• Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa

 • Autor: Mirosław Banasik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-981-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia przedstawia charakterystykę relacji euroatlantyckich w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej. Większość rozważań w monografii jest poświęcona diagnozowaniu środowiska międzynarodowego poprzez pryzmat zagrożeń kreowanych przez imperialną politykę Federacji Rosyjskiej, a także określaniu ich wpływu na bezpieczeństwo i zakresu podejmowanych przez Sojusz Północnoatlantycki działań strategicznych zmierzających do zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. W książce koncentrowano się również na ustaleniu znaczenia odstraszania strategicznego oraz wdrażaniu przez Sojusz Północnoatlantycki mechanizmów zapewniających regionalną i globalną stabilność bezpieczeństwa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Determinanty bezpieczeństwa międzynarodowego

1.1. Dylematy postrzegania bezpieczeństwa
1.2. Znaczenie odstraszania dla procesu zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego
1.3. Charakter współczesnych konfliktów i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe
1.4. Wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego wynikające ze zmian w otoczeniu Polski
1.5. Konkluzje

Rozdział 2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowane przez Federację Rosyjską

2.1. Specyfika rosyjskiej polityki odstraszania strategicznego
2.2. Zagrożenia w dokumentach doktrynalnych Federacji Rosyjskiej
2.3. Rola sił zbrojnych w strategii Federacji Rosyjskiej
2.4. Modernizacja rosyjskich sił zbrojnych
2.5. Dyslokacja, struktura organizacyjna i gotowość rosyjskich sił zbrojnych do prowadzenia działań wojennych
2.6. Konkluzje

Rozdział 3. NATO wobec zagrożeń Federacji Rosyjskiej

3.1. Ewolucja mechanizmów zapewniania przez NATO bezpieczeństwa międzynarodowego
3.2. Kluczowe decyzje polityczne NATO wobec zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską
3.3. Kształtowanie przez NATO bezpieczeństwa międzynarodowego w warunkach konfrontacyjnego oddziaływania Federacji Rosyjskiej
3.4. Rola odstraszania strategicznego w polityce NATO i stabilizowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego
3.5. Konkluzje

Rozdział 4. Wyzwania strategiczne i kierunki adaptacji NATO

4.1. Rosyjskie zamiary strategiczne
4.2. Aktualne wyzwania strategiczne NATO
4.3. Kierunki adaptacji NATO do zmieniających się uwarunkowań międzynarodowych
4.4. Stałe bazy NATO w Polsce gwarancją bezpieczeństwa międzynarodowego
4.5. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia

prof. dr hab. Marek Wrzosek:

Zmiany w polityce Federacji Rosyjskiej nie pozostają bez wpływu na modyfikację koncepcji użycia sił NATO, a co za tym idzie, generują także zmiany w teorii i praktyce wojskowej myśli operacyjnej. (…) W zaprezentowanych treściach Autor nawiązał do doświadczeń i wniosków wynikających z obserwacji współczesnych zmian w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego.Ponadto zawarł szereg praktycznych wskazań oraz przykładowych przedsięwzięć podejmowanych przez Federację Rosyjską, a wpływających bezpośrednio na stosunki międzynarodowe.

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz:

Monografia jest studium dotyczącym współczesnych zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską oraz koncepcji przeciwdziałania tej polityce przez Sojusz Północnoatlantycki. (…) Publikacja może być przydatna zarówno dla osób zainteresowanych tytułową problematyką, jak i być wykorzystana jako lektura pomocnicza w procesie kształcenia na takich kierunkach, jak stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe oraz zajęcia z zakresu geopolityki i politologii.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował wiele stanowisk dowódczych i sztabowych. Był m.in. zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Piotrkowskiej. W dorobku naukowym ma obecnie kilkanaście monografii autorskich i ponad sto dwadzieścia opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z rywalizacją strategiczną, bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem konfliktów w szarej strefie, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Książki tego autora


Bibliografia
8 kluczowych postanowień szczytu NATO w Warszawie. Punkt po punkcie, Portal interne-
towy Gazeta Prawna 10.07.2016; https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/958812,8-kl-
uczowych-postanowien-szczytu-nato-punkt-po-punkcie-podsumowanie.html,  dostęp:
26.02.2019 r.
A short history of NATO, strona internetowa NATO; https://www.nato.int/cps/en/natohq/
declassified_139339.htm, dostęp: 19.07.2019 r.
Active Engagement, Modern Defence, Strategic Concept for the Defence and Security of
the Members of the North Atlantic Treaty Organisation adopted by Heads of State and
Government  in  Lisbon;  http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_68580.htm,
dostęp: 18.04.2017 r.
Adamsky D., Cross-Domain Coercion: The Current Russian Art of Strategy, Proliferation
Papers 54, Paryż i Bruksela 2015; https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/
pp54adamsky.pdf, dostęp: 18.03.2018 r.
Aktywność Rosji w Arktyce, Notatka Biura Bezpieczeństwa Narodowego; https://www.
bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/analizy-raporty-i-nota/6393,NOTATKA-BBN-
Aktywnosc-Rosji-w-Arktyce.html, dostęp: 06.04.2018 r.
Alberque W., „Substantial Combat Forces” in the Context of NATO-Russia Relations,
Research Paper 131, Rzym 2016; http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=962,
dostęp: 30.08.2016 r.
Allen J., Breedlove P.M., Lindley-French J., Zambellas G., Future War NATO? From
Hybrid  War  to  Hyper  War  via  Cyber  War,  Supporting  Paper  of  the  GLOBSEC
NATO Adaptation Initiative, Defence & Security, 20.10.2017; https://www.globsec.
org/wp-content/uploads/2017/10/GNAI-Future-War-NATO-JLF-et-al.pdf, dostęp:
18.02.2018 r.
Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive COPD. Inte-
rim V1.0, 2010; https://publicintelligence.net/nato-copd/, dostęp: 18.04.2017 r.
„Ameryka jest w grze i Ameryka zwycięży”. Cztery filary bezpieczeństwa według Trumpa ,
Portal  Tvn24,  18.12.2018;  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-trump-
oglosil-nowa-strategie-bezpieczenstwa-narodowego,799709.html, dostęp: 18.02.2018 r.
Amerykański generał: Batalion wojsk USA trafi do Polski w  kwietniu, Portal Dziennik.pl,
15.08.2016;  http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/528781,amerykanski-
general-batalion-wojsk-usa-trafi-do-polski-w-kwietniu.html, dostęp: 30.08.2016 r.
An Open Letter To The Obama Administration From Central And Eastern Europe; https://
www.rferl.org/a/An_Open_Letter_To_The_Obama_Administration_From_Central_
And_Eastern_Europe/1778449.html, dostęp: 05.04.2019 r.Bibliografia 252
Andreasen  S.,  Post-Warsaw  analysis:  What  NATO  said  (or  didn’t  say)  about  Nuclear
Weapons, 19.06.2016; http://www.nti.org/analysis/articles/post-warsaw-analysis-
what-nato-said-or-didnt-say-about-nuclear-weapons/, dostęp: 30.08.2016 r.
Armata T-14 – tajny czołg rosyjskiej armii, Portal Onet 05.05.2015; https://wiadomosci.
onet.pl/swiat/armata-t-14-tajny-czolg-rosyjskiej-armii/hhh3gd, dostęp: 29.03.2018 r.
Asmus R., Opening NATO’s Door. How the Alliance Remade Itself for a New Era, New
York 1983; https://epdf.tips/opening-natos-door-how-the-alliance-remade-itself-for-a-
new-era.html, dostęp: 26.02.2019 r.
Bachmann S-D., Kemp G., Aggression As „Organized Hypocrisy?” – How The War On
Terrorism And Hybrid Threats Challenge The Nuremberg Legacy;
https://www.researchgate.net/publication/228192363_Aggression_as_’Organized_Hypo-
crisy’_-_How_the_War_on_Terrorism_and_Hybrid_Threats_Challenge_the_Nurem-
berg_Legacy, dostęp: 30.08.2016 r.
Balcerowicz B., Czym jest współcześnie wojna?; http://files.pwi.edu.pl/files/balcerowicz.
doc, dostęp: 30.08.2016 r.
Balcerowicz  B.,  Uniwersalne  problemy  strategii  obronnej  państwa  średniej  wielkości
oraz ich odniesienia do obronności Polski, AON Warszawa, 1996 r.
Ban Ki Mun alarmuje. „IS rozprzestrzenia się na całym świecie jak rak”, (2016), Portal
Interia.pl;  http://fakty.interia.pl/swiat/news-ban-ki-mun-alarmuje-is-rozprzestrzenia-
sie-na-calym-swiecie-,nId,2182384#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=firefox, dostęp: 10.04.2016 r.
Banasik M., Bezpieczeństwo w aspekcie zagrożeń hybrydowych, „Kwartalnik Obron-
ność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON”, 2016, nr 3
(19), Warszawa.
Banasik M., Panek B., Bezpieczeństwo Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego rosyjski pro-
blem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, t. 18, z. 5, cz. 2, [w:] Bezpieczeństwo
zewnętrzne  i  wewnętrzne  wobec  współczesnych  wyzwań  –  wybrana  problematyka;
http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-5-2.pdf, dostęp: 23.02.2018 r.
Banasik M.,  Unconventional war  and warfare in the gray zone. The new spectrum of
modern conflicts, Journal of Defense Resources Management, Volume 7, Issue no. 1
(12), April 2016, Brasov Romania 2016; http://journal.dresmara.ro/issues/volume7_
issue1/00_jodrm_vol7_issue1.pdf, dostęp: 31.10.2016 r.
Banasik M., Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego,
Warszawa 2018.
Banasik M., Zarządzanie kryzysowe wobec nowych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeń-
stwa, [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak, Z. Sobejko (red. nauk.), Organy administra-
cji publicznej i instytucje w zarządzaniu kryzysowym, Warszawa 2016.
Baranowski M., Lété B., NATO In A World Of Disorder: Making The Alliance Ready For
Warsaw,  Washington  2016;  http://www.gmfus.org/publications/nato-world-disorder-
-making-alliance-ready-warsaw, dostęp: 30.08.2016 r.
Barno D., Bensahel N., Fighting and Winning in the „Gray Zone”, War on Rocks, May
19, 2015; http://warontherocks.com/2015/05/fighting-and-winning-in-the-gray-zone/,
dostęp: 20.02.2016 r.Bibliografia 253
Bartles C.K., Getting Gerasimov Right, Military Review, January-February 2016; https://
community.apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-11-18/20151229-Bartles-
_2D00_-Getting-Gerasimov-Right.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Bataliony  NATO  „na  celowniku”  rosyjskich  ćwiczeń  Zapad  z  udziałem  90  tys.  żołnie-
rzy, (2016), Portal internetowy Wiadomości.pl, 29.20.2016; http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1356,title,Bataliony-NATO-na-celowniku-rosyjskich-cwiczen-Zapad-z-udzialem-
90-tys-zolnierzy,wid,18563026,wiadomosc.html?ticaid=1181da, dostęp: 4.06.2017 r.
Beaufre A., Deterrence and Strategy, New York: Praeger, 1965.
Bednarzak  T.,  NATO  przegrywa  z  Rosją  w  basenie  Morza  Czarnego,  Portal  interne-
towy  Wiadomości.pl,  23.11.2016;  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,NATO-p-
rzegrywa-z-Rosja-w-basenie-Morza-Czarnego,wid,18604431,wiadomosc.html?tica-
id=11827c, dostęp: 21.09.2017 r.
Bednarzak  T.,  Rosyjska  flota  podwodna  coraz  bardziej  agresywna.  Tak  źle  nie  było
od  czasów  zimnej  wojny,  Interia,  24.02.2016  r.;  http://wiadomosci.wp.pl/kat,135-
6,title,Rosyjska-flota-podwodna-coraz-bardziej-agresywna-Tak-zle-nie-bylo-od-
zakonczenia-zimnej-wojny,wid,18179986,wiadomosc.html, dostęp: 24.02.2016 r.
Belkin P., NATO: Response to the Crisis in Ukraine and Security Concerns in Central and
Eastern  Europe,  Waszyngton  2014;  https://fas.org/sgp/crs/row/R43478.pdf,  dostęp:
26.02.2019 r.
Belkin P., NATO’s Warsaw Summit: In Brief, Congressional Research Service, Washing-
ton, 30.06.2016; https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44550.pdf, dostęp: 30.08.2016 r.
Bełza L., Główne zagrożenia w obecnym i przyszłym środowisku bezpieczeństwa pozami-
litarnego, Warszawa.
Bērziņš  J.,  Russia’s  New  Generation  Warfare  In  Ukraine:  Implications  For  Latvian
Defense  Policy,  Policy  Paper  no  02,  2014;  http://www.naa.mil.lv/~/media/NAA/
AZPC/Publikacijas/PP%2002-2014.ashx, dostęp: 18.01.2016 r.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeń-
stwa Narodowego, Warszawa 2013.
Białoruski raport o naciskach Rosji, Portal Interia.pl, 21.08.2016; http://fakty.interia.pl/
swiat/news-bialoruski-raport-o-naciskach-rosji,nId,2255464, dostęp: 21.08.2016 r.
Bielecki  M.,  Szczecin:  Gen.  Breedlove  Pozytywnie  o  Zmianach  w  Korpusie  NATO,
13.01.2015;  http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_Pag-
eID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=193014&filename=&idnews=196325
&data=&status=biezace&_CheckSum=1294321664, dostęp: 26.02.2015 r.
„Bild”:  Trump  nazywa  NATO  archaicznym  i  krytykuje  UE,  Portal  internetowy  Onet
16.01.2017;  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/bild-trump-nazywa-nato-archaicznym-
i-krytykuje-ue/sjbn7fs, dostęp: 18.02.2018 r.
Blank S., Russia’s Armed Forces on the Brink of Reform, Conflict Studies Research Cen -
tre, October 1997;
https://archive.org/stream/Russias-Armed-Forces-on-the-Brink-of-Reform-1998/Rus-
sia%27s%20Armed%20Forces%20on%20the%20Brink%20of%20Reform%20
%281998%29_djvu.txt, dostęp: 19.03.2018 r.Bibliografia 254
Bomba w samolocie. „Terroryści zadowoleni z efektu”, Newsweek, 07.11.2015; http://swiat.
newsweek.pl/katastrofa-samolotu-airbus-a321-na-polwyspie-synaj,artykuly,373237,1.
html, dostęp: 08.04.2016 r.
Bosbotinis  J.,  Toward  ‘Non-Nuclear  Deterrence’?  Russia’s  investment  in  conventional
strategic strike, TheDefensePost, 20.04.2018; https://thedefensepost.com/2018/04/20/
russia-non-nuclear-deterrence-conventional-strategic-strike/, dostęp: 16.01.2019 r.
Boston S., Johnson M., Beauchamp-Mustafaga N., Crane Y.K., Assessing The Conven-
tional Force Imbalance in Europe Implications for Countering Russian Local Supe-
riority,  Santa  Monica  2018;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_
reports/RR2400/RR2402/RAND_RR2402.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Brands H., Paradoxes of the Gray Zone, Foreign Policy Research Institute, February 2016;
http://www.fpri.org/articles/2016/02/paradoxes-gray-zone, dostęp: 20.02.2016 r.
Bratton P.C., When Is Coercion Successful? And Why Can’t We Agree on It?, Naval War
College Review, Summer 2005, Vol. 58, No. 3; https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/
a521130.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Brauch H.G., Reconceptualising Security From National To Environmental And Human
Security,  International  Security,  Peace,  Development  And  Environment  –  Vol.  II;
http://www.eolss.net/sample-chapters/c14/E1-39B-25.pdf, dostęp: 20.12.2016 r.
Breedlove  P., Vershbow A.,  Permanent  Deterrence:  Enhancements  to  the  US  Military
Presence  in  North  Central  Europe,  Waszyngton  2018;  https://www.atlanticcouncil.
org/images/publications/Permanent-Deterrence-Enhancements-to-the-US-Military-
Presence-in-North-Central-Europe.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participa-
ting in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018, Portal
internetowy  NATO;  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm,
dostęp: 26.02.2019 r.
Brzezinski I., Varangis N., The NATO-Russia Exercise Gap… Then, Now, & 2017, Atlan-
tic  Council,  25.10.2016;  http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/the-nato-
-russia-exercise-gap-then-now-2017, dostęp: 04.06.2017 r.
Brzezinski  I.J.,  Valášek  T.,  Reanimating  NATO’s  Warfighting  Mindset:  Eight  Steps  to
Increase the Alliance’s Political-Military Agility, Globsec NATO Adaptation Initia-
tive  2017;  https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/07/GNAI-reanimating-
-natos-warfighting-mindset.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participa-
ting in the meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008; http://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_8443.htm, dostęp: 18.04.2017 r.
Bugajski J., Doran P., Black Sea Defended NATO Responses to Russia’s Black Sea Offen-
sive, Waszyngton i Warszawa 2016; https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2684, dostęp:
13.07.2019 r.
Bugajski J., Preventing Romania’s isolation, CEPA 2016; http://cepa.org/europes-edge/
preventing-romanias-isolation, dostęp: 20.09.2017 r.
Bugajski J., Why Moscow fears NATO, Center for European Policy Analysis, Washington
2018; http://cepa.org/EuropesEdge/Why-Moscow-fears-NATO, dostęp: 18.02.2018 r.Bibliografia 255
Buzan B., A Reductionist, Idealistic Notion that Adds Little Analytical Value, „Security
Dialogue”, 2004, Volume 35, Number 3.
Buzan  B.,  New  Patterns  of  Global  Security  in  the  Twenty-First  Century,  International
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 67, No. 3, (Jul., 1991);
http://home.sogang.ac.kr/sites/jaechun/courses/Lists/b7/Attachments/10/New%20
Patterns%20of%20Global%20Security%20in%20the%20TwentyFirst%20Century_
Buzan.pdf, dostęp: 21.12.2016 r.
Calha  M.,  Hybrid  Warfare:  NATO’s  New  Strategic  Challenge?,  Defence And  Security
Committee 051 DSC 15 E, Brussels 2015; http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORT-
CUT=3778, dostęp: 08.07.2017 r.
Centres  of  Excellence,  Portal  internetowy  NATO;  https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_68372.htm, dostęp: 26.02.2019 r.
Champion M., Unity May Be Tested by Next Challenge, Portal Bloomberg, 09.06.2016;
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-09/baltics-to-black-sea-nato-
unity-may-be-tested-by-next-challenge, dostęp: 20.09.2017 r.
Chanda N., China’s Long-Range Salami Tactics In East Asia, Theworldpost, Nov 26, 2014;
http://www.huffingtonpost.com/nayan-chanda/chinas-tactics-in-east-asia_b_4667993.
html, dostęp: 11.04.2016 r.
Chekinov S.G., Bogdanov S.A., The Nature and Content of a New-Generation War, „Mili-
tary Thought”, nr 4, Moskwa 2013;
http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_
No.4_2013.pdf, dostęp: 03.04.2018 r.
Chińskie  myśliwce  operują  w  rejonie  Wysp  Paracelskich,  Portal  Interia.pl  20.03.2016;
http://fakty.interia.pl/news-chinskie-mysliwce-operuja-w-rejonie-wysp-
paracelskich,nId,2150298#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=fi-
refox, dostęp: 24.03.2016 r.
Chiriac  M.,  Romania  Wants  Permanent  NATO  Black  Sea  Force,  Portal  BalkanIsight,
02.03.2016;  http://www.balkaninsight.com/en/article/romania-calls-for-permanent-nato-
-black-sea-force-02-01-2016-1, dostęp: 20.09.2017 r.
Cieśniny czarnomorskie, Portal Stosunki Międzynarodowe–słownik; http://stosunki-mie-
dzynarodowe.pl/slownik/49-c/469-ciesniny-czarnomorskie, dostęp: 20.09.2017 r.
Cohen A., NATO Should Stand Up Black Sea Command Before It’s Too Late, Portal inter-
netowy  Theworldpost.  http://www.huffingtonpost.com/dr-ariel-cohen/nato-should -
-stand-up-blac_b_10831440.html, dostęp: 18.11.2016 r.
Comprehensive Political Guidance, Endorsed by NATO Heads of State and Government
on 29 November 2006, Brussels 2006;
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_56425.htm?selectedLocale=en,
dostęp: 18.04.2017 r.
Conference  On  Security  And  Cooperation  in  Europe  Final  Act,  Helsinki  1975;  http://
www.osce.org/mc/39501?download=true, dostęp: 10.07.2015 r.
Connected Forces Initiative; http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_98527.htm, dostęp:
08.04.2017 r.Bibliografia 256
Connolly G.E., NATO at 70: Why The Alliance Remains Indispensable, 085 PCTR 19
E;  Bruksela  2019;  https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/
files/2019-05/085%20PCTR%2019%20E%20-%20NATO%20AT%2070%20
WHY%20THE%20ALLIANCE%20REMAINS%20INDISPENSABLE%20-%20
PCTR%20DRAFT%20REPORT%20-%20CONNOLLY.pdf, dostęp: 03.07.2019 r.
Conventional Deterrence: An Interview with John J. Mearsheimer, Strategic Studies Quar-
terly,  Winter  2018,  Volume  12,  No.  4;  https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/
SSQ/documents/Volume-12_Issue-4/SSQWinter2018.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Cordesman A., NATO and the Delicate Balance of Deterrence: Strategy versus Burden
Sharing, CSIS, AHC 5/2/2017;
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/170207_NATO_Deli-
cate_Balance_Deterrence.pdf?OzYCRyUqdoBtKCp1QbyFb9gCmIJalvWQ,  dostęp:
10.09.2017 r.
Cornish P., Integrated Deterrence: NATO’s ‘First Reset’ Strategy, GLOBSEC NATO Ada-
ptation Initiative 2017; https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/07/GNAI-
-Integratted-Deterrrence.pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Cronin P.M., Sullivan A., Preserving the Rules: Countering Coercion in Maritime Asia,
Report  CNAS  Maritime  Strategy  Series,  March  2015;  http://www.cnas.org/sites/
default/files/publications-pdf/CNAS%20Maritime%20Strategy%20Series%20Cap -
stone.pdf, dostęp: 20.02.2016 r.
Cyber defence, Portal NATO, 18.02.2018;
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm, dostęp: 18.02.2018 r.
Czy trzecia wojna światowa już trwa?, Portal  14.10.2016; http://fakty.interia.pl/swiat/
news-czy-trzecia-wojna-swiatowa-juz-trwa,nId,2290285, dostęp:18.09.2017 r.
Danilovic V., When the Stakes Are High. Deterrence and Conflict among Major Powers,
University of Michigan 2017; https://www.press.umich.edu/pdf/0472112872-ch3.pdf,
dostęp: 25.12.2018 r.
Davis I., NATO seeks faster military movement across Europe and two new military com-
mands to counter Russian threat: A review of the NATO Defence Ministers meeting,
Brussels, 8-9 November 2017, Briefing Paper Nr 58, 15.11.2017;
http://www.natowatch.org/sites/default/files/2017-11/briefing_paper_no._58_nato_
defence_ministers_meeting_nov_2017.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Deep A., Hybrid War: Old Concept, New Techniques, Small Wars Journal, March 2, 2015;
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-old-concept-new-techniques,  dostęp:
15.01.2016 r.
Defence cooperation: 23 member states sign joint notification on the Permanent Structured
Cooperation (PESCO), strona internetowa European Council. Council of the European
Union;  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/11/13/defence-
cooperation-23-member-states-sign-joint-notification-on-pesco/, dostęp: 18.02.2018 r.
Definicja bezpieczeństwa; https://www.merriam-webster.com/dictionary/security, dostęp:
28.03.2019 r.
Defining National Security  (in) John F. Reichart and Steven R. Sturm (eds.) American
Defense Policy. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982.Bibliografia 257
Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej o Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Federacji
Rosyjskiej,  Moskwa  2015;  https://poland.mid.ru/web/polska_pl/koncepcja-polityki-
zagranicznej-federacji-rosyjskiej/-/asset_publisher/x9WG6FhjehkG/content/strate-
gia-bezpieczenstwa-narodowego-federacji-rosyjskiej?inheritRedirect=false&redirec
t=https%3A%2F%2Fpoland.mid.ru%3A443%2Fweb%2Fpolska_pl%2Fkoncepcja-
polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_x9WG-
6FhjehkG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dvie-
w%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1, dostęp: 18.02.2018 r.
Dempsey J., Nato’s Eastern Flank And Its Future Relationship With Russia, Brussels 2017;
https://carnegieendowment.org/files/CP_318_Eastern_Flank_FNL4WEB.pdf, dostęp:
28.03.2019 r.
Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; https://www.
bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Domino O., Trwa masakra chrześcijan w Libii, Najwyższy Czas, 16.03.2015; http://nczas.
com/%20publicysty,ka%20/trwa-masakra-chrzescijan-w-libii/, dostęp: 26.03.2015 r.
Doran P.B., Bugajski J., Brown M.S., Strengthening Strategic Security in Central and
Eastern  Europe,  Center  for  European  Policy  Analysis,  Washington  and  Warsaw
2017; https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=4896, dostęp: 12.07.2019 r.
Doran P.B., Wojcik R., Unfinished Business. Why and How the U.S. Should Establish
a Permanent Military Presence on NATO’s Eastern Flank, Waszyngton 2018; https://
www.cepa.org/unfinished-business, dostęp: 28.03.2019 r.
Dowódca sił NATO: Rosja i Syria destabilizują Europę falą uchodźców, Portal Wp.pl,
01.03.2016; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Dowodca-sil-NATO-Rosja-i-
Syria-destabilizuja-Europe-fala-uchodzcow,wid,18191495,wiadomosc.html?tica-
id=116cd5&_ticrsn=3, dostęp: 10.04.2016 r.
Drent M., Hendriks R., Zandee D., New Threats, New EU and NATO Responses, Hague
2015;  https://www.clingendael.nl/sites/default/files/New%20Threats_New%20EU_
Nato%20Responses_Clingendael_July2015.pdf, dostęp: 10.09.2017 r.
Dura M., Kalibry odpalane z wyrzutni Iskanderów? Rosja złamała traktat INF, Portal
Defence  24,  23.04.2016;  https://www.defence24.pl/kalibry-odpalane-z-wyrzutni-
iskanderow-rosja-zlamala-traktat-inf, dostęp: 23.01.2019 r.
Durkalec J., Trends in Force Posture in Europe, PISM No. 1 (85), June 2017; https://www.
pism.pl/files/?id_plik=23258, dostęp: 06.04.2018 r.
Dwie  nowoczesne  rosyjskie  korwety  Bujan-M  na  Bałtyku.  Mogą  przenosić  broń  ato-
mową,  portal  internetowy  Wiadomości.pl,  26.10.2016;  http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1329,title,Dwie-nowoczesne-rosyjskie-korwety-Bujan-M-na-Baltyku-Moga-
przenosic-bron-atomowa,wid,18559523,wiadomosc.html?ticaid=118085&_ticrsn=3,
dostęp: 24.02.2018 r.
Dyner A.M., Dwa lata rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii – rezultaty i perspektywy,
Portal PolskaZbrojna.pl 2017; http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/24029-
?t=Dwa-lata-rosyjskiej-operacji-wojskowej-w-Syrii-rezultaty-i-perspektywy,  dostęp:
06.04.2018 r.Bibliografia 258
Dyner A.M., Kacprzyk A., Lorenz W., Terlikowski M., How Russian Violations of the
1997 Founding Act Influence NATO-Russia Relations, Policy Paper PISM No. 6 (166),
Warszawa 2018.
Dyner A.M., Nowa Koncepcja rosyjskiej polityki zagranicznej, PISM nr 1 (1443); http://
www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-1-1443, dostęp: 14.03.2018 r.
Dyner A.M., Rosyjskie zaangażowanie wojskowe w Syrii – nowy etap, Biuletyn PISM nr
23(1373), 18 marca 2016; http://www.pism.pl/files/?id_plik=2156, dostęp 10.04.2016 r.
Dzarasov  R.S.,  Russian  neo-revisionist  strategy  and  the  Eurasian  Project,  Cambridge
Journal  of  Eurasian  Studies,  Cambridge  2017;  https://pdfs.semanticscholar.org/efc-
c/2f9f2f6ce8820a1d452e8d826f06e9c9de96.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Eassey  J.M.,  Boman  J.H.,  Deterrence  Theory,  December  2015;  https://marisluste.files.
wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf, 05.01.2019 r.
Eberhardt P., Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, Przegląd Geograficzny 2010,
82,  2;  http://rcin.org.pl/Content/960/Wa51_12065_r2010-t82-z2_Przeglad-Geogra-
ficzny-Eberhardt.pdf, dostęp: 18.09.2017 r.
Ek C., NATO’s Prague Capabilities Commitment, CRS Report, Washington 2007; https://
fas.org/sgp/crs/row/RS21659.pdf, dostęp: 10.04.2017 r.
Elkus A., 50 Shades of Gray: Why the Gray Wars Concept Lacks Strategic Sense, War
an Rocks, December 15, 2015; http://warontherocks.com/2015/12/50-shades-of-gray-
why-the-gray-wars-concept-lacks-strategic-sense/, dostęp: 20.02.2016 r.
Encyklopedia terminów wojskowych ministerstwa obrony narodowej FR; http://encyclo-
pedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14206@morfDictionary; dostęp:
16.01.2019 r.
European Deterrence Initiative, Department of Defense Budget. Fiscal Year (FY) 2019;
https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_
EDI_JBook.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Facon  I.,  Russia’s  national  security  strategy  and  military  doctrine  and  their  implica-
tions for the EU, Directorate-General For External Policies, Policy Department EU,
Brussels  2017;  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/578016/
EXPO_IDA%282017%29578016_EN.pdf, dostęp: 18.03.2018 r.
FACT SHEET: U.S. Assurance and Deterrence Efforts in Support of NATO Allies, Por-
tal  internetowy  The  White  House;  https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
-office/2016/07/08/fact-sheet-us-assurance-and-deterrence-efforts-support-nato-
allies, dostęp: 26.02.2019 r.
Fedyk N., Russian „New Generation” Warfare: Theory, Practice, and Lessons for U.S.
Strategists, Small Wars Journal, August  25,  2016; http://smallwarsjournal.com/jrnl/
art/russian-%E2%80%9Cnew-generation%E2%80%9D-warfare-theory-practice-and-
lessons-for-us-strategists, dostęp: 30.08.2016 r.
Foreign  Policy  Concept  of  the  Russian  Federation  (approved  by  President  of  the  Rus-
sian  Federation  Vladimir  Putin  on  November  30),  2016;  http://www.mid.ru/en/fore-
ign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248,
dostęp: 14.03.2018 r.Bibliografia 259
Fort Trump: Is a new US military base in Poland a realistic option?, Portal internetowy,
https://www.dw.com/en/fort-trump-is-a-new-us-military-base-in-poland-a-realistic-
option/a-45567231, dostęp: 26.02.2019 r.
Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security Between NATO and The
Russian  Federation,  Portal  internetowy  NATO;  https://www.nato.int/nrc-website/
media/59451/1997_nato_russia_founding_act.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Freeman  C.,  Vladimir  Putin:  Don’t  mess  with  nuclear-armed  Russia,  The  Telegraph,
29.09.2014;  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-putin/11064209/
Vladimir-Putin-Dont-mess-with-nuclear-armed-Russia.html, dostęp: 01.02.2019 r.
Frei D., Sicherheit: Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1977.
Galeotti M., Heavy Metal Diplomacy: Russia’s Political Use Of Its Military In Europe
Since 2014, European Council on Foreign Relations, Londyn 2016; http://www.ecfr.
eu/page/-/Heavy_Metal_Diplomacy_Final_2.pdf, dostęp: 29.03.2018 r.
Galeotti M., Russia’s New National Security Strategy: Familiar Themes, Gaudy Rhetoric,
War on the Rocks, January 4, 2016; http://warontherocks.com/2016/01/russias-new-
national-security-strategy-familiar-themes-gaudy-rhetoric/, dostęp: 15.02.2016 r.
Galeotti M., Spetsnaz: Russia’s Special Forces, Osprey 2015; https://mxdoc.com/down-
load/osprey-elite-206-spetsnaz-russias-special-forces.html, dostęp: 19.03.2018 r.
Galeotti M., Time to Think About “Hybrid Defense”, War on the Rocks, July 30, 2015; http://
warontherocks.com/2015/07/time-to-think-about-hybrid-defense/, dostęp: 04.01.2016 r.
Gardiner  H.,  State  Dept.  Was  Granted  $120  Million  to  Fight  Russian  Meddling.  It
Has  Spent  $0,  Portal  The  New  York  Times  04.03.2018;  https://www.nytimes.
com/2018/03/04/world/europe/state-department-russia-global-engagement-center.
html, dostęp: 26.02.2019 r.
Gawęda M., Nowe oblicze rosyjskiego Specnazu, Portal Defence24.pl, 05.03.2016; http://
www.defence24.pl/nowe-oblicze-rosyjskiego-specnazu, dostęp: 19.03.2018 r.
Gawęda M., Ratnik-2/3. Nowe pokolenie rosyjskiego żołnierza przyszłości, Portal Defence24,
29.10.2016;  http://www.defence24.pl/ratnik-23-nowe-pokolenie-rosyjskiego-zolnierza-
przyszlosci, dostęp: 29.03.2018 r.
Gen. Scaparrotti podkreśla znaczenie warszawskiego szczytu NATO: Wysunięta obecność
na wschodniej flance to nie wszystko !, Portal Wpolityce.pl, 09.07.2016; http://wpolityce.
pl/swiat/300067-gen-scaparrotti-podkresla-znaczenie-warszawskiego-szczytu-nato-
wysunieta-obecnosc-na-wschodniej-flance-to-nie-wszystko, dostęp: 20.09.2017 r.
George A.L., Smoke R., Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice,
New York  &  London  1974;  http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/uplo-
ads/0608-George%20Smoke-1974-a-PWJ.pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Gerasimov V., Chief of Staff of the Russian Federation, The Value of Science in Prediction,
w Military-Industrial Kurier, Feb 27 2013, cytowany w The ‘Gerasimov Doctrine’ and
Russian  non-Linear  War;  http://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/the-
gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war/, dostęp: 09.04.2016 r.
Gertz A, Warfare Three Ways, China waging ‘Three Warfares’ against United States in
Asia,  Pentagon  says,  the  Washington  Free  Beacon;  http://freebeacon.com/national-
-security/warfare-three-ways/, dostęp: 21.04.2016 r.Bibliografia 260
Giles K., Assessing Russia’s Reorganized and Rearmed Military, Carnegie Endowment
For  International  Peace  2017;  http://carnegieendowment.org/files/5.4.2017_Keir_
Giles_RussiaMilitary.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Giles  K.,  Russia’s  ‘New’  Tools  for  Confronting  the  West  Continuity  and  Innovation  in
Moscow’s Exercise of Power, Research Paper, Chatham House 2016;
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/2016-03-russia -
-new-tools-giles.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Giles K., Russia’s Toolkit, [w:] The Russian Challenge, Chatham House Report, Londyn
2015;  https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/20150605
RussianChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.pdf, dostęp: 23.01.2019 r.
Goble P., Putin’s Longstanding Plan for Long-Term Confrontation with the West Being
Implemented Ever More Rapidly, Illarionov Says, Window on Eurasia-New Series,
28.05.2016;  http://windowoneurasia2.blogspot.ca/2016/05/putins-longstanding-plan-
-for-long-term.html, dostęp: 01.11.2016 r.
Golts A., New Divisions May Reduce Russian Army’s Combat Readiness, Publication: Eura-
sia Daily Monitor Volume: 13 Issue: 97, 18.05.2016; https://jamestown.org/program/
new-divisions-may-reduce-russian-armys-combat-readiness/, dostęp: 24.03.2018 r.
Gorenburg D., Russia’s Military Modernization Plans: 2018-2027, PONARS Eurasia is an
international network of scholars advancing new approaches to research on security,
politics, economics, and society in Russia and Eurasia 2017; http://www.ponarseura-
sia.org/memo/russias-military-modernization-plans-2018-2027, dostęp: 18.03.2018 r.
Gotkowska  J.,  Szymański  P.,  Russia  and  the  security  in  the  Baltic  Sea  region.  Some
recommendations for policy-makers, Baltic Sea Region Policy Briefing series 1/2017,
Warszawa 2017; http://www.centrumbalticum.org/files/2157/BSR_Policy_Brie-
fing_1_2017.pdf, dostęp: 18.03.2018 r.
Górzyński  O.,  Rosja  znów  potrząsa  szabelką.  Spieszy  się  przed  wyborami  w  USA?,
Portal  internetowy  wp.pl,  11.10.2016;  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosy-
jski-politolog-decyzja-Putina-potwierdza-nowa-zimna-wojne,wid,18538947,wiadom
osc.html, dostęp: 20.08.2017 r.
Gressel G., Russia’s Quiet Military Revolution, And What It Means For Europe, European
Council On Foreign Relations, Policy paper 2016; http://www.ecfr.eu/page/-/Russias_
Quiet_Military_Revolution.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Grygiel  J.,  Arming  Our  Allies:  The  Case  for  Offensive  Capabilities,  Parameters  45(3)
Autumn 2015; https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Autumn_2015/7_
Grygiel.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Grygiel J., Wess Mitchell A., The Best Defense. A Preclusive Strategy to Defend the NATO
Frontier,  Portal  internetowy  American  Interest;  https://www.the-american-interest.
com/2014/12/02/a-preclusive-strategy-to-defend-the-nato-frontier/, dostęp: 28.03.2019 r.
Haddick R., America Has No Answer to China’s Salami-slicing, War on the Rock, February
6,  2014;  http://warontherocks.com/2014/02/america-has-no-answer-to-chinas-salami-
-slicing/, dostęp: 11.04.2016 r.
Harris  C.,  Kagan  F.W.,  Russia’s  Military  Posture:  Ground  Forces  Order  of  Battle,
Washington  2018;  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20
Ground%20Forces%20OOB_ISW%20CTP_0.pdf, dostęp: 14.03.2018 r.Bibliografia 261
Henzel P., Kontrowersje wokół Aktu NATO-Rosja z 1997 r. „Trudno mówić, że NATO
łamie to porozumienie”, Portal Onet.pl 08.12.2014; https://wiadomosci.onet.pl/tylko-
-w-onecie/kontrowersje-wokol-aktu-nato-rosja-z-1997-r-trudno-mowic-ze-nato-
lamie-to/0veqz, dostęp: 26.02.2019 r.
Hermann A., Defining national security ; http://www.voxprof.com/cfh/hermann-pubs/Her-
mann-Defining%20National%20Security.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Hicks K.H., Conley H.A., Sawyer Samp L., Bell A., Evaluating Future U.S. Army Force
Posture  in  Europe.  Phase  II  Report,  Washington  2016;  https://csis-prod.s3.amazo-
naws.com/s3fs-public/publication/160712_Samp_ArmyForcePostureEurope_Web.
pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Hines J.G., Mishulovich E.M., Shull J.F., Soviet Intentions 1965–1985, Vol. I: An Analyti-
cal Comparison of U.S.–Soviet Assessments During the Cold War, BDM Federal Inc.,
1995; https://nsarchive2.gwu.edu//nukevault/ebb285/doc02_I_front_matter.pdf, dostęp:
16.01.2019 r.
Hodges B., Bugajski J., Doran P.B., Securing The Suwałki Corridor: Strategy, Statecraft,
Deterrence, and Defense, Waszyngton 2018;
https://docs.wixstatic.com/ugd/644196_e63598001eb54f8387b10bc0b30c5873.pdf,
dostęp: 24.03.2019 r.
Hodges  B.,  Department  of  Defense  Press  Briefing  by  General  Hodges  on  Operation
Atlantic  Resolve  in  the  Pentagon  Briefing  Room ,  09.12.2015;  https://www.defense.
gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/633667/department-of-defense-press-
briefing-by-general-hodges-on-operation-atlantic-re/, dostęp: 18.02.2018 r.
Hoffman A., The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted, Gray Zone, Ambigu -
ous, and Hybrid Modes of War, The Heritage Foundation, 2016; https://s3.amazonaws.
com/ims-2016/PDF/2016_Index_of_US_Military_Strength_ESSAYS_HOFFMAN.
pdf, dostęp: 16.02.2016 r.
Holenderscy śledczy: malezyjski samolot zestrzelili Rosjanie, Portal internetowy wybor-
cza.pl  24.05.2018;  http://wyborcza.pl/7,75399,23446033,holenderscy-sledczy-male-
zyjski-samolot-zestrzelili-rosjanie.html, dostęp: 28.03.2019 r.
Horrell S., A NATO Strategy for Security in the Black Sea Region, Atlantic Council, Issue
Brief. October 2016; http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/NATO_Stra-
tegy_Black_Sea_Region_web_1004.pdf, dostęp: 21.09.2017 r.
Hough P., Understanding Global Security, London and New York 2008; https://epdf.pub/
understanding-global-security.html, dostęp: 20.12.2016 r.
Human Development Report 1994, Oxford;
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf,
dostęp: 20.12.2016 r.
Human Security in Theory and Practice. An Overview of the Human Security Concept
and the United Nations Trust Fund for Human Security, Human Security Unit Uni-
ted Nations; http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/
human_security_in_theory_and_practice_english.pdf, dostęp: 24.12.2016 r.
Huth P., Russett B., Deterrence Failure and Crisis Escalation, International Studies Quar-
terly, Volume 32, Issue 1, 1 March 1988;Bibliografia 262
https://academic.oup.com/isq/article-abstract/32/1/29/1813705?redirectedFrom=fulltext,
dostęp: 28.12.2018 r.
Huth P.K., Extended Deterrence and the Prevention of War, Yale University Press, 1988.
Informacja na temat Doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo Narodowe
III/2015, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_
KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Internetowy słownik języka angielskiego Oxford; https://en.oxforddictionaries.com/defi-
nition/deter, dostęp: 25.12.2018 r.
Internetowy  słownik  języka  polskiego;  https://sjp.pwn.pl/slowniki/odstraszanie.html,
dostęp: 16.01.2019 r.
Jankowski  D.,  Nowa  strategia  bezpieczeństwa  narodowego  Federacji  Rosyjskiej,  Portal
Geopolityka.org  10.11.2009;  http://www.geopolityka.org/analizy/dominik-jankowski-
nowa-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-federacji-rosyjskiej, dostęp: 12.01.2016 r.
Jervis R., Deterrence Theory Revisite, [w:] „World Politics”, 31 (1979) 2; https://www.rese-
archgate.net/publication/259380734_Deterrence_Theory_Revisited, dostęp: 29.12.2018 r.
Johnson D., Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises, and
Nuclear Thresholds, Livermore Papers on Global Security No. 3, Center for Global
Security  Research  2018;  https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-
-Capabilities-report-v3-7.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Johnson  D.,  Russia’s Approach  to  Conflict –   Implications  for  NATO’s  Deterrence  and
Defence, Research Paper No. 111 – April 2015, Rzym 2015; https://www.files.ethz.ch/
isn/190782/rp_111.pdf, dostęp: 19.07.2019 r.
Jopling L., NATO And Civil Protection, 060 CDS 06 E Brussels 2006; http://www.nato-pa.
int/Default.asp?SHORTCUT=903, dostęp: 18.04.2017 r.
Jordan R., An Essay on Thomas Schelling’s Arms and Influence , Oxford 2015; https://www.
classicsofstrategy.com/Schelling-Arms-and-Influence-Essay.pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Kacprzyk  A.,  Odstraszanie  konwencjonalne  na  wschodniej  flance  NATO  po  szczycie
w Warszawie, Biuletyn PISM, nr 50 (1400), 02.08.2016; http://www.pism.pl/publika-
cje/biuletyn/nr-50-1400, dostęp: 30.08.2016 r.
Kamiński K., U.S. Permanent Military Base in Poland: Favorable Solution For the NATO
Alliance, Warsaw  Institute, Warszawa  2019;  https://warsawinstitute.org/wp-content/
uploads/2019/02/US-PERMANENT-MILITARY-BASE-IN-POLAND-WARSAW-
INSTITUTE-SPECIAL-REPORT.pdf, dostęp: 28.03.2019 r.
Kapusta  P.,  The  Gray  Zone,  Special  Warfare,  October–December  2015,  Volume  28,
Issue  4;  http://www.soc.mil/swcs/SWmag/archive/SW2804/October%202015%20
Special%20Warfare.pdf, dostęp: 16.02.2016 r.
Karaganov S., Security Strategy: Why Arms?, Russia in Global Affairs, 26.10.2012; http://
eng.globalaffairs.ru/pubcol/Security-Strategy-Why-Arms-15716, dostęp: 19.03.2018 r.
Karber P., Petersen P., The Eastern Front in NATO Strategy– End of the Interregnum, [w:]
K. Redłowska, Rethink. Realign. React. Tackling Security Challenges Together, War-
szawa 2016; http://www.bigs-potsdam.org/images/weitere_Publikationen/NATO%20
Rethink%20Realign%20React%202016%20online.pdf, dostęp: 12.09.2017 r.
Karta  Narodów  Zjednoczonych,  http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php,
dostęp: 30.08.2016 r.Bibliografia 263
Katsioulis C., The New NATO Strategy. A Temporary Compromise, International Policy
Analysis, 2011; http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/07796.pdf, dostęp: 17.04.2017 r.
Khagram S., Clark W.C., Raad D.F., From the Environment and Human Security to Susta-
inable Security and Development, „Journal of Human Development”, 2003, Vol. 4,
No 2; https://www.hks.harvard.edu/sustsci/ists/docs/khagram_etal_jhd03.pdf, dostęp:
24.12.2016 r.
Khramchikhin  A.,  Rethinking  the  Danger  of  Escalation:  The  Russia-Nato  Military
Balance, Carnegie Endowment for International Peace 2018; http://carnegieendow-
ment.org/files/Khramchikhin_NATO_web.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba
systematyzacji, „Zeszyty Problemowe TWO”, 2010, nr 1(61).
Klein M., Russia’s Military: On the Rise?, Transatlantic Academy Paper Series 2015–2015,
nr 2; http://www.transatlanticacademy.org/sites/default/files/publications/Klein_Russia -
Military_Feb16_web.pdf, dostęp: 14.03.2018 r.
Knopf  J.W.,  The  Fourth  Wave  in  Deterrence  Research,  Contemporary  Security  Policy
31.01.2010;  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13523261003640819?ne-
edAccess=true, dostęp: 29.12.2018 r.
Knopf J.W., Three Items in One: Deterrence as Concept, Research Program and Politi-
cal Issue, San Francisco 2008; https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/58532/
isa08_proceeding_251419.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 29.12.2018 r.
Kofman M., Permanently Stationing U.S. Forces in Poland is a Bad Idea, But One Worth
Debating, War on the Rocks 12.10.2018; https://warontherocks.com/2018/10/perman-
ently-stationing-u-s-forces-in-poland-is-a-bad-idea-but-one-worth-debating/,  dostęp:
05.04.2019 r.
Kofman M., The Russian Military: A Force in Transition, s. 9 [w:] Alexander Golts, Michael
Kofman, Russia’s Military Assessment, Strategy, and Threat, The Center on Global
Interests,  Washington  2016;  http://globalinterests.org/wp-content/uploads/2016/06/
Russias-Military-Center-on-Global-Interests-2016.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Kokot  M.,  Rosja  zawiesza  traktat  INF  o  produkcji  rakiet  średniego  zasięgu.  Czy  to
początek  nowego  wyścigu  zbrojeń?,  Portal  Wyborcza.pl  02.02.2019;  http://wybor-
cza.pl/7,75399,24423006,rosja-zawiesza-traktat-inf-o-produkcji-rakiet-sredniego-
-zasiegu.html, dostęp: 28.03.2019 r.
Kolesnikov A., Do Russians Want War?, Carnegie Moscow Center 2016; http://carnegie-
endowment.org/files/Article_Kolesnikov_2016_Eng-2.pdf, dostęp: 01.02.2019 r.
Kołodziński E., Wprowadzenie do zarządzania bezpieczeństwem, Uniwersytet Warmiń-
sko-Mazurski  w  Olsztynie  2009;  http://www.uwm.edu.pl/mkzk/download/wprowa-
dzenie.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Kompedium internetowe Citizendium; http://en.citizendium.org/wiki/Deterrence, dostęp:
16.01.2019 r.
Komunikat  ze  szczytu  NATO  w  Warszawie,  Wydany  przez  Szefów  Państw  i  Rządów
uczestniczących  w  Posiedzeniu  Rady  Północnoatlantyckiej  w Warszawie  w  dniach
8  i  9  lipca  2016  r.,  Warszawa  2016;  http://www.mon.gov.pl/d/pliki/rozne/2016/08/
Komunikat_ze_Szczytu_PKZPnxg.pdf, dostęp: 10.09.2017 r.Bibliografia 264
Koncepcja  Strategiczna  NATO–tłumaczenie,  BBN  Warszawa  2011;  https://www.
bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/2694,KoncepcjaStrategicznaNATOtlumaczenie.html,
dostęp: 20.09.2017 r.
Konferencja  w  AON  16.04.2015;  https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6650,Wojna-
hybrydowa-i-agresja-ponizej-progu-wojny-zapowiedz-konferencji-naukowej.html,
dostęp: 16.02.2016 r.
Korolyov V., Russian Navy to focus on strategic non-nuclear deterrence-Commander-
-in-Chief, TASS 01.01.2019 r.; http://tass.com/defense/983872, dostęp: 15.01.2019 r.
Korzeniowski  L.,  Osobowość  menedżerów  w  warunkach  zagrożenia  biznesu,  Zeszyty
AWF,  Katowice;  http://www.zeszyty.awf.katowice.pl/pdf/vol%2019/13%20korze-
niowski.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Kowalewski A., Disinformation and Reflexive Control: The New Cold War; http://george-
townsecuritystudiesreview.org/2017/02/01/disinformation-and-reflexive-control-the-
new-cold-war/, dostęp: 16.01.2019 r.
Koziej S., Główne założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, http://isp.policja.pl/
download/12/4832/2014-11-05ZalozenianowejSBNRP.pdf, dostęp: 26.03.2015 r.
Koziej  S.,  Strategiczne  środowisko  bezpieczeństwa  międzynarodowego  i  narodowego
w okresie pozimnowojennym – skrypt internetowy, www.koziej.pl, dostęp: 25.02.2015 r.
Kroenig  M.,  The  Renewed  Russian  Nuclear  Threat  and  NATO  Nuclear  Deterrence
Posture, Atlantic  Council  2016;  http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/
Russian_Nuclear_Threat_0203_web.pdf, dostęp: 01.02.2019 r.
Kuczyński G., Zachodnia rubież naszpikowana wojskiem. Tutaj Rosja ma przewagę nad
NATO, Portal tvn.24; https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/potencjal-militarny-
rosji-nad-baltykiem-zachodni-okreg-wojskowy,530057.html, dostęp: 24.02.2018 r.
Kufčák J., NATO Civil Emergency Planning In A New Security Environment: MOI-DG
FRS CZ Point Of View, The Science For Population Protection 1/2017; http://www.
population-protection.eu/prilohy/casopis/33/269.pdf, dostęp: 10.09.2017 r.
Kühn U.,  Preventing Escalation  in  the  Baltics, Carnegie Endowment  for  International
Peace,  Washington  2018;  https://carnegieendowment.org/files/Kuhn_Baltics_INT_
final_WEB.pdf, dostęp: 20.02.2019 r.
Kungurov D., Russia prepares for hybrid wars, Russia and India Report, 7 May 2015;
http://in.rbth.com/economics/2015/05/07/russia_prepares_for_hybrid_wars_42981,
dostęp: 15.01.2016 r.
Kurganets-25: nowoczesny transporter rosyjskiej armii, portal Onet.pl 30.03.2015; http://
technowinki.onet.pl/militaria/kurganets-25-nowoczesny-transporter-rosyjskiej-armii/
l67ftq, dostęp: 29.03.2018 r.
Kurz  R.W.,  Ukraine’s  Hidden  Battlefield ,  Fort  Leavenworth  2017;  https://community.
apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-10-49/20170426-Kurz-_2D00_-
Ukraines-Hidden-Battlefield.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Landler M., Lowrey A., Myers S.L., Obama Steps Up Russia Sanctions in Ukraine Crisis,
The New York Times 20.03.2014; https://www.nytimes.com/2014/03/21/us/politics/
us-expanding-sanctions-against-russia-over-ukraine.html, dostęp: 16.02.2019 r.Bibliografia 265
Larsen J.A., NATO’s roadmap and priorities for the 2016 Warsaw Summit agenda, NDC
Public Affairs  Office;  http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=488,
dostęp: 19.07.2019 r.
Laswell H., Kaplan A., Power and Security, Yale 1950; http://www.policysciences.org/
classics/power_society.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Lațici  T.,  European  Deterrence  Initiative:  the  transatlantic  security  guarantee,  Euro-
pean  Parliamentary  Research  Service,  Brussel  2018;  http://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625117/EPRS_BRI(2018)625117_EN.pdf,  dostęp:
23.12.2018 r.
Lebrum M., Sitting on the Fence: The “Hybrid” Moment, Blog, Hybrid Threats, Security
& Resilience, Russia, NATO, European Union, Comprehensive Security, 11.10.2017;
https://www.icds.ee/blog/article/sitting-on-the-fence-the-hybrid-moment/, dostęp:
18.02.2018 r.
Lesiecki R., NATO rusza z programem „4 razy 30”: bataliony, eskadry i okręty w goto-
wości  do  działania  w  ciągu  miesiąca,  Portal  Defence24,  06.06.2018;  https://www.
defence24.pl/nato-rusza-z-programem-4-razy-30-bataliony-eskadry-i-okrety-w-
gotowosci-do-dzialania-w-ciagu-miesiaca, dostęp: 28.03.2019 r.
Lesiecki R., Traktat INF przechodzi do historii, Portal Defence24, 05.12.2018; https://
www.defence24.pl/traktat-inf-przechodzi-do-historii, dostęp: 23.01.2019 r.
Liang Q., Xiangsui W., Unrestricted Warfare, Beijing 1999; https://ia800201.us.archive.
org/0/items/Unrestricted_Warfare_Qiao_Liang_and_Wang_Xiangsui/Unrestricted_
Warfare_Qiao_Liang_and_Wang_Xiangsui.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Lindley-French  J.,  NATO  and  New  Ways  of  Warfare:  Defeating  Hybrid  Threats,  Con-
ference Report, 19.05.2015; http://www.ndc.nato.int/news/current_news.php?i-
code=814, dostęp: 14.07.2015 r.
Lindley-French J., One Alliance. The Future Tasks of the Adapted Alliance, Final Report
GLOBSEC NATO Adaptation Initiative, 2017; https://www.globsec.org/wp-content/
uploads/2017/11/GNAI-Final-Report-Nov-2017.pdf, dostęp: 16.02.2018 r.
Lindley-French  J.,  One  Alliance?  Change  Drivers  in  a  New  Strategic  Environment,
Globsec Nato Adaptation Initiative 2017; https://www.globsec.org/wp-content/uplo-
ads/2017/07/GLOBSEC-NATO-ADAPTATION-INITIATIVE_-_one_alliance_inte-
rim_report.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Lindley-French J., The Future Tasks of the Adapted Alliance, The GLOBSEC NATO Ada-
ptation Initiative 2017; https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/11/GNAI-
-Final-Report-Nov-2017.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Liotta P.H., Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security, August
7-10,  2002,  Brasilia;  https://digitalndulibrary.ndu.edu/cdm/compoundobject/collec-
tion/chdspubs/id/8960/rec/9, dostęp: 12.12.2016 r.
Long A., Russian Nuclear Forces and Prospects for Arms Control, Santa Monica 2018;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT495/RAND_
CT495.pdf, dostęp: 18.01.2019 r.
Lorenz W., Changes to the NATO Command Structure, Biuletyn PISM, Nr 108 (1048),
14.11.2017; https://www.pism.pl/files/?id_plik=23766, dostęp: 18.02.2018 r.Bibliografia 266
Lorenz W., Szpica NATO Potrzebuje Tarczy na Wschodniej Flance, Biuletyn PISM nr 15,
Warszawa 09.02.2015; www.pism.pl/files/?id_plik=19213, dostęp: 26.02.2015 r.
Loukianova Fink A., The Evolving Russian Concept of Strategic Deterrence: Risks and
Responses; https://www.armscontrol.org/printpdf/8723, dostęp: 01.02.2019 r.
Lucassen  O.,  In  Between  War  and  Peace:  the  Conceptualisation  of  Russian  Strategic
Deterrence,  Tartu  2018;  https://www.researchgate.net/publication/327421635_In_
Between_War_and_Peace_the_Conceptualisation_of_Russian_Strategic_Deterrence,
dostęp: 16.01.2019 r.
Lukyanov F., The Quest to Restore Russia’s Rightful Place, Foreign Affairs May/June
2016;  https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/putins-foreign-
-policy, dostęp: 18.02.2018 r.
Lyman R., Eastern Europe Cautiously Welcomes Larger U.S. Military Presence, The New
York Times, 02.02.2016; http://www.nytimes.com/2016/02/03/world/europe/eastern-
-europe-us-military.html?_r=0, dostęp: 11.11.2016 r.
Macierewicz: Do Polski trafi 7 tys. żołnierzy USA i NATO, Portal Defence24, 13 stycz-
nia 2017; http://www.defence24.pl/macierewicz-do-polski-trafi-7-tys-zolnierzy-usa-i-
nato, dostęp: 23.02.2018 r.
Makins C., The Prague Summit and le Defi Americain ; https://www.atlcom.nl/ap_archive/
pdf/AP%202002%20nr.%207-8/United%20States.pdf, dostęp: 10.04.2017 r.
Manea O., Hybrid War as a War on Governance, Small Wars Journal, August 19, 2015; http://
smallwarsjournal.com/jrnl/art/hybrid-war-as-a-war-on-governance, dostęp: 15.01.2016 r.
Manwaring M., The complexity of modern asymetric warefare, University of Oklahoma
Press 2012.
Marmei E., White G., European Deterrence. Initiative. Bolstering the Defence of the Bal-
tic  States,  Tallinn  2007;  https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/05/ICDS_Policy_
Paper_European_Deterrence_Initiative_Eerik_Marmei-Gabriel_White_Decem-
ber_2017.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Maxwell D.S., Congress Has Embraced Unconventional Warfare: Will the US Military
and The Rest ofthe US Government?, „Small Wars Journal”, December 2015; http://
smallwarsjournal.com/jrnl/art/congress-has-embraced-unconventional-warfare-will-
the-us-military-and-the-rest-of-the-us-go, dostęp: 16.02.2016 r.
Mazarr M.J., Chan A., Demus A., Frederick B., Nader A., Pezard S., Thompson J.A.,
Treyger E., What Deters and Why. Exploring Requirements for Effective Deterrence
of Interstate Aggression, Santa Monica 2018; https://www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/research_reports/RR2400/RR2451/RAND_RR2451.pdf, dostęp: 28.12.2018 r.
Mazarr  M.J.,  Mastering  The  Gray  Zone:  Understanding A  Changing  Era  Of  Conflict,
Carlisle, December 2015; http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.
cfm?pubID=1303, dostęp: 20.02.2016 r.
Mazarr M.J., Understanding Deterrence, Santa Monika 2018; https://www.rand.org/pubs/
perspectives/PE295.html, dostęp: 28.12.2018 r.
Mazurek  J.,  Rosja  wobec  złota,  Portal  RynekZlota24.pl;  http://rynekzlota24.pl/zloto-
-metale-szlachetne/0124-rosja-wobec-zlota/, dostęp: 20.08.2016 r.Bibliografia 267
McDermott R., Moscow Announces the Creation of Rapid Reaction Forces—Again, Eura-
sia Daily Monitor Volume: 12 Issue: 107, 09.06.2015; https://jamestown.org/program/
moscow-announces-the-creation-of-rapid-reaction-forces-again/, dostęp: 19.03.2018 r.
Mehta A.,  Pentagon  seeks  increased  P-8  ties  with  Norway,  UK,  Defense  News  2017;
https://www.defensenews.com/air/2017/07/03/pentagon-seeks-increased-p-8-ties-
-with-norway-uk/, dostęp: 26.02.2019 r.
Menkiszak M., Doktryna Putina: Tworzenie Koncepcyjnych Podstaw Rosyjskiej Domi-
nacji Na Obszarze Postradzieckim, Komentarze, nr 131, 1–7, Warszawa 2014; http://
www.osw.waw.pl/sites/default/files/komentarze_131.pdf, dostęp: 07.11.2016 r.
Mesjasz Cz., Security as an Analytical Concept, Hague 2014; http://www.afes-press.de/
pdf/Hague/Mesjasz_Security_concept.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Metz S., Millen R., Future war/Future Battlespace: The Strategic Role of American Land-
power, Carlisle Barraks, Pen.: Strategic Studies Institute 2003.
Meyer-Minnemann  L.,  Resilience  and  Alliance  Security:  The  Warsaw  Commitment  to
Enhance Resilience, 2016; http://transatlanticrelations.org/wp-content/uploads/2016/12/
resilience-forward-book-meyer-minnemann-final.pdf, dostęp: 08.08.2017 r.
Michalik Ł., T-14 Armata. Co wiemy o rosyjskim czołgu nowej generacji?, Portal Wp.pl
25.06.2017;  https://tech.wp.pl/t-14-armata-co-wiemy-o-rosyjskim-czolgu-nowej-
generacji-6137433825405057a, dostęp: 18.03.2018 r.
Michałek  M.,  Wielki  plan  małych  państw.  Jak  Trójmorze  wzmocni  lub  podzieli  Unię,
Portal  Tvn24;  https://www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/wielki-plan-malych-panstw-jak-
trojmorze-wzmocni-lub-podzieli-unie,106,1968, dostęp: 05.04.2019 r.
Michta A., All Not Quiet on NATO’s Eastern Front, Carnegie Europe, 28.06.2014; http://
carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=63934, dostęp: 30.08.2016 r.
Michta A.,  Michta:  odpowiedź  na  rosyjski  system A2/AD  to  wielkie  wyzwanie  dla  NATO,
Dziennik  Związkowy,  05.06.2016;  http://dziennikzwiazkowy.com/ameryka/michta-
odpowiedz-na-rosyjski-system-a2ad-to-wielkie-wyzwanie-dla-nato/, dostęp: 13.07.2019 r.
Mihailescu D., Six NATO nations eager to increase Black Sea presence – Stoltenberg, Por-
tal internetowy RT News, 26.11.2016; https://www.rt.com/news/364226-nato-black-
-sea-stoltenberg/, dostęp: 20.09.2017 r.
Militarium,  portal  internetowy,  05.04.2018;  http://militarium.net/category/sily-zbrojne-
-swiata/sily-zbrojne-rosji/, dostęp: 16.04.2018 r.
Minasyan S., Dynamics Of Russian Conventional Deterrence: Theoretical Foundations
For Practical Strategy, UA: Ukraine Analytica, Issue 3 (5), 2016: http://ukraine-ana-
lytica.org/dynamics-of-russian-conventional-deterrence-theoretical-foundations-for-
practical-strategy/, dostęp: 14.03.2018 r.
Ministry of Defence of the Russian Federation, portal internetowy; http://eng.mil.ru/en/
mission/tasks.htm, dostęp: 12.03.2018 r.
Mizera  M.,  Macko  P.,  NATO  Forces  2020:  Role  of  connected  forces  initiative,  6/2013
Policy Papers, CENAA, 2013; http://cenaa.org/wp-content/uploads/2013/06/PP-6-2013-
NATO-Forces-2020-Role-of-connected-forces-initiative.pdf, dostęp: 08.04.2017 r.
MON ujawnia rozmieszczenie Sił Zbrojnych USA w Polsce, Portal Interia.pl, 05.11.2016;
http://fakty.interia.pl/polska/news-mon-ujawnia-rozmieszczenie-sil-zbrojnych-usa-w-
polsce,nId,2301716, dostęp: 20.09.2017 r.Bibliografia 268
Morgan  P.M.,  Deterrence  Now,  Cambridge  2003;  http://content.schweitzer-online.de/
static/catalog_manager/live/media_files/representation/zd_std_orig__zd_schw_
orig/002/189/353/9780521822572_content_pdf_1.pdf, dostęp: 28.12.2018 r.
Morgan  P.M.,  The  State  of  Deterrence  in  International  Politics  Today,  Contemporary
Security Policy, 33:1; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13523260.2012.
659589, dostęp: 29.12.2018 r.
MSPO 2017: Boeing P-8 Poseidon – samolot do zwalczania okrętów, portal internetowy
defence.24  08.09.2017;  http://www.defence24.pl/mspo-2017-boeing-p-8-poseidon-
samolot-do-zwalczania-okretow, dostęp: 18.02.2018 r.
Munich Security Report 2015, Raport z konferencji bezpieczeństwa w Monachium, Munich
2015; https://www.securityconference.de/fileadmin/MunichSecurityReport/MunichSe -
curityReport_2015.pdf, dostęp: 14.08.2019 r.
Najwyższa˛  sztuka˛  jest  zwyciężyć  armię  wroga  bez  wydania  bitwy.  Sun  Tzu,  Sztuka
Wojny, czyli Trzynaście Rozdziałów; https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/
dokumenty/student/Sun_Tzu_sztuka_wojny.pdf, dostęp: 20.02.2016 r.
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Washington 2016; https://www.
congress.gov/114/crpt/hrpt840/CRPT-114hrpt840.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington 2013;
https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-novem-
ber2012.pdf, dostęp: 10.04.2016 r.
NATO activates new Multinational Division Southeast headquarters in Bucharest, Por-
tal internetowy NATO, 01.12.2015; http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_125356.
htm?selectedLocale=en, dostęp: 20.09.2017 r.
NATO Assurance Measures, Portal SHAPE; https://shape.nato.int/nato-assurance-measu-
res, dostęp: 26.02.2019 r.
NATO boosts its defence and deterrence posture, Portal NATO 10.02.2016; http://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_127834.htm, dostęp: 20.09.2017 r.
NATO Crisis Response System (NCRS): Policy Guidelines, C-M (2001) 63, Brussels 2001.
NATO  Defence  Ministers  agree  to  adapt  command  structure,  boost Afghanistan  troop
levels,  Portal  NATO  09.11.2017;  https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_148722.
htm?selectedLocale=en, dostęp: 18.02.2018 r.
NATO  odpowiada  na  orędzie  Putina:  oświadczenia  nie  do  przyjęcia,  Portal  Tvn.24,
02.03.2018;  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/nato-grozby-rosji-nie-do-
-przyjecia,819278.html, dostęp: 18.03.2018 r.
NATO  Response  Force  (NRF),  Fact  Sheet,  Portal  NATO;  https://www.shape.nato.int/
page349011837, dostęp: 20.09.2017 r.
NATO:  Krótsza  mobilizacja  w  razie  rosyjskiej  agresji,  Portal  Interia.pl,  07.11.2016;
http://fakty.interia.pl/swiat/news-nato-krotsza-mobilizacja-w-razie-rosyjskiej-
agresji,nId,2302250, dostęp: 20.09.2017 r.
NATO’s  Enhanced  Forward  Presence,  Portal  NATO;  https://www.nato.int/nato_static_
fl2014/assets/pdf/pdf_2018_02/20180213_1802-factsheet-efp.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
NATO’s  Readiness Action  Plan,  Portal  NATO;  https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf, dostęp: 26.02.2019 r. Bibliografia 269
NATO-Ukraine  Regional  Airspace  Security  Program  progress,  NATO  Communica-
tions  and  Information  Agency,  16.03.2016;  https://www.ncia.nato.int/NewsRoom/
Pages/160315_Ukraine-RASP.aspx, dostęp: 20.09.2017 r.
NCZ P., Za Fort Trump zapłacimy jak za zboże! Cena za „usługi ochroniarskie” ame-
rykańskiej  armii  rośnie  o  połowę  10.03.2019;  https://nczas.com/2019/03/10/za-for-
t-trump-zaplacimy-jak-za-zboze-cena-za-uslugi-ochroniarskie-amerykanskiej-armii-
rosnie-o-polowe/, dostęp: 26.02.2019 r.
Nečas P., Terem P., Kelemen M., From Washington to Lisbon: A New NATO Strategic
Concept,  1991;  http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=en&clane-
k=38821&slozka=17481&xsekce=37970&, dostęp: 18.04.2017 r.
Obrona i odstraszanie. Spotkanie ministrów państw NATO, Portal Tvn.24, 26.10.2016;
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ambasador-usa-przy-nato-bataliony-na-
wschodniej-flance-do-wiosny,686896.html, dostęp: 20.09.2017 r.
Odporność: kluczowy element obrony zbiorowej, Przegląd NATO; https://www.nato.int/
docu/review/2016/Also-in-2016/nato-defence-cyber-resilience/PL/index.htm,  dostęp:
18.02.2018 r.
Odstraszanie nuklearne i Sojusz w XXI wieku, Przegląd NATO, 2016; http://www.nato.
int/docu/review/2016/Also-in-2016/nuclear-deterrence-alliance-21st-century-nato/
PL/index.htm, dostęp: 20.09.2017 r.
Oficjalny raport śledczych z  Holandii. Malezyjski samolot nad Ukrainą zestrzeliła rosyj-
ska  rakieta,  PAP;  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1529853,Oficjalny-raport-
sledczych-z-Holandii-Malezyjski-samolot-nad-Ukraina-zestrzelila-rosyjska-rakieta,
dostęp: 08.04.2016 r.
Otrucie  Siergieja  Skripala,  Portal  Tvn24.pl;  https://www.tvn24.pl/raporty/otrucie-sier-
gieja-skripala,1264, dostęp: 28.03.2019 r.
Palowski J., Niemcy o szpicy NATO. Szczegóły reformy sił odpowiedzi, 06.03.2015; http://
www.defence24.pl/analiza_niemcy-o-szpicy-nato-szegoly-reformy-sil-odpowiedzi,
dostęp: 04.03.2015 r.
Palowski J., Stała obecność US Marines w Hiszpanii, 08.01.2015; http://www.defence24.
pl/news_stala-obecnosc-us-marines-w-hiszpanii, dostęp: 26.02.2015 r.
Palowski  J.,  Szpica  nie  wystarczy.  Jak  NATO  może  powstrzymać  Rosję?,  08.09.2014;
http://www.defence24.pl/analiza_szpica-nie-wystarczy-jak-nato-moze-powstrzymac-
rosje, dostęp: 26.02.2015 r.
Panek B., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku , Warszawa
2015.
Paulauskus K., The security Studies: the Status Quo and the Trends, Brusslels 2006.
Pawłowska A.,  Były  dowódca  Floty  Czarnomorskiej  zdradza  kulisy  operacji  na  Kry-
mie. „Rosyjski specnaz i ścisła cisza radiowa”, Portal Wyborcza.pl; http://wyborcza.
pl/1,75399,17567972,Byly_dowodca_Floty_Czarnomorskiej_zdradza_kulisy_opera-
cji.html, dostęp: 12.07.2019 r.
Pawłowski A., Rosyjskie dowództwo Północ w 2017 roku, portal Konflikty.pl 02.10.2014;
http://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dowodztwo-polnoc-2017/,  dostęp:
06.04.2018 r.Bibliografia 270
Paździor M., Szmulik B., (red. nauk.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa
2012.
Pellerin Ch., 2018 Budget Request for European Reassurance Initiative Grows to $4.7
Billion, U.S. Department of Defense 2017; https://dod.defense.gov/News/Article/Arti-
cle/1199828/2018-budget-request-for-european-reassurance-initiative-grows-to-47-
billion/, dostęp: 26.02.2019 r.
Persson G., Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2016, Szwecja 2016;
https://www.foi.se/report-search/pdf?fileName=D%3A%5CReportSearch%5CFiles%
5C5fa9f89b-8136-4b15-9aaf-1d227aee90a0.pdf, dostęp: 14.04.2018 r.
Petersen P.A., We thought ideological competition was over, but it just shifted, Wywiad
udzielony w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2018 r.; https://ngwcentre.
com/new-blog/2018/11/6/phillip-a-petersen-we-thought-ideological-competition-
was-over-but-it-just-shifted, dostęp: 22.06.2019 r.
Pezard S., Radin A., Szayna T.S., European Relations with Russia. Threat Perceptions,
Responses, and Strategies in the Wake of the Ukrainian Crisis, Santa Monica 2017;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1579/
RAND_RR1579.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Piotrowski  M.A.,  Operacja  Alawistan:  implikacje  zaangażowania  wojskowego  Rosji
w  Syrii,  Biuletyn  PISM,  Nr  85(1322),  02.10.2015;  http://www.pism.pl/files/?id_
plik=20610, dostęp: 06.04.2018 r.
Pojęcie  bezpieczeństwa,  Portal  Geopolityka.net;  http://geopolityka.net/pojecie-bezpie-
czenstwa/, dostęp: 12.12.2016 r.
Pomerantsev P., Brave New War, The Atlantic, Dec 29 2015; http://www.theatlantic.com/
international/archive/2015/12/war-2015-china-russia-isis/422085/, dostęp: 09.04.2016 r.
Portal  internetowy  Obserwator  Polityczny,  14.04.2018;  https://obserwatorpolityczny.
pl/?p=48392, dostęp: 14.04.2018 r.
Portal  Samoloty  w  lotnictwie  polskim;  http://www.samolotypolskie.pl/samo-
loty/14821/126/Lockheed-Martin-AGM-158-JASSM2, dostęp: 18.02.2018 r.
Portal  Marines;  https://www.marforeur.marines.mil/Portals/115/Docs/MFE%20BSRF%20
TrifoldFINALpub.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Pre-Ministerial press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg before the
meeting of the North Atlantic Council at the level of Defence Ministers, Portal inter-
netowy NATO 13.06.2016; https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_132272.htm,
dostęp: 18.02.2018 r.
Presence in North Central Europe. Preview, ATLANTIC COUNCIL 2018; https://www.
atlanticcouncil.org/images/publications/Permanent-Deterrence-Enhancements-to-the-
US-Military-Presence-in-North-Central-Europe.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Presidential Address to the Federal Assembly, Vladimir Putin delivered the annual Presi-
dential Address to the Federal Assembly, 04.12.2014; http://en.kremlin.ru/events/pre-
sident/news/47173, dostęp: 14.03.2018 r.
Prezydent Duda: jesteśmy solidarni, stanowimy jedność w NATO, Portal TVP.info, 25.05.2017;
http://www.tvp.info/30952480/prezydent-duda-jestesmy-solidarni-stanowimy-jednosc-w-
nato, dostęp: 21.09.2017 r. Bibliografia 271
Prior T., Resilience: The ́Fifth Wave ́ in the Evolution of Deterrence, Center for Security
Studies  2018;  http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.htm-
l/41604a30-ae23-44c6-94d4-8cf05e316a6c/pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Proposal for a U.S. Permanent Presence in Poland, Ministry of National Defence Repu-
blic of Poland, Warszawa 2018; https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna -
-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/Proposal-for-a-U.S.-Permanent-Presence-in-
-Poland-2018.pdf, dostęp: 28.03.2019 r.
Przegląd  NATO;  https://www.nato.int/docu/review/2016/also-in-2016/nato-deterrence-
-defence-alliance/PL/index.htm, dostęp: 28.12.2018 r.
Quadrennial  Defense  Review  Report,  Washington,  February  2010;  http://www.defense.
gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/QDR_as_of_29JAN10_1600.pdf,  dostęp:
16.02.2016 r.
Rácz A., Russia’s Hybrid War in Ukraine: Breaking the Enemy’s Ability to Resist, The Fin-
nish Institute of International Affairs, Report 43 (2015), 16.6.2015; https://www.fiia.fi/
wp-content/uploads/2017/01/fiiareport43.pdf, dostęp 06.08.2019 r.
Radin A., Reach C., Russian Views of the International Order, Santa Monica 2017; https://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1800/RR1826/RAND_
RR1826.pdf, dostęp: 20.02.2019 r.
Rasmussen F., NATO after ISAF – staying successful together, Remarks by NATO Secre-
tary General Anders Fogh Rasmussen at the Munich Security Conference 2013; http://
www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_94321.htm, dostęp: 08.04.2017 r.
Rathke J., Security in Northern Europe and the Road to the 2018 NATO Summit, Cen-
ter for Strategic and International Studies, 20.11.2017; https://www.csis.org/analysis/
security-northern-europe-and-road-2018-nato-summit, dostęp: 18.02.2018 r.
Relations with the European Union, Portal internetowy NATO, 13.02.2018; https://www.
nato.int/cps/ua/natohq/topics_49217.htm, dostęp: 18.02.2018 r.
Remarks  by  President  Obama  and  President  Komorowski  of  Poland  in  a  Joint  Press
Conference,  The  White  House  03.06.2014;  https://obamawhitehouse.archives.gov/
the-press-office/2014/06/03/remarks-president-obama-and-president-komorowski-
poland-joint-press-conf, dostęp: 26.02.2019 r.
Rempfer K., A new base in Poland wouldn’t take US troops from Germany, US ambassador
says, Portal Your Military; https://www.militarytimes.com/news/your-army/2019/02/
12/a-new-base-in-poland-wouldnt-take-us-troops-from-germany-us-ambassador-
says/, dostęp: 26.02.2019 r.
Renz B., Why Russia is reviving its conventional military power, Parameters, 46 (2), Not-
tingham  2016;  http://eprints.nottingham.ac.uk/35963/1/Renz%20-%20Why%20Rus-
sia%20is%20reviving%20its%20conventional%20military%20power%202016.pdf,
dostęp: 18.02.2018 r.
Report on Stabilization and Reconstruction, PO(2007)0095-AS1, Brussels 2007.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 14 grudnia 1974 roku nr 3314 w sprawie
definicji  agresji;  http://www.grocjusz.edu.pl/Materials/mw_wyklad_AZN_five%2B.
doc, dostęp: 10.09.2019 r.Bibliografia 272
Riga Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in
the meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006; http://www.
nato.int/cps/en/natohq/official_texts_37920.htm, dostęp: 18.04.2017 r.
Ringsmose J., Rynning S., NATO’s New Strategic Concept; a Comprehensive Assessment,
DIIS Report 02.2011; https://www.diis.dk/files/media/publications/nye_links/rp2011-
02-nato_web.pdf, dostęp: 18.04.2017 r.
Rintakoski  K., Autti  M.,  Comprehensive Approach.  Trends,  Challenges  and  Possibili-
ties for Cooperation in Crisis Prevention and Management, Helsinki, 2008 r; http://
www.defmin.fi/files/1316/Comprehensive_Approach__Trends_Challenges_and_
Possibilities_for_Cooperation_in_Crisis_Prevention_and_Management.pdf,  dostęp:
15.01.2016 r.
Roberts P., Hardie A., The Validity of Deterrence in the Twenty-First Century, London
2015;  https://rusi.org/sites/default/files/201508_op_the_validity_of_deterrence.pdf,
dostęp: 25.12.2018 r.
Roblin S., Why Russia’s Enemies Fear the Kalibr Cruise Missile, The National Interest
22.01.2017;  https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-russias-enemies-fear-the-
kalibr-cruise-missile-19129, dostęp: 01.02.2019 r.
Rodkiewicz W., Rosyjski atak na Wielką Brytanię: cele i konsekwencje, Analizy OSW,
Warszawa  14.03.2018;  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2018-03-14/
rosyjski-atak-na-wielka-brytanie-cele-i-konsekwencje, dostęp: 20.02.2019 r.
Rose F.A., Russian and Chinese nuclear arsenals: Posture, proliferation, and the future of
arms control, Portal Brookings 21.01.2018; https://www.brookings.edu/testimonies/
russian-and-chinese-nuclear-arsenals-posture-proliferation-and-the-future-of-arms-
control/, dostęp: 23.01.2019 r.
Rosja buduje strategiczny okręt podwodny (2015), Portal Defence24, 21.12.; http://www.
defence24.pl/rosja-buduje-strategiczny-okret-podwodny, dostęp: 19.03.2018 r.
Rosja rozszerza swoje bazy wojskowe, Portal Wiadomości.pl, 11.10.2016; http://wiadomosci.
wp.pl/kat,1041267,title,Rosja-rozszerza-swoje-bazy-wojskowe,wid,18537693,wiadomosc.
html?ticaid=117e29&_ticrsn=5, dostęp: 14.08.2017 r.
Rosja uzbroi Flotę Bałtycką w rakiety S-400. „Polska w zasięgu”, Portal Wp.pl 25.02.2018;
https://wiadomosci.wp.pl/rosja-uzbroi-flote-baltycka-w-rakiety-s-400-polska-w-
zasiegu-6224103254111873a, dostęp: 24.02.2018 r.
Rosja  zbroi  Południowy  Okręg  Wojskowy.  Setki  sztuk  nowego  sprzętu  i  inten-
sywne  ćwiczenia,  Portal  Wp.pl;  https://wiadomosci.wp.pl/rosja-zbroi-poludn-
iowy-okreg-wojskowy-setki-sztuk-nowego-sprzetu-i-intensywne-cwiczenia-
6027673920197249a, dostęp: 16.04.2018 r.
Rosjanie zaatakowali cele w Syrii nowym rodzajem broni, Portal Wiadomości.pl, 16.11.2016;
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rosjanie-zaatakowali-cele-w-Syrii-nowym-
rodzajem-broni,wid,18595241,wiadomosc.html?ticaid=11818f&_ticrsn=3, dostęp:
12.09.2017 r.
„Rosji decyzja o stałej bazie w Polsce na pewno by się nie spodobała”, Portal Tvn24
22.09.2018;  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/albright-rosji-decyzja-o-
stalej-bazie-na-pewno-by-sie-nie-spodobala,870399.html, dostęp: 26.02.2019 r.Bibliografia 273
Rosyjska flota podwodna – papierowy tygrys czy realne zagrożenie? Mamy się czego bać?  
(2016),  Portal  Wp.pl;  https://tech.wp.pl/rosyjska-flota-podwodna-papierowy-tygrys-
czy-realne-zagrozenie-6047537177437313g/3, dostęp: 19.03.2018 r.
Rosyjski RS-28 Sarmat, pocisk manewrujący i podwodny dron Status-6 – nowy wyścig
zbrojeń?,  Portal  Interia.pl  02.03.2018;  http://nt.interia.pl/raporty/raport-wojna-przy-
szlosci/wiadomosci/news-rosyjski-rs-28-sarmat-pocisk-manewrujacy-i-podwodny-
dron-sta,nId,2552095, dostęp: 18.03.2018 r.
Rosyjskie trolle w internecie. Zobacz, ile płaci im Moskwa za produkowanie „newsów”, Por-
tal  Niezaeżna.pl,  05.02.2015;  http://niezalezna.pl/63913-rosyjskie-trolle-w-internecie-
zobacz-ile-placi-im-moskwa-za-produkowanie-newsow, dostęp: 10.04.2016 r.
Rosyjskie  władze  tworzą  wojska  powietrzno-kosmiczne.  Gwiezdne  wojny  Kremla,
Portal  Niezależna.pl;  http://niezalezna.pl/55411-rosyjskie-wladze-tworza-wojska-
powietrzno-kosmiczne-gwiezdne-wojny-kremla, dostęp: 14.04.2018 r.
Rühle  M.,  Deterrence:  what  it  can  (and  cannot)  do,  NATO  Review;  https://www.nato.
int/docu/review/2015/Also-in-2015/deterrence-russia-military/EN/index.htm, dostęp:
14.03.2018 r.
Ruiz Palmer D.A., Back to the future? Russia’s hybrid warfare, revolutions in military
affairs, and Cold War comparisons, Research Paper Nr 120, Rome 2015; https://www.
files.ethz.ch/isn/194718/rp_120.pdf, dostęp: 08.09.2017 r.
Russell  M.,  Russia’s  armed  forces.  Reforms  and  challenges,  European  Parliamentary
Research  Service,  Bruksela  2015;  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2015/554213/EPRS_IDA%282015%29554213_EN.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Russia  conducts  huge  exercise  with  its  nuclear  forces,  Associated  Press  11.10.2018;
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/10/11/russia-conducts-huge-
exercise-with-its-nuclear-forces/, dostęp: 01.02.2019 r.
Russia  deploys  nuclear  weapon  carriers  in  occupied  Crimea  –  Yelchenko,  Portal  Unian
06.12.2018;  https://www.unian.info/politics/10365714-russia-deploys-nuclear-weapon-
carriers-in-occupied-crimea-yelchenko.html, dostęp: 16.02.2019 r.
Russia in the Arctic: A Different Kind of Military Presence, Stratfor 11.11.2015; https://
worldview.stratfor.com/article/russia-arctic-different-kind-military-presence, dostęp:
06.03.2018 r.
Russia Military Power. Building a Military to Support Great Power Aspirations, Defense
Intelligence Agency, Washington 2017;
http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications/
Russia%20Military%20Power%20Report%202017.pdf, dostęp: 18.03.2018 r.
Russia to respond to NATO Black Sea force by deploying new weapons – report, Portal RT,
09.01.2016; https://www.rt.com/politics/329414-russia-to-respond-to-nato/, dostęp:
14.08.2017 r.
Russia wants world war – An updated National Security Strategy of the RF, Live Leak,
Jan-4-2016; http://www.liveleak.com/view?i=0ce_1451939610, dostęp: 12.01.2016 r.
Russia’s National Security Strategy to 2020, Москва 12 May 2009; http://rustrans.wiki-
dot.com/russia-s-national-security-strategy-to-2020, dostęp: 12.01.2016 r.Bibliografia 274
Rybczyński A., Kalibry, jachonty i S-400. „Lotniskowiec Krym” straszy nie tylko Ukrainę,
Portal  Tvpinfo  30.03.2018;  https://www.tvp.info/36605928/kalibry-jachonty-i-s400-
lotniskowiec-krym-straszy-nie-tylko-ukraine, dostęp: 28.03.2019 r.
Sabak J., W Rosji powstają prywatne armie, Defence24, 28 Czerwca 2014, http://www.
defence24.pl/news_w-rosji-powstaja-prywatne-armie, dostęp: 21.01.2016 r.
Saleh A., Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security, Geopolitics
Quarterly, Volume: 6, No 4, Winter 2010;
https://www.researchgate.net/publication/278669163_Broadening_the_Concept_of_
Security_Identity_and_Societal_Security, dostęp: 20.12.2016 r.
Samoloty  USA  wspierają  misję  NATO  w  Bułgarii,  (2016),  Portal  Wp.pl.;  http://
wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Samoloty-USA-wspieraja-misje-NATO-w-
Bulgarii,wid,18499367,wiadomosc.html?ticaid=1181a6, dostęp: 13.07.2019 r.
SB Rai, Fourth Wave of Deterrence: Revisiting Application in the. Age of Nuclear Terro-
rism, New Delhi; http://www.claws.in/images/journals_doc/1637711954_07_chap(1).
pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Schwarz K.D., The Future of Deterrence, Berlin 2005; https://www.swp-berlin.org/file -
admin/contents/products/research_papers/Microsoft_Word___S13_05_swz_engl_
ks.pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Schwarzgruber  M.,  Dialog  i  odstraszanie,  czyli  relacje  NATO–Rosja,  Internetowy
serwis  informacyjny  Polska  Zbrojna,  09.07.2016;  http://polska-zbrojna.pl/home/
articleshow/19961?title=Dialog-i-odstraszanie-czyli-relacje-NATO-Rosja,  dostęp:
20.09.2017 r.
Šešelgytė  M.,  Can  Hybrid  War  Become  the  Main  Security  Challenge  for  Eastern
Europe?  European  Leadership  Network,  17  October  2014;  http://www.european-
leadershipnetwork.org/can-hybrid-war-become-the-main-security-challenge-for-
eastern-europe_2025.html, dostęp: 07.07.2015 r.
Shamiev K., In Russia, Politics is Always About National Security; https://www.ridl.io/en/
in-russia-politics-is-always-about-national-security/, dostęp: 27.08.2019 r.
Sheehan B., Military Security, 2005; https://www.passeidireto.com/arquivo/18829725/b-
-sheehan-michael-military-security, dostęp: 20.12.2016 r.
Shelling T.C., The Strategy of Conflict, Cambridge: Harvard University Press, London
1981; http://elcenia.com/iamapirate/schelling.pdf, dostęp: 29.12.2018 r.
Shevin-Coetzee M., The European Deterrence Initiative, Center for Strategic and Bud-
getary  Assessment  2018;  https://csbaonline.org/uploads/documents/EDI_Format_
FINAL.pdf, dostęp: 28.03.2019 r.
Shlapak D.A., Johnson M.W., Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank. Warga-
ming the Defense of the Baltics, Santa Monica 2016;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1253/RAND_
RR1253.pdf, dostęp: 24.03.2019 r.
Słownik języka polskiego, Warszawa 1978.
Słownik podstawowych terminów dotyczących bezpieczeństwa państwa, Warszawa 1994;
https://pl.scribd.com/doc/98030285/S%C5%81OWNIK-TERMINOW-Z-ZAKRESU-
-BEZPIECZE%C5%83STWA-NARODOWEGO-AON, dostęp: 30.08.2016 r.Bibliografia 275
Sokov N.N., Why Russia calls a limited nuclear strike “de-escalation”, Bulletin on the
Atomic  Scientists  2014;  https://thebulletin.org/2014/03/why-russia-calls-a-limited-
nuclear-strike-de-escalation/, dostęp: 01.02.2019 r.
Stałe  bazy  wojskowe  USA  w  Polsce  już  tylko  kwestią  czasu?  Rada Atlantycka  jest  na
„tak”,  https://www.pch24.pl/stale-bazy-wojskowe-usa-w-polsce-juz-tylko-kwestia-
czasu--rada-atlantycka-jest-na-tak,64817,i.html, dostęp: 26.02.2019 r.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
Stasik E., Ben Hodges: siedzibą dowództwa logistycznego NATO powinny być Niemcy, Por-
tal internetowy DW 29.11.2017; http://www.dw.com/pl/ben-hodges-siedzib%C4%85-
dow%C3%B3dztwa-logistycznego-nato-powinny-by%C4%87-niemcy/a-41575778,
dostęp: 18.02.2018 r.
Statement  Of  General  Curtis  M.  Scaparrotti,  United  States  Army  Commander  United
States  European  Command,  Waszyngton  2018;  https://docs.house.gov/meetings/
AS/AS00/20180315/106961/HHRG-115-AS00-Wstate-ScaparrottiC-20180315.pdf,
dostęp: 26.02.2019 r.
Stelmach A., Nowa rosyjska strategia bezpieczeństwa posiada antyzachodni charakter.
Priorytetem  Daleki  Wschód,  06.01.2016;  http://www.pch24.pl/nowa-rosyjska-strat-
egia-bezpieczenstwa-posiada-antyzachodni-charakter--priorytetem-daleki-wschod,40
383,i.html, dostęp 12.01.2016 r.
Stoicescu K., Russia’s Possible Reaction to NATO’s Deployment of Defensive Forces in the
Eastern Flank, 13.06.2016; http://www.icds.ee/blog/article/russias-possible-reaction-
to-natos-deployment-of-defensive-forces-in-the-eastern-flank/, dostęp: 04.07.2017 r.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, 31.12.2015, Moskwa 2015;
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Strategia  Bezpieczeństwa  Narodowego  Federacji  Rosyjskiej,  Zatwierdzona  na  mocy
Dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 31 grudnia 2015 r., nr 683; https://
poland.mid.ru/web/polska_pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej/-/
asset_publisher/x9WG6FhjehkG/content/strategia-bezpieczenstwa-narodowego-feder
acji-rosyjskiej?inheritRedirect=false, dostęp: 14.03.2018 r.
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2014.
Strengthening  international  networks  for  crisis  management,  Brussels  30.06.2014;  http://
www.nato.int/cps/en/natohq/news_112077.htm?selectedLocale=en, dostęp: 18.08.2017 r.
Sudoplatov  P.,  Sudoplatov  A.,  Special  Tasks:  The  Memoirs  Of  An  Unwanted  Witness-
A Soviet Spymaster, 30.06.2006; http://mailstar.net/sudoplat.html, dostęp: 28.05.2015 r.
Sutyagin  I.,  Detailing  Russian  Forces  in  Syria,  RUSI  Defence  Systems,  13.11.2015;
https://rusi.org/publication/rusi-defence-systems/detailing-russian-forces-syria,
dostęp: 12.03.2018 r.
Szef NATO oświadczył, że nie chce „nowej zimnej wojny” z Rosją, Portal GazetaPrawna.
pl,  28.10.2016;  http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/988686,nato-wojna-rosja-poli-
tyka.html, dostęp: 20.09.2017 r.
Szef  NATO:  Rozmieszczanie  sił  na  wschodniej  flance  jest  na  dobrej  drodze ,  PAP
14.02.2017;  http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/542686,jens-stoltenberg-
nato-wschodnia-flanka-wojsko-armia-zolnierze-polska.html, dostęp: 23.02.2018 r.Bibliografia 276
Szokujące  słowa  Saakaszwiliego:  Kolejnym  celem  Putina  będzie  Szwecja  i  Finlandia,
Portal  Superstacja,  17.03.2019;  http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2019-03-17/
szokujace-slowa-saakaszwiliego-kolejnym-celem-putina-bedzie-szwecja-i-finlandia/,
dostęp: 22.06.2019 r.
Szymanek  A.,  Wektorowy  model  zagrożenia  obiektu,  [w:]  Bezpieczeństwo  systemów,
ITWL, Warszawa 1990.
Tavenier R., Hybrid Warfare vs. Strategic Deterrence, Instytut for Peace and Security Study;
https://www.stichtingjason.nl/hybrid-warfare-vs-strategic-deterrence, dostęp: 15.01.2019 r.
Taylor P., „Fort Trump”albo Nic? Polska a Przyszłość Bezpieczeństwa Europejskiego,
Friends of Europe-Styczeń 2019; https://www.friendsofeurope.org/sites/default/files/
media-files/2018_foe_sec_pub_poland_web_polish.pdf, dostęp: 28.03.2019 r.
Tertrais B., Article 5 of the Washington Treaty: Its Origins, Meaning and Future, Research
Paper Nr 130, Rome 2016; http://www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=934, dostęp:
08.05.2017 r.
The Alliance’s New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government par-
ticipating in the Meeting of the North Atlantic Council, Rome 1991; http://www.nato.
int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm, dostęp: 12.04.2017 r.
The Future of NATO and European Security, Advisory Council on International Affairs,
10.01.2018 nr 106, Hague; https://aiv-advice.nl/9l9/publications/advisory-reports/the-
-future-of-nato-and-european-security, dostęp: 27.08.2019 r.
Thomas T., China’s Concept of Military Strategy, Parameters 44(4), Winter 2014–15; http://
www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/Parameters/Issues/Winter_2014-15/7_
ThomasTimothy_ChinasConceptofMilitaryStrategy.pdf, dostęp: 11.04.2016 r.
Thornton  R.,  Military  Modernization  and  The  Russian  Ground  Forces,  Carlisle  2011;
https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB1071.pdf, dostęp: 19.03.2018 r.
Tomaszkiewicz M., Wszystko, co musisz wiedzieć o wojnie w Syrii [SYNTEZA], newsweek.
pl;  http://swiat.newsweek.pl/wojna-w-syrii-najwazniejsze-informacje-wszystko-co-
musisz-wiedziec-o-wojnie-w-syrii,artykuly,380691,1.html, dostęp: 10.04.2016 r.
Tomescu C., Political Evolution at Nato Level in Post Cold War Era, Scientific Bulletin
Vol. XX No 1(39) 2015, Bucharest 2015; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/
bsaft.2015.20.issue-1/bsaft-2015-0026/bsaft-2015-0026.pdf, dostęp: 12.04.2017 r.
Topychkanov P., „Hybrid War”—a Scholarly Term or a Propaganda Cliché?, Russian
International  Affairs  Council,  July  17,  2015;  http://carnegie.ru/2015/07/17/hybrid-
war-scholarly-term-or-propaganda-clich%C3%A9/idyl, dostęp: 15.01.2016 r.
Trenin D., The Revival of the Russian Military. How Moscow Reloaded, Foreign Affairs
May/June  2016;  https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2016-04-18/revi-
val-russian-military, dostęp: 18.02.2018 r.
Tsolova  T.,  NATO’s  new  deterrent  may  include  bigger  Black  Sea  presence,  Reuters,
22.04.2016;  http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-nato-idUSKCN0XJ1S5,
dostęp: 20.09.2017 r.
Tucker P., Russia Will Challenge US Military Superiority in Europe by 2025: US General, Por-
tal  Defense  One,  08.03.2018;  https://www.defenseone.com/threats/2018/03/russia-will-
challenge-us-military-superiority-europe-2025-us-general/146523/, dostęp: 23.01.2019 r.Bibliografia 277
Ukraine conflict: Putin ‘was ready for nuclear alert’, BBC News, 15.03.2015 r.; http://
www.bbc.com/news/world-europe-31899680, dostęp: 18.01.2016 r.
Ukrainian-Romanian-Bulgarian Brigade To Be Formed?, Portal internetowy Defence24.
com., 30.04.2016; http://www.defence24.com/360667,ukrainian-romanian-bulgarian-
brigade-to-be-formed, dostęp: 20.09.2017 r.
USSOCOM White Paper - The Gray Zone, dated 9 Sep 2015; https://dl.dropboxusercon-
tent.com/u/6891151/Gray%20Zones%20-%20USSOCOM%20White%20Paper%20
9%20Sep%202015.pdf, dostęp: 20.02.2016 r.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590;
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070890590/U/D20070590Lj.
pdf, dostęp: 14.08.2019 r.
Van der Putten F-P, Meijnders M., Jan Rood J., Deterrence as a security concept against
non-traditional threats, Hague 2015;
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/deterrence_as_a_security_concept_
against_non_traditional_threats.pdf, dostęp: 28.12.2018 r.
Vandiver J., Mattis, allies eye faster military movement across Europe, Stars and Stripes,
24.10.2017;  https://www.stripes.com/news/mattis-allies-eye-faster-military-movement-
across-europe-1.494134, dostęp: 18.02.2018 r.
Vandiver J., US Army’s last tanks depart from Germany, Stars And Stripes, 04.04.2013;
https://www.stripes.com/news/us-army-s-last-tanks-depart-from-germany-1.214977,
dostęp: 24.02.2018 r.
Ven Bruusgaard K., Crimea and Russia’s Strategic Overhaul, Parameters, Vol. 44, Nr 3, Autumn
2014; http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/Parameters/Issues/Autumn_2014/
USAWC_Quarterly_Parameters_Autumn_v44n3.pdf, dostęp: 04.07.2015 r.
Ven  Bruusgaard  K.,  Russian  Strategic  Deterrence,  Survival  58:4,  Global  Politics  and
Strategy 2016; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00396338.2016.120794
5?needAccess=true, dostęp: 15.01.2019 r.
Vershbow A., The Political Adaptation of the Alliance, GLOBSEC NATO Adaptation Ini-
tiative: Supporting Paper ONE NATO 2017; https://www.globsec.org/wp-content/uplo-
ads/2017/07/GNAI-The-Political-Adaptation-of-Aliance.pdf, dostęp: 18.02.2018 r.
Vershbow A.R., A Strong NATO for a New Strategic Reality, Keynote address at the Foun-
dation Institute for Strategic Studies, Krakow, 04.03.2015; http://www.nato.int/cps/en/
natohq/opinions_128809.htm, dostęp: 30.08.2016 r.
Vershbow A.R., Breedlove P.M., Permanent Deterrence. Enhancements to the US Mili-
tary Presence in North Central Europe. Preview, Atlantic Council 2018;
https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Permanent-Deterrence-Enhancements-
to-the-US-Military-Presence-in-North-Central-Europe.pdf, dostęp: 26.02.2019 r.
Vladimir Putin took part in the plenary meeting of the 70th session of the UN General
Assembly in New York, Portal President of Russia, 28.09.2015; http://en.kremlin.ru/
events/president/news/50385, dostęp: 18.02.2018 r.
Votel J.L., Statement Of General Joseph L. Votel, U.S. Army Commander United States Spe-
cial Operations Command Before The House Armed Services Committee Subcommittee
On  Emerging  Threats  And  Capabilities,  18.03.2015;  http://docs.house.gov/meetings/
AS/AS26/20150318/103157/HMTG-114-AS26-Wstate-VotelUSAJ-20150318.pdf,
dostęp 20.02.2016 r.Bibliografia 278
W Polsce Powstaje Jednostka Integracji Sił NATO, 13.03.2015, DPI MON; http://www.
sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1239.html, dostęp: 24.03.2015 r.
Wales  Summit  Declaration,  29.09.2014;  www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_112964.htm, dostęp: 26.02.2015 r.
Walt S., The Renaissance of Security Studies, International Studies Quarterly, Vol. 35, No. 2  
(Jun., 1991); http://users.metu.edu.tr/utuba/Walt%20Renais.pdf, dostęp: 20.12.2016 r.
Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating
in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July; http://www.nato.int/
cps/en/natohq/official_texts_133169.htm, dostęp: 11.11.2016 r.
Washington Summit Comunique, Issued by the Heads of State and Government participa-
ting in the meeting of North Atlantic Council on Washington 1991; http://www.nato.
int/docu/pr/1999/p99-063e. htm, dostęp: 12.04.2017 r.
Waterman  S.,  Finns  plan  NATO-EU  hybrid  warfare  center,  Portal  internetowy  Cyber-
scoop,  29.11.2016;  https://www.cyberscoop.com/finns-plan-nato-eu-hybrid-warfare -
-center/, dostęp: 18.02.2018 r.
Watt N., UK seeking to ensure Russia sanctions do not harm City of London, The Guar-
dian,  3  March  2014,  http://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/uk-seeks-rus-
sia-harm-city-london-document, dostęp: 12.06.2015 r.
Wess  Mitchell A.,  The  Case  for  Deterrence  by  Denial,  Portal  The American  interest
12.07.2015; https://www.the-american-interest.com/2015/08/12/the-case-for-deter-
rence-by-denial/, dostęp: 18.02.2018 r.
What Russia wants. From cold war to hot war, The Economics, 14.02.2015; http://www.
economist.com/news/briefing/21643220-russias-aggression-ukraine-part-broader-
and-more-dangerous-confrontation, dostęp: 20.08.2016 r.
Wohlleben  V.,  Civil  Protection,  A  General  Overview,  143  CC  03  E  Brussels  2003;
http://www.nato-pa.int/Default.asp?CAT2=0&CAT1=21&CAT0=576&SHORTCU-
T=357&SEARCHWORDS=2002, dostęp: 12.04.2017 r.
Wohlstetter A., The Delicate Balance of Terror, Santa Monica 1958; http://albertwohl-
stetter.com/writings/19581200-AW-DelicateBalanceOfTerror-Unabridged.pdf,
dostęp: 29.12.2018 r.
Wojska Rakietowe Strategicznego Przeznaczenia Federacji Rosyjskiej, Portal Obserwator-
Polityczny, 14.04.2018; https://obserwatorpolityczny.pl/?p=48572, dostęp: 14.04.2018 r.
Wolfers A., „National Security” as an Ambiguous Symbol, Political Science Quarterly,
Vol. 67, No. 4. (Dec., 1952);
http://files.janjires.webnode.cz/200000014-3cb1e3daba/Arnold%20Wolfers%20-%20Natio -
nal%20Security%20as%20an%20Ambiguous%20Symbol.pdf, dostęp: 16.12.2016 r.
Wolfers A., Discord And Collaboration Essays On International Politics, Baltimore 1962;
https://archive.org/stream/discordandcollab012923mbp/discordandcollab012923mbp_
djvu.txt, dostęp: 06.08.2019 r.
Wróbel A., Rosja ostrzega: Zawsze reagujemy działaniami symetrycznymi, Portal Interia;
http://fakty.interia.pl/swiat/news-rosja-ostrzega-zawsze-reagujemy-dzialaniami-
symetrycznymi,nId,2548070, dostęp: 18.02.2018 r.Bibliografia 279
Wróbel  T.,  Nowa  broń  Rosji  na  Kurylach,  Portal  PolskaZbrojna  01.12.2016;  http://
www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/21198?t=Nowa-bron-Rosji-na-Kurylach#,
dostęp: 19.07.2019 r.
Wrzosek  M.,  Zagrożenia  militarne  a  bezpieczeństwo  Europy,  „Kwartalnik  Bellona”
4/2012.
Xavier A.I., The (Post) Warsaw NATO Strategy and The Eastern Flank: A Perspective
From  The  South,  UA:  Ukraine Analytica,  Issue  3(5),  2016;  https://research.unl.pt/
files/2945111/AIX_UkraineAnalytica_3_5_2016.pdf, dostęp: 16.02.2018 r.
Yergin A.,  Shattered  Peace.  The  Origins  of  the  Cold  War  and  the  National  Security
State,  Londyn  1978;  https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article-
=5651&context=nwc-review, dostęp: 12.12.2016 r.
Zadworny A., Rakiety manewrujące – polski sen o potędze. Amerykańskie Tomahawki czy
francuskie MdCN?, Portal Wyborcza.pl 06.05.2015;
http://wyborcza.pl/1,87648,17867617,Rakiety_manewrujace___polski_sen_o_potedze__
Amerykanskie.html, dostęp: 18.02.2018 r.
Zamachy w Brukseli, Portal Tvn24.pl; http://www.tvn24.pl, dostęp: 08.04.2016 r.
Zamachy w Paryżu. Atak w sześciu miejscach, ośmiu terrorystów zabitych, co najmniej
129 ofiar, Portal Wyborcza.pl, 14.11.2015; http://wyborcza.pl/1,75477,19186157,za-
machy-we-francji-co-sie-wydarzylo-w-paryzu-minuta-po-minucie.html#ixz-
z45RopTMfl, dostęp: 16.04.2016 r.
Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydanie szóste,
Warszawa 2008; https://docplayer.pl/1120197-Akademia-obrony-narodowej-wydzial-
strategiczno-obronny-slownik-terminow-z-zakresu-bezpieczenstwa-narodowego.
html, dostęp: 16.01.2019 r.
Zięba  R.,  O  tożsamości  nauk  o  bezpieczeństwie,  „Zeszyty  Naukowe  AON”,  2012,  Nr
1(86);  http://www.pl.ism.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/02/R.-Zi%C4%99ba_O-
-to%C5%BCsamo%C5%9Bci-nauk-o-bezpiecze%C5%84stwie.pdf, dostęp: 12.12.2016 r.
Zięba  R.,  Pojęcie  i  istota  bezpieczeństwa  państwa  w  stosunkach  międzynarodowych,
„Sprawy Międzynarodowe” 1989, Nr 10.
Баранец В., Что Такое «Национальный Центр Управления Обороной России» И Зачем
Он Создан?, 1.11.2014; https://www.kp.ru/daily/26302/3181011/, dostęp: 14.04.2018 r.
Бартош  A.A.,  Гибридные  войны  как  проявление  глобальной  критичности
современного мира, Геополитика и безопасность, No 1 (29), 2015; http://www.
paodkb.ru/upload/iblock/38e/2015_geopolitika-i-bezopasnost-_zhurnal_.pdf,  dostęp:
18.09.2017 r.
Белозёров В.К., Геополитические смыслы Военной доктрины Российской Федерации,
Геополитика и Безопасность, No 1 (29), 2015; http://www.paodkb.ru/upload/ibloc-
k/38e/2015_geopolitika-i-bezopasnost-_zhurnal_.pdf, dostęp: 15.02.2016 r.
Военная Доктрина Российской Федерации, 30 декабря 2014; http://www.rg.ru/2014/12/30/
doktrina-dok.html, dostęp: 31.05.2015 r.
Военная доктрина Российской Федерации, Москва, 05.02.2010 r.; http://federalbook.
ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-7/VI/Voennaya%20doktrina.pdf, dostęp: 18.01.2016 r.Bibliografia 280
Военная доктрина Российской Федерации, Москва, 30 декабря 2014 г; http://static.
kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf, dostęp: 10.01.2016 r.
Гаврилов Ю., Карты - на стол, Российская газета - Федеральный выпуск №5292
(213), 22.09.2010; https://rg.ru/2010/09/22/delenie.html, dostęp: 19.03.2018 r.
Герасимов  A.,  Роль  Генерального  Штаба  В  Организации  Обороны  Страны  
В Соответствии С Новым Положением O Генеральном Штабе, Утверждённым
Президентом  Российской  Федерации,  wystąpienie  na  posiedzeniu  członków
Akademii  Nauk  Wojskowych  26  stycznia  2013  r.;  http://www.avnrf.ru/index.php/
vse-novosti-sajta/620-rol-generalnogo-shtaba-v-organizatsii-oborony-strany-v-
sootvetstvii-s-novym-polozheniem-o-generalnom-shtabe-utverzhdjonnym-preziden-
tom-rossijskoj-federatsii, dostęp: 31.05.2015 r.
Герасимов В., Ценностъ науки b предвидении, Военно-Промышленнии курер No 8
(476), 27.02.2013; https://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf, dostęp:
14.03.2018 r.
„Известия”: две мотострелковые дивизии создадут в 58-й армии Южного военного
округа,  portal  internetowy  TACC  16.02.2018;  http://tass.ru/armiya-i-opk/4964277,
dostęp: 16.04.2018 r.
Картаполов  A.B.,  Уроки  военных  конфликтов,  перспективы  развития  средств  
и способов их ведения. Прямые и непрямые действия в современных международных
конфликтах, Вестник АВН №2, 2015; http://www.avnrf.ru/index.php/zhurnal-qvoen-
nyj-vestnikq/arkhiv-nomerov/737-vestnik-avn-2-2015, dostęp: 18.02.2018 r.
Киселев  В.А.,  Воробьев  И.Н.,  Гибридные  операции  как  новый  вид  военного
противоборства, Военная мысль № 5, Москва, 2015 r.
Кокошин  А.А.,  Балуевский  Ю.Н.,  Потапов  В.Я.,  Влияние  Новейших  Тенденций  
В Развитии Технологий И Средств Вооруженной Борьбы На Военное Искусство,
Вестник Московского Университета, Сер. 25, 2015. No 4;
http://fmp.msu.ru/attachments/article/361/KOKOSHIN_BALUEVSKII_POTA-
POV_2015_4.pdf, dostęp: 15.01.2019 r.
Крутиков  E.,  Военная  тактика  России  имеет  преимущества  перед  тактикой
США  и  НАТО,  13  мая  2016,  http://vz.ru/politics/2016/5/13/810243.html,  dostęp:
20.08.2016 r.
Месснер Е.Э., Хочешь Мира, Победи Мятежевойну!, Москва, 2005 r.; http://militera.
lib.ru/science/0/pdf/messner_ea01.pdf, dostęp: 15.01.2016 r.
Морская  доктрина  Российской  Федерации,  Москва,  26  июля  2015;  http://static.
kremlin.ru/media/events/files/ru/uAFi5nvux2twaqjftS5yrIZUVTJan77L.pdf,  dostęp:
10.01.2016 r.
Протасов  А.А.,  Соболевский  В.А.,  Сухорученко  В.В.,  Планирование  применения
стратегических вооружений, Военная Мысль 2014 № 7 Июль, Moskwa 2014.
Рамм  А.,  Минобороны  формирует  сверхлегкие  бригады,  21.10.2016;  https://iz.ru/
news/639226, dostęp: 19.03.2018 r.
Соколов М., Андрей Illarionov: Путинизм и санкции, Радио Свобода, 27 мая 2016;
http://www.svoboda.org/a/27760793.html, dostęp: 20.08.2016 r.Bibliografia 281
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Москва, 31 декабря
2015 года; http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/l8iXkR8XLAtxeilX7JK3XXy -
6Y0AsHD5v.pdf, dostęp: 10.01.2015 r.
Тагиров  Р.Г.,  Печатнов  Ю.А.,  Буренок  В.М.,  К  Вопрос  об  определении  Уровней
Неприемлемости, Вестник Академии Военных Наук, № 1, 2009; http://naukaxxi.
ru/materials/74/, dostęp: 16.01.2019 r.
Фененко  А.В.,  Концепция  быстрого  глобального  удара  в  контексте  развития
военной  стратегии  США,  Вестн.  2016.  No  4;  http://fmp.msu.ru/attachments/
article/421/FENENKO_2016_4.pdf, dostęp: 16.01.2019 r.
Хряпин  A.Л.,  Калинкин  Д.А.,  Матвичук  В.В.,  Стратегическое  сдерживание  в
условиях создания США глобальной системы ПРО и средств глобального удара,
Военная  мысль  Nr.  1,  Январь  2015;  https://sc.mil.ru/social/media/magazine/more.
htm?id=8763@morfOrgInfo, dostęp: 16.01.2019 r.
Хряпин  А.Л.,  Концептуальные  основы  стратегического  сдерживания,  Военная
Мысль  2005  №  1  Январь;  http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2005-vm/9554-
konceptualnye-osnovy-strategicheskogo, dostęp: 16.01.2019 r.
Чекинов С.Г., Богданов С.А., The Nature and Content of a New-Generation War, Mili-
tary Thought, Nr. 4, 2013 r.,
http://www.eastviewpress.com/Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_
No.4_2013.pdf, dostęp: 03.01.2016 r.
Чекинов  С.Г.,  Богданов  С.А.,  Асимметричные  действия  по  обеспечению  военной
безопасности  России,  Военная  Мысль  №  3/2010;  http://militaryarticle.ru/voenn-
aya-mysl/2010-vm/10291-asimmetrichnye-dejstvija-po-obespecheniju-voennoj,
dostęp: 01.02.2019 r.
Чекинов С.Г., Богданов С.А., Военное искусство на начальном этапе XXI столетия:
проблемы и суждения, Военная мысль № 1, Москва, 2015 r.
Netografia
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/security, dostęp: 19.03.2018 r.
http://www.defence24.pl/kolejny-nosiciel-pociskow-kalibr-nk-w-budowie,  dostęp:
19.03.2018 r.
http://www.defence24.pl/rosja-buduje-strategiczny-okret-podwodny, dostęp: 19.03.2018 r.
http://www.dictionary.com/browse/security?s=t, dostęp: 12.12.2016 r.
http://www.hudi.republika.pl/Tu-95.htm, dostęp: 19.03.2018 r.
https://en.oxforddictionaries.com/definition/security, dostęp: 19.03.2018 r.
https://pl.sputniknews.com/swiat/201511201468390-Rosja-bombowiec-tu22m3/,  dostęp:
19.03.2018 r.
https://tech.wp.pl/rosyjska-flota-podwodna-papierowy-tygrys-czy-realne-zagrozenie-
6047537177437313g/3, dostęp: 19.03.2018 r.
https://www.airforce-technology.com/projects/tu160/, dostęp: 19.03.2018 r.Bibliografia 282
https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/traktat_polnocnoatlantycki_ustawa_o_ratyfikacji.pdf,
dostęp: 13.06.2015 r.
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html, dostęp: 19.07.2019 r.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structu-
red-cooperation-pesco-factsheet_en, dostęp: 26.02.2019 r.
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/47525/eu-develop-cyber-
-rapid-response-force_en, dostęp: 26.02.2019 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polityka Federacji Rosyjskiej w reg...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Siły powietrzne Federacji Rosyjskie...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w asp...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rywalizacja, presja i agresja Feder...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane