• Siła i ogień. Społeczno-militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

Siła i ogień. Społeczno-militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota”

 • Autor: Sławomir Bylina
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-002-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 186/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
10 lat istnienia Jednostki Wojskowej AGAT to doskonała okazja do szerszego jej przedstawienia. W powszechnej świadomości Wojska Specjalne są kojarzone głównie z takimi jednostkami, jak: GROM, Formoza czy komandosi, NIL i właśnie AGAT to mniej znani członkowie tej społeczności.

Prezentowana pozycja jest pierwszą tak szeroko opisującą Jednostkę Wojskową AGAT. Znajdziemy w niej okoliczności i historię powstania tej formacji z dość szczegółowo opisanymi pierwszymi latami istnienia. Osobny rozdział poświęcony został tradycjom, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z powstaniami śląskimi. Jest to bardzo cenne, ponieważ działanie grupy Wawelberga i oddziału kpt. Oszki są stosunkowo mało znane. Dziedziczenie właśnie tych tradycji jest dla jednostki ze Śląska niezwykle znamienne. Dalszą część książki zajmują treści związane z zadaniami, ich realizacją w kraju i za granicą, rekrutacją i szkoleniem, czyli tak naprawdę tym, co jest esencją działalności każdej jednostki wojskowej. Spotkamy tutaj również szczegóły związane z realizacją słynnej już selekcji. Wiedza bardzo przydatna dla kandydatów do służby w jednostce.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Słowo dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. dyw. dr. inż. Sławomira Drumowicza
Słowo dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT płk. Artura Kozłowskiego
Wstęp

Rozdział I. Tradycje związane z Jednostką Wojskową AGAT

1. Proces kształtowania się Jednostek Specjalnych
2. Oddział do Zadań Specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej
3. Patron Jednostki Wojskowej AGAT – gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”
4. Podtrzymywanie tradycji cichociemnych i powstańców śląskich

Rozdział II. Sformowanie Jednostki Wojskowej AGAT


1. Miasto Gliwice miejscem stacjonowania Jednostki Wojskowej AGAT
2. Proces formowania Jednostki Wojskowej AGAT
3. Święto Jednostki Wojskowej AGAT

Rozdział III. Rozwój organizacyjny i funkcjonowanie JW AGAT w latach 2011–2021

1. Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT
1.1. Śp. płk Sławomir Berdychowski (16.05.2011 r. – 08.09.2014 r.)
1.2. Gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz (13.10.2014 r. – 30.09.2018 r.)
1.3. Płk Artur Kozłowski (01.10.2018 – obecnie)
2. Symbolika Jednostki Wojskowej AGAT
2.1. Sztandar Jednostki Wojskowej AGAT
2.2. Odznaka Pamiątkowa Jednostki Wojskowej AGAT
2.3. Oznaka Rozpoznawcza Jednostki Wojskowej AGAT
2.4. Proporzec Rozpoznawczy
2.5. Proporczyki na beret Jednostki Wojskowej AGAT

Rozdział IV. Działalność szkoleniowo-wychowawcza Jednostki Wojskowej AGAT

1. Zadania i przeznaczenie Jednostki Wojskowej AGAT
2. Selekcja jako wybór najlepszych
2.1. Doświadczenia selekcji
2.2. Kursy przygotowujące do selekcji
3. Proces szkolenia żołnierzy
3.1. Szkolenie bazowe
3.2. Szkolenie specjalistyczne
3.3. Szkolenie zasadnicze
3.4. Szkolenie przygotowujące do operacji poza granicami kraju
3.5. Szkolenia uzupełniające
3.6. Szkolenia medyczne
4. Udział w szkoleniach międzynarodowych
5. Udział żołnierzy JW Agat w misjach zagranicznych

Rozdział V. Udział Jednostki Wojskowej AGAT w życiu społeczności

1. Uroczystości o charakterze państwowym i religijnym
2. Wizyty gości
3. Cykliczne wydarzenia z udziałem Jednostki Wojskowej AGAT
4. Współpraca z partnerami społecznymi
5. Akcent duszpasterski

Zakończenie
Wykaz źródeł i literatury
Spis fotografii
Aneks. Wyposażenie Jednostki Wojskowej AGAT

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. dr inż. Sławomir Drumowicz:

Jednostka Wojskowa to nie tylko struktura organizacyjna wraz z zadaniami, to przede wszystkim tworzący ją ludzie, personel, żołnierze. Książka byłego kapelana AGAT-u, ks. dr. hab. Sławomira Byliny, jest nie tylko próbą podsumowania dziesięciu lat ciężkiej służby i pracy dla dobra Ojczyzny, ale także przybliża mentalność tworzących ją żołnierzy oraz ich „codzienną żołnierkę.

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński:

Siły specjalne, czy to w strukturach wojska czy policji, owiane są „mgłą tajemnicy”, co sprawia, że stale są w centrum zainteresowania pasjonatów tego rodzaju formacji. Każda monografia, wpisująca się tematycznie w obszar historii i aktywności „specjalsów”, znajduje grono ciekawych tej wiedzy odbiorców. Recenzowana monografia, w mojej ocenie, wpisuje się w rzetelne, oparte na faktach opracowanie (…) stanowi ona niewątpliwie wypełnienie niszy w wiedzy naukowej na temat jednej z kilku jednostek o charakterze specjalnym naszych sił zbrojnych.

Prof. dr hab. Hubert Królikowski:

Chociaż AGAT jest jednostką dosyć młodą i jej tradycja nie jest tak bogata jak JW Komandosów, czy JW GROM, to przybliżenie krótkiej historii, a szczególnie zadań i miejsca JW AGAT w struk- turze Wojsk Specjalnych będzie interesujące dla osób zajmujących się zagadnieniami sił operacji specjalnych, ewolucji sił zbrojnych i historii organizacji wojskowej. Książka ta będzie interesująca dla naukowców zajmujących się zarówno bezpieczeństwem narodowym, jak i historią wojskowości, przyczyni się też do popularyzacji wiedzy o polskich Wojskach Specjalnych.

Sławomir Bylina
Ks. kom. dr hab., kapelan JW AGAT w latach 2015-2017. Kapelan Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu systemu i strategii bezpieczeństwa, duszpasterstwa instytucji państwowych, działań pokojowych. Instruktor sztuk walki i strzelectwa, płetwonurek.

Książki tego autora

Dokumenty państwowe
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej nr 5, poz. 55.  Decyzja  nr  82/MON
Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  16  marca  2010  r.  w  sprawie  „Wytycznych  Ministra
Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej”.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 100/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych
w Jednostce Wojskowej AGAT.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 100/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych
w Jednostce Wojskowej AGAT, Załączniki nr 2–4.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 100/MON z dnia 29 marca
2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 296/MON z dnia 23 lipca
2015 r. w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach
Wojskowych poza Granicami Państwa.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzją Nr 100/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych
w Jednostce Wojskowej AGAT.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Decyzja nr 118/MON z dnia 8 kwietnia
2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT – „Grupy
Szturmowe”.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej, poz. 78. Decyzja nr 55/MON z dnia 28
lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Jednostki Wojskowej AGAT.
Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej. Regulamin Odznaki Pamiątkowej Jed-
nostki Wojskowej Agat. Decyzja nr 172/MON z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r.  
Poz. 212, załącznik nr 3.
Dziennik Ustaw z 1919 r. nr 69, poz. 416. Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach
Rzeczypospolitej Polskiej.148 Wykaz źródeł i literatury
Dziennik Ustaw z 1937 r. nr 33, poz. 255. Ustawa a dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Nie-
podległości.
Dziennik Ustaw z 1990 r. nr 10, poz. 60. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 60, poz. 303. Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu
Święta Wojska Polskiego.
Dziennik Ustaw z 2004 r. nr 49, poz. 467. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 107, poz. 732. Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 205/2011, poz.1203. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wetera-
nach działań poza granicami państwa.
Dziennik Ustaw z 2011 r. nr 32, poz. 160. Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Sejmik Województwa Śląskiego. Załącznik do Uchwały nr V/21/I/2016 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia  
95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
Sejmik Województwa Śląskiego. Uchwała nr II/18/13/2004 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie
zmiany uchwały nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r.
w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”.
Sejmik Województwa Śląskiego. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/18/13/2004
z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/28/4/2000 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi
dla Województwa Śląskiego”.
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucya 3 maja 1791, Przemyśl 1885.
Opracowania zwarte (książki, prace zbiorowe pod redakcją)
Bystrzycki P., Znak cichociemnych, Warszawa 1985.
Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015.
Crawford S., Encyklopedia sił specjalnych SAS, Warszawa 1993.
Gliwice: przyszłość jest tu, red. Jerzy Pleszyniak, Gliwice 2012.
Gliwice: zarys rozwoju miasta i okolicy, red. Andrzeja Szefera, Warszawa 1976.
Gołasz Z., Robert Oszek (1896–1938) – Żołnierz Niepodległej, Katowice 2018.
Jarczewski A., Provokado. Gliwice, 31.08.1939, Gliwice 2009.
Królikowski H., 1 Batalion Szturmowy, Fundacja Polonia Militaris, Warszawa 2007.
Królikowski H., 6 Pomorska Dywizja Powietrznodesantowa, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”,
Pruszków 1997.
Królikowski  H.,  Wojskowa  Formacja  Specjalna  GROM  im.  Cichociemnych  Spadochroniarzy
Armii Krajowej 1990–2000, Gdańsk 2001.149 Wykaz źródeł i literatury
Kukiel M., Zarys historii wojskowości w Polsce, Londyn 1949.
Kunert A., Szarota T., Generał Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 2003.
Kunert A., Szyrmer J., Stefan Rowecki. Wspomnienia i notatki autobiograficzne 1906–1939 ,
Warszawa 1988, s. 5–14.
Mierzwiński Z., Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990, s. 253–263.
Nietsche B., Historia miasta Gliwice, Gliwice 2011.
Pająk Jerzy Z., Raporty  Tadeusza  Puszczyńskiego  „Konrada”  do  Narodowej  Rady  Okręgowej
Ziemi Kieleckiej, [w:] ...Et quorum pars magna fui..., księga pamiątkowa poświęcona profeso-
rowi Zbigniewowi Janowi Góralskiemu, red. W. Kalwata, A. Penkalii, Kielce 2003.
Słownik biograficzny cichociemnych , t. I, Oleśnica 1994, wyd. 2, Zwierzyniec-Rzeszów 2000,
t.  II  Rzeszów  1996,  t.  III,  Zwierzyniec-Rzeszów  2002,  t.  IV,  Zwierzyniec-Rzeszów
2011.
Szymański J.F., Losy skoczka. Wspomnienia oficera Wojska Polskiego, szkoleniowca cichociem -
nych, uczestnika powstania warszawskiego, uciekiniera z obozu jenieckiego i współpracownika
bezpieki, PWN, Warszawa 2015. Tucholski J., Spadochroniarze, Warszawa 1991.
Śląski J., Polska Walcząca, Warszawa 1990.
Tucholski J., Cichociemni 1941-1945, Warszawa 1984.
Tucholski J., Cichociemni. Historia legendarnych spadochroniarzy, Wrocław 2010.
Wojska Specjalne 2007–2012, red. T. Dytko, Kraków 2012.
Wojska Specjalne, red. K. Frącik, Warszawa 2019, ASzWoj.
Wyszczelski L., Dywersja i sabotaż. Polskie działania specjalne 1918–1939, Bellona, Warszawa
2016.
Źródła internetowe
1  marca  Narodowy  Dzień  Pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych”,  http://www.wykleci.ipn.gov.pl,
dostęp 12.04.2015.
2016  r.  Rokiem  Henryka  Sienkiewicza,  Feliksa  Nowowiejskiego,  Cichociemnych  oraz  Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?docu, dostęp
12.04.2015.
6. rocznica katastrofy smoleńskiej, http://www.prezydent.pl, dostęp 12.04.2015.
70. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie. Narodowy Dzień Zwycięstwa, http://
agat.wp.mil.pl/pl/1_37.html, dostęp 12.04.2015.
76. rocznica wybuchu II wojny światowej. Żołnierze Jednostki Wojskowej AGAT przy grobach
westerplatczyków, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_48.html, dostęp 12.04.2015.
95. rocznica Powstania Śląskiego. Uroczystości upamiętniające 95. rocznicę wybuchu III Powsta-
nia Śląskiego, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_73.html, dostęp 12.04.2015.
Agat powrócił. Sformowanie Jednostki Wojskowej AGAT, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_9.html,
dostęp 12.04.2015.150 Wykaz źródeł i literatury
Bernabiuk P., Którędy do komandosów? http://www.polska-zbrojna.pl dostęp 12.04.2021.
Bieg górski Brenna, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_68.html, dostęp 12.04.2021.
Blina S., Gliwice: Obchody Święta Wojska Polskiego i Uroczystości Wniebowzięcia NMP w Gar-
nizonie Gliwice, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/704_21648.html, dostęp 20.08.2016.
Bylina  S.,  Elewi  Narodowych  Sił  Rezerwowych  oraz  kadra  6  batalionu  powietrzno-desanto-
wego z Gliwic w Częstochowie, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/693_21298.html, dostęp
20.08.2017.
Bylina S., Gliwice: „Biała Niedziela” w parafii garnizonowej w  Gliwicach, http://ordynariat.
wp.mil.pl, dostęp 20.09.2016.
Bylina S., Gliwice: Jubileusz 5-lecia Jednostki Wojskowej AGAT, http://ordynariat.wp.mil.pl,
dostęp 30.06.2016.
Bylina S., Gliwice: Kurs przedmałżeński w garnizonie Gliwice, http://ordynariat.wp.mil.pl,
dostęp 10.05.2016.
Bylina  S.,  Gliwice:  Międzyparafialny  Turniej  Ministrantów ,  http://ordynariat.wp.mil.pl,
dostęp 30.07.2016.
Bylina S., Gliwice: Młodzieży klas mundurowych o duszpasterstwie wojskowym, dostęp 30.07.2016.
Bylina S., Gliwice: Pamięć o poległych żołnierzach, http://ordynariat.wp.mil.pl/.html, dostęp
12.04.2015.
Bylina S., Gliwice: Pielgrzymi z Francji w parafii garnizonowej w  Gliwicach, http://ordynariat.
wp.mil.pl, dostęp 30.07.2016.
Bylina S., Gliwice: Pielgrzymka Kobiet Garnizonu Gliwice do Piekar Śląskich, http://ordyna-
riat.wp.mil.pl/pl/704_21671.html, dostęp 20.08.2016.
Bylina S., Gliwice: Przysięga Spadochroniarzy, http://ordynariat.wp.mil.pl/684_20712.html,
dostęp 10.05.2016.
Bylina S., Gliwice: Strzelcy Rzeczypospolitej na spotkaniu w 26. rocznicę przywrócenia Ordyna-
riatu Polowego WP, http://ordynariat.wp.mil.pl, dostęp 30.01.2017.
Bylina S., Gliwice: Uroczystości Odpustowe w kościele garnizonowym św. Barbary http://ordy-
nariat.wp.mil.pl/ pl/672_20469.html, dostęp 12.04.2015.
Bylina S., Gliwice: Wręczenie świadectw ukończenia kursu przedmałżeńskiego i pożegnanie żołnie-
rzy NSR, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/690.html, dostęp 30.05.2016.
Bylina S., Upamiętniono „Gliwickich Cichociemnych”, http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/.html,
dostęp 30.10.2016.
Cichocka  A.,  Ku  pamięci  Kierownictwa  Dywersji  Armii  Krajowej,  http://www.polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Ćwiczenia  taktyczne  z  wojskami  PK.  Fort-15.  Ćwiczenie  sprawdzające  poziom  wyszkolenia,
http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Ćwiczenie  zgrywające  Grupę  Dowodzenia  i  Zespół  Zabezpieczenia  Logistycznego.  Ćwiczenie
,,LOGISTYK 14”, http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.151 Wykaz źródeł i literatury
Dąbrowska A., Archiwum Akt Nowych otrzymało dokumenty Kedywu AK, http://www.pol-
ska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Dowódca Jw. AGAT z racji Święta przesyła żołnierzom i pracownikom jednostki życzenia: Naro-
dowe  Święto  Niepodległości.  Życzenia  Dowódcy  Jednostki  Wojskowej  AGAT, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Dowództwo KWS, http://wojskaspecjalne.wp.mil.pl/pl/42.html, dostęp 12.04.2015.
Formowanie trzeciego Zespołu Szturmowego. Zespół Szturmowy CHARLIE, http://agat.wp.mil.
pl, dostęp 12.04.2015.
Glińska P., Generalskie gwiazdki na 11 listopada, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Glińska P., Komandosi na Kaukazie, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Glińska P., Korsak E., Kalendarium: październik – grudzień, http://www.polska-zbrojna.pl
dostęp 12.04.2021.
Glińska  P.,  Tactical  Prison  Rescue  –  wyzwanie  dla  służb,  http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Górka M., Komandosi po raz dziewiąty w Dziwnowie, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Historia JW. AGAT, http://agat.wp.mil.pl/pl/38.html, dostęp 12.04.2015.
Jednostka Wojskowa AGAT ma nowego dowódcę, http://www.defence24.pl/139502, dostęp
12.04.2015.
JW Agat po raz kolejny wśród laureatów Lex et Patria. IX edycja konkursu Lex et Patria, http://
agat.wp.mil.pl/pl/1_15.html, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Gala dla cichociemnych, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., AGAT rośnie w siłę, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Agat: zmieniamy zasady gry, http://www.polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Czarna taktyka Agatu, http://polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Jak  zostać  komandosem?, http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Na „bazówce” jest już praca w grupie, http://polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Przetrwać selekcję. Dzień pierwszy, http://polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Selekcja: kandydaci nie wytrzymują tempa, http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak  E.,  Kowalska-Sendek  M.,  Selekcja:  nocny  rajd  kończy  sprawdzian,  http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021. 152 Wykaz źródeł i literatury
Korsak  E.,  Kowalska-Sendek  M.,  Selekcja:  orzeźwienie  w  górskim  potoku,  http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Sport – przepustka do wojsk specjalnych?, http://www.pol-
ska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak  E.,  Kowalska-Sendek  M.,  Szczęśliwa  siódemka,  http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Kowalska-Sendek M., Szkolenie strzeleckie na „bazówce”, http://polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak  E.,  Pamięci  bohaterskich  skoczków  AK,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Korsak E., Selekcja do Agatu. Zobacz sam!, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Korsak  E.,  Specjalsi:  bohaterowie  niebezpiecznych  operacji,  http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Korsak E., Tym żyło wojsko – IV kwartał 2018 roku, dostęp 12.04.2021.
Korsak  E.,  Warszawski  zjazd  rodzin  cichociemnych,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2015.
Kowalska-Sendek M. i Korsak E., Polsko-gruziński test specjalsów, http://www.polska-zbrojna.
pl dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  „Kobra”  z  pozorantami,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Agat  z  tradycjami  powstańców  śląskich,  http://polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Chcą  zostać  komandosami,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Cichociemni z Brindisi, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Cywile trafią na kurs Jata , http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Czas selekcji, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Dwa  tygodnie  w  dżungli,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., E. Korsak, Płk Drumowicz objął dowodzenie specjalsami, http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Gotowi do dyżuru w NATO, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Komandosi  z  Agatu  na  Kaukazie,  http://polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., „Kobra ’17”: czas na uderzenie, http://www.polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  10  sposobów  na  selekcję,  http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021. 153 Wykaz źródeł i literatury
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Finał selekcji do Agatu: szczęśliwa trzynastka, http://www.
polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Gruzińscy  specjalsi  bliżej  NATO,  http://www.polska-
-zbrojna.pl dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Jak przetrwać niewolę? Grając na zwłokę, blefując, szukając
motywacji…, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., JW Agat świętuje, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Kończy się pierwszy kurs Jata, http://www.polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Kurs Jata, czyli cywil został komandosem, http://www.pol-
ska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Masters`  Killer  dał  w  kość  po  raz  szósty,  http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Międzynarodowe ćwiczenia wojsk specjalnych, http://www.
polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Mity na temat selekcji do wojsk specjalnych, http://www.
polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Moja  „bazówka”,  http://polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Najtrudniejszy kurs żołnierza, http://www.polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Nowi  szturmani  w  JW  Agat,  http://polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Nowy dowódca JW Agat, http://polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Po  Bieszczadach  dla  Berdychowskiego,  http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Pułkownik Drumowicz dowódcą AGAT-u, http://www.pol-
ska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Selekcja do Agatu: odpadli pierwsi kandydaci, http://www.
polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Selekcja do wojsk specjalnych. Jak się na nią przygotować?,
http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., SERE  to  coś  więcej  niż  przetrwanie, http://www.polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Specjalsi z Gruzji wykonali zadanie, http://www.polska-
-zbrojna.pl dostęp 12.04.2021. 154 Wykaz źródeł i literatury
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Sposób na selekcję, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Szczęśliwa  trzynastka,  http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Witamy w Agacie!, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Korsak  E.,  Wiwat  specjalsi!,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Wojska specjalne świętują, http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Korsak E., Wy pytacie – Agat odpowiada, http://www.polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Memoriał „Czarnego” w Bieszczadach, http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Mila dla weterana: komandosi i weterani w kajakach, http://polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Nowy dowódca specjalsów, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Pobiegną dla „Czarnego”, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.202.
Kowalska-Sendek  M.,  Pobiegną  dla  płk.  Berdychowskiego,  http://www.polska-zbrojna.pl
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Siła  polskich  specjalsów,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Specjalsi dołączyli do „Projektu Wojownik”, http://polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Specjalsi otwierają drzwi dla cywilów, http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., Specjalsi świętują!, http://www.polska-zbrojna.pl=Specjalsi-swietuja,
dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., W elitarnym klubie, http://www.polska-zbrojna.pl dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek M., W sercu dżungli, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Kowalska-Sendek  M.,  Współpraca  polskich  i  gruzińskich  specjalsów,  http://www.polska-
-zbrojna.pl dostęp 12.04.2021.
Memoriał im. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2021.
Miernicka  M.,  Najlepsze  pododdziały  Wojska  Polskiego,  http://polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Na alpejskich szczytach. Żołnierze JW AGAT w Alpach, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_4.html,
dostęp 12.04.2021.
Nabór do Jednostki Wojskowej AGAT, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_61.html, dostęp 12.04.2015.155 Wykaz źródeł i literatury
Nadanie Sztandaru. Nasi komandosi z Gliwic świętują po raz pierwszy, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Narodowe Święto Niepodległości. Uroczyste obchody Święta Niepodległości, http://agat.wp.mil,
dostęp 12.04.2015;
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczysty apel żołnierzy i pracowników woj-
ska, http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Obchody 75. rocznicy Pierwszego Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. W hołdzie 316 bohaterom,
http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Paramedyk 2014, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_29.html, dostęp 12.04.2015.
Poczet dowódców. http://agat.wp.mil.pl/pl/20.html, dostęp 12.04.2015.
Politowski B., Elita antyterrorystów w akcji, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Politowski B., Elitarna szkoła, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Politowski B., Long Shot w Międzyrzeczu, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Politowski B., Polscy specjalsi – ostrze szpicy NATO, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Politowski B., Przywództwo zobowiązuje, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Politowski B., Szlifowanie Agatu, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Politowski B., Sztandar dla AGAT-u, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Półmaraton Philipsa, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_27.html, dostęp 12.04.2015.
PZ,  Maraton-Selekcja.  Memoriał  płk.  S.  Berdychowskiego,  http://polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
PZ,  Ratownik  na  wagę  złota,  http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/23087,
dostęp 12.04.2021.
Ruszyła selekcja do JW. AGAT. Pierwsza selekcja do Jednostki Wojskowej AGAT, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Rybak J., Drzwi do specjednostki, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Schwarzgrube M. r, Kpr. Jakub Tynka, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Schwarzgruber M., Kpr. Jakub Tynka, http://polska-zbrojna.pl/, dostęp 12.04.2021.
Schwarzgruber M., Polscy komandosi w Iraku, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Special Operations Task Group Planning Course. Wizyta dowódcy US Special Operations Comand
Europe http://agat.wp.mil.pl/pl/1_14.html, dostęp 12.04.2015.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.04.2016 r. do 31.06.2016 r.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.07.2016 r. do 31.09.2016 r.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.
Sprawozdanie z posługi duszpasterskiej od. 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r.156 Wykaz źródeł i literatury
Szkolenie  instruktorów  Jednostki  Wojskowej  AGAT.  Szkolenie  instruktorsko-metodyczne  prowa-
dzone przez instruktorów Sił Zbrojnych USA, http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Szkolenie  w  zakresie  „Taktyki  Czarnej”.  Szkolenie  z  SATMO  (USA), http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Szkolenie wodne. Żołnierze JW AGAT szkolą się na Zalewie Rybnickim, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Szkolenie, https://agat.wp.mil.pl/pl/pages/szkolenie/, dostęp 10.05.2021.
Szustakowski J., II Formoza Challenge w Obornikach, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Szustakowski J., Jubileuszowy Bieg o Nóż Komandosa, http://www.polska-zbrojna.pl, dostęp
12.04.2021.
Szustakowski J., Kpr. Jakub Tynka uhonorowany „Nagrodą specjalną”, http://polska-zbrojna.
pl, dostęp 12.04.2021.
Szustakowski  J.,  Po  raz  szósty  uczcili  pamięć  generała  Potasińskiego,  http://www.polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Szustakowski J., Podchorąży zwycięzcą XVI Biegu Żołnierskiego, http://www.polska-zbrojna.
pl dostęp 12.04.2021.
Szustakowski  J.,  V  Memoriał  Generała  Włodzimierza  Potasińskiego,  http://www.polska-
-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Święcicki J., Gliwice  –  Dni  Pamięci  Niezłomnych  „Żołnierzy  Wyklętych”, http://www.klu-
bygp.pl, dostęp 12.04.2015.
Święcicki  J.,  Gliwice  –  Miesięcznica  tragedii  smoleńskiej,  http://www.klubygp.pl,  dostęp
12.04.2015.
Święto  Jednostki  Wojskowej  AGAT.  AGAT  świętuje  po  raz  czwarty,  http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Święto  Jednostki  Wojskowej  AGAT.  Trzecie  Święto  Jednostki,  http://agat.wp.mil.pl,  dostęp
12.04.2015.
Święto  Konstytucji 3 maja.  Uroczysty  Apel  na  Placu  Krakowskim  w  Gliwicach, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Święto  Wojska  Polskiego.  Uroczyste  obchody  w  Garnizonie  Gliwice,  http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Tomczyk R., Dzień Pamięci o  poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza
granicami państwa. Uroczysta zbiórka w Jednostce Wojskowej AGAT, http://agat.wp.mil.pl/
pl/1_57.html, dostęp 12.04.2015.
Uroczystości pogrzebowe płk. Sławomira Berdychowskiego. Odszedł na zawsze pierwszy Dowódca
JW. AGAT, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_63.html, dostęp 12.04.2015.
VI rocznica katastrofy smoleńskiej. Uroczysta zbiórka w Jednostce Wojskowej AGAT, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.157 Wykaz źródeł i literatury
W piekle Gujany. Żołnierze JW AGAT w piekle Gujany, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_3.html,
dostęp 12.04.2015.
Warsztaty walki wręcz w JW. AGAT. Kolejne szkolenie z udziałem mistrzów, http://agat.wp.mil.
pl, dostęp 12.04.2015.
Wieczorek  E.,  Dzieje  miasta  https://www.gliwice.eu/miasto/o-gliwicach/dzieje-miasta,
dostęp 12.04.2015.
Wizyta delegacji Włoch. Dowódca Sił Specjalnych Włoch z wizytą w JW AGAT, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Wizyta Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. Gen. bryg. Jerzy GUT z wizytą w JW AGAT,
http://agat.wp.mil.pl/pl/1_49.html, dostęp 12.04.2015.
Wizyta Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowódca Operacyjny z wizytą w JW
AGAT, http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Wizyta Komendanta International Special Training Centre w Pfulendorf ppłk Michael Doherty,
http://agat.wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Wizyta LTC Edward Dixon Sandry. Dowódcy Special Forces Support Group, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Wizyta Minister. Minister Beata OCZKOWICZ w Garnizonie Gliwice, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Wizyta Ministra. Minister Obrony Narodowej z wizytą w JW AGAT, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Wizyta  przedstawicieli  Sił  Specjalnych  Gruzji.  Gruzini  w  JW  AGAT,  http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Wizyta senackiej Komisji Obrony Narodowej. Senatorowie z wizytą w JW AGAT, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Wizyta studyjna w Gliwicach, http://senat.gov.pl, dostęp 12.04.2015.
Wizyta zespołu Oberschlesien, Spadochroniarz Armii Krajowej w JWA, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2017.
Wizyta Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Prezydent z wizytą w JW AGAT, http://agat.wp.mil.pl,
dostęp 12.04.2015.
Wojewódzkie obchody Dnia Weterana. AGAT zaprezentował sprzęt i wyposażenie, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Wojska Specjalne, http://wojskaspecjalne.wp.mil.pl/pl/41.html, dostęp 12.04.2015.
Wyróżnienie dla JW AGAT, VIII edycja konkursu Lex et Patria, http://agat.wp.mil.pl, dostęp
12.04.2015.
Występ zespołu Oberschlesien, Żołnierze i pracownicy wojska JW AGAT na koncercie zespołu,
http://agat.wp.mil.pl/pl/1_71.html, dostęp 12.04.2017.
Zakończenie drugiego kursy bazowego w JW. AGAT. Zespół Szturmowy BRAVO, http://agat.
wp.mil.pl/pl/1_21.html, dostęp 12.04.2015.158 Wykaz źródeł i literatury
Zakończenie pierwszego kursu bazowego w JW. AGAT. Zespół Szturmowy ALFA, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Zakończenie  procesu  selekcji  i  kwalifikacji  byłych  żandarmów , http://agat.wp.mil.pl, dostęp
12.04.2015.
Zawody  strzeleckie  w  JW  Agat,  I  Miting  Strzelecki  Tactical  Shooting  Challenge, http://agat.
wp.mil.pl, dostęp 12.04.2015.
Zieliński  M.,  Cel:  zdążyć  do  mety  przed  świtem,  http://www.polska-zbrojna.pl,  dostęp
12.04.2021.
Zieliński M., Komandosi zwyciężyli „Military Ski Patrol 2017”, http://www.polska-zbrojna.pl,
dostęp 12.04.2021.
Zmiana dowodzenia u specjalsów, http://polska-zbrojna.pl, dostęp 12.04.2021.
Zmiana  na  stanowisku  Dowódcy  JW.  AGAT,  http://agat.wp.mil.pl/pl/1_28.html,  dostęp
12.04.2015.
Żołnierska  pamięć.  Delegacja  z  AGAT-u  nad  grobem  śp.  gen.  dyw.  Włodzimierza  POTASIŃ-
SKIEGO, http://agat.wp.mil.pl/pl/1_30.html, dostęp 12.04.2015.
Żołnierska pamięć. Żołnierze AGAT-u na grobach żołnierzy, http://agat.wp.mil.pl/1_52.html,
dostęp 12.04.2015.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane