniony)

1. Rola struktur organizacyjnych państwa w budowie i realizacji programów polityki społecznej
2. Uniwersalne matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej (adresat uogólniony)

Rozdział IV. Dzieci i młodzież w programach polityki społecznej

1. Potencjał rodziny jako podstawa rozwoju i dobrostanu potomstwa
2. Adresaci i cele profilaktyki dziecięco-młodzieżowej
3. Dzieci i młodzież w polityce społecznej
4. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do dzieci i młodzieży

Rozdział V. Niepełnosprawność i osoby z ograniczeniami sprawności w programach polityki społecznej

1. Niepełnosprawność – istota zjawiska
2. Bariery samodzielności życiowej i partycypacji osób z ograniczeniami sprawności w życiu zbiorowym
3. Profilaktyka niepełnej sprawności i jej narzędzia
4. Zasady i cele polityki społecznej wobec niepełnosprawności i na rzecz osób z ograniczeniami sprawności
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do osób z ograniczeniem sprawności

Rozdział VI. Starość i seniorzy w programach gerontologicznych

1. Starzenie się i starość – proces i stan
2. Profilaktyka gerontologiczna
3. Przesłanki polityki senioralnej
4. Zasady i cele polityki społecznej wobec starości i osób starszych
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do seniorów

Rozdział VII. Programy polityki społecznej adresowane do jednostek i grup wysokiego ryzyka socjalnego

1. Przesłanki programów adresowanych do jednostek i grup ryzyka socjalnego
2. Zarządzanie ryzykiem socjalnym w polityce społecznej
3. Miejsce przedsiębiorczości społecznej w zarządzaniu ryzykiem socjalnym
4. Generowanie wielowarstwowych programów zarządzania ryzykiem socjalnym w polityce społecznej
5. Matryce celów operacyjnych i zadań polityki społecznej adresowanej do jednostek i grup ryzyka socjalnego

Rozdział VIII. Procedury i narzędzia wdrażania programów polityki społecznej adresowanych do grup ryzyka socjalnego. Z teorią w praktykę

Zamiast podsumowania
Bibliografia

Dr Joanna Staręga-Piasek:

Książka Z. Woźniaka to nowatorska propozycja kreowania zadań polityki społecznej, opartej na stałych elementach powtarzalnej diagnozy i wyprzedzaniu na tej podstawie ryzyk socjalnych (profilaktyka). Autor w sposób unikatowy charakteryzuje podmioty polityki społecznej i proponuje narzędzia, przy pomocy których nie tylko można opisać rzeczywistość społeczną, ale co ważne dokonać identyfikacji i oceny negatywnych zjawisk, często niezamierzonych, i dążyć do ich naprawy. Adresatami książki są nie tylko doświadczeni i ambitni pracownicy socjalni, ale także ich nauczyciele na różnych poziomach kształcenia oraz – co równie istotne – politycy społeczni i decydenci różnych szczebli zarządzania sferą publiczną oraz organizacje pozarządowe. Ta książka to zbiór konspektów dydaktycznych oraz dyrektyw dla decydentów, a jej bogata bibliografia lokuje ją w szerokim kontekście międzynarodowym. I w tym sensie recenzowaną publikację uznać należy za wydarzenie na rynku wydawniczym.


Zbigniew Woźniak
Prof. zw. dr hab., pracownik socjalny, socjolog medycyny, gerontolog, polityk społeczny. Emerytowany profesor w Instytucie Socjologii UAM. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu, wieloletni konsultant i ekspert instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, systemem opieki zdrowotnej oraz położeniem seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Inicjator i współorganizator pierwszego w Polsce kierunku studiów praca socjalna w UAM (1992) oraz w Koninie i w Lesznie. Inicjator i współautor ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2003). Autor strategii polityki społecznej miasta Poznania oraz Województwa Wielkopolskiego i powiatów wielkopolskich (2003-2013).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Praca socjalna

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Bezpieczeństwo socjalne współczesne...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Bezdomność. Modele pracy socjalnej....

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kompetencje mediacyjne w profesji p...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo pracy pracownika soc...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Praktyka pracy socjalnej

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zbiór kazusów z prawa socjalnego. W...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rozwój koncepcji pracy socjalnej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socja...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pakiet: Biblioteka pracy socjalnej

340.00 zł Cena netto: 323.81 zł

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Praca socjalna w środowisku lokalny...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Kompetencje pracowników socjalnych....

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Praca socjalna z osobami w kryzysie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Metody i techniki pracy z osobami s...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Metody i techniki pracy z osobami b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane