• Zrozumieć współczesny terroryzm

Zrozumieć współczesny terroryzm

 • Autor: Sebastian Wojciechowski Przemysław Osiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-283-9
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem książki jest ukazanie istoty, skali i specyfiki współczesnego terroryzmu oraz uporządkowanie i zweryfikowanie rozlicznych informacji, które są z nim związane. Przedstawiono je w przystępny, skondensowany, a zarazem naukowy sposób. W publikacji zamieszczono ponadto wiele mało znanych faktów i ciekawostek dotyczących terroryzmu. Pokazują one, iż zagadnienie to oprócz wymiaru brutalnego czy tragicznego ma też i inne konotacje.

Autorzy wybrali dwanaście kwestii, które ich zdaniem ukazują istotę oraz specyfikę współczesnego terroryzmu. Odwołując się do nich, podjęli próbę przybliżenia tego interesującego, a zarazem niebezpiecznego zjawiska.

Spis treści:

SŁOWO WSTĘPNE

FOREWORD

Część pierwsza. GŁÓWNE ASPEKTY TERRORYZMU

Rozdział I. PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH ZNACZENIE
Sebastian Wojciechowski

1. Czym jest terroryzm?
2. Terror versus terroryzm
3. Organizacja terrorystyczna i inne formy terrorystycznej aktywności
Literatura

Rozdział II. GENEZA TERRORYZMU
Przemysław Osiewicz

1. Uwarunkowania historyczne. Zjawisko terroryzmu przed rokiem 1900
2. Geneza terroryzmu kolonialnego, etniczno-narodowego i separatystycznego
3. Geneza terroryzmu motywowanego religijnie
4. Geneza terroryzmu samobójczego
5. Państwa jako podmioty wspierające międzynarodowy terroryzm
6. Cybeterroryzm – rozwój nowoczesnych technologii a nowe formy terroryzmu
Literatura

Rozdział III. PRZYCZYNY WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU
Sebastian Wojciechowski

1. Główne czynniki generujące i eskalujące terroryzm
2. Systematyzacja przyczyn terroryzmu
3. Triada terrorystycznej motywacji
Literatura

Rozdział IV. KLUCZOWE ELEMENTY I RODZAJE TERRORYSTYCZNEGO ZAGROŻENIA
Sebastian Wojciechowski

1. Wybrane elementy składowe terroryzmu
2. Główne typologie i rodzaje terroryzmu
3. Różnorodność i złożoność zagadnienia
Literatura

Rozdział V. ZAKRES I CHARAKTER TERRORYZMU NA POCZĄTKU XXI WIEKU
Sebastian Wojciechowski

1. Skala terrorystycznego zagrożenia
2. Sprawcy ataków
3. Metody działania terrorystów
4. Motywy postępowania sprawców
5. Cele ataków terrorystycznych
6. Następstwa aktów terroryzmu
Literatura

Rozdział VI. SKUTKI TERRORYZMU
Przemysław Osiewicz

1. Skutki polityczne
2. Skutki ekonomiczne
3. Skutki społeczne
4. Skutki militarne
5. Skutki psychologiczne
Literatura

Rozdział VII. ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE TERRORYZMU
Sebastian Wojciechowski

1. Antyterroryzm i kontrterroryzm
2. Wybrane modele oraz strategie przezwyciężania i zwalczania terroryzmu
3. Skuteczność realizowanych działań
4. Instrumenty polityki anty(kontr)terrorystycznej
Literatura

Część druga. WYBRANE PRZEJAWY TERRORYZMU

Rozdział VIII. TERRORYZM W UNII EUROPEJSKIEJ
Przemysław Osiewicz

1. Poziom zagrożenia terrorystycznego w państwach Unii Europejskiej
2. Strategia UE w dziedzinie walki z terroryzmem
3. Europejski Urząd Policji (Europol) wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym
4. Raporty o terroryzmie i tendencjach terrorystycznych w UE
5. Rola koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu
6. Wybrane akty prawne UE dotyczące walki z terroryzmem
7. Współpraca z partnerami międzynarodowymi
Literatura

Rozdział IX. TERRORYZM A PROBLEM IMIGRACJI/UCHODŹSTWA NA PRZYKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ
Sebastian Wojciechowski

1. Charakterystyka problemu
2. Główne zagrożenia
Literatura

Rozdział X. AL-KAIDA – STUDIUM PRZYPADKU
Przemysław Osiewicz

1. Geneza
2. Ideologia
3. Przywódcy
4. Struktura organizacyjna
5. Działalność
Literatura

Rozdział XI. PAŃSTWO ISLAMSKIE JAKO NOWA FORMA AKTYWNOŚCI TERRORYSTYCZNEJ
Sebastian Wojciechowski

1. Geneza Państwa Islamskiego
2. Źródła sukcesów
3. Wybrane przejawy walki z Państwem Islamskim
4. Przyszłość nowej formy aktywności terrorystycznej
Literatura

Rozdział XII. TERRORYZM A BROŃ MASOWEGO RAŻENIA
Przemysław Osiewicz

1. Terroryzm CBRN
2. Terroryzm chemiczny
3. Terroryzm biologiczn
4. Terroryzm radiologiczny
5. Terroryzm nuklearny
6. Działania podejmowane przez społeczność międzynarodową celem wyeliminowania superterroryzmu
7. Ocena zagrożenia atakiem z użyciem broni CBRN przez terrorystów w świetle raportów Departamentu Stanu USA
8. Skala zagrożenia superterroryzmem w ocenie Europolu
Literatura

UWAGI KOŃCOWE

WYKAZY SCHEMATÓW, TABEL, RYSUNKÓW I MAP

BIBLIOGRAFIA

» e-terroryzm.pl 1/2017 »


prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst:

W ostatnich czasach terroryzm stał się jednym z największych zagrożeń porządku światowego. Może destabilizować rządy, zabijać niewinne ofiary i angażować ogromne ilości środków finansowych i ludzkich. Inaczej jednak niż w przypadku konwencjonalnych wojen działa on głównie z ukrycia. Stara się trzymać w napięciu masy ludzkie przez zastraszenie. Terroryzm zmienia swoje oblicze. I właśnie z tej perspektywy badawczej Autorzy przestawili najbardziej aktualną tematykę zagrożeń terrorystycznych. Profesor Sebastian Wojciechowski, Security Expert of the OSCE, należy do najlepszych europejskich znawców problematyki zagrożeń terrorystycznych. Świadczą o tym m.in. Jego liczne publikacje. Profesor Przemysław Osiewicz specjalizuje się natomiast w problematyce Bliskiego Wschodu. Wyrażam przekonanie, że Czytelnicy dzięki tej publikacji dobrze zrozumieją skomplikowane problemy współczesnego terroryzmu.

prof. UAM dr hab. Artur Wejkszner:

Terroryzm towarzyszy ludzkości ab incunabulis. Na przestrzeni wieków kształtowały się różne jego oblicza. Zrozumienie tej i wcześniejszych egzemplifikacji wspomnianego zjawiska wymaga interdyscyplinarnego przygotowania i rozległej wiedzy historyczno-politologicznej. Z całą pewnością wymaga też sięgnięcia do rzetelnych opracowań naukowych, wśród których niniejsza praca zajmuje kluczowe miejsce. Polecana książka, autorstwa dwóch wybitnych znawców problematyki współczesnego terroryzmu, ze znaczącym międzynarodowym dorobkiem naukowym w tym zakresie, stanowi ważny i wartościowy wkład w poznanie zarówno istoty, specyfiki, jak i przejawów powyższego zjawiska. Sposób przedstawienia problematyki oraz przystępna narracja (wzbogacona wieloma interesującymi „kapsułkami wiedzy”) pozwalają zarekomendować niniejszą publikację szerokiemu kręgowi odbiorców.

Sebastian Wojciechowski
prof. zw. dr hab. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych UAM. Ekspert OBWE ds. bezpieczeństwa i terroryzmu. Redaktor naczelny czasopisma "Przegląd Strategiczny". Dwukrotny Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Departamentu Stanu USA. Laureat nagrody naukowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz nagrody za publikację naukową przyznawaną w ramach konkursu zorganizowanego przez Unię Europejską. Autor lub współautor licznych publikacji na temat  bezpieczeństwa i jego zagrożeń.

Książki tego autora

Przemysław Osiewicz

profesor nadzwyczajny na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek International Political Science Association (IPSA); sekretarz IPSA Research Committee RC-15 (geografia polityczna). Członek the International Studies Association (ISA). Członek zarządu poznańskiego oddziału PTNP. Członek zarządu PTSM o/Poznań. Członek zwyczajny Towarzystwa Azji i Pacyfiku. Stypendysta/pobyty studyjne: Södertörns Högskola (Szwecja); Eastern Mediterranean University (Cypr); MEN (2001), Chinese Culture University (Tajwan, 2008), National Taipei University (Tajwan, 2009), Selçuk Üniversitesi (Turcja, 2010), Linneaus Univerisity (Szwecja, 2011), Konya Üniversitesi (Turcja, 2011), Hogeschool Ghent (Belgia, 2012), the Ministry of Interior (Cypr, 2012), the Institute for Political and International Studies (Iran, 2013), the University of Nicosia (Cypr, 2014), Georgetown University (USA, 2015). Wykładał m.in. na Cyprze, w Turcji, Iranie i na Tajwanie. Autor i współautor trzech monografii oraz ponad 70 artykułów naukowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane