• Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987–2005)

Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie intifad (1987–2005)

 • Autor: Maciej Huczko
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-961-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 362/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 70.00 zł

  63.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 63.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec najdłuższego konfliktu po II wojnie światowej, konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Stany Zjednoczone nie są formalnie stroną w tym konflikcie, ale głęboko i aktywnie od dawna zaangażowane były w to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza na linii izraelsko-palestyńskiej. Istotna jest analiza polityki USA wobec aktorów konfliktu, oraz uwarunkowań tej polityki, gdyż to właśnie Stany Zjednoczone historycznie i obecnie też dysponują najszerszym wachlarzem narzędzi wpływania na Izrael i Palestynę i mogę być najskuteczniejsze w nakłanianiu skonfliktowanych stron do zakończenia konfliktu. Książka przedstawia genezę historyczną konfliktu, zwłaszcza szczegółowo omawia politykę USA w okresie pierwszej intifady (1987–1993) i drugiej intifady (2001–2005).

Autor analizuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne uwarunkowania polityki Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie w okresie prezydentury Ronalda Reagana, George’a H.W. Busha, Billa Clintona i George’a Busha. Nie unika też oceny stanowiska Baracka Obamy i Donalda Trumpa.

Praca oparta jest na bogatej bazie źródłowej, głównie na dokumentach i opracowaniach amerykańskich. Pokazuje ciągłość polityki amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, niezależnie od tego, kto aktualnie zasiada w Białym Domu – republikanin czy demokrata. Odnotowuje różnice w polityce poszczególnych administracji amerykańskich.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. Konflikt izraelsko-palestyński a polityka USA i jej uwarunkowania

1.1. Polityka USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w latach 1948–1987
1.2. Egzemplifikacja uwarunkowań wewnętrznych
1.2.1. Stosunek Partii Demokratycznej i Republikańskiej wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego
1.2.2. Lobby proizraelskie w USA
1.2.3. Lobby propalestyńskie/proarabskie w USA
1.2.4. Ośrodki analityczno-badawcze, trusty mózgów (think tanki)
1.2.5. Interesy USA na Bliskim Wschodzie
1.3. Egzemplifikacja uwarunkowań zewnętrznych
1.3.1. Realia geopolityczne podczas trwania konfliktu izraelsko-palestyńskiego
1.3.2. Miejsce konfliktu izraelsko-palestyńskiego w polityce zagranicznej USA w okresie pierwszej i drugiej intifady
1.3.3. Środki i metody realizacji interesów USA na Bliskim Wschodzie

Rozdział 2. Polityka USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego w okresie pierwszej intifady (1987–1993)

2.1. Uwarunkowania wewnętrzne w Stanach Zjednoczonych
2.1.1. Znaczenie lobby proizraelskiego w okresie pierwszej intifady
2.1.2. Pierwsza intifada a lobby proarabskie i początki lobby propalestyńskiego
2.2. Uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na kształtowanie polityki USA wobec konfliktu
2.2.1. Sformalizowanie statusu Izraela jako ważnego sojusznika USA spoza NATO w 1989 roku
2.2.2. Zakończenie okresu zimnej wojny a konflikt na Bliskim Wschodzie
2.2.3. Najazd Iraku na Kuwejt (1990 rok) i jego konsekwencje dla regionu
2.3. Rola USA w konferencji pokojowej w Madrycie w 1991 roku

Rozdział 3. Polityka USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego za prezydentury Billa Clintona oraz jej uwarunkowania (1993–2001)

3.1. Uwarunkowania wewnętrzne mające wpływ na kształt polityki Billa Clintona wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego
3.1.1. Lobby proizraelskie w czasie prezydentury Billa Clintona
3.1.2. Lobby proarabskie i propalestyńskie w latach 90. w USA
3.2. Uwarunkowania zewnętrzne wpływające na kształtowanie polityki Billa Clintona wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego
3.2.1. USA jako jedyne supermocarstwo
3.2.2. Wysiłki Palestyńczyków na rzecz pełnoprawnej państwowości palestyńskiej
3.2.3. Polityka administracji Clintona a lokalne konflikty (Somalia, Haiti, Rwanda, Bałkany) oraz zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu
3.3. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego podczas prezydentury Billa Clintona

Rozdział 4. Uwarunkowania polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego podczas drugiej intifady (2001–2005)

4.1. Uwarunkowania wewnętrzne mające wpływ na kształt polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego podczas drugiej intifady (2001–2005)
4.1.1. Lobby proizraelskie, neokonserwatyści oraz najbliższe otoczenie prezydenta George’a W. Busha
4.1.2. Lobby proarabskie i propalestyńskie a ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku
4.2. Uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na kształt polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego podczas drugiej intifady (2001–2005)
4.2.1. Druga intifada izraelsko-palestyńska
4.2.2. Atak terrorystyczny na USA 11 września 2001 roku
4.2.3. Wojna z terroryzmem jako odpowiedź na ataki z 11 września 2001 roku
4.3. Polityka USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego za prezydentury George’a W. Busha

Zakończenie
Bibliografia
Dokumenty
Wydawnictwa zwarte
Artykuły publicystyczne
Źródła internetowe
Spis grafik, wykresów i tabel

Prof. dr hab. Longin Pastusiak:

(...) książka jest jedną z nielicznych pozycji w Polsce obejmujących istotną tematykę uwarunkowań polityki USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Stanowi ciekawe uzupełnienie literatury naukowej w ramach dwóch dyscyplin nauk społecznych – nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie.  Autor w analizowanej książce koncentruje się na tłumaczeniu konfliktu izraelsko-palestyńskiego z perspektywy Stanów  Zjednoczonych,  jedynego gracza mogącego mieć realny wpływ na trwanie/zakończenie tegoż konfliktu. Dr Maciej Huczko umiejętnie i w dojrzały sposób przedstawia priorytetowość omawianego konfliktu dla USA na tle innych wydarzeń globalnych. Bardzo wartościowe jest też przedstawienie roli lobby pro-izraelskiego w kształtowaniu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych (…).

dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM:

Temat podjęty przez dr. Macieja Huczko jest ważki pod względem naukowym. Sytuacja geopolityczna oraz dynamika zmian na Bliskim Wschodzie zasługują na zainteresowanie ze strony badaczy współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza ze względu na znaczenie tego regionu w polityce i gospodarce światowej. Wśród publikacji w języku polskim są dostępne opracowania poświęcone  wybranym aspektom konfliktu  palestyńsko-izraelskiego, natomiast wyraźnie zauważalny był brak monografii, która dotyczyłaby uwarunkowań polityki Stanów Zjednoczonych wobec tegoż konfliktu w  trakcie obu palestyńskich intifad. Tym samym książka M. Huczko może z powodzeniem uzupełnić tę lukę na polskim rynku wydawniczym. […] Książka będzie przydatna zarówno dla  pracowników naukowych, jak również dla studentów na kierunkach politologia, stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe. Może stanowić cenne uzupełnienie literatury przedmiotów, oferowanych w ramach ww. kierunków, takich jak międzynarodowe stosunki polityczne, geografia bezpieczeństwa, stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu, bezpieczeństwo międzynarodowe, współczesne spory i konflikty międzynarodowe, polityka zagraniczna państwa, geopolityka oraz geografia polityczna i ekonomiczna.

Maciej Huczko

dr nauk politycznych, starszy wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Ośrodka Studiów Amerykanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Laureat Fulbright Alumni Initiative Award na University of Rochester, NY, USA na Wydziale Nauk Politycznych.

Książki tego autora

Dokumenty
1.  A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, The Institute for Advanced
Studies and Political Studies, http://www.israeleconomy.org/strat1.htm
2.  A Performance- Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palesti-
nian Conflict, United Nations, http://www.un.org/news/dh/mideast/roadmap122002.
pdf
3.  Address Before a Joint Session of Congress on the End of the Gulf War, George Bush, Miller
Center, University of Virginia, http://millercenter.org/president/speeches/detail/3430
4.  Address by George W. Bush 2001, Joint Congressional Committee on Inaugural Cere-
monies, http://www.inaugural.senate.gov/swearing-in/address/address-by-george-w-
-bush-2001
5.  Address to a Joint Session of Congress and the American People, The White House,
George  W.  Bush,  http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/rele-
ases/2001/09/20010920–8.html
6.  Address to the Nation on the Terrorist Attacks, The American Presidency Project, http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=58057
7.  Albright Radio Address to the Palestinian People, Transcript, Embassy of the United States,
Tel Aviv, Israel, http://www.usembassy-israel.org.il/publish/press/visits/september97/
ramalla3.html
8.  All the Best G. Bush, My Life in Letters and Other Writings, George Bush, A Lisa Drew
Book/Scribner, New York 1999
9.  Attorney General John Ashcroft Prepared Remarks for the US Mayors Conference, The
United States Department of Justice, http://www.justice.gov/archive/ag/speeches/2001/
agcrisisremarks10_25.htm
10. Background Report: 9/11, Ten Years Later, National Consortium for the Study of Ter-
rorism and Responses to Terrorism, http://www.start.umd.edu/start/announcements/
BackgroundReport_10YearsSince9_11.pdf
11. Balfour Declaration 1917, Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/
balfour.asp340 Bibliografia
12. Briefing of the Security Council, United Nations Monitoring, Verification, and Inspec -
tion  Commission,  http://www.un.org/depts/unmovic/new/pages/security_coun-
cil_briefings.asp#4
13. Comprehensive Immigration Law, Civics Online,,http://www.civics-online.org/library/
formatted/texts/immigration1924.htm
14. Conduct of the Persian Gulf War, Department of Defense, Final Report to the Congress,
praca zbiorowa pod dyrekcją Paula Wolfowitza, Washington DC 1992
15. Declaration of Principles on Interim Self – Government Arrangements, Knesset, http://
www.knesset.gov.il/process/docs/oslo_eng.htm
16. Fighting for Peace. Seven Critical Years in the Pentagon, Casper Weinberger, Warner
Books, New York 1990
17. Five Principles for Peace In the Middle East: Speech by President Johnson, June 19, 1967,
pod redakcją Ralpha H. Magnusa, Documents on the Middle East, American Enterprise
Institute For Public Policy Research, Washington 1969
18. Foreword Written on a Report on the Strategic Defense Initiative, Ronald Reagan, The
American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=38499
19. From Containment to Enlargement, Anthony Lake, Mount Holyoke College, https://
www.mtholyoke.edu/acad/intrel/lakedoc.html
20. Gameplan for Polmil Strategy for Pakistan and Afghanistan, The George Washington
University, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB358a/doc06.pdf
21. George W. Bush, The President’s News Conference With Prime Minister Tony Blair of the
United Kingdom, The American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/
ws/index.php?pid=63014
22. House Concurrent Resolution 227 – Engross in House, Yale Law School, http://avalon.
law.yale.edu/sept11/hcon227_eh.asp
23. In the Stream of History, Shaping Foreign Policy for a New Era, Warren Christopher,
Stanford University Press, Stanford 1998
24. Inaugural Address, John F. Kennedy Presidential Library and Museum, http://www.jfklibrary.
org/Research/Ready-Reference/JFK-Miscellaneous-Information/Inaugural-Address.aspx
25. Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Knesset,
http://www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb_eng.htm
26. Israel-PLO Mutual Recognition, Letters and Speeches, 10 September 1993, Israel Mini-
stry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Foreign%20Relations/Israels%20
Foreign%20Relations%20since%201947/1992–1994/107%20Israel-PLO%20Mutu-
al%20Recognition-%20Letters%20and%20Spe
27. Jerusalem Embassy Act of 1995, U.S. Government Printing Office, http://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ45/pdf/PLAW-104publ45.pdf
28. Joint Statement, United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commission,
http://www.un.org/depts/unmovic/new/pages/security_council_briefings.asp#4
29. Joint  Understanding  Read  by  President  Bush  at Annapolis  Conference,  George W.
Bush The White House, http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/rele -
ases/2007/11/20071127.html341 Bibliografia
30. Karta Narodów Zjednoczonych, United Nations Information Center, http://www.unic.
un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php#4
31. Keeping Faith, Memoirs of a President, Jimmy Carter, Bantam Books, New York 1982
32. Kryzys. Anatomia dwóch kryzysów: wojna Jom Kippur (1973) i wycofanie się USA z Wietnamy
(1975), Kulisy dyplomacji, Henry Kissinger, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005
33. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territories,
International Law of Justice, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code-
=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca
34. Letter of Invitation to the Madrid Peace Conference, Embassy of the United States, Tel
Avive, Israel, http://usembassy-israel.org.il/publish/peace/madrid.htm
35. Letter to President Bush on the War on Terrorism, Project for the New American Century,
http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm
36. Letter from President Bush to Prime Minister Sharon, The White House, http://georgew -
bush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/04/20040414–3.html
37. Living History, Hillary Rodham Clinton, Headline Book Publishing, London 2004
38. Madam Secretary, Madeleine Albright, Miramax Books, New York 2003
39. Main Points of the Gaza-Jericho Agreement, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://
www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/
Main%20Points%20of%20Gaza-Jericho%20Agremeent
40. Middle East Peace Facilitation Act of 1993, U.S. Government Printing Office,  http://
www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-103s1487enr/pdf/BILLS-103s1487enr.pdf
41. Moje życie, Bill Clinton, Świat Książki, Warszawa 2004
42. My Father My President, A personal Account of the Life of George H.W. Bush, Koch Bush
Doro, Warner Books, New York 2006
43. National Security Directive 45, U.S. Policy in Response to the Iraqi Invasion of Kuwait,
The George Washington University, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSA -
EBB39/document2.pdf
44. Nomination Hearing to Be the Secretary of State, Hillary Rodham Clinton, http://www.
state.gov/secretary/rm/2009a/01/115196.htm
45. Obama Middle East Speech in Full With Analysis, BBC, http://www.bbc.co.uk/news/
mobile/world-us-canada-13461682
46. Omnibus Counterterrorism Act of 1995, Federation of American Scientists, http://www.
fas.org/irp/congress/1995_cr/h950209-terror.htm
47. Out of the Cold. New Thinking for American Foreign and Defense Policy in the 21 st  
Century, Robert S. McNamara, Simon and Schuster, New York 1989
48. Overview, United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near
East, http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=85
49. Palestine Peace not Apartheid, Jimmy Carter, Simon & Schuster, New York 2006
50. PM Sharon Addresses the Nation, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.
gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2005/PM+Sharon+addresse-
s+the+nation+15-Aug-2005.htm342 Bibliografia
51. Power and Principle, Memoirs of the National Security Advisor 1977–1981, Zbigniew
Brzeziński, Farrar Straus Giroux, New York 1983
52. President Bush Addresses the Nation, The White House, http://georgewbush-whitehouse.
archives.gov/news/releases/2003/03/20030319–17.html
53. President Bush Calls for New Palestinian Leadership, The White House, http://georgew -
bush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624–3.html
54. President Bush Delivers Graduation Speech at West Point, The White House, http://
georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601–3.html
55. President Bush on the Middle East, Public Broadcasting Service, http://www.pbs.org/
newshour/updates/april02/bush_4–4.html
56. President Bush’s Road Map to a Palestinian State, United Nations Information System,
Question of Palestine home, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/153FA01550EF-
F44185256CE900773D57
57. President Bush’s UN Address, Public Broadcasting Service, http://www.pbs.org/new-
shour/terrorism/international/bush_11–10.html
58. President Clinton’s “Parameters” for a Comprehensive Agreement Between Israelis and
Palestinians, The United Nations Information System on the Quastion of Palestine,
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/D57AFCDD6EB1445585256E37006655E4
59. President Delivers State of the Union, The White House, President George W. Bush,
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129–11.
html
60. President Mohammad Abbas’ Speech at the Sharm el-Sheikh Summit (8 February 2005),
United Nations Information System on the Question of Palestine, http://unispal.
un.org/UNISPAL.NSF/0/082617960CDB7E168525707B0046A4C4
61. Question of Palestine, The United Nations Information System on the Quastion of Palestine,
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/146E6838D505833F852560D600471E25
62. Remarks by President Obama and Prime Minister al-Maliki of Iraq in a Joint Press Con-
ference, The White House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/12/12/
remarks-president-obama-and-prime-minister-al-maliki-iraq-joint-press-co
63. Remarks and an Exchange with Reporters on the Iraqi Invasion of Kuwait August 5,
1990,George Bush, Margaret Thatcher Foundation, http://www.margaretthatcher.
org/document/110704
64. Remarks at the Annual Convention of the National Association of Evangelicals in Orlando,
Florida March 8, 1983, Ronald Reagan Presidential Library, http://www.reagan.utexas.
edu/archives/speeches/1983/30883b.htm
65. Remarks by the President on Foreign Policy, Bill Clinton, Mount Holyoak College, http://
www.mtholyoke.edu/acad/intrel/clintfps.htm
66. Remarks by the President on a New Beginning, The White House, President Barack
Obama, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-cairo-uni -
versity-6–04–09
67. Remarks by Vice President Dick Cheney Before the Council of Foreign Relations, Mount
Holyoak College, https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bush/cheneyiraq.htm343 Bibliografia
68. Remarks of the President and Soviet Chairman Gorbachev and a Question-and-Answer
Session With Reporters in Malta, Mikhail Gorbachev, Center for History and New
Media, George Mason University, http://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/bush -
-interview-12–3-89_43aefd5a82.pdf
69. Remarks on the Persian Gulf Conflict and the Baltic States and an Exchange With Reporters,
George Bush, Presidential Library and Museum, http://bushlibrary.tamu.edu/research/
public_papers.php?id=2638&year=1991&month=01
70. Resolution Adopted on the Report of the Ad Hoc Committee on the Palestinian Question Uni-
ted Nations, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/
IMG/NR003888.pdf?OpenElemet
71. Resolution 1441, United Nations, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N02/682/26/PDF/N0268226.pdf?OpenElement
72. Secretary Rumsfeld Speaks on “21 st  Century Transformation” of U.S. Armed Forces, U.S.
Department of Defense, http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=183
73. Statement by Israeli Prime Minister Ariel Sharon, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://
www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches%20by%20Israeli%20leaders/2001/Sta-
tement%20by%20Israeli%20PM%20Ariel%20Sharon%20-%204-Oct-2001
74. Speech by Prime Minister Benjamin Natanyahu at the U. N. General Assembly, Israel Mini-
stry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1998/9/
PM+Netanyahu+Address+to+United+Nations+General+Ass.htm (22.08.2012)
75. Speech by Prime Minister Beniamin Netanyahu to a Joint Session of the United States
Congress, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAAr-
chive/1990_1999/1996/7/PM%20Netanyahu-%20Speech%20to%20US%20Con-
gress-%20July%2010-%201996
76. Statement: Death of Yasser Arafat, Clinton Foundation, http://www.clintonfoundation.
org/main/news-and-media/statements/statement-death-of-yasser-arafat.html
77. Statement of Principles, Project for the New American Century, http://www.newame-
ricancentury.org/statementofprinciples.htm
78. Talking Points on Unamir Withdrawal, The George Washington University, http://
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB53/rw041594.pdf
79. The Disengagement Plan – General Outline, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://
www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Disengagement+Plan+-
-+General+Outline.htm
80. The Camp David Accords, The Framework for Peace in the Middle East, Jimmy Carter
Library, http://www.jimmycarterlibrary.gov/documents/campdavid/accords.phtml
81. The Ceasefire/Standstill Proposal, United Nations Relief and Work Agency for Palestine
Refugees in the Near East, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/3E33D676A-
E43229B85256E60007086FD
82. The Constitution of the United States with the Declaration of Independence and the Articles
of Confederation, wstęp R.B. Bernstein,, Barnes & Noble Books, New York 2002
83. The Geneva Accord, The Geneva Initiative, http://www.geneva-accord.org/mainmenu/
english344 Bibliografia
84. The Israeli-Palestinian Interim Agreement, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://
www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/THE+ISRAELI-
-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT.htm
85. The Memoirs of Richard Nixon, Richard Nixon, Grosset & Dunlap, New York 1978
86. The Missing Peace, The Inside Story of the Fight for Middle East Peace, Ross Dennis,
Farrar, Straus and Giroux, New York 2005
87. The Mitchell Report, Jewish Virtual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/
Peace/Mitchellrep.html
88. The Politics of Diplomacy, Revolution, War & Peace, 1989–1992, Baker, III, James A.,
G.P. Putnam’s Sons, New York 1995
89. The President’s News Conference in Orlando, Florida , George Bush, Presidential Library
and Museum, http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=2381&y-
ear=1990&month=11
90. The President’s News Conference With President Boris Yeltsin of Russia, George Bush,
Presidential Library and Museum, http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.
php?id=3898&year=1992&month=2
91. The Reagan Diaries, Ronald Reagan, Happer Perrenial, New York 2009
92. The  Sharm  el-Sheikh  Memorandum  on  Implementation  Timeline  of  Outstanding
Commitments of Agreements Signed and the Resumption of Permanent Status Nego-
tiations, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchi-
ve/1990_1999/1999/9/Sharm%20el-Sheikh%20Memorandum%20on%20Imple-
mentation%20Timel
93. The situation between Iraq and Kuwait. Resolution 661, Stockholm International Peace
Research Institute, http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/
iraq/661
94. The United States Rejects the Use of Force in 1956, Jewish Virtual Library, http://www.
jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/ike56.html
95. The Wye River Memorandum, U.S. Departament of State, http://www.state.gov/www/
regions/nea/981023_interim_agmt.html
96. The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks
Upon the United States, W.W. Norton & Company, New York 2010
97. Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Measures for
the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms, Docs, Google, https://
docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.state.gov%2Fdocuments%2For-
ganization%2F140035.pdf
98. United Nations Resolution 678, Federation of American Scientists, http://www.fas.org/
news/un/iraq/sres/sres0678.htm
99. United States Supports Independence and Integrity of All Nations in the Area: Statement
by President Johnson, May 23, 1967, pod redakcją Ralpha H. Magnusa, Documents on
the Middle East, American Enterprise Institute For Public Policy Research, Washington
1969345 Bibliografia
100. United States Withdraws from the Aswan High Dam Project: Announcement by the
Department of State, pod redakcją Ralpha H. Magnusa, Documents on the Middle
East, American Enterprise Institute For Public Policy Research, Washington 1969
101. US-Israel Memorandum of Understanding, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://
www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/US-Israel+Me-
morandum+of+Understanding.htm
102. USA PATRIOT Act, U.S. Government Printing Office, http://www.gpo.gov/fdsys/
pkg/PLAW-107publ56/pdf/PLAW-107publ56.pdf
103. White House Years, Henry Kissinger, Simon & Schuster Paperbacks, New York 1979
104. William J. Clinton Inaugural Address, The American Presidency Project, http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=46366
Wydawnictwa zwarte
1.  Alexander Bevin, How America Got it Right, The U.S. March to Military and Political
Supremacy, Crown Forum, New York 2005
2.  Alexander Yonah, Swetnam Michael S., Siewcy śmierci, Osama bin Laden i inni szefowie
Al-Qaidy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001
3.  Allen Thomas B., Berry F. Clifton, Polmar Norman, War in the Gulf, From the
Invasion of Kuwait to the Day of Victory and Beyond, Turner Publishing Inc., Kansas
City 1991
4.  Aruri  Naseer  H.,  Dishonest  Broker,  The  U.S.  Role  In  Israel  and  Palestine,  South
End Press, Cambridge 2003
5.  Ashrawi Hanan, This Side of Peace: A Personal Account, Touchstone Book, New
York 1996
6.  Bania Radosław, Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Bliskiego Wschodu za
prezydentury Dwighta D. Eisenhowera (20.01.1953 – 20.01.1961), Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2000
7.  Bard Mitchell, The Arab Lobby, The Invisible Alliance that Undermines America’s
Interests in the Middle East,HarperCollins Publishers, New York 2010
8.  Barnas Robert M., Terroryzm, Od Asasynów do Osamy bin Ladena, Kirke, Wrocław
2001
9.  Bayoumi Moustafa, How does it Feel to be a Problem? Being Young and Arab in
America, The Penguin Press, New York 2008
10. Behrendt  Sven,  The  Secret  Israeli-Palestinian  Negotiations  In  Oslo,  Routledge,
New York 2007
11. Bennis Phyllis, Before & After, US Foreign Policy and the War on Terrorism, Olive
Branch Press, New York 2003
12. Blumenthal  Sydney,  The  Clinton Wars,  An  Insider’s  Account  of  the White  House
Years, Viking, London 2003346 Bibliografia
13. Bojko  Krzysztof,  Izrael  a  aspiracje  Palestyńczyków  1987–2006,  Polski  Instytut
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2006
14. Bojko Krzysztof, Polityka Izraela wobec intifady Al-Aksa w latach 2000–2007, w: Krzysz-
tof Bojko i Magdalena Góra, Wybrane aspekty polityki Izraela, Stanów Zjednoczonych
i Unii Europejskiej wobec Palestyńskiej Władzy Narodowej 2000–2007, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2006
15. Bryson Thomas A., American Diplomatic Relations With the Middle East, 1784–
1975: A Survey, The Scarecrow Press, Metuchen 1977
16. Brzeziński Zbigniew, Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008
17. Brzeziński Zbigniew, Wielka Szachownica, Świat Książki, Warszawa 1998
18. Buchanan Patrick J., Where the Right Went Wrong. How Neoconservatives Subverted
the Reagan Revolution and Hijacked the Bush Presidency, Thomas Dunne Books, New
York 2004
19. Cainkar Louise, Thinking Outside the Box, w: Amaney Jamal, Nadine Naber, Race
and Arab Americans Before and After 9/11, From Invisible Citizens to Visible Subjects,
Syracuse University Press, Syracuse 2008
20. Campbell Kurt M., Flournoy Michele A., To Prevail, an American Strategy for the
Campaign Against Terrorism, Center for Strategic and International Studies Press,
Washington 2001
21. Carter Ralph G., Congress and Post-Cold War U.S. Foreign Policy, w: James M. Scott,
Making U.S. Foreign Policy in the Pos-Cold War World, Duke University Press, Durham
and London 1998
22. Chomsky Noam, September 11, Allan & Unwin, Crows Nest 2001
23. Christison Kathleen, Perceptions of Palestine, Their Influence on U.S. Middle East Policy,
University of California Press, Berkley and Los Angeles 2000
24. Clark Richard A., Against All Enemies, Inside America’s War on Terror, Free Press,
New York 2004
25. Cohn-Sherbok Dan, El-Alami Dawoud, Konflikt palestyńsko-izraelski, Państwowy
Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002
26. Colodny Len, Shachtman Tom, The Forty Years War. The Rise and Fall of the Neocons,
from Nixon to Obama, HarperCollins, New York 2009
27. Cordesman  Anthony  H.,  The  Lessons  and  Non-Lessons  of  the  Air  and  Missile
Campaigne In Kosovo, Praeger Publishers, Westport 2001
28. Corn Georges, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956–2003, Wydawnic-
two Akademickie Dialog, Warszawa 2003
29. Coughlin Con, Saddam the Secret Life, Macmillan, Oxford 2002
30. Daalder Ivo H., Getting to Dayton, the Making of America’s Bosnia Policy, Brookings
Institution Press, Washington 2000
31. Dalin David G., At the Summit. Presidents, Presidential Appointment, and Jews, w: L.
Sandy Maisel, Ira N. Forman, Boston 2001
32. Deibel Terry L., Foreign Affairs Strategy, Logic for American Statecraft, Cambridge
University Press, New York 2007347 Bibliografia
33. DeYoung Karen, Soldier. The Life of Colin Powell, Alfred A. Knopf, New York 2006
34. Dorrien  Gary,  Imperial  Designs.  Neoconservatism  and  the  New  Pax  Americana,
Routledge, New York 2004
35. Drew Elizabeth, On the Edge, The Clinton Presidency, Simon & Schuster, New York 1994
36. Durys Paweł, Pacholski Piotr, Broń masowego rażenia Iraku, ocena i ewolucja zagrożenia,
Adam Marszałek, Warszawa 2002
37. Felton  Greg,  The  Host  and  The  Parasite,  How  Israel’s  Fifth  Column  Consumed
America, Dandelion Books, Tempe 2007
38. Ferrell  Roberta  H.,  The  Eisenhower  Diaries,  W.W.  Norton  &  Company,  New
York 1981
39. Findley Paul, They Dare To Speak, People and Institutions Confront Israel’s Lobby,
Lawrence Hill Books, Chicago 1989
40. Fleshler Dan, Transforming America’s Israel Lobby, The Limits of Its Power and the
Potential for Change, Potomac Books, Inc., Washington 2009
41. Fraser T.G., The USA and the Middle East Since World War 2, Macmillan, London 1989
42. Freedman  Lawrence,  A  Choice  of  Enemies,  America  Confronts  the  Middle  East,
PublicAffairs, New York 2008
43. Friedman Thomas L., Świat jest płaski, Rebis, Poznań 2009
44. Ford Sr. Henry, The International Jew, The World’s Foremost Problem, Reedy 2004
45. Fukuyama Francis, Ameryka na rozdrożu. Demokracja, władza i dziedzictwo neokon-
serwatyzmu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006
46. Gaddis  John  Lewis,  Grand  Strategy  in  the  Post-Cold War World,  w:  Thomas  H.
Henriksen, Foreign Policy for America in the Twenty-first Century, Hoover Institution
Press, Stanford 2001
47. Gellman Barton, Angler. The Cheney Vice Presidency, Penguin Books, New York 2009
48. Gelvin James L., Konflikt izraelsko-palestyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2009
49. Gerges Fawaz A., America and Political Islam. Clash of Cultures or Clash of Interests?,
Cambridge University Press, New York 1999
50. Gerges  Fawaz  A.,  Obama  and  the  Middle  East,  Palgrave  Macmillan,  New York
2012
51. Gertz Bill, Breakdown, How America’s Intelligence Failures Led to September 11, Regnery
Publishing, Inc., Washington 2002
52. Ginsberg Benjamin, Identity and Politics. Dilemmas of Jewish Leadership in America,
w: L. Sandy Maisel, Ira N. Forman, Jews in American Politics, Rowman and Littlefield
Publishers, Boston 2001
53. Goldberg Jonathan Jeremy, Jewish Power, Inside the American Jewish Establishment,
Basic Books, New York 1997
54. Gordon David F., Miller Jr. David C., Wolpe Howard, The United States and Africa,
a Post – Cold War Perspective, W.W. Norton & Company, New York 1998
55. Haddad Yvonne Yazbeck, Not Quite American? The Shaping of Arab and Muslim Identity
in the United States, Baylor University Press, Waco 2004348 Bibliografia
56. Haliżak  Edward,  Stosunki  międzynarodowe,  geneza,  struktura,  dynamika,  pod
redakcją Edwarda Haliżaka i Romana Kuźniara, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2000
57. Halliday  Fred,  Bliski  Wschód  w  stosunkach  międzynarodowych,  Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009
58. Halper Stefan & Clarke Jonathan, America Alone. The Neo-Conservatives and the
Global Order, Cambridge University Press, New York 2004
59. Heilbrunn Jacob, They Knew They Were Right, The Rise of the Neocons, Doubleday,
New York 2008
60. Holbrooke Richard, To End a War, Random House, New York 1998
61. Huntington Samuel P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu świata, Warszaw-
skie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2006
62. Hyland William G., Clinton’s World, Remaking American Foreign Policy, Praeger
Publishers, Westport 1999
63. Indyk S. Martin, Lieberthal G. Kenneth, O’Hanlon E. Michael, Zmieniając histo-
rię. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
Warszawa 2013
64. Jamal Amaney, Civil Liberties and the Otherisation of Arab and Muslim Americans,
w: Amaney Jamal, Nadine Naber, Race and Arab Americans Before and After 9/11,
Syracuse University Press, New York 2008
65. Jamsheer Hassan, Konflikt bliskowschodni, zarys i dokumentacja, Wydawnictwo Nauko-
we Novum, Płock 2004
66. Jenkins Brian M., The Organization Man, Anatomy of a Terrorist Attack, w: How did
this Happen? Terrorism and the New War, pod redakcją Jamesa F. Hogem’a, Jr., Gideon
Rose, Public Affairs, New York 2001
67. Jones Maldwyn A., Historia USA, Marabut, Gdańsk 2002
68. Kaufman Goott Amy, The Campaigne to Discredit Israel, American Israel Public Affairs
Committee, Washington 1983
69. Kean Tomas H., Hamilton Lee H., 9/11 Report, The National Commission on Terrorist
Attacks Upon the United States, St. Martin’s Paperback, New York 2004
70. Keegan John, The Iraq War, Vintage Books, New York 2005
71. Kessler Ronald, A Matter of Character. Inside the White House of George W. Bush,
Sentinel, New York 2004
72. Keyes Ralp, The Wit and Wisdom of Harry Truman, Gramercy Books, New York
1999
73. Kisielewski Tadeusz A., Imperium Americanum? Międzynarodowe uwarunkowania
sprawowania hegemonii, Trio, Warszawa 2004
74. Kisielewski Tadeusz A., Wojna imperium, większy Bliski Wschód w amerykańskiej
wojnie z terroryzmem, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Elbląg 2008
75. Kiwerska Jadwiga, Neokonserwatywna polityka George’a W. Busha. Założenia, realizacja
i skutki, Zeszyty Instytutu Zachodniego 38/2005, Instytut Zachodni, Poznań 2005349 Bibliografia
76. Kiwerska Jadwiga, Osłabione mocarstwo. Pozycja USA w świecie po ośmiu latach prezy-
dentury George’a W. Busha, Instytut Zachodni, Zeszyty Instytutu Zachodniego 50/2008,
Uni-Druk, Poznań 2008
77. Kort Michael, The Columbia Guide to the Cold War, Columbia University Press,
New York 1998
78. Kudaś  Zbigniew,  Amerykańska  polityka  zagraniczna  w  programach  wyborczych
republikanów i demokratów, Kancelaria Sejmu Biuro Ekspertyz i Analiz 1996
79. Lesch David W., The Middle East and the United States. A Historical and Political
Reassessment, Westview Press, Boulder 1999
80. Lippman  Thomas  W.,  Madeleine  Albright  and  the  New  American  Diplomacy,
Westview Press, Boulder 2000
81. Little Douglas, American Orientalism, The United States and the Middle East Since
1945, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2003
82. Macfarquhar  Neil,  The  Media  Relations  Department  of  Hizbollah  Wishes  You
a Happy Birthday, PublicAffairs, New York 2009
83. Mann  James,  Rise  of  the  Volcans.  The  History  of  Bush’s  War  Cabinet,  Penguin
Books, New York 2004
84. Marrar  Khalil,  The  Arab  Lobby  and  US  Foreign  Policy,  The Two-State  Solution,
Routledge, New York 2008
85. McGann James G., Think Tanks and Policy Advice in the United State. Academics,
advisory and advocates, Routledge, New York 2007
86. Mearshimer  John  i  Walt  Stephan,  Izraelskie  lobby  w  USA,  Fijor  Publishing,
Warszawa 2011
87. Melman  Yossi  and  Raviv  Dan,  Friends  In  Deed,  Inside  the  U.S.-Israel  Alliance,
Hyperion Books, New York 1994
88. Miller Aaron David, The Much Too Promised Land, America’s Elusive Search for Arab -
-Israeli Peace, Bantam Books, New York 2008
89. Miniter Richard, Losing Bin Laden, How Bill Clinton’s Feilures Unleashed Global Terror,
Regnery Publishing, Inc., Washington 2003
90. Modzelewski Wojciech, USA w sondażach, Difin, Warszawa 2012
91. Morris Benny, One State, Two States, Yale University Press, New Haven 2009
92. Nahavandi Houchang, Upadek i śmierć Szacha Iranu, Relacje i dokumenty, Wydawnictwo
Akademickie DIALOG, Warszawa 2008
93. Nordlinger Eric A., Isolationism Reconfigured, American Foreign Policy for a New Century,
Princeton University Press, Princeton 1995
94. Nye Jr. Joseph S., Soft Power, Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2004
95. Orzelska Agnieszka, Wpływy konfliktu w byłej Jugosławii na stosunki między Stanami
Zjednoczonymi a Unią Europejską 1990–1995, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2004
96. Osiatyński Wiktor, Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984350 Bibliografia
97.    Parenti Christian, Amerykański dżihad: geneza i historia, 11 września przyczyny i kon-
sekwencje w opiniach intelektualistów, pod redakcją Phila Scratona, Wydawnictwo
Akademickie Dialog, Warszawa 2003
98.    Pastusiak Longin, George W. Bush. Jaki człowiek, jaki prezydent?, Adam Marszałek,
Toruń 2004
99.   Pastusiak Longin, Interesy USA na Bliskim Wschodzie, Iskry, Warszawa 1973
100. Pastusiak Longin, Konserwatywny model polityki zagranicznej, w: Longin Pastusiak,
Współczesny konserwatyzm amerykański, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, Warszawa 1984
101. Pastusiak Longin, Stany Zjednoczone a Bliski Wschód, Książka i Wiedza, Warszawa
1983
102. Pastusiak Longin, Stany Zjednoczone a problem Bliskiego Wschodu, w: Longin Pastu-
siak, Od Nixona do Cartera. Szkice o polityce zagranicznej USA, Książka i Wiedza,
Warszawa 1980
103. Parenti Christian, Amerykański dżihad: geneza i historia, przekład Agata Ewertyńska,
w: 11 września, przyczyny i konsekwencje w opiniach intelektualistów, pod redakcją
Phila Scratona, Dialog, Warszawa 2003
104. Parmet Herbert S., George Bush, The Life of a Lone Star Yankee, A Lisa Drew Book/
Scribner, New York 1997
105. Peterson Thomas, Clifford J. Garry, Maddock Shane J., Kisatsky Deborah, Hagan
Kenneth, American Foreign Relations, A History, Wadsworth, Boston 2010
106. Petras James, The Arab Revolt and the Imperialist Counterattack, Clear Day Books,
Atlanta 2011
107. Petras James, The Power of Israel in the United States, Clarity Press, Atlanta 2007
108. Petras James, Zionism, Militarism and the Decline of US Power, Clarity Press, Atlanta
2008
109. Philips Kevin, American Dynasty, Viking, New York 2004
110. Pratt David, Intifada. The Long Day of Rage, Sunday Herald Books, Glasgow 2006
111. Adam Robinson, Bin Laden: Behind the Mask of the Terrorist, Mainstream Publishing,
Edinburgh 2001
112. Rogan Eugene, The Arabs a History, Penguin Books, London 2009
113. Ross Dennis, Makovsky David, Myths, Illusions, & Peace, Viking Penguin, New
York 2009
114. Quandt William B., Peace Process, American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict
Since 1967, Brookings Institution Press, Washington 2005
115. Said Edward W., The End of the Peace Process: Oslo and After, Pantheon Books, New
York 1999.
116. Schweizer Peter, Reagan’s War, The Epic Story of His forty-Year Struggle and Final
Triumph Over Communism, Doubleday, New York 2002
117. Shadid Mohammed K., The United States and the Palestinians, St Martin’s Press,
New York 1981351 Bibliografia
118. Shapiro Edward S., A Time for Healing. American Jewry since Warld War II, The Johns
Hopkins University Press, Baltimore 1992
119. Shribman David M., Host, not Visitors. The Future of Jews in American Politics, w:
L. Sandy Maisel, Ira N. Forman, Jews in American Politics, Rowman and Littlefield
Publishers, Boston 2001
120. Smith Grant F., Foreign Agents: the American Israel Public Affairs Committee From the
1963 Fulbright Hearing to the 2005 Espionage Scandal, Institute for Research: Middle
Eastern Policy, Washington 2007
121. Spector Norman, Chronicles of a War Foretold, How Mideast Peace Became America’s
Fight, Douglas & McIntyre, Vancouver 2003
122. Spiegel Steven L., Israel and Beyond. American Jews and U.S. Foreign Policy, w: Jews in
American Politics, L. Sandy Maisel, Ira N. Forman, Rowman & Littlefield Publishers,
New York 2001
123. Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy,
From Truman to Reagan, University of Chicago Press, Chicago 1985
124. Stivers William, Eisenhower and the Middle East, w: Richard A. Melanson, David
Mayers, Reevaluating Eisenhower, American Foreign Policy in the Fifties, University of
Illinois Press, Chicago 1987
125. Smith Grant F., Foreign Agents, The American Israel Public Affairs Committee from the
1963 Fulbright Hearing to the 2005 Espionage Scandal, Institute for Research: Middle
Eastern Policy, Inc., Washington 2007
126. Smith Tony, The Power of Ethnic Groups in Making of American Foreign Policy, Harvard
University Press, Cambridge 2000
127. Spiegel Steven L., Israel and Beyond, American Jews and the U.S. Foreign Policy, w:
L. Sandy Maisel, Ira N. Forman, Jews in American Politics, Rowman and Littlefield
Publishers, Boston 2001
128. Sterling-Folker Jennifer, Between a Rock and a Hard Place: Assertive Multilateralism and
Post-Cold War U.S. Foreign Policy Making, w: James M. Scott, Making U.S. Foreign
Policy in the Post-Cold War World, Duke University Press, Durham and London 1998
129. Świrkowski Jacek, Narodziny izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego, Fundacja
Studiów Międzynarodowych
130. Tanner Stephen, Wojny Bushów, Ojciec i syn jako zwierzchnicy sił zbrojnych, Wydaw-
nictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004
131. Taylor Alan R., The Super-powers and the Middle East, Syracuse University Press,
Syracuse 1991
132. Todd Emmanuel, Schyłek imperium, rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego,
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003
133. Walker Martin, The Cold War, A History, Henry Holt and Company, Inc., New York
1995
134. Walker Tony, Gowers Andrew, Arafat, Świat Książki, Warszawa 2005352 Bibliografia
135. Will Donald S., United States Policy In the Middle East, w: Philip John Davis, Fredric
A. Waldstein, Political Issues in America, The 1990s, Manchester University Press,
New York 1991
136. Witt Elder, Guide to the U.S. Supreme Court, CQ, Washington 1999
137. Woodward Bob, Bush at War, Simon & Schuster, New York 2002
138. Wright Lawrance, The Looming Tower, Al-Qaeda and the Road to 9/11, Alfred A. Knopf,
New York 2006
139. Zając Justyna, Koncepcja polityki zagranicznej USA po zimnej wojnie, w: pod redakcją
naukową Justyny Zając, Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006
140. Zając Justyna, Polityka wobec Bliskiego Wschodu,w: Justyna Zając, Polityka USA po
ziemnej wojnie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
141. Zając Justyna, Środki i metody w oddziaływaniu USA w bliskowschodnim procesie poko-
jowym (1991 – 2000), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004
142. Zanotti Jim, U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Congressional Research Service,
Washington 2012
Artykuły publicystyczne
1.  Ackerman Gary, Comments on the Subcommittee on the Middle East and Soth Asia session
14 February 2007, United States House of Representatives, http://ackerman.house.
gov/index.cfm?sectionid=56&parentid=195&sectiontree=&itemid=233
2.  Anderson Lisa, Demystifying the Arab Spring, „Foreign Affairs”, May/June 2011
3.  Atterman  Jason,  Trailblazing  Jewish  Democrat  #5:  Steven  Grossman,  National
Jewish Democratic Council, http://www.njdc.org/blog/post/trailblazingjewishdemo-
crat5grossman050611
4.  Baker Aryn, Frenemies, „Time”, 23.05.2011
5.  Bard Mitchel G., Pipes Daniel, How Special is the U.S. – Israel relationship?, Middle
East Forum, http://www.danielpipes.org/282/how-special-is-the-us-israel-relationship
6.  Barry Tom, Elliot Abrams: The Neocons Neocon!, http://www.davidduke.com/?p=245
7.  Beinin Joel, Money, Media and Policy Consensus, Middle East Research and Information
Project, http://www.merip.org/mer/mer180/money-media-policy-consensus
8.  Betz  Don,  Introduction  to  the  Uprising  In  Cartoons:  North  American  Political
Cartoonists Look at the Palestinian Uprising, ADC Issue Paper, no. 21, Washington 1988
9.  Bernstein Adam, Editor Irving Kristol, 89; Architect of Neoconservatism, „The Washing -
ton Post”, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/09/18/
AR2009091803728.html?sid=ST2009091802553
10. Boaz Bismuth, Trump To Israel Hayom: Jerusalem Announcement Was the Highlight of
My Term, Israel Hayom, https://www.israelhayom.com/2018/02/09/trump-to-israel-
hayom-jerusalem-announcement-was-highlight-of-my-term/353 Bibliografia
11. Borger Julian, Sharon Says Barrier Will Stay Despite Bush Plea, „The Guardian”, http://
www.guardian.co.uk/world/2003/jul/30/israel1
12. Broder David, Letter of the Law in Clinton’s Haiti Policy, „Chicago Tribune”, http://
articles.chicagotribune.com/1993–03–07/news/9303188077_1_haitian-refugees-
clinton-s-haiti-policy-justice-department
13. Brook Vanden Tom, Air Force One pilot’s 9/11 mission: Keep president safe, USA
TODA, http://usatoday30.usatoday.com/news/washington/story/2011–08–25/Air-
Force-One-pilots-911-mission-Keep-president-safe/50138134/1
14. Brooks Charles, High Dividents From a U.S. – Isreali Partnership on Strategic Defense,
„Policy Archive”, http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/9293.pdf
15. Brooks Jackson, The Budget and Deficite Under Clinton, Fact Check, http://www.
factcheck.org/2008/02/the-budget-and-deficit-under-clinton/
16. Brożek Paweł, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
17. Butterfield Fox, Arab-Americans Face Wave of Threats in U.S., „The New York Times”,
http://www.nytimes.com/1990/08/29/us/arab-americans-face-wave-of-threats-in-us.
html?pagewanted=all&src=pm
18. Carlson  Darren  K.,  Liberty  vs.  Security:  Public  Mixed  on  Patriot  Act,  Gallup,
http://www.gallup.com/poll/17392/liberty-vs-security-public-mixed-patriot-act.aspx
19. Chollet Derek, Goldgeier James, America Between the Wars, From 11/9 to 9/11, Publi-
cAffairs, New York 2008
20. Christison Kathleen, The American Experience: Palestinians in the U.S., „Journal of
Palestinian Studies”, Vol. 18, No. 4, University of California Press, Berkeley 1989
21. Christopher Warren, America’s Leadership, America’s Opportunity, w: „Foreign Policy”,
vol. 98, Washington 1995
22. Clyde  R.  Mark,  Israel:  U.S.  Foreign  Assistance,  Congressional  Research  Center,
The Library of Congress, Washington 2005
23. Cole Juan, Paul Wolfowitz’s Fatal Weakness, „Spiegel”, http://www.spiegel.de/interna-
tional/world-bank-scandal-paul-wolfowitz-s-fatal-weakness-a-482945–2.html
24. Connolly Katie, Not Much Good News on President Barack Obama’s Birthday, BBC,
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-10860775
25. Conry Barbara, U.S. Global Leadership: A Euphemism For World Policeman, CATO
Institute, http://www.cato.org/pubs/pas/pa-267.html
26. Domm Patti, US Gas Exports Will Shake Up Global Markets, CNBC, http://www.
cnbc.com/id/100530615
27. Elmer Jon, Remembering the Second Intifada, Al Jazzera, http://www.aljazeera.com/
photo_galleries/middleeast/2010103132115872256.html
28. Farrell Stephen, Why is the U.S. moving its embassy to Jerusalem?, Reuters, https://www.
reuters.com/article/us-usa-israel-diplomacy-jerusalem-explai/why-is-the-u-s-moving-
its-embassy-to-jerusalem-idUSKBN1I811N
29. Friedman Thomas L., Baker, in a Middle East Blueprint, Asks Israel to Reach Out
to  Arabs,  „The  New  York Times”,  http://www.nytimes.com/1989/05/23/world/354 Bibliografia
baker-in-a-middle-east-blueprint-asks-israel-to-reach-out-to-arabs.html?pagewante-
d=all&src=pm
30. Friedman Thomas L., The 1992 Campaigne: Jewish Voters; Clinton Swipes at Bush for
Lack of Jewish Aids, „The New York Times”, http://www.nytimes.com/1992/09/10/
us/the-1992-campaign-jewish-voters-clinton-swipes-at-bush-for-lack-of-jewish-aides.
html?pagewanted=all&src=pm
31. Friedman Thomas L., Clinton Nominees Disturbe Some Jews, „The New York Times”,
http://www.nytimes.com/1993/01/05/us/clinton-nominees-disturb-some-jews.htm-
l?pagewanted=all&src =pm
32. Goldenberg Ilan, Kushner’s Peace Plan Is a Disaster Waiting to Happen, „Foreign Policy”,
https://foreignpolicy.com/2018/06/25/kushners-peace-plan-is-a-disaster-waiting-to-
happen-israel-palestine-trump/
33. Goldberg Jeffrey, Real Insider, „The New Yorker”, http://www.newyorker.com/archi-
ve/2005/07/04/050704fa_fact
34. Gordon Neve, An Israeli in America, „Washington Report on Middle East Affairs”,
http://www.wrmea.org/component/content/article/197–1998-october-novembe-
r/8280-while-80-percent-of-american-jews-supported-oslo-accords-the-us-jewish-
lobby-helped-netanyahu-to.html
35. Grinberg Joel, Arafat and Friend Win Big, „The New York Times”, http://www.nytimes.
com/1996/01/23/world/arafat-and-friends-win-big.html
36. Grove Lloyd, The Men with Muscle: The AIPAC Leaders, Battling for Israel and Among
Themselves, „Washington Post”, 14.06.1991
37. Haass Richard N., Indyk Martin, Beyond Iraq,A New U.S. Strategy for the Middle East,
„Foreign Affairs”, Vol. 88, No. 1 2009
38. Hamid Shadi, The Rise of the Islamists, „Foreign Affairs”, May/June 2011
39. Hammami Rema I Tamari Salim, The Second Uprising End or New Beginning?, Insti-
tute for Palestinian Studies, http://www.palestine-studies.com/files/pdf/jps/2755.pdf
s. 12–17
40. Hilton  Ronald,  The  Collapse  of  the  Soviet  Union  and  Ronald  Reagan,  World
Assosiation of International Studies, Stanford University, http://wais.stanford.edu/
History/history_ussrandreagan.htm
41. Hirsch Michael, Is the Iranian Deal Finally Dead?, „Foreign Policy”, https://foreign-
policy.com/2018/09/25/iran-nuclear-deal-last-stand/
42. Jones Jeffrey M., Bush’s Approval Rating Drops to the New Low of 27%, Gallup,
http://www.gallup.com/poll/110806/bushs-approval-rating-drops-new-low-27.aspx
43. Kane  Tim,  Global  U.  S.  Troop  Deployment,  1950–2003,  The  Heritage  Foun -
dation, http://www.heritage.org/research/reports/2004/10/global-us-troop-deploy-
ment-1950–2003
44. Kershner Isabel, Palestinians Blast Trump’s Aid Cut as Political ‘Blackmail’, „The New
York Times”, https://www.nytimes.com/2018/08/25/world/middleeast/israel-palestian-
-aid-cut.html355 Bibliografia
45. Klein Joe, Q&A: Obama on His First Year in Office, „Time”, http://content.time.com/
time/politics/article/0,8599,1955072–6,00.html (10.06.2013)
46. Krisinger Chris J., Operation Nickel Grass Airlift in Support of National Policy, „Airpower
Journal”, http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj89/spr89/krisinger.
html
47. Kurson Ken, Palestinian Americans Every Culture, http://www.everyculture.com/multi/
Pa-Sp/Palestinian-Americans.html
48. Lake Anthony, American Power and American Diplomacy, The Fletcher Forum, Summer/
Fall 1995
49. Lasensky Scott, Grace Robert, Dollars and Diplomacy: Foreign Aid and the Palestinian
Question,United States Institute of Peace, http://www.usip.org/publications/dollars-
and-diplomacy-foreign-aid-and-palestinian-question
50. Laub Karin, Arafat Appoints New Prime Minister, „The Guardian”, http://www.guardian.
co.uk/world/2003/mar/20/israel
51. Liebermann Oren, Smith-Spark Laura, Palestinian Officials Slam Trump’s Threat to
Cut US Aid, CNN, https://edition.cnn.com/2018/01/03/middleeast/palestinians-
-aid-trump-israel-intl/index.html
52. Maciaszek Natalia, Palestyna nieczłonkowskim państwem obserwatorem w ONZ, Portal
Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-42615/Palestyna-nieczlonkowskim-
panstwem-obserwatorem-w-ONZ
53. Massing Michael, Deal Breakers, The American Prospect, http://prospect.org/article/
deal-breakers
54. Mendes Elizabeth, Americans Continue to Tilt Pro-Israel, Gallup, http://www.gallup.
com/poll/153092/americans-continue-tilt-pro-israel.aspx
55. Miller Aaron David, Israel’s Lawyer, „The Washington Post”, http://www.washington -
post.com/wp-dyn/content/article/2005/05/22/AR2005052200883.html
56. Mofaz Shaul, Operation Defensive Shield: Lessons and Aftermath, The Washington
Institute for Near East Policy, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/
view/operation-defensive-shield-lessons-and-aftermath
57. Moughrabi Fouad, Public Opinion and the Palesstinian Question, „Journal of Palestinian
Studies”, Vol. 15, No. 2, University of California Press, Berkeley 1986
58. Nakarqada Robert, “Third World War” Of Terrorists, European Dialogue, http://euro-
dialogue.org/Third-World-War-of-Terrorists
59. Ney Roman, Zasoby ropy naftowej, „Polityka Energetyczna”, t. 9, Zakład Polityki
Energetycznej i Ekologicznej, Polska Akademia Nauk, Kraków 2006
60. Nuscheler Franz, Multilateralism vs. Unilateralism, Coooperation vs. Hegemony in Trans-
atlantic Relations, Policy Paper 16, Development and Peace Foundation, Bonn 2001
61. Pipes Daniel, A Neo-Conservative’s Caution, Middle East Forum, http://www.daniel-
pipes.org/2447/a-neo-conservatives-caution
62. Pipes Daniel, The Friendly Republicans Middle East Forum, http://www.danielpipes.
org/328/the-friendly-republicans356 Bibliografia
63. Power Samantha, Bystanders to Genocide, „The Atlantic”, http://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2001/09/bystanders-to-genocide/4571/
64. Preston Peter, A rogue 51st state, „The Guardian”, http://www.guardian.co.uk/com-
mentisfree/2006/dec/11/israel.usa
65. Risen James, Arab-Americans Split on View of Crisis in Gulf: Communities: The 2.5
Million Americans of Arabic Descent Also Disagree on the U.S. Presence in the Region. Many
Fear Discriminatio, „Los Angele Times”, http://articles.latimes.com/1990–08–18/news/
mn-582_1_arab-american-institute
66. Rynhold Jonathan, Liberals, Democrats, the Left & Israel, Interdisciplinary Center
Herzliya, http://portal.idc.ac.il/en/schools/Government/US2012atIDC/Documents/
Rynhold.pdf
67. Sciolino Elain, U.S. to Contribute $250 Million in Aid For Palestinians, „The New York
Times”, http://www.nytimes.com/1993/09/21/world/us-to-contribute-250-million-
in-aid-for-palestinians.html?pagewanted=all&src=pm
68. Samhan Helen Hatab, The Arab American Experience, „Journal of Palestinian Studies”,
Vol. 16, No. 2, University of California Press, Berkeley 1987
69. Schiff Jacob H., 350 Years of American Jewish History, Notes Relating to the Celebration
of Two Hundred and Fiftieth Anniversary of the Settlement of the Jews in the United States,
http://350th.org/history/images/250/250thNotes.pdf
70. Shain Yossi, Arab Americans at the Crossroads, „Journal of Palestinian Studies”, Vol. 25,
No. 3, University of California Press, Berkeley 1996
71. Shipler David K., On Middle East Policy, A Major Influence, „The New York Times”,
http://www.nytimes.com/1987/07/06/world/on-middle-east-policy-a-major-influence.
html?pagewanted=all&src=pm
72. Sorkin Andrew Ross, Schlepping to Moguldom, „The New York Times”, http://www.
nytimes.com/2004/09/05/business/yourmoney/05sab.html
73. Stalinsky Steven, Dealing in Death. The West Is Weak Because It Respects Life? Too
Bad,  National  Review  Online,  http://old.nationalreview.com/comment/stalin-
sky200405240846.asp
74. Steinberg Jessica, Israel Likely To Play Key, Quiet Role In Global War On Terrorism, The
Jewish Federation of North America, http://www.jewishfederations.org/page.aspx?id=2635
75. Szostkiewicz Adam, My tu, wy tam, „Polityka”, http://archiwum.polityka.pl/art/my-
-tu-wy-tam,380655.html
76. Thomson Mark, Donald Rumsfeld: The Godfather of the War in Iraq , „Time Magazine”,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1006529,00.html (12.02.2013)
77. Traub James, In the Beginning, There Was Somalia, „Foreign Policy”, http://www.fore-
ignpolicy.com/articles/2010/06/21/in_the_beginning_there_was_somalia?page=0,2
78. Verbeeten David, How Important is the Israel Lobby, Middle East Forum, http://www.
meforum.org/1004/how-important-is-the-israel-lobby
79. Von Drehle David, A Lesson in Hate, Smithsonian Media, http://www.smithsonianmag.
com/history-archaeology/presence-feb06.html
80. Von Drehle David, Death Comes For the Terrorist, „Time”, 20.05.2011357 Bibliografia
81. Walsh Elsa, The Prince, How the Saudi Ambassador became Washington’s indispensable
operator, Royal Embassy of Saudi Arabia, Washington, http://www.saudiembassy.net/
files/PDF/03-ST-Bandar-0324-NewYorker.pdf
82. Weisman Steven R., U.S. Now Said to Support Growth for Some West Bank Settlements,
„The New York Times”, http://www.nytimes.com/2004/08/21/politics/21diplo.htm
83. Whitaker Brian, Reluctant Arafat accepts US ceasefire plan, „The Guardian”, http://
www.guardian.co.uk/world/2001/jun/14/israel
84. Wike Richard, Stokes Bruce, Poushter Jacob, Fetterolf Janell, U.S. Image Suffers as
Publics Around World Question Trump’s Leadership, Pew Research Center, https://
www.pewresearch.org/global/2017/06/26/u-s-image-suffers-as-publics-around-world-
question-trumps-leadership/ (20.08.2019)
85. Williams James L., Oil Price History and Analysis, WTRG Economics, http://www.
wtrg.com/prices.htm
86. Wooten, Jim The Conciliator, „New York Times Magazine”, 29.01.1995
87. Wójcik Łukasz, Gazowy efekt motyla, „Polityka” nr 34, 21.08–27.08.2013
88. Zanotti Jim, U.S. Foreign Aid to the Palestinians, Congressional Research Center, The
Library of Congress, Washington 2005
89. Ziętara Wojciech, Najbardziej Wpływowe Think Tanki w USA , PAN, Lublin 2009
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol4/Zietara.pdf
90. Zogby James, New Thinking for Israeli-Palestinian Peace, AAI Publication, Washington
1991
Źródła internetowe
1.  www.aaiusa.org (Arab American Institute)
2.  www.adc.org (American-Arab Anti-Discrimination Committee)
3.  www.adl.org (Anti-Defamation League)
4.  www.aei.org (American Institute Enterprise)
5.  www.aipac.org (The American Israel Public Affairs Committee)
6.  www.aljazeerah.info (Al-Jazeerah)
7.  www.americanforeignrelations.com (Encyclopedia of the American Foreign Relations)
8.  www.americanpoliticsandprinciples.com (American Politics and Principles)
9.  www.arabstereotypes.org (Arab American National Museum)
10. www.brookings.edu (The Brookings Institution)
11. www.businessinsider.com (Business Insider)
12. www.calsjp.org (Students for Justice in Palestine at UC Berkeley)
13. www.carnegieendowment.org (The Carnegie Endowment for International Peace)
14. www.cartercenter.org (The Carter Center)
15. www.cbsnews.com (Columbia Broadcasting System News)
16. www.census.gov (United States Census Bureau)358 Bibliografia
17. www.chevron.com (Chevron)
18. www.cia.gov (Central Intelligence Agency)
19. www.clintonchildhoodhomemuseum.com (Clinton Childhood Home Museum)
20. www.cnn.com (Cable News Network)
21. www.csis.org (Center for Strategic and International Studies)
22. www.csmonitor.com (The Christian Science Monitor)
23. www.cusnc.navy.mil (U.S. Naval Forces Central Command)
24. www.defenseindustrydaily.com (Defense Industry Daily)
25. www.dlc.org (Democratic Leadership Council)
26. www.dziennik.pl (Dziennik)
27. www.economist.com (The Economist)
28. www.eia.gov (U.S. Energy Information Administration)
29. www.einstein-quotes.com (Einstein Quotes)
30. www.fmep.org (Foundation For Middle East Peace)
31. www.globalsecurity.org (Global Security)
32. www.guardian.co.uk (The Guardian)
33. www.haaretz.com (Haaretz)
34. www.history.state.gov (U.S. Department of State Office of the Historian)
35. www.history.ucsb.edu (USCB Department of History)
36. www.hks.harvard.edu (Harvard Kennedy School)
37. www.hrw.org (Human Rights Watch)
38. www.iags.org (Institute for the Analysis of Global Security)
39. www.indexmundi.com (Index Mundi)
40. www.inequality.org (Inequality)
41. www.isna.net (Islamic Society of North America)
42. www.israelcc.org (Israel on Campus Coalition)
43. www.israelhayom.com (Israel Hayom)
44. www.israelipalestinian.procon.org (Pros and Cons of Controversial Issues)
45. www.izrael.badacz.org (Izrael)
46. www.jacpac.org (J Action Committee for Political Affairs)
47. www.jerusalem.com (Jerusalem)
48. www.jewishvirtuallibrary.org (Jewish Virtual Library)
49. www.jinsa.org (The Jewish Institute for National Security Affairs)
50. www.kaineforva.com (Kaine U.S. Senate)
51. www.kuna.net.kw (Kuwait News Agency)
52. www.library.thinkquest.org (Oracle Education Foundation Think Quest)
53. www.meforum.org (Middle East Forum)
54. www.merriam-webster.com (Merriam – Webster)
55. www.mfa.gov.il (Israel Ministry of Foreign Affairs)
56. www.njdc.org (National Jewish Democratic Council)
57. www.nobelpeaceprize.org (The Nobel Peace Prize)
58. www.nytimes.com (The New York Times)59. www.ondisturbedground.wordpress.com (On Disturbed Ground)
60. www.online.wsj.com (The Wall Street Journal)
61. www.pal-am.com (The Palestinian American Chamber of Commerce)
62. www.palestinefacts.org (Palestine Facts)
63. www.parc-us-pal.org (Palestinian American Research Center)
64. www.pbs.org (Public Broadcasting Service)
65. www.peacenow.org (Americans for Peace Now)
66. www.pewglobal.org (Pew Research Center)
67. www.polskieradio.pl (Polskie Radio)
68. www.presidency.ucsb.edu (The American Presidency Project)
69. www.quartetrep.org (Office of the Quartet Representative Tony Blair)
70. www.rightweb.irc-online.org (Institute for Policy Studies)
71. www.saldef.org (The Sikh American Legal Defense and Education Fund)
72. www.stosunkimiedzynarodowe.info (Stosunki Międzynarodowe)
73. www.stosunki-miedzynarodowe.pl (Stosunki Międzynarodowe)
74. www.think-israel.org (Think – Israel)
75. www.tourosynagogue.org (Touro Synagogue)
76. www.un.int (United Nations News Center)
77. www.un.org (United nations)
78. www.unispal.un.org (The United Nations Information System on the Question
of Palestine)
79. www.usembassy-israel.org.il (Embassy of the United States Tel Aviv)
80. www.washingtoninstitute.org (The Washington Institute)
81. www.washingtonpost.com (The Washington Post)
82. www.whitehouse.gov (The White House)
83. www.wilsoncenter.org (Wilson Center)
84. www.worldatlas.com (World Atlas)
85. www.wto.org (World Trade Organization)
86. www.wtrg.com (West Texas Research Group Economics)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane