• Terroryzm lotniczy wobec Izraela

Terroryzm lotniczy wobec Izraela

 • Autor: Łukasz Szymankiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-838-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia w sposób usystematyzowany fenomen antyizraelskiego terroryzmu lotniczego oraz wskazuje zmiany zachodzące w modus operandi sprawców ataków terrorystycznych na cele lotnicze. Bliski Wschód uznawany jest za kolebkę współczesnego terroryzmu i jedno z głównych punktów zapalnych na świecie. Cele lotnicze jako przejaw tej walki trafnie skonstatował jeden z przywódców Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, dr George Habasha – „porwanie samolotu odnosi większy sukces niż zabicie w walce stu Izraelczyków”. Natomiast w 1976 r. główny obserwator przy ONZ z ramienia OWP, Zehdi Labib Terzi dosadnie podsumował skuteczność palestyńskich terrorystów słowami: „kilkanaście pierwszych porwań dotarło do świadomości całego świata, obudziło media i światową opinię publiczną znacznie skuteczniej niż dwadzieścia lat żebrania w ONZ”.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka współczesnego terroryzmu

1.1. Problemy definicyjne pojęcia terroryzmu
1.2. Terroryzm w dyskursie naukowym
1.3. Terroryzm w aspekcie polityki bezpieczeństwa państwa
1.4. Etiologia terroryzmu

Rozdział 2. Terroryzm wobec państwa Izrael

2.1. Uwarunkowania geopolityczne Izraela jako czynnik wpływający na zjawisko terroryzmu
2.2. Konflikt izraelsko-palestyński jako determinanta ataków terrorystycznych
2.3. Antyizraelskie organizacje terrorystyczne
2.4. Przeciwdziałanie terroryzmowi przez państwo Izrael

Rozdział 3. Terroryzm lotniczy

3.1. Ochrona i bezpieczeństwo w cywilnej komunikacji lotniczej
3.2. Systematyka terroryzmu lotniczego
3.3. Cele i modus operandi
3.4. Prawny aspekt przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu

Rozdział 4. Ataki terrorystyczne wymierzone w elementy izraelskiej komunikacji lotniczej

4.1. Izraelskie linie lotnicze jako cel ataku terrorystycznego
4.1.1. Analiza ataków terrorystycznych na izraelskie linie lotnicze z perspektywy miejsca przeprowadzonego ataku
4.1.2. Analiza ataków terrorystycznych na izraelskie linie lotnicze z uwzględnieniem organizacji terrorystycznych
4.1.3. Analiza ataków terrorystycznych na izraelskie linie lotnicze ze względu na cel ataku
4.1.4. Ataki terrorystyczne na izraelskie linie lotnicze na przestrzeni lat 1968–2012
4.1.5. Analiza metod i narzędzi ataków na izraelskie linie lotnicze
4.1.6. Analiza ilościowa ofiar i rannych w atakach terrorystycznych na izraelskie linie lotnicze
4.2. Ataki terrorystyczne na infrastrukturę portu lotniczego
4.3. Ataki terrorystyczne na cele izraelskiej komunikacji lotniczej poza terytorium Izraela

Rozdział 5. Podsumowanie i prognoza

Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis tabel, schematów i wykresów

prof. nadzw. dr hab. Robert Borkowski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Praca stanowi istotny wkład w rozwój badań nad zjawiskiem terroryzmu, uważanym za jedno z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego świata. Autor rozprawy podjął wysiłek analizy działań ruchów terrorystycznych zagrażających Izraelowi, prezentując analizę zjawiska terroryzmu wymierzonego przeciwko lotnictwu cywilnemu tego państwa, zwanego przez część badaczy terroryzmem lotniczym. Polski rynek wydawniczy literatury naukowej wzbogacony zostanie tym samym o wartościową pozycję przydatną profesjonalistom zajmującym się tematyką bliskowschodnią zarówno w wymiarze praktycznym (politycznym, militarnym, dyplomatycznym), jak i akademickim (badawczym oraz dydaktycznym). Poza tym książkę można będzie polecić także czytelnikom zainteresowanym judaikami i problematyką bliskowschodnią, gdyż styl narracji jest przystępny i klarowny.

Łukasz Szymankiewicz
doktorant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB. Członek zespołu badawczego w projekcie Opracowanie innowacyjnego stacjonarnego systemu do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych na lata 2018-2021 w konkursie w obszarze bezpieczeństwa i obronności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony  Straży Ochrony Lotniska w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym SA. Certyfikowany operator kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego, w tym przeciwdziałania aktom bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, terroryzm lotniczy i ruchy nacjonalistyczne.

Książki tego autora

Monografie i opracowania

Boniface P., Atlas wojen XX wieku. Konflikty współczesne i w przyszłości, Warszawa 2001.
Aleksandrowicz T., Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego, Szczytno 2010.
Aleksandrowicz T., Postępowy rozwój prawa międzynarodowego a bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa cywilnego, [w:] 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Galicki Z., Myszona-Kostrzewa K. (red.), Warszawa 2014.
Almog O., Wielokulturowy Izrael, Warszawa 2011.
Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu , Warszawa 2009.
Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005.
Atkins S.E., Encyclopedia of modern worldwide extremists and extremist groups, Westport-London 2004.
Avihai H. Chronology of aviation terrorism: 1968–2002 [b.m. i r.w.].
Balcerowicz B., Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, Kuźniar R. (red.), Warszawa 2012.
Bar-Zohar M., Mishal N., Mossad. Najważniejsze misje izraelskich tajnych służb, Poznań 2012.
Białek T., Terroryzm. Manipulacja strachem, Warszawa 2005.
Bojko K., Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987–2006, Warszawa 2006.
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2003.
Bolechów B., Terroryzm, aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.
Borkowski R., Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2007.
Bożyk S., System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002.
Bryc A., Izrael 2020. Skazany na potęgę?, Warszawa 2014.
Bujnowski M., Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego, Warszawa 2016.
Cohn-Sherbok D., El-Alami D., Konflikt palestyńsko-izraelski, Warszawa 2002.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2007.
Denoel Y., Sekretne wojny Mossadu, Warszawa 2013.
Dilling M., Stykowski R., System bezpieczeństwa lotniska w zakresie przygotowania personelu do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. System szkoleń heartsaver RKO-AED na lotnisku Chopina, [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funk-
cjonowania portu lotniczego, Compa T., Rajchel J., Załęski K. (red.), Dęblin 2013.
Dobija K., Obiekty naziemne zagrożone terroryzmem lotniczym, [w:] Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, Glen A. (red.), Warszawa 2010.
Dudzińska A., Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela, Warszawa 2014.
Dziubka K., Szlachta B., Nijakowski L.M., Idee i ideologie we współczesnym świecie, Warszawa 2008.
Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 2004.
Even S., The Debate over Israel’s Defense Budget, [w:] Strategic Survey for Israel 2014–2015,  Kurz A., Bromo S. (red.), Tel Awiw 2015.
Fahlbusch E., Lochman J.M. i in., The Encyclopedia of Christianity, vol 5, Grand Rapids-Cambridge-Leiden-Boston 2008.
Filiu J.P., Gaza: A History, Oxford 2014.
Forsberg O., Terrorism and Nationalism, Theory, Causes and Causers, Verlag 2007.
Fortońska A., Terroryzm lotniczy – zarys problematyki, [w:] Międzynarodowe prawo lotnicze, kosmiczne i technologie, Dynia E., Kuźniar-Kwiatek D. (red.), Rzeszów 2016.
Galicki Z., Ewolucja konwencji tokijskiej – od Tokio do Pekinu, [w:] 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Galicki Z., Myszona-Kostrzewa K. (red.), Warszawa 2014.
Galicki Z., Terroryzm lotniczy w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 1982.
Gelvin J.L., Konflikt izraelsko-palestyński, Kraków 2009.
Glen A., Terroryzm lotniczy. Istota zjawiska, organizacja przeciwdziałania, Warszawa 2014.
Gotowała J., Bojowe lotnictwo XXI wieku, Warszawa 2007.
Gotowała J., Niepokój w powietrzu – nowe oblicze terroryzmu, [w:] Terroryzm: rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Gotowała J. (red.), Warszawa 2006.
Górka M., Mossad. Porażki i sukcesy tajnych służ izraelskich, Warszawa 2015.
Groll-Yaari Y., Assa H., Diffused Warfare. The Concept of Virtual Mass, Haifa 2007.
Gryz J., Źródła terroryzmu międzynarodowego, [w:] Terroryzm w świecie współczesnym, Haliżak E. (red.), Warszawa-Pieniężno 2004.
Harrison J., Aviation Security Practice and Education: 1968 Onward, [w:] Aviation Security Management, Vol. 1: The Context of Aviation Security Management, Thomas A.R. (red.), London 2008.
Hertz A., Socjologia nieprzedawniona, Warszawa 1992.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.
Hołyst B., Terroryzm, tom 1, Warszawa 2009.
Horgan J., Psychologia terroryzmu, Warszawa 2008.
Horgan J., The Search of the Terrorist Personality, [w:] Terrorist, Victims and Society. Psychological Perspectives on Terrorism and its Consequences, Slike A. (red.), London 1992.
Huppert U., Izrael. Rabini i heretycy, Łódź 1992.
Huppert U.J., Izrael w cieniu fundamentalizmów, Toruń 2016.
Iatrou K., 100 Years of Commercial Aviation, 2014 [b.m.w.].
Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
Izak K., Leksykon organizacji i ruchów islamistyczych, Warszawa 2016.
Izrael w faktach, Warszawa 2011.
Jadwiszczok M., Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie, Toruń 2010.
Jafernik H., Fellner R., Prawo i procedury lotnicze, Gliwice 2015.
Jakubczak R., Terroryzm a działania nieregularne, [w:] Terroryzm. Rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Gotowała J. (red.), Warszawa 2006.
Jakubowska U., Ekstermizm polityczny. Studium psychologiczne, Gdańsk 2005.
Jałoszyński K., Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Warszawa 2008.
Jałoszyński K., Terroryzm antyizraelski, Warszawa 2001.
Jałoszyński K., Współczesne zagrożenie terroryzmem powietrznym, kierunki przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania mu oraz walki z tym zjawiskiem, [w:] Bezpieczne niebo. Konferencja naukowa, Warszawa 10 września 2002, Doraczyńska A., Strasburger D. (red.), Warszawa 2002.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.
Jarząbek J., Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Rozwój, przemiany i kryzys ruchu naro-
dowego, Warszawa 2012.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu: miasto, przestrzeń publiczna, budynek, Warszawa 2013.
Jobda  W.,  Wybrane  aspekty  przeciwdziałania  terroryzmowi  lotniczemu,  [w:]  Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni państwa, Compa T., Rajchel J., Załęski K. (red.), Dęblin 2013.
Juergensmeyer M., Terror in the Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, Berkeley 2000.
Jurgilewicz M.K., Zarys prawnych uwarunkowań ochrony infrastruktury krytycznej na obszarze portów lotniczych, [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, Compa T., Rajchel J., Załęski K. (red.), Dęblin 2014.
Kahane M., Never Again! A Program for Survival, Los Angeles 1971.
Kahane M., They Must Go, New York 1981.
Karnowska-Werner M., Ochrona portów lotniczych przed zagrożeniami terrorystycznymi, [w:] Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, Glen A. (red.), Warszawa 2010.
Karolczak K., Encyklopedia terroryzmu, Warszawa 1995.
Karolczak K., Terroryzm polityczny, [w:] Terroryzm w świecie współczesnym, Haliżak E. (red.), Warszawa-Pieniężno 2004.
Katz S.M., Aman. Wywiad wojskowy Izraela, Warszawa 1999.
Kącki Cz., Izrael: jego wpływ na rozwój sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu, Warszawa 2002.
Kepel G., Fitna. Wojna w Sercu islamu, Warszawa 2006.
Klugman A., Izrael – ziemia świecka, Warszawa 2001.
Koziej S., Podstawy i zasady sztuki wojennej, Warszawa 1993.
Kraj K., Rosja w walce z terroryzmem, Kraków 2009.
Krawczyk A., Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Toruń 2013.
Krawczyk P., Terroryzm lotniczy, Warszawa 2008.
Kubiak K., Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947–1949. Studium polityczno-wojskowe, Wrocław 2006.
Kushner H.W., Encyclopedia of Terrorism, Thousand Oaks 2003.
Laqueur  W.,  No  end  to  war-terrorism  in  the  twenty  first  century,  continuum ,  New  York  2003.
Levitt M., Hamas. Polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.
Liedel K., Zagrożenie terroryzmem lotniczym w XXI wieku, [w:] Reagowanie państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym, Glen A. (red.), Warszawa 2010.
Lis P., Government’s role in fighting terrorism , Poznań 2007.
Lizak W., „Geografia” terroryzmu na Bliskim i Środkowym Wschodzie, [w:] Terroryzm w świecie współczesnym, Haliżak E. (red.), Warszawa-Pieniężno 2004.
Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.
Madej M., Międzynarodowa walka z terroryzmem, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe, Kuźniar R. (red.), Warszawa 2012.
Madej M., Współczesny terroryzm międzynarodowy – krótka charakterystyka, [w:] Terroryzm w świecie współczesnym, Haliżak E. (red.), Warszawa-Pieniężno 2004.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
Mazurkiewicz P., Przemoc polityczna, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006.
McWhinney E., The Illegal Diversion of Aircraft and International Law, Leiden 1975.
Merrari A., Attacks on Civil Aviations: Trends and Lessons, [w:] Aviation terrorism and security, Wilkinson P., Jenkins B.M. (red.), London 1999.
Miasnikov E., Threat of terrorism using Unmanned Aerial Vehicles, Moskwa 2005.
Mularczyk M., Rozwój miejskiego osadnictwa żydowskiego w Izraelu w świetle teorii dyfuzji innowacji, Kielce 2004.
Novak A., Novak-Sedlackova A., Stelmach A., Międzynarodowe regulacje prawno-organizacyjne w lotnictwie cywilnym, Radom 2012.
Nowa encyklopedia powszechna PWN, tom 6, Warszawa 1998.
Oleksiewicz I., Podstawy prawne zwalczania terroryzmu lotniczego na tle standardów międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, Compa T., Rajchel J., Załęski K. (red.), Dęblin 2014.
Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny, Warszawa 2002.
Pappé I., Czystki etniczne w Palestynie, Warszawa 2017.
Patek A., Żydzi w drodze do Palestyny 1934–1944. Szkice z dziejów aliji bet – nielegalnej imigracji żydowskiej, Kraków 2009.
Pedhazur A., The Israeli Secret Service and the struggle against terrorism, New York 2009.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
Płudowski T., Terrorism, media, society, Toruń 2006.
Pływaczewski  W.,  Organized  crime  and  terrorism.  Reasons,  manifestations,  counteractions, Olsztyn 2011.
Polkowska M., Podstawy prawne funkcjonowania międzynarodowej żeglugi powietrznej, Warszawa 2007.
Polmar N., Allen T.B., Księga szpiegów, Warszawa 2000.
Post J., Terrorist Psychology. Terrorist Behavior as a Product of Psychological Forces, [w:] Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind, Reich W. (red.), New York-Cambridge 1990.
Przemyski A.P., Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celów), [w:]
Przestępczość  zorganizowana,  świadek  koronny,  terroryzm  w  ujęciu  praktycznym, Pływaczewski E. (red.), Kraków 2005.
Rapoport D.C., Terrorism, [w:] Encyclopedia of Vilence, Peace and Conflict, San Diego 1999.
Rapoport D.C., The Four Waves of Modern Terrorism, [w:] Attacking Terrorism Elements of a GRAND Strategy, Cronin A.K., Ludes J.M. (red.), Washington D.C. 2004.
Rataj A., Sąd Najwyższy Izraela jako Sąd Konstytucyjny, Kraków–Budapeszt 2016.
Raviv D., Melman Y., A każdy szpieg to książę, Warszawa 1998.
Raviv D., Melman Y., Szpiedzy Mossadu i tajne wojny Izraela, Wołowiec 2014.
Reich B., Goldberg D.H., Historical dictionary of Israel, Lanham 2016.
Reykowski J., Motywacja, [w:] Emocje, motywacja, osobowość, Tomaszewski T. (red.), Warszawa 1992.
Rogers P., Terroryzm, [w:] Studia bezpieczeństwa, Williams P.D. (red.), Kraków 2012.
Rubin B., Rubin J.C., Chronologies of Modern Terrorism, Nowy Jork 2015,
Rudnik E., Społeczność Izraela – kim są i skąd się wzięli Izraelczycy?, [w:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, Rudnik E. (red.), Toruń 2006.
Schmid A., Jongman A., Political Terrorism. A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories, and Literature, Amsterdam–Oxford–New York 1988.
Schmidt A.P., de Graff J., Violence as Communication: Insurgent Terrorism and the Western News Media, London 1982.
Shalvi A., Renew our Days as of Old. Religious fundamentalism and social change in the modern Jewish state, [w:] The Freedom to do God’s Will. Religious Fundamentalism and Social Change, Haarz G., Busuttilz J.J. (red.), London 2003.
Shindler C., Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011.
Siadkowski A., Bezpieczeństwo i ochrona w cywilnej komunikacji lotniczej, Szczytno 2013.
Siadkowski A.K., Prawodawstwo w ochronie lotnictwa cywilnego, Dąbrowa Górnicza 2015.
Skałczyńska-Falczyńska M., Z Cajamarki do Elon Moreh. Droga społeczności Żydów inkaskich z Peru do Izraela, [w:] Medinat Israel. Panstwo i tożsamość, Krauze J., Zieliński K. (red.), Lublin 2013.
Słownik terminów i definicji NATO , AAP-6 (2014) [b.m.w.].
Symonides J., Debates and controversies concerning international legal aspects of the struggle against terrorism, Warszawa 2008.
Szatkowska P., Kultura polityczna Izraela, [w:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, Rudnik E. (red.), Toruń 2006.
Szczucki T., Vachev V. (red.), Current challenges for criminal law. Foreign cultures and terrorism, Warszawa 2016.
Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Toruń 2007.
Szlendak T., Terroryzm oczyma socjologa, [w:] Terroryzm. Materiały z sesji naukowej, Toruń 11 kwietnia 2002 roku, Kwiatkowska-Darul V. (red.), Toruń 2002.
Szmidt L., Terroryzm a państwo, Lublin 1979.
Sznajder M., Armed Forces, the Economy, Government and Civil Society in Israel [w:], Dilemmas of Democracy in the Middle East, Kościelniak K. (red.), Kraków 2010.
Szymborska-Dyrda D., Kobieta w kibucu – szkic, [w:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, Rudnik E. (red.), Toruń 2006.
Tibi B., Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.
Tyler P., Twierdza Izrael, Poznań 2014.
Ura E., Pieprzny S., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów 2015.
Vargas Llosa M., Izrael – Palestyna. Pokój czy święta wojna, Warszawa 2007.
Wallas T., Wojciechowski S. (red.), The Power of Terrorism, Poznań 2005.
Warschawski M., Izrael i polityka planowanego zniszczenia, Warszawa 2008.
Wejkszer A., Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu dżihadu, Poznań 2010.
Westerby G., Na terytorium wroga, Warszawa 2001.
Wetoszka A., Nowak J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego, Dęblin 2011.
White B., Apartheid izraelski, Warszawa 2010.
Wiak K., Terrorism and criminal law, Lublin 2012.
Wiatr J.J., Socjologia polityki, Warszawa 1999.
Wilkinson P., Terrorism and the Liberal State, London 1979.
Wojciechowski S. (red.), Modern terrorism and its forms, Poznań 2007.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku, Bydgoszcz–Poznań 2011.
Wróblewski B., Jordania, Warszawa 2011.
Zabłocki E., Niemilitarne zasoby obronne, Warszawa 2010.
Zdanowski J., Historia Bliskiego Wschodu w XX wieku, Wrocław 2010.
Zdrodowski B. (red.), Słownik  terminów  z  zakresu  bezpieczeństwa  narodowego, Warszawa 2008.
Żylicz M., Jurysdykcja  państw  w  międzynarodowym  lotniczym  prawie  karnym, [w:] 50  lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Galicki Z., Myszona-Kostrzewa K. (red.), Warszawa 2014.
Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011.

Artykuły naukowe

Aleksandrowicz T., Samoloty pod specjalnym nadzorem, „Terroryzm. Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie” 2008, nr 1.
Borkowski J., Terroryzm jako patologia społeczna, [w:] Terroryzm a broń masowego rażenia.
Diagnoza, poglądy, wnioski, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2003, nr 1 A.
Crenshaw M., An Organizational Approach to the Analysis of Political Terrorism, „Orbis” 1985, no 29.
Fijałkowski Ł., Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa, „Przegląd Strategiczny”, 2012, nr 1.
Galicki  Z.,  Bezprawne  zawładnięcie  statkiem  powietrznym,  „Sprawy  Międzynarodowe” 1970, nr 7.
Hanausek T., W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki” 1980, nr. 143.
Hołyst B., Strach przed terroryzmem oraz jego psychologiczne i społeczne konsekwencje, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 7/8.
Jałoszyński K., Izraelski Urząd Bezpieczeństwa – agenci ds. ochrony osób i instytucji, „WPZ” 2000, nr 2/228.
Jałoszyński  K.,  Współczesny  islamski  terroryzm  antyizraelski,  „Zeszyty  Naukowe  AON” 2000, nr 1(38).
Jaradat M., Islamic Resistance Movement (Hamas) in the territories occupied in 1967, „News From Within” 05.08.1992, vol. VIII, no. 8.
Kahana E., Reorganizing Israel’s Intelligence Community, „International Journal of Intelligence and Counter Intelligence” 2002 r., vol. 15/3.
Laqueur W., Postmodern Terrorism, „Foreign Affairs”, 1996, No 5.
Laskowski J., Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska, „Studia Humanistyczno-Społeczne” t. 7, 2013.
Rotschild W., Nowe  sposoby pojmowania  różnorodności  żydowskiej, „Midrasz” 1999, nr 5 (25).
Shipro S., No Place to Hide: Intelligence and Civil Liberties in Israel, „Cambridge Review of International Affairs”, 2006 r., vol. 19/4.
Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości? Wybrane zagadnienia, „Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego. Wojna hybrydowa”, wydanie specjalne 2015.
Tomczak M., Ewolucja metod terrorystycznych, „Przegląd Strategiczny” 2011, nr. 1.
Weinberg L., Pedahzur A., Hirsch-Hoefler S., The Challenges of Conceptualizing Terrorism, „Terrorism and Political Violence” 2004, vol 16, no 4.
Wojciechowski S., „Sieć” przyczyn współczesnego terroryzmu – analiza czynników, mechanizmów i modeli, „Przegląd Politologiczny” nr 3/2011.
Zając G., Prawnomiędzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu w lotnictwie cywilnym, „Stosunki Międzynarodowe”, 2011, nr 1–2.

Akty prawne

General Security Service Law, 5762–2002.
ICAO, Safety Management Manual (SMM), Doc 9859, wyd. 3, International Civil Aviation Organization, 2013.
Konwencja  o  międzynarodowym  lotnictwie  cywilnym,  podpisana  w  Chicago  dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 z późn. zm).
Konwencja  o  zwalczaniu  bezprawnych  czynów  skierowanych  przeciwko  bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r., Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37.
Konwencja w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych, sporządzona w Tokio dnia 14 września 1963 r., Dz. U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147.
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombowych, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, 15 grudnia 1997, Dz.U.2007.66.438.
Prawo lotnicze, (Dz. U. z 2012 r., poz. 933 z późn. zm.).
Report of the United Nations Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Population of the Occupied Territories, 29 październik 1984 r., United Nations Document A/59/591.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181(II) z 1947 r.
The Terrorism Act 2000.
UN  Security  Council  Resolution  1566,  Terrorism,  „Council  on  Foreign  Relations”, 8.10.2004.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553).
Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tom I. Projektowanie i eksploatacja lotnisk, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, wyd. piąte, lipiec 2009.
Załącznik 17 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ochrona Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, wyd. 9,
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 2011.
Załącznik 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Zarządzanie bezpieczeństwem, wyd. 1, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 2013.

Strony internetowe

Wojciechowski S., Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr. 1, ABW, www.abw.gov.pl. 1978: Two dead after El Al crew ambushed, BBC, www.news.bbc.co.uk.
Abu Amer A., Why Hamas, Fatah finally agreed to convene, „Palestine Pulse”, 30 grudzień 2016 r., www.al-monitor.com.
Airport Technology, www.airport-technology.com
Ari  Gross  J.,  When  the  prime  ministers  took  down  the  hijackers,  „The  Time  of  Israel”, 13.08.2015, www.timesofisrael.com.
Avjobs, www.avjobs.com.
Ben Zion I., Shmulovich M., 7 dead, 3 critical after attack on Israeli tourists in Bulgaria, „The Times of Israel”, 18.07.2012, www.timesofisrael.com.
Central Bureau of Statistics, www.cbs.gov.il.
Curiel  Y.,  1  critically  wounded  after  rocket  hits  street  in  Ashdod  area,  „Ynetnews.com”, 22.08.2014, www.ynetnews.com.
Department of Justice, www.justice.gc.ca/eng.
Dorell O., Israel summons U.S. ambassador to protest U.N. vote against settlements, „USA Today”, 25.12.2016, www.usatoday.com/.
Duraj N., Zróżnicowanie zadań jednostek odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu na terytorium Federacji Rosyjskiej, „Władza sądzenia” 2015, nr 5, www.wladzasadzenia.pl.
Europol  supports  investigation  into  terrorist  attack  at  Burgas  Airport,  Bulgaria,  „Europol”, 05.02.2013, www.europol.europa.eu.
Eytan E., Terrorist Botch Attack on El Al Plane at Orly; Holding 3 Hostages, „Jewish Telegraphic Agency”, 20.01.1975, www.jta.org.
Finkel G.P., Analysis: The IDF vs subterranean warfare, „The Jerusalem Post”, 16.08.2016, www.jpost.com.
Global Terrorism Database, https://www.start.umd.edu.
Grzywacz M., Operacja „Piorun”. Historia najnowsza, „Ale Historia”, 19.09.2016, www.wyborcza.pl.
ICAO, www.icao.int.
Informator Ekonomiczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl.
International Court of Justice finds Israeli barrier in Palestinian territory is illegal, „UN News Centre”, www.un.org.
Israel Defence, www.israeldefense.co.il.
Israel Defense Forces, www.idfblog.com.
Ísrael Ministry of Defense, www.sibat.mod.gov.il.
Israel Ministry of Foreign Affairs, www.mfa.gov.il.
Jewish Virtual Library, www.jewishvirtuallibrary.org.
Justice Laws Website, www./laws-lois.justice.gc.ca/eng.
Knesset, www.knesset.gov.il.
Kniecki B., Co warto wiedzieć o gospodarce, „Portal Promocji Eksportu”, 10.10.2016, www.israel.trade.gov.pl.
Konwencje międzynarodowe, ONZ wobec terroryzmu, www.unic.un.org.pl.
Lee V., The Frayed Truth of Operation Magic Carpet, „Haaretz”, 28.05.2012, www.haaretz.com.
Marcinko M., Problematyka terroryzmu we współczesnym prawie międzynarodowym, „Portal Spraw Zagranicznych”, 27.05.2004, www.psz.pl.
Melman Y., Targeted killings – a retro fashion very much in vouge, „Haaretz”, 24.03.2004 r., www.haaretz.com.
Paziński,  P.,  Kapelusze  i  jarmułki.  Żydowski  fundamentalizm  religijny  i  nacjonalistyczny, „Opoka”, 10.11.1998 r., opoka.org.pl.
Perliger A., Israel’s War on Terrorism: A Historical and Political Perspective, „Jewish Virtual Library”, kwiecień 2009, www.jewishvirtuallibrary.org.
Planespotters, www.planespotters.net.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, www.pansa.pl.
RAND Corporation, www.rand.org.
Real fighting, www.realfighting.com.
Sharp J.M., U.S. Foreign Aid to Israel, „Congressional Research Service”, 10.06.2015, Federation of American Scientists, www.fas.org.
Terrorism Act 2000, Legislation.gov.uk, www.legislation.gov.uk.
Terrorism Research & Analysis Consortium, www.trackingterrorism.org.
The Airport Authority, www.airport-authority.com/browse-il.
The Israeli Special Forces Database, www.isayeret.com.
The New Age of Terrorism, RAND Corporation, www.rand.org.
The Palestinian National Charter: Resolutions of the Palestine National Council July 1–17, 1968,
www.avalon.law.yale.edu.
Tristam  P.,  The  1970  Palestninian  Hijackings  of  Three  Jets  to  Jordan,  „Thought  Co.”,
8.05.2017, www.thoughtco.com.
U.S. Department of State, www.state.gov.
UNHRC 2015, Global trends, www.unhcr.org.
UNIC Warsaw, www.unic.un.org.pl.
Whine M., Terrorist Incidents against Jewish Communities and Israeli Citizens Abroad, 1968–2003, „International Institute for Counter-Terrorism”, 20.12.2003, www.ict.org.il.
White B., Did Israeli apartheid wall really stop suicide bombing?, „The Electronic Intifada”, 10.01.2014, www.electronicintifada.net.
Who Dares Wins, www.whodareswins.com.
www.elal.com.
www.johnstonsarchive.net.
www.rohama.org.
Zielińska M., Mur bezpieczeństwa dzieli Izrael, „Stosunki Międzynarodowe”, 18.05.2012, www.stosunkimiedzynarodowe.pl.
Żydowski Instytut Historyczny, www.jhi.pl.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane