• Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

 • Autor: redakcja naukowa Krzysztof Liedel Paulina Piasecka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-803-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas już od dekady obecne jest w polskim świecie naukowym. Od dziesięciu lat prowadzi działalność nie tylko o charakterze badawczym, ale i o charakterze dydaktycznym. Zajmowanie się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem różnorodnym zagrożeniom stanowi dla większości członków CBnT nie tylko zawód, ale także życiową pasję płynącą z przekonania, że nie ma większej odpowiedzialności niż odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo.

Książka poświęcona została współczesnemu obliczu zagrożeń terrorystycznych. Obejmuje zarówno analizę najważniejszych aspektów zagrożeń terrorystycznych, ale także przeciwdziałania mu. Autorzy skupili się nie tylko na ogólnych zagadnieniach metodologii terroryzmu i jego zwalczania, ale tak że na jego najbardziej współczesnej postaci, powiązanej z islamistycznym dżihadem. Wartość dodana książki to nie tylko świeże spojrzenie na takie zagrożenia, ale także wielopłaszczyznowe podejście do ich analizy.

Partner wydania:

Spis treści:

wprowadzenie

Część I. Zagrożenie terroryzmem międzynarodowym

Rozdział 1. Radykalizm, ekstremizm, fundamentalizm – jako psycho-polityczne kategorie konceptualne podłoża terroryzmu
Robert Borkowski

Rozdział 2. Terroryzm jako strategia komunikacyjna
Marta Helena Kubik

Rozdział 3. Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie
Agnieszka Bukowska

Rozdział 4. Akty terroru dokonane przez Polaków poza granicami kraju
Stanisław Kulczyński

Rozdział 5. Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej  – ocena potencjalnego zagrożenia
Marian Żuber

Rozdział 6. Finansowanie terroryzmu
Karol Stec

Część II. Konflikt cywilizacji źródłem zagrożeń terrorystycznych?

Rozdział 1. Zagrożenia terrorystyczne – 10 minionych lat
Tomasz Aleksandrowicz

Rozdział 2. Cywilizacja islamu
Anna Bielat

Rozdział 3. Cool jihad, czyli od radykalnych muzułmanów do islamskich ekstremistów z zachodu…
Magdalena El Ghamari

Rozdział 4. Zagraniczni bojownicy w kontekście terroryzmu wewnętrznego obcego pochodzenia i zjawiska blowback
Magdalena Adamczuk

Część III. Wybrane aspekty zwalczania zagrożeń terrorystycznych

Rozdział 1. Planowanie działań prewencyjnych w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Tomasz Serafin

Rozdział 2. System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w ramach Europejskiej Agencji Egzekwowania Prawa  
Tomasz Safjański, Damian Szlachter

Rozdział 3. Status uchodźcy – furtka dla terroryzmu w Europie?  
Karolina Kabacińska

Rozdział 4. Organizacje międzynarodowe w ochronie praw człowieka w warunkach walki z terroryzmem
Paulina Piasecka

Rozdział 5. Zarządzanie informacją w walce z transsektorowymi zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
Krzysztof Liedel

Rozdział 6. Polska policja wobec zmieniających się zagrożeń terrorystycznych na przełomie XX i XXI wieku
Arkadiusz Letkiewicz

Rozdział 7. Geneza powstania biura operacji antyterrorystycznych KGP  
Katarzyna Dąbrowska

Rozdział 8. Analiza ryzyka – metodyka działań i przeprowadzania analizy w procesie zarządzanie ryzykiem w organizacji
Bogusław Szlachcic

Rozdział 9. Relacje czasowe w zdarzeniu terrorystycznym między teorią  a praktyką
Romuald Grocki

Bibliografia

prof. dr hab. Stanisław Mocek, Rektor Collegium Civitas:

W 1997 roku powstało Collegium Civitas, które miało z czasem stać się jedną z najlepiej rozpoznawalnych warszawskich uczeni niepublicznych. Wraz z rozwojem uczelni rosły też jej ambicje i powstawały w jej strukturach jednostki, które stawiały przed sobą różnorodne cele badawcze. Jedną z takich jednostek, po dziś dzień aktywnych i realizujących postawione u początków jej istnienia zadania, jest Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Powstałe w 2005 roku Centrum towarzyszy uczelni przez ponad połowę jej istnienia. Stano- wi wartość dodaną nie tylko z punktu widzenia samej uczelni, ale także z punktu widzenia środowisk zajmujących się zagrożeniami terrorystycznymi w całej Polsce. Jednym z najważ- niejszych wyzwań jakie stały przed CBnT było bowiem stworzenie formuły dialogu na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania nie tylko w środowisku akademickim, ale także we współpracy z praktykami zajmującymi się tym zjawiskiem. Publikacja, którą Centrum oddaje swoim Czytelnikom do rąk z okazji swojego 10-lecia (bo przecież taką właśnie, okrągłą rocznicę świętuje w 2015 r. CBnT) stanowi odzwierciedlenie jego kompleksowego podejścia do badanych zjawisk. Zaangażowani Autorzy poświęcili uwagę nie tylko bieżącym przejawom zagrożenia terrorystycznego, ale także różnorodnym aspektom jego zwalczania. Szczególnie ciekawe może okazać się dla Czytelnika także spojrzenie na „konflikt cywilizacji” i rolę, jaką może on odgrywać w generowaniu zagrożeń asymetrycznych. Zachęcam nie tylko do lektury książki, ale także śledzenia i angażowania się w bieżące działania Centrum.

redakcja naukowa

Krzysztof Liedel

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Książki tego autora

Paulina Piasecka
dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalista w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Zajmuje stanowisko dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępcy kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Brała udział w programie badawczym Model systemu wykorzystania środków masowego przekazu w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP w ramach międzynarodowego programu COST A24 (2007-2010). Obecnie uczestniczy w projektach naukowych The Evolving Social Construction of Threats oraz Dialogue About Radicalization and Equality (DARE) finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pracowała w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA w charakterze głównego specjalisty. Pełniła także funkcję naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych w ramach programu International Visitor Leadership w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm w ujęciu analiz strategic...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane