• Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna

 • Autor: Ewa Flaszyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-739-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 137/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując się nie tylko do polskich tradycji, ale i światowych. BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ otwiera nową perspektywę współtworzenia standardów pracy socjalnej i kształcenia w tym zakresie. Ważne jest, że w ramach serii wykorzystane i promowane są nowoczesne techniki edukacyjne, np. Internet.

Serię rozpoczyna książka autorstwa Ewy Flaszyńskiej pt. „Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna”. Bezrobocie jest jednym z najczęstszych powodów korzystania z pomocy społecznej. Celem książki jest pokazanie podstawowego instytucjonalnego wsparcia osób bezrobotnych oraz instrumentów i działań, które mogą przynieść najlepsze efekty w aktywizacji osób bezrobotnych. Osobom bezrobotnym powinno się przede wszystkim stworzyć warunki, aby zwiększały swoje szanse na znalezienie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Patronat:    

W serii BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ polecamy:

1. Bezrobocie. Bezrobotny. Praca socjalna
2. Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka

3. Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Pedagogika, praca socjalna, terapia
4. Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia, wsparcie społeczne, praca socjalna

5. Niepełnosprawność. Wyzwania. Praca socjalna

6. Praca socjalna w środowisku lokalnym
7. Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak lepiej ją rozumieć? Tajniki pracy socjalnej
8. Praca socjalna z więźniami i ich rodzinami
9. Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak skutecznie pomagać? Warsztat pracownika socjalnego

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny

Rozdział II. Osoby bezrobotne w przepisach prawa


2.1. Pojęcie osoby bezrobotnej
2.2. Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy
2.3. Zasiłek dla bezrobotnych
2.4. Świadczenia zdrowotne
2.5. Osoby bezrobotne w przepisach pomocy społecznej

Rozdział III. Charakterystyka osób bezrobotnych i ich rodzin

Rozdział IV. System pomocy osobom bezrobotnym


4.1. Zadania powiatowych urzędów pracy
4.1.1. Profilowanie pomocy i ustalenie indywidualnego planu działania
4.1.2. Usługi rynku pracy
4.1.3. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy
4.1.4. Skuteczność pomocy powiatowego urzędu pracy
4.2. Zadania ośrodków pomocy społecznej
4.2.1. Warunki przyznawania pomocy
4.2.2. Zasiłki z pomocy społecznej
4.2.3. Świadczenia rodzinne
4.2.4. Świadczenia niepieniężne
4.2.5. Ubezpieczenie zdrowotne w systemie pomocy społecznej

Rozdział V. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi i ich rodzinami

5.1. Kontrakt socjalny
5.2. W jaki sposób przebiega proces pomocy w powiatowym urzędzie pracy
5.3. W jaki sposób przebiega proces pomocy w ośrodku pomocy społecznej
5.4. Współpraca ośrodka pomocy społecznej z powiatowym urzędem pracy w aktywizacji osób bezrobotnych
5.5. Spółdzielnie socjalne
5.6. Zatrudnienie socjalne i zatrudnienie wspierane

Rozdział VI. Pomoc bezrobotnej osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie

Rozdział VII. Rekomendacje dla pracowników socjalnych


Słowniczek najważniejszych pojęć
Literatura
Spis tabel
Spis wykresów

www.ops.pl


dr Joanna Staręga-Piasek:

Opracowanie to szczególnie może być przydatne pracownikom socjalnym. Po pierwsze dlatego, że jest pisane z myślą o nich. Po drugie ponieważ dotyczy bardzo trudnej i zróżnicowanej kategorii klientów (bezrobotny niejedno na imię). Po trzecie Autorka bardzo starannie i przystępnie przedstawia analizę  prawną sytuacji bezrobotnego i jego rodziny  na tle ogólnego zjawiska, jakim jest bezrobocie. Po czwarte Autorka formułuje szereg wskazań dla pracowników socjalnych. Dodatkową wartością opracowania jest olbrzymie doświadczenie zawodowe Autorki.

Ewa Flaszyńska
doktor nauk humanistycznych (2005), adiunkt, wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). W latach 2014-2018 adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej i członek Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Rady Naukowej "Edukacja ustawiczna dorosłych", Rady Redakcyjnej "Praca Socjalna" i "Rynku Pracy". W latach 2017-2018 członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. W marcu 2021 r. powołana przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina na członka Rady Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Autorka kilku monografii i ponad 60 artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy. Wygłaszała referaty na konferencjach międzynarodowych (m.in. w Tokio) i krajowych, brała udział w stażu naukowym w jednym z przedsiębiorstw w ramach łączenia nauki i biznesu (2013-2014).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Praca socjalna

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Bezdomność. Modele pracy socjalnej....

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kompetencje mediacyjne w profesji p...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Instrumenty polityki społecznej

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Bezpieczeństwo pracy pracownika soc...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Praktyka pracy socjalnej

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zbiór kazusów z prawa socjalnego. W...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rozwój koncepcji pracy socjalnej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pakiet: Biblioteka pracy socjalnej

285.00 zł Cena netto: 271.43 zł

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Praca socjalna w środowisku lokalny...

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Kompetencje pracowników socjalnych....

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Praca socjalna z osobami w kryzysie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

The profession of a family assistan...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Metody i techniki pracy z osobami s...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Metody i techniki pracy z osobami b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane