• Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Część 1

 • Autor: Maciej Marszałek Marta Gębska Dariusz Majchrzak Marek Borys redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-230-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 424/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 81.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka dotyczy problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze militarnym i konfliktów zbrojnych. W sposób szczegółowy zostały wyjaśnione kwestie: konfliktów zbrojnych w XXI wieku, w tym przyczyn konfliktów, geografii konfliktów zbrojnych, jak należy analizować konflikt zbrojny, trendów w konfliktach zbrojnych oraz problematyki bezpieczeństwa po konflikcie. Następnie omówiono zagadnienie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa państw nieposiadających własnej armii, korporacji z branży militarnej oraz znaczenia dyplomacji obronnej w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejna część monografii dotyczy prawnoinstytucjonalnych ram bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii legalności użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, organizacji bezpieczeństwa zbiorowego i sojuszy wojskowych oraz odpowiedzialności państw i osób fizycznych za naruszenie norm prawa międzynarodowego. Ostatnia część dotyczy wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów, w tym takich zagadnień jak np. kontrola zbrojeń i rozbrojenie, terroryzmu, cyberbezpieczeństwo, zwalczanie rebelii, proliferacja dronów, prywatyzacja bezpieczeństwa, transnarodowa przestępczość, czy też wyścig zbrojeń w kosmosie.

W serii ukazała się książka pt. Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wymiar pozamilitarny. Część 2.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ 1. Konflikty zbrojne i bezpieczeństwo militarne w XXI wieku

Rozdział 1. Konflikty zbrojne w  XXI wieku [Maciej Marszałek]
Rozdział 2. Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa militarnego [Dariusz Majchrzak]
Rozdział 3. Bezpieczeństwo państw nieposiadających własnej armii [Marta Gębska, Klaudia Kwapisz]
Rozdział 4. Korporacje z branży militarnej [Remigiusz Lewandowski]
Rozdział 5. Znaczenie dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego [Lech Drab]

CZĘŚĆ 2. Prawno-instytucjonalne ramy Bezpieczeństwa Międzynarodowego w kontekście Militarnym XXI wieku


Rozdział 1. Legalność użycia siły zbrojnej w świetle prawa międzynarodowego [Piotr Milik]
Rozdział 2. Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych [Piotr Milik]
Rozdział 3. Organizacje międzynarodowe działające w sferze bezpieczeństwa [Marek Borys]
Rozdział 4. Sojusze militarne [Marek Borys]
Rozdział 5. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE. Stan obecny i perspektywy rozwoju [Lech Drab]
Rozdział 6. Odpowiedzialność państwa za naruszenie norm prawa międzynarodowego [Malwina Kołodziejczak]

CZĘŚĆ 3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku w kontekście militarnym i konfliktów zbrojnych


Rozdział 1. Kontrola zbrojeń i rozbrojenia w dziedzinie jądrowej [Joanna Zych]
Rozdział 2. Międzynarodowy handel bronią konwencjonalną [Joanna Zych]
Rozdział 3. Terroryzm [Wioletta Bogusz]
Rozdział 4. Zwalczanie rebelii (Counter-Insurgency) [Michał Przybylak]
Rozdział 5. Proliferacja dronów [Michał Przybylak]
Rozdział 6. Prywatyzacja bezpieczeństwa międzynarodowego [Tomasz Hołda]

Zakończenie
Spis rysunków, tabel, fotografii i map
Bibliografia
O autorach

Prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej:

(…) publikacja wnosi istotny wkład do nauk o bezpieczeństwie, poszerzając i systematyzując wiedzę o militarnym wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego. W mojej ocenie wnosi ona świeży powiew do analizowanej przez Autorów militarnych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego. Warta podkreślenia jest przedstawiona przez Autorów metodyka analizy konfliktów zbrojnych, którą trudno znaleźć we wcześniejszych opracowaniach poświęconych tej problematyce. Monografia odnosi się także do wielu, wręcz unikatowych problemów, typu bezpieczeństwo państw nieposiadających własnych armii, znaczenia dyplomacji obronnej w zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa, czy też prywatyzacji bezpieczeństwa (…).

Maciej Marszałek
prof. dr hab. inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Dyplomacji. Członek Executive Academic Board European Security and Defence College (EAB ESDC). Autor i współautor wielu publikacji poświęconych problematyce zarządzania kryzysowego w wymiarze międzynarodowym, w tym m.in. operacjom wsparcia pokoju, operacjom humanitarnym z udziałem sił zbrojnych, a także ewolucji wojen i konfliktów zbrojnych na świecie. Promotor kilkunastu rozpraw doktorskich.

Książki tego autora

Marta Gębska
doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo ekonomiczne i socjalne, międzynarodowe aspekty polityki ekonomicznej i bezpieczeństwa ekonomicznego. Stażystka w Banku Światowym (2004) i stypendystka na uniwersytetach w Manchesterze, Londynie i Rzymie.

Książki tego autora

Dariusz Majchrzak
dr hab. w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, płk, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, prorektor ASzWoj. Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, analizę procesów i zjawisk w środowisku bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Marek Borys
doktor nauk o bezpieczeństwie, płk, zastępca sekretarza generalnego Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych (NRFC) NATO, przedstawiciel narodowy w NRFC. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Ukończył studia podyplomowe menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studium służby zagranicznej w Szkole Głównej Handlowej. Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo międzynarodowe, mocarstwowość, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ChRL, regionalizm w sferze bezpieczeństwa azjatyckiego, bezpieczeństwo w Azji Centralnej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Bibliografia

Abresch W., A Human Rights Law of Internal Armed Conflict: The European Court of Human
Rights in Chechnya, „The European Journal of International Law” 2005, No. 4.
Active Engagement, Modern Defence: “Strategic Concept For the Defence and Security of The
Members of the North Atlantic Treaty Organisation”, Adopted by Heads of State and
Government in Lisbon 19th November 2010.
Acton J.M., Rogers B., Zimmerman P.D., Beyond the Dirty Bomb: Re-thinking Radiological
Terror, „Survival” 2007, No. 49(3).
Adeniyi A., The Human Cost of Uncontrolled Arms in Africa, OXFAM GB, Oxford 2017.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal-
ne, Warszawa 2008.
Analyzing the Drone Debates: Targeted Killing, Remote Warfare, and Military Technology, J. De
Shaw Rae (red.), Palgrave Macmillan US, New York 2014.
Antczak-Barzan A., Śliwa Z., Zaniewski R., Wojna XXI wieku. Początki wojny „trzeciej fali”,
Wydawnictwo Vija Press & IT, Warszawa 2016.
ANZUS in Crisis: Alliance Management in International Affairs, J. Bercovitch (red.), Mac-
millan Press, 1988.
Arms availability and the situation of civilians in armed conflict, ICRC Report No. 0734,
International Committee of the Red Cross, Geneva 1999.
Arnold T.D., The geoeconomics dimensions of Russian Private Military and Security Companies,
„Military Revive” 2019, 11–12.
Attaché obrony. Status i funkcjonowanie, L. Drab, A. Sochan (red.), t. 1, WCEO, Warszawa
2016.
Balcerowicz B., O pokoju. O wojnie, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
Balcerzak M., Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za działania zabronione a systemo-
wy charakter prawa międzynarodowego, w: Państwo a prawo międzynarodowe jako system
prawa,  R. Kwiecień (red.), UMCS, Lublin 2015.
Bales M., Mutschler M.M., German arms in the Yemen war, „BICC Policy Brief” 2019, No. 2.
Banasik M., Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla euroatlantyckiego bezpieczeństwa, Difin,
Warszawa 2018.
Bar J., Rwanda, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2013.396 Bibliografia
Barcik  J.,  Dyplomacja  w  systemie  bezpieczeństwa  narodowego,  Wyższa  Szkoła  Oficerska
Wojsk Lądowych, Wrocław 2014.
Barnett M., Levy J., Domestic Sources of Alliances and Alignments, „International Organiza-
tion” 1991, No. 45(3).
Bartnicki A., Konflikty współczesności, w: Konflikty współczesnego świata , Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa 2008.
Basic Facts about the United Nations, United Nations Department of Public Information,
New York 2017.
Beaufre A., Wstęp do strategii. Strategia i odstraszanie, MON, Warszawa 1968.
Benjamin M., Drone Warfare. Killing by Remote Control, OR Books, New York 2014.
Bergen P.L., Rothenberg D., Drone Wars, Oxford University Press, Oxford 2017.
Bergman R., Powstań i zabij pierwszy. Tajna historia zabójstw izraelskich służb specjalnych,
Sonia Draga, Warszawa 2019.
Bergtora Sandvik K., The Good Drone, Routledge, London 2017.
Bensahel N., Olivier O., Peterson H., Improving Capacity for Stability and Reconstruction
Operations, RAND Corporation, Santa Monica 2009.
Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w., R. Zięba (red.), Poltext, Warszawa 2018.
Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, UWM, Olsztyn 2005.
Bingham J., Private companies engage in Russia non-linear warfare, Jane’s Military & Security
Assessments Intelligence Centre 2018.
Bino T., The Pursuit of a WMD-Free Zone in the Middle East. A New Approach, Chatham
House, London 2017.
Bitzinger R.A., The Globalization of the Arms Industry: The Next Proliferation Challenge, „In-
ternational Security” 1994, 19(2).
Bobowski S., Japonia w regionie i regionalizmie Azji Wschodniej w XXI wieku, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.
Bolechów B., Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
Borkowski R., Terroryzm, w: Konflikty współczesnego świata , R. Borkowski (red.), Wydaw-
nictwo AGH, Kraków 2001.
Borys M., Rozszerzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy z perspektywy państw Azji Cen-
tralnej, „Kwartalnik Bellona” 2018, nr 3.
Brauer J., Dunne J.P., Arms Trade and Economic Development. Theory, policy, and cases in
arms trade offsets, Routledge, New York 2011.
Bromley M., Wezeman S., Current trends in the international arms trade and implications for
Sweden, SIPRI, Stockholm 2013.
Bryson-Clark J., The SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery , SAGE
Reference, London 2017.
Capana E., Terroryzm i zamachy samobójcze: muzułmański punkt widzenia, Dialog, Warsza-
wa 2007.
Carlisle D., Dhiren Barot: Was He an Al Qaeda Mastermind or Merely a Hapless Plotter?,
„Studies in Conflict & Terrorism” 2007, No. 30(12). 397 Bibliografia
Catalano Ewers E., Fish L., Horowitz M.C., Sander A., Scharre P., Drone Proliferation. Po-
licy Choices for the Trump Administration, CNAS, Washington 2017.
Chandrasekaran A.V., Insurgency and Counter Insurgency: A Dangerous War of Nerves, KW
Publishers, New Deli 2013.
Cheyre J.E., The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Oxford University Press, Oxford
2013.
Chojnacki J., Pestek D., Historia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, „Rocz-
nik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2017, t. 11, nr 1.
Church C.H., Phinnemore D., „Znikający” Traktat Amsterdamski, „Studia Europejskie”
1998, 2.
Clarke C.P., Terrorism, Inc.: The Financing of Terrorism, Insurgency, and Irregular Warfare,
Praeger, Santa Barbara 2015.
Clausewitz C., On War, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1989.
Clausewitz C., O wojnie, Wydawnictwo Test, Lublin 1995.
Close D.H., The Greek Civil War, Routledge, London 1995.
Cohen A., The worst-kept secret: Israel’s bargain with the bomb, New York 2010.
Connolly R., Sendstad C., Russia’s Role as an Arms Exporter The Strategic and Economic
Importance of Arms Exports for Russia, Chatham House, London 2017.
Cordesman A.H.,”Burdensharing” and the 2% of the GDP Solution: A Study in Military
Absurdity, 23.10.2019, CSIS.
Cordesman A.H., Terrorism, asymmetric warfare, and weapons of mass destruction: Defending,
2002.
Cortright D., Lopez G.A., An Assessment of UN Arms Embargoes, Sanctions & Security
Research Program, Notre Dame 2001.
Cottey A., Forster A., Reshaping Defence Diplomacy: New Role for Military Cooperation and
Assistance” Adelphi Paper 365, Oxford University Press, Oxford 2004.
Czupryński A., Współczesna sztuka operacyjna i jej system pojęć, w: System pojęć sztuki operacyj-
nej i taktyki, J. Posobiec (red.), AON, Warszawa 2007.
Cztery Konwencje genewskie z 1949 r.: I o poprawie losu rannych i chorych w armiach
lądowych, II o poprawie losu rannych i chorych w wojnie morskiej, III o traktowaniu
jeńców wojennych, IV o ochronie ludności cywilnej.
Defence Diplomacy Plan, Ministerio de Defensa, Madryt 2012.
Deklaracja w przedmiocie pocisków wybuchających małego kalibru z 1868 r.
Deklaracja w przedmiocie wojny morskiej z 1856 r.
Dembiński L., Samostanowienie w prawie i praktyce ONZ, PWN, Warszawa 1969.
Deni J.R., NATO and Article 5: The Transatlantic Alliance and the Twenty-First-Century Chal-
lenges of Collective Defense, Rowman & Littlefield 2017.
Dodd T., Oakes M., The Strategic Defence Review White Paper, Research Paper 98/91, House
of Commons Library, London, October 1998.
Dörrenbächer C., Geppert M., Multinational Corporations and Organization Theory: Post
Millennium Perspectives, Emerald Publishing, Bingley 2017.398 Bibliografia
Drab L., PESCO wyzwaniem dla Polski czy wzmocnieniem jej bezpieczeństwa?, „Kwartalnik
Bellona” 2018, 2.
Duffied J.S., Alliances, w: Security Studies: An Introduction, P.D. Williams, M. McDonald
(red.), Routledge, London, New York 2018.
Dwa Protokoły dodatkowe z 1977 r. do Konwencji genewskich z 1949 r.
Dybczyński A., Sojusze międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
2014.
Dymanowski K., Polityka zbrojeniowa państwa, w: Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania
przedsiębiorstwem  zbrojeniowym,  K.  Dymanowski,  A.  Nowakowska-Krystman  (red.),
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
Działania  Przeciwrebelianckie  DD-3.4.4(A),  MON  –  Centrum  Doktryn  i  Szkolenia  Sił
Zbrojnych, Bydgoszcz 2017.
Edmonds M., Mills G., Beyond the Horizon: Defence, Diplomacy and South Africa’s Naval
Opportunities, South African Institute of International Affairs and the Centre for De-
fence and International Security Studies, Johannesburg 1998.
Elak L., Więcek W., Michalak M., Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konflik -
tów lokalnych XXI wieku, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
ElBaradei M., Gra pozorów. Arsenał nuklearny a dyplomacja, Wydawnictwo Dolnośląskie,
Poznań, Wrocław 2011.
Erästö T., Komžaitė U., Topychkanov P., Operationalizing Nuclear Disarmament Verifica -
tion, „SIPRI Insights on Peace and Security” 2019, No. 3.
Erickson J.L., Dangerous Trade: Arms Exports, Human Rights, and International Reputation,
Columbia University Press, New York 2015.
Everett H.R., Unmanned Systems of World Wars I and II, Massachusetts Institute of Tech-
nology, Cambridge 2015.
Fahlstrom P., Gleason T., Introduction to UAV Systems, Willey, Hoboken 2012.
Fahmy N., Lewis P., Possible elements of an NWFZ treaty in the Middle East, w: Nuclear-We-
apon-Free Zones, K. Vignard (red.), United Nations Institute for Disarmament Rese-
arch, Geneva 2011.
Falkowski Z., Marcinko M., Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych ,
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
Fawcett  L.,  Regional  organizations,  w:  Security  Studies:  An  Introduction,  P.D.  Williams,
M. McDonald (red.), Routledge, London, New York 2018.
Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, „Wojskowy Prze-
gląd Prawniczy” 1996, nr 1.
Fleurant A., Kuimova A., Lopes Da Silva D. i in., The SIPRI Top 100 Arms-Producing and
Military Services Companies, 2018, SIPRI, Stockholm 2019.
Foerster S., NATO’s Return. Implications for Extended Deterrence, w: NATO’s Return to Eu-
rope: Engaging Ukraine, Russia, and Beyond, R.R. Moore, D. Coletta (red.), Georgetown
University Press, Washington  2017.
Freedman L., Przyszła wojna. Wizja przyszłej wojny. Jak ją sobie wyobrażano dzisiaj? Jakwidzi-
my ją dzisiaj?, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2019. 399 Bibliografia
Fris J., “Neither Staunch Friends nor Confirmed Foes”, New Zealand’s Defence Diplomacy in
Asia, Victoria University of Wellington, 2013.
Fruchart D., Holtom P., Wezeman S.T. i in., United Nations Arms Embargoes: Their Impact
On Arms Flows and Target Behaviour, SIPRI, Stockholm 2007.
Fruchart D., United Nations Arms Embargoes Their Impact on Arms Flows and Target Beha-
viour Case study: Democratic Republic of the Congo, 2003–2006, SIPRI, Stockholm 2007.
Garretsen H., Brakman S., Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, The
MIT Press, Cambridge–London 2008.
Gawliczek P., Pawłowski J., Zagrożenia asymetryczne, AON, Warszawa 2003.
Gaubatz K.T., Democratic States and Commitment in International Relations, „International
Organization” 1996, 50(1).
Gąska M., Ciupiński A., Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane
problemy, Warszawa 2001.
Gettinger D., The Drone Databook, The Center For The Study of The Droneat Bard Col-
lege, Annandale-On-Hudson 2019.
Gębska M., Klein G., Rola korporacji transnarodowych we współczesnych świecie, w: Siła we
współczesnych stosunkach międzynarodowych, W. Kostecki, K. Smogorzewski (red.), AFiB
Vistula, Warszawa 2017.
Gholz E., Conventional Arms Transfers and US Economic Security, „Strategic Studies Quar-
terly” 2019, Vol. 13(1).
Gilas J., Zagadnienie rozbrojenia, Towarzystwo Naukowe, Toruń 1966.
Goldblat J., Arms Control. The New Guide to Negotiations and Agreements, SAGE Publica-
tions, London 2002.
Goldgeiger J., NATO’s Charter: Adaptable but Limited, w: Charter of the North Atlantic treaty
Organization. Together with Scholarly Commentaries and Essential Historical Documents,
Basic Documents in World Politics, I. Shapiro, A. Tooze (red.), Yale University Press,
New Haven, London 2018.
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa
2009.
Graff J.K., United States Counterinsurgency Doctrine and Implementation in Iraq, Defense
Technical Information Center, Fort Leavenworth 2004.
Green M., Green G., Remotely Piloted Aircraft: The Predators, Capstone Press, Mankato
2004.
Gross M.L., The Ethics of Insurgency, Cambridge University Press, Cambridge 2015.
Grosset R., Istota terroryzmu, w: Zabić tysiące, przestraszyć miliony. Zagrożenia terrorystyczne
i szanse na skuteczną obronę, R. Grosset (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im.
Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2009.
Grossman N., Drones and Terrorism: Asymmetric Warfare and the Threat to Global Security,
I.B. Tauris, London 2018.
Grossnick R.A., United States Naval Aviation, 1910–1995, US Navy, Washington 1997.
Grzebyk P., Czerwony Alarm dla świata – działalność Rady Bezpieczeństwa w 2018 r., „Rocz-
nik Strategiczny” 2018/19, t. 24. 400 Bibliografia
Grzebyk P., Idea wojny sprawiedliwej – od starożytności po czasy nowożytne, „Forum Prawni-
cze”, listopad 2010.
Gryz J., Teoretyczne aspekty współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Współczesny
wymiar bezpieczeństwa, J. Pawłowski (red.), AON, Warszawa 2011.
Gusterson H., Drone: Remote Control Warfare, Cambridge 2017.
Gwiazda A., Wojna z terroryzmem za pomocą dronów, „Przegląd Strategiczny” 2017, nr 10.
Gyngell A., Fear of abandonment: Australia in the world since 1942, La Trobe University
Press, 2017.
Hamel-Green M., Peeling the orange: regional paths to a nuclear-weapon-free Word, w: Nucle-
ar-Weapon-Free Zones, K. Vignard (red.), United Nations Institute for Disarmament
Research, Geneva 2011.
Hanausek T., W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki” 1980,
nr 143.
Haq A., Challenges of 21 st -Century Peace Operations in a United Nations Context, w: United
Nations Peacekeeping Challenge: The Importance of the Integrated Approach, A. Powles, N.
Partow, N. Nelson (red.), Routledge Taylor & Francis Group, London, New York 2017.
Hasian M., Drone Warfare and Lawfare in a Post-Heroic Age, The University of Alabama
Press, Tuscaloosa 2016.
Heginbotham E., Hase M.S., Heim J.L., China’s Evolving Nuclear Deterrent, RAND, Santa
Monica 2017.
Heleniak P., Aktualne problemy międzynarodowego handlu bronią w świetle prawa międzyna-
rodowego i prawa wewnętrznego RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
1999, nr 3/4.
Hilbert L.W., The Origins of the Military Attaché Service in Great Britain, „Parliamentary
Affairs” 1960, No. 3.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 1999.
Horgan J., Psychologia terroryzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Howard M., Wojna w dziejach Europy, Wrocław 2007.
Huzarski M., Wołejszo J., Leksykon obronności. Polska i Europa, Akademia Obrony Naro-
dowej, Warszawa 2014.
Iati I., Patman R.G., Introduction: New Zealand and the World: Past Present and Future, w:
New Zealand and the World: Past, Present and Future, R.G. Patman, I. Iati, B. Kiglics
(red.), World Scientific, 2018.
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, New York, 13 April
2005.
Izuyama M., Ogawa S., The Nuclear Policy of India and Pakistan, „NIDS Security Reports”
2003, No. 4.
Jaroszyński  K.,  Koncepcja  współczesnych  działań  antyterrorystycznych,  „Zeszyty  Naukowe
AON” 2003, nr 1.
Jasica R., Wybór ważniejszych rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, Katowice 1976. 401 Bibliografia
Jaskiernia A., Uwarunkowania skuteczności zwalczania terroryzmu w świetle prac Rady Euro-
py, „Biuletyn Informacji Rady Europy” 2002, nr 1.
Joint Comprehensive Plan of Action, Vienna, 14 July 2015.
Joint Publication 3–24. Counterinsurgency, Joint Chief of Staff, Washington 2018.
Joniak J., Polak A., Chmielecki M., Między wojną a stabilizacją. Sytuacja w Iraku po zakoń-
czeniu działań wojennych, AON, Warszawa 2011.
Joseph P., „Soft” Counterinsurgency: Human Terrain Teams and US Military Strategy in Iraq
and Afghanistan, Palgrave, London 2014.
Kaag J., Kreeps S., Drone Warfare, Polity Press, Cambridge 2014.
Kaczmarek J., Kształtowanie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, „Bellona” 2008, nr 3.
Kaim M., Reforming NATO’s Partnerships, SWP Research Paper.
Karczewski M., System kontroli i regulacji międzynarodowego handlu uzbrojeniem, „Przegląd
Strategiczny” 2011, nr 2.
Karpowicz J., Bezzałogowe aparaty latające w operacjach powietrznych, Akademia Obrony
Narodowej, Warszawa 2003.
Karta Narodów Zjednoczonych, San Francisco 26 czerwca 1945.
Karta Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
Kaszuba M., Stempień M., Bliski Wschód ciągle w ogniu, Oficyna Wydawnicza Rytm, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa–Siedlce 2018.
Katzman K., Iran’s Foreign and Defense Policies, Congressional Research Service, Washing-
ton 2019.
Katzman K., Iraq: Post-Saddam Governance and Security, CSR Reports for Congress, Wa-
shington 2009.
Kawalec M., Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego, w: Przemysł zbrojeniowy w systemie
obronnym  państwa, A. Tomaszewski, A. Nowakowska-Krystman, P. Zamelek (red.),
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
Kegley C.W., Raymond G.A., Alliance Norms and War: A New Piece in an Old Puzzle, „In-
ternational Studies Quarterly” 1982, 26, s. 572–595.
Kellenberger J., International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situ-
ations of Violence, „International Review of the Red Cross:, September 2003, Vol. 85.
Kilcullen D., Counterinsurgency, Oxford University Press, Oxford 2010.
Kilcullen D., Three Pillars of Counterinsurgency (Remarks delivered at the U.S. Government
Kilcullen D., Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-Level Counterinsurgency, „Mi-
litary Review” 2006, No. 4.
Kile S., Kristensen H., World nuclear forces, w: SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarma-
ment and International Security, SIPRI, Stockholm 2018.
Kiraga S., Prywatyzacja bezpieczeństwa i prywatne firmy wojskowe, „Rocznik Bezpieczeństwa
Międzynarodowego” 2016, vol. 10, nr 2.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON,
Warszawa 2011.
Kompała D., Systemy Bezzałogowych Statków Powietrznych jako główny środek rozpoznania
powietrznego w przyszłości, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2015, nr 2(14). 402 Bibliografia
Kompała D., Użycie bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania powietrznego w wy-
branych konfliktach zbrojnych , „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2014, nr 1(94).
Konwencja dotycząca min przeciwpiechotnych z 1997 r. (Konwencja ottawska).
Konwencja dotycząca pewnych broni konwencjonalnych powodujących nadmierne cier-
pienia z 1980 r.
Konwencja o ochronie dóbr kultury podczas konfliktu zbrojnego z  1954 r.
Konwencje haskie z 1899 r. i 1907 r.
Korczyk H., Traktat ogólny o wyrzeczeniu się wojny (Pakt Brianda-Kellogga). Geneza, zawar-
cie, recepcja, działanie, Warszawa 1993.
Kowalczyk  K.,  Wróblewski  W.,  Oblicza  współczesnego  terroryzmu,  Wydawnictwo  Adam
Marszałek, Toruń 2006.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2006.
  Koziej  S.,  Polityka  Bezpieczeństwa  i  Obrony  Unii  Europejskiej:  od  Strategii  Globalnej  do 
PESCO, „Pulaski Policy Paper” 2018, nr 1.
Kreps S.E., Drones: What Everyone Needs to Know, Oxford University Press, Oxford 2016.
Kreps S.E., Zenkoo M., Limiting Armed Drone Proliferation, Council on Foreign Relations,
New York 2014.
Kupiecki R., Dyplomacja obronna – próba konceptualizacji, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo”
2016, nr 1(4).
Kupiecki R., NATO w polskiej perspektywie 1989–2019, MSZ, Warszawa 2019.
Kupiecki R., Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa 2016.
Kupiecki R., Polskie sojusze 1918–2018. Teoria i doświadczenia, „Sprawy Międzynarodowe”
2018, nr 3, t. LXXI.
Kupiecki R., Siła i solidarność, PISM, Warszawa 2012.
Kurek S., Przemysł obronny i rynek uzbrojenia – fundamenty teorii, w: Przemysł zbrojeniowy
w systemie obronnym państwa, A. Tomaszewski, A. Nowakowska-Krystman, P. Zamelek
(red.), Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
Kurek S., Przemysłowy potencjał obronny w systemie bezpieczeństwa państwa, Akademia Sztu-
ki Wojennej, Warszawa 2016.
Kurkcu C., U.S. Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Network Centric Warfare (NCW): Im-
pacts on Combat Aviation Tactics from Gulf War I Through 2007 Iraq, Naval Postgraduate
School Monterey, Monterey 2009.
Kuźniar R., Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe.
Geneza, struktura, dynamika, E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Wydawnictwa Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Warszawa 2006.
Kytömäki E., How Joining the Arms Trade Treaty Can Help Advance Development Goals,
Chatham House, London 2014.
Lachowski Z., Kryzys reżimu zaufania i bezpieczeństwa w kontekście konfliktu na Ukrainie,
„Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, III, s. 51–73.
Lachowski Z., Nuklearne rozbrojenie i nieproliferacja: geneza, stan i perspektywy, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe” 2012, nr 22(2). 403 Bibliografia
Lachowski Z., Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa w nowym środowisku międzynarodo-
wym, „Sprawy Międzynarodowe” 2001, nr 2.
Lachowski Z., Zmierzch kontroli zbrojeń w Europie, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 2.
Lasota J., Asymetria w walce zbrojnej, AON, Warszawa 2014.
Lasota J., Wojny XXI w. – jak je klasyfikować?, w: Obronność Polski w XXI wieku, J. Tym,
R. Chrupek (red.), Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018.
Lasota J., Zasady sztuki wojennej, Bookmarked Publishing & Editing, Kętrzyn 2019.
Latiff R.H., Wojna  przyszłości.  W  obliczu  globalnego  pola  bitwy,  Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2018.
Legucka A., Organizacje międzynarodowe w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki mię-
dzynarodowe. Teoria i praktyka, A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak (red.), Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1977.
Lewandowski R., Budowa potencjału gospodarczego w oparciu o strategię narodowych czempio-
nów – studium przypadku PWPW SA, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2014, 803(66), s. 767–783.
Lewandowski R., Narodowy wytwórca banknotów, dokumentów i towarzyszących im systemów
IT we współczesnej gospodarce – studium przypadku PWPW S.A., w: Skarb Państwa a dzia-
łalność gospodarcza, A. Kidyba (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu lotniczego. Aspekty prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo
Jurysta, Warszawa 2003.
Lind W.S., Understanding the fourth generation war, „Military Review” 2004, nr 10.
Lipod P., Zagrożenie  terrorem  nuklearnym  w  polityce  zagranicznej  Iranu  i  Korei  Północnej,
Atla 2, Wrocław 2012.
Łastawski K., Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
Wydawnictwo Adama Mickiewicza, Toruń 2002.
Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010.
Machiavelli N., Sztuka Wojny, Helion, Gliwice 2012.
Machiavelli N., Książę, MT Biznes, Warszawa 2009.
Machiavelli N., Traktat o księciu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2017.
Madej M., Międzynarodowy terroryzm polityczny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, War-
szawa 2001.
Madej M., NATO: wysunięta obecność w warunkach rosnącej niepewności, „Rocznik Strate-
giczny” 2017/2018.
Madej M., Sojusze polityczno-wojskowe – NATO, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe, R. Kuź-
niar i in. (red.), Scholar, Warszawa 2012.
Majchrzak D., Bezpieczeństwo militarne Polski, AON, Warszawa 2015.
Majzner R., Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-organiza-
cyjne aspekty funkcjonowania, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Często-
chowa 2014.404 Bibliografia
Marszałek M., Humanitarny wymiar użycia sił zbrojnych. Teoria i praktyka operacji humani-
tarnych, Difin, Warszawa 2018.
Marszałek M., Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota – uwarunkowania – planowa-
nie, Difin, Warszawa 2013.
Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa narodowe-
go, Difin, Warszawa 2014.
Marszałek M., Operacje utrzymania i wymuszania pokoju w systemie bezpieczeństwa międzyna-
rodowego. Geneza – stan obecny – perspektywy, Difin, Warszawa 2014.
Marszałek M., Siły powietrzne w operacjach reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2007.
Marszałek M., Sojusznicza operacja „Allied Force”. Przebieg – ocena – wnioski, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2009.
Marszałek M., Użycie lotnictwa NATO w konflikcie bałkańskim w  latach 1992–1995, Akade-
mia Sztuki Wojennej, Warszawa 2016.
Marszałek M., Wojny nieregularne. Przeszłość i przyszłość. Doświadczenia i wnioski, Difin, War-
szawa 2016.
Martin G., Types of terrorism, IGI Global, 2018.
Mayor A., Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology, Princeton
University Press, Princeton–Oxford 2018.
Mcinnes C., Labour’s Strategic Defense Review, „International Affairs” 1998, No. 4.
Medalia J., The Reliable Replacement Warhead Program: Background and Current Developments,
Congressional Research Service, Washington 2009.
Menkes J., Wasilkowski A., Organizacje Międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Mercier J., Dwadzieścia wieków historii Watykanu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
Mersheimer J.J., Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, „International
Security” 1990, 15(1), s. 5–56.
Mierzejewski D.J., Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych, Adam
Marszałek, Toruń 2011.
Model Protocol Additional to the Agreement(s) Between State(s) and the International Atomic
Energy Agency for The Application Of Safeguards, INFCIRC/540, International Atomic
Energy Agency, Vienna 1997.
Modelski G., The Study of Alliances, „Journal of Conflict Resolution” 1963, nr 7(4).
Moore R.R., The Purpose of NATO Partnership. Sustaining Liberal Order beyond the Ukraine
Crisis, w: NATO’s Return to Europe: Engaging Ukraine, Russia, and Beyond, R.R. Moore,
D. Coletta (red.), Georgetown University Press, Washington 2017.
Münkler H., Wojny naszych czasów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
Nahirny R., Kij A., Zamorska M., Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia
władzy, wydawnictwo naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
Newcome L.R., Unmanned Aviation: A Brief History of Unmanned Aerial Vehicles, American
Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston 2004.
New Zealand and the World: Past, Present and Future, R.G. Patman, I. Iati, B. Kiglics (red.),
World Scientific 2018. 405 Bibliografia
Nikitin M.B., Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: Background and Current Developments,
Congressional Research Service, Washington 2016.
Nye J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akade-
mickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Nye J.S., Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej – perswazyjne środki oddziaływa-
nia politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja), Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2007.
Oblicza współczesnego terroryzmu, D. Libora (red.), Wydawnictwo internetowe Ebookowo,
Będzin 2016.
Odgaard L., Strategy in NATO: Preparing for an Imperfect World, Palgrave Macmillan, New
York 2014.
Opinia doradcza w sprawie budowy muru palestyńskiego z 2004 r. (opinia z 9 lipca 2004
r. – Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory,
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004.
Opinia doradcza w sprawie legalności broni nuklearnej z 8 lipca 1996 r. – Legality of the
Treator Or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J Reports 1996.
Organizacje międzynarodowe. Rola, znaczenie, funkcjonowanie, A. Kusztykiewicz, M. Mie-
dzińska (red.), Warszawa 2018.
Osgood R.E., Alliances and American Foreign Policy, Johns Hopkins University Press, Bal-
timore 1968.
Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
Pacific partnerships. Winston Peters highlights the importance of New Zealand’s relationship with
the United States, „New Zealand International Review” May/June 2019, Vol. 44, No. 3.
Pacuła P., Indyjsko-pakistański konflikt o  Kaszmir jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Azji. Hi-
storia i perspektywy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, t. 30, nr 2, s. 235–249.
Pakt Ligi Narodów z 1919 r.
Panek B., Operacje reagowania kryzysowego NATO, w: Przedmiot badań i system pojęć współ-
czesnej sztuki wojennej, A. Czupryński (red.), AON, Warszawa 2006.
Pant H.V., Sahu A., Israel’s arms sales to India: bedrock of a strategic partnership, „ORF Briefs
and Special Reports” 2019, No. 311.
Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, red. R. Kwiecień, UMCS, Lublin 2015.
Parzymies S., Unia Europejska a bezpieczeństwo europejskie i globalne po 11 września 2001
roku, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian zagrożenia – koncepcje – instytu-
cje, R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), PISM, Warszawa 2003.
Pawłowski A., Terroryzm polityczny w Europie w XIX i XX wieku, Lubuskie Towarzystwo
Naukowe, Zielona Góra 1980.
Pawłowski  A.,  Typologia  terroryzmu  politycznego,  w:  Terroryzm  polityczny,  J.  Muszyński
(red.), PWN, Warszawa 1991.
Petersson M., NATO’s Territorial Defense. The Global Approach and the Regional Approach,
w: NATO’s Return to Europe: Engaging Ukraine, Russia, and Beyond, R.R. Moore, D. Co-
letta (red.), Georgetown University Press, Washington 2017.406 Bibliografia
Petsch W., Międzynarodowo-prawna  ochrona  terytorium  państwa  w  systemie  bezpieczeństwa
zbiorowego: zasada integralności terytorium państwa i zasada nienaruszalności jego granic,
PWN, Warszawa 1978.
Piątek J., Długa wojna z terroryzmem, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2007.
Pingeot L., Dangerous Partnership: Private Military & Security Companies and the UN, Glo-
bal Policy Forum, New York 2012.
Pinker S., Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Zysk i S-ka, Poznań 2015.
Pirnie B., O’Connell E., Counterinsurgency in Iraq (2003–2006), RAND, Pittsburgh 2008.
Plessis du A., Defence Diplomacy Conceptual and Practical Dimension with Specific Reference to
South Africa, Department of Political Sciences, University of Pretoria, Pretoria 2008.
Polska dyplomacja wojskowa 1918–1945. Wybór dokumentów, R. Szymaniuk, A. Wszendy-
równy, A. Jaskuła (red.), t. 1 i 4, MON, Warszawa 2014.
Popiuk-Krysińska I., Operacje pokojowe ONZ, w: Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych
w kształtowaniu ładu międzynarodowego, M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Warsza-
wa 2017.
Population-Centric Counterinsurgency: A False Idol?, D.G. Cox, T. Bruscino (red.), Combat
Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth 2011.
Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, B. Wierzbicki (red.), Temida2, Białystok 2008.
Proces zmian w systemie zautomatyzowanego rozpoznania powietrznego z wykorzystaniem środ-
ków bezzałogowych, M. Wrzosek (red.), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
Przybylak M., Nie tylko psy i słonie – militarne wykorzystanie nietypowych zwierząt, w: Ani-
mus Belli, t. 2: Historia Sztuki Wojennej: wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego ,
J. Lasota, M. Palczewska (red.), Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.
Przybylska-Maszner B., Geneza i rozwój współpracy w obszarze polityki bezpieczeństwa i obro-
ny, w: Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, M. Rewizorski (red.), Difin,
Warszawa 2011.
Quackenbush S.L., International Conflict: Logic and Evidence, Sage 2014.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, DW Ląd, Warszawa 2008.
Reports of judgments. Advisory opinions and orders. Case concerning military and Paramilitary
activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Internatio-
nal Court of Justice, Merits, Judgment of 27 June 1986.
Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ przyjęta w dniu 19 czerwca 1981 r. potępiająca
izraelski atak na iracki reaktor jądrowy w Osiraku, S/RES/487 (1981).
Rezolucja  Rady  Bezpieczeństwa  ONZ  upoważniająca  społeczność  międzynarodo-
wą do użycia siły w Libii (ustanowienie strefy zakazu lotów), S/RES1973 (2011),
17 marca 2011.
Rezolucja w sprawie znaczenia, jakie ma dla skutecznego zagwarantowania i przestrzega-
nia praw człowieka powszechna realizacja prawa narodów do samostanowienia oraz
szybkie przyznanie niepodległości krajom i narodom kolonialnym, w: R. Jasica, Wy-
bór ważniejszych rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Katowice 1976.
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, A/RES/60/1, 2005 r.407 Bibliografia
Richard Ch., La Guardia Svizzera Pontifica Nel corso dei secoli, Leonardo International,
Milano 2005.
Rogers A., Hill J., Unmanned Drone Warfare and Global Security, Pluto Press, Toronto 2014.
Royce E.R., Hamas’ Benefactors: A Network of Terror, US Gouverment Printing House,
Washington 2014.
Russet B., An Empirical Typology of International Military Alliances, „Midwest Journal of
Political Science” 1971, 15.
Sałaciński K., Ochrona dóbr kultury w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego kon-
fliktów zbrojnych , w: Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych , Z. Fal-
kowski, M. Marcinko (red.), Wydawnictwo Wojskowego Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Warszawa 2014.
Sapija D., Śliwiński J., Wojciechowski A., Ludas M., Madej W., Czubaty Ł., Krysiak P.,
Strzałkowski  D.,  Wykorzystanie  wycofywanych  z  eksploatacji  min  przeciwpiechotnych
w procesie opracowywania środków alternatywnych dla min lądowych, „Problemy Mecha-
troniki Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa” 2014, nr 5, 1 (15).
Sarotte M.E., How to Enlarge NATO: The Debate inside the Clinton Administration, 1993–95,
„International Security”, Summer 2019, Vol. 44, No. 1.
Scahill J., Blackwater, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.
Schaerf C., Reid B.H., New Technologies and the Arms Race, Macmillan, London 1989.
Schricker E., The search for rebel interdependence: A study of the Afghan and Pakistani Taliban,
„Journal of Peace Research” 2017, No. 54, s. 7–32.
Schroeder P., Alliances, 1815–1945: Weapons of Power and Tools of Management, w: Historical
Dimensions of National Security, K. Knorr (red.), University Press of Kansas, Lawrence
1976, s. 227–262.
Schulzke M., The Morality of Drone Warfare and the Politics of Regulation, Palgrave Macmil-
lan US, New York 2017.
Serena C.C., It Takes More than a Network: The Iraqi Insurgency and Organizational Adapta-
tion, Stanford University Press, Stanford 2014.
Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, Warszawa 2011.
Sheehan M., Military Security, w: Contemporary Security Studies, A. Collins (red.), Oxford
University Press, 2016.
Sidel V.W., Levy S., Proliferation of Nuclear Weapons: Opportunities for Control and Abolition,
„American Journal of Public Health” 2007, Vol. 97(9).
Singer P.W., Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century , Penguin
Books, New York 2009.
Singer P.W., Corporate Warriors: The rise of the Privatized Military Industry, Cornell Univer-
sity Press, New York 2005.
Sloggett D., Drone Warfare: The Development of Unmanned Aerial Conflict, Skyhorse Publi-
shing, New York 2015.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
Słownik bezpieczeństwa narodowego,  J. Pawłowskiego (red.), AON, Warszawa 2009.408 Bibliografia
Smith R., Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, War-
szawa 2010.
Snyder G.H., Alliance Politics, Cornell University Press, Ithaca 1997.
Snyder T., Droga do niewolności. Rosja – Europa – Ameryka, Wydawnictwo Znak Hory-
zont, Warszawa 2019.
Sobolewski G., Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynaro-
dowy, AON, Warszawa 2013.
Soboń M., Problematyka proliferacji broni pokonfliktowej, „Rocznik Bezpieczeństwa Mię-
dzynarodowego” 2018, Vol. 2(1).
Solis G., The Law of Armed Conflict, International Humanitarian Law in War, Cambridge
University Press 2010.
Sotomayor A.C., Latin America’s experience with peace support operations: from peacekeeping
recipients to peace exporters, w: Routledge Handbook of Latin American Security, D.R. Ma-
res, A.M. Kacowicz (red.), Routledge 2016.
Sozański J., Traktat lizboński, Wydawnictwo Iuris, Poznań 2011.
Special report NATO at 70, „The Economist” March 16 th  2019.
Statut międzynarodowego trybunału karnego dla byłej Jugosławii z 1993 r.
Statut międzynarodowego trybunału karnego dla Rwandy z 1994 r.
Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, podpisany w Nowym Jorku dnia
26 października 1956 r.
Statut stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego z 1998 r.
Stępień  M.,  Ewolucja  międzynarodowej  kontroli  broni  jądrowej  i  materiałów  nuklearnych,
„Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, Vol. 9(2).
Stohl R., Grillot S., The International Arms Trade, Polity Press, Cambridge 2009.
Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Szafrański J., Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem,
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2004.
Szafrański J., Zjawisko współczesnego terroryzmu, w: Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz
metody działań antyterrorystycznych, Szafrański J. (red.), Wyższa Szkoła Policji w Szczyt-
nie, Szczytno 2007.
Szczurek T., Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowa-
niu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitar-
nych, Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012
Szpyra R., Bezpieczeństwo militarne państwa, AON, Warszawa 2012.
Tan S. Seng, Singh B., Asian Security, Routledge Taylor&Francis Group, London 2012.
Tan S. Seng, Singh B., From “Boots” to “Brouges”. The Rise of Defence Diplomacy in Southeast
Asia, Rajaratnam, School of International Studies, Singapore 2011.
Tan S. Seng, NGOs in Conflict Management in Southeast Asia , „International Peacekeeping”
2005, No. 1.
Tarnowski A., Koncepcja Bezpieczeństwa Japonii, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI w.,
R. Zięba (red.), Poltext, Warszawa 2018. 409 Bibliografia
Tendencje  i  procesy  rozwojowe  współczesnych  stosunków  międzynarodowych,  M.  Gawrycki,
E.  Haliżak,  R.  Kuźniar,  G.  Michałowska,  D.  Popławski,  J.  Zajączkowski,  R.  Zięba
(red.), Scholar, Warszawa 2016.
The future of NATO and European defences, House of Commons, London 2008
The impact of Germany’s arms transfers on economic, social and cultural rights, European Cen-
ter for Constitutional and Human Rights, Berlin 2018.
Theorising  NATO:  New  perspectives  on  the  Atlantic  alliance,  M.  Webber,  A.  Hyde-Prices 
(red.),  Routledge, 2017.
The Secretary General’s Annual Report 2017.
The Secretary General’s Annual Report 2018.
The structure and content of agreements between the Agency and States required in connection with
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, INFCIRC/153, International
Atomic Energy Agency, Vienna, 1972.
The U.S. homeland. Westport, CT: Praeger.
Thies J.W., Why NATO Endures. The most comprehensive study of NATO’s persistence,
Cambridge University Press, 2009.
Thompson L., The Counter-Insurgency Manual, Greenhill Books, London 2002.
Thompson M., New Zealand, Australia and the ANZUS alliance: Interests, identity and strate-
gy, Special Report, 21 February 2018.
Tomasiewicz J., Terroryzm na tle przemocy politycznej. Zarys encyklopedyczny, Apis, Katowice
2000.
Topolski I., Działania ONZ na rzecz kontroli zbrojeń, w: Rola Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.),
Warszawa 2017.
Touray O.A., The African Union: The First ten Years, Rowman & Littlefield, 2016.
Traktat o handlu bronią, sporządzony w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 40).
Traktat przeciwwojenny „Brianda-Kellogga” z 1928 r.
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, A/CONF.229/2017/8, United Nations Gene-
ral Assembly, 7 July 2017.
Turek A., Kształtowanie Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową,
Wydawnictwo M.M., Warszawa 2011.
Tyranowski J., Integralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienie w prawie
międzynarodowym, PWN, Warszawa–Poznań 1990.
U.S. Government Counterinsurgency Guide, Bureau of Political-Military Affairs, Washing-
ton 2009.
Uesseler R., Wojna jako usługa, Sic!, Warszawa 2008.
Uhma P., Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ, Krakowska Akademia im. An-
drzeja Frycza Modrzejewskiego, Kraków 2018.
Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie i Londy-
nie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz.U. z 1970 r. Nr 8, poz. 60).410 Bibliografia
Usewicz,  T.,  BREXIT  i  jego  konsekwencje  dla  Wspólnej  Polityki  Bezpieczeństwa  i  Obrony
Unii Europejskiej, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017, Vol. 11, No. 1,
s. 119–128.
Vagts A., The Military Attaché, Princeton University Press, New Jersey 1967.
Van Herpen M., Wojny Putina. Czeczenia, Gruzja, Ukraina 2014, Prószyński i S-ka, War-
szawa 2014.
Walczak W., Umowy offsetowe jako szansa rozwoju spółek polskiego przemysłu obronnego, w:
Międzynarodowa współpraca gospodarczo-obronna, P. Soroka, K. Wątorek, A. Zagórska
(red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.
Wallander C.A., Keohane R.O., Risk, Threat and Security Institutions w: Imperfect Unions,
H.  Haftendorf,  R.O.  Keohane,  C.A.  Wallander  (red.),  Oxford  University  Press,
Oxford 1999.
Walsh J.I., The Effectiveness of Drone Strikes in Counterinsurgency and Counterterrorism Cam-
paigns, Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, Carlisle 2013.
Walt S.M., Alliance Formation and the Balance of World Power, „International Security”
1985, 9(4), s. 1–43.
Walt S.M., The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca 1987.
Walt S.M., The Origins of Alliances, John Hopkins University, Baltimore 1962.
Waltz K.N., The Emerging Structure of International Politics, „International Security” 1993,
18(2), s. 44–79.
Waltz K.N., Theory of International Politics, Reading, Addison-Wesley, MA1979.
Wałek T., Pojęcie, geneza i klasyfikacja zjawisk terrorystycznych , Akademia Wychowania Fi-
zycznego, Kraków 2018.
Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and
Technologies: Founding Documents, Vol. I, Wassenaar Arrangement Secretariat, Wasse-
naar 2019.
Wasiuta O., Wasiuta S., Wojna hybrydowa przeciwko Ukrainie, Wydawnictwo Arcana, Kra-
ków 2017.
Weapons of the Islamic State, Conflict Armament Research, London 2017.
Weitsman P.A., Dangerous Alliances: Proponents of Peace, Weapons of War, Palo Alto 2004.
Wejkszner A., Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Difin, Warszawa 2017.
Welzer H., Wojny klimatyczne, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Wezeman P.D., Fleurant A., Kuimova A., Trends in International Arms Transfers, SIPRI,
Stockholm 2018.
Więcek W., Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego, AON, Warszawa 2014.
Więcek W., Taktyka prowadzenia działań przeciwdywersyjnych, Akademia Sztuki Wojennej,
Warszawa 2014.
Więcek W., Zwalczanie przeciwnika nieregularnego, AON, Warszawa 2010.
Wilczyński P.I., Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, „Prace
Komisji Geografii Przemysłu PTG” 2013, 21.
Willard J.E., Military Diplomacy: An Essential Tool of Foreign Policy at the Theater Strategic
Level, United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth,
Kansas 2006.411 Bibliografia
Wiśniewski J., System walki Sił Zbrojnych RP w otoczeniu sojuszniczym, w: Obronność jako
dyscyplina  naukowa,  A.  Polak,  K.  Krakowski  (red.),  Akademia  Obrony  Narodowej,
Warszawa 2015, s. 249–251.
Witkowski Z., Mężnie i wiernie. Papieska Gwardia Szwajcarska. Historia chwały, Dom Or-
ganizatora, Toruń 2010.
Woolf A.F., The New START Treaty: Central Limits and Key Provisions, Congressional Re-
search Service, Washington 2019.
Woś A., Kierunki przekształceń strukturalnych spółek sektora obronnego z bezpośrednim i po-
średnim udziałem Skarbu Państwa, w: VI Konferencja „Dni Przemysłu 2014 – Nowoczesny
Przemysł – Silna Armia”, P. Zamelek (red.), materiały pokonferencyjne, WCEO, War-
szawa 2014.
Wright Q., A Study of War, University of Chicago Press, Chicago 1965.
Wróblewska-Łysik M., Europejska Strategia Globalna a możliwości współpracy Unii Europej-
skiej z NATO po szczycie w Warszawie, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2016, I–IV, s. 67–83.
Wrzosek M., Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Wydawnictwo Fron-
da, Warszawa 2018.
Wyrok STSM w sprawie Fabryki w Chorzowie (Niemcy vs. Polska) z dnia 13 września
1928 roku, Collection of Judgments, PCIJ Publ. 1928, Serie A, No. 17.
Zachara M., Broń i dyplomacja. Eksport uzbrojenia w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczo-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Xu R., Alliance Persistence within the Anglo-American Special Relationship: The Post-Cold War
Era, Springer, 2017.
Zaloga S.J., Unmanned Aerial Vehicles: Robotic Air Warfare 1917–2007, Osprey, Oxford 2011.
Zbaraszewska A., Dylematy międzynarodowej odpowiedzialności państw, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, r. LXIX, z. 1.
Zieliński T., Bezzałogowe systemy powietrzne w działaniach ekspedycyjnych, Akademia Obro-
ny Narodowej, Warszawa 2010
Zieliński T., Operacyjne i taktyczne możliwości zastosowania bezzałogowych systemów powietrz-
nych w operacjach ekspedycyjnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2010.
Zięba R., Bezpieczeństwo jako cel polityki państw: aspekty teoretyczne, w: Współczesny wymiar
bezpieczeństwa, J. Pawłowski (red.), AON, Warszawa 2011.
Zięba R., Funkcjonowanie zachodnioeuropejskiego systemu bezpieczeństwa, „Studia Europej-
skie” 1998, 1. s. 47–65.
Zięba R., Koncepcje bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo międzynaro-
dowe w XXI wieku, R. Zięba (red.), Poltext, Warszawa 2018.
Żeligowski M., Zakazy i ograniczenia użycia środków prowadzenia działań zbrojnych w świe-
tle Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych , w: Międzynarodowe
Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych , Z. Falkowski, M. Marcinko (red.), Wydaw-
nictwo Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.
Żuber M., Tworzenie stref bezatomowych a bezpieczeństwo globalne, w: Edukacja dla bezpie-
czeństwa, M. Ilnicki, A. Piotrowski (red.), Poznań 2012. 412 Bibliografia
Źródła internetowe
“Atoms for Peace” Address Before the General Assembly of the United Nations on Peaceful Uses of
Atomic Energy, http://www.eisenhower.archives.gov/all_about_ike/speeches/atoms_
for_peace.pdf.
A Way Out of Latin America’s Impasse over Venezuela, 15.05.2019, Briefing No. 38, https://
www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/b038-way-out-latin-
-americas-impasse-over-venezuela.
Additional Protocol, International Atomic Energy Agency, https://www.iaea.org/topics/
additional-protocol.
Ashraf Raja M., ISIS: Ideology, Symbolics, and Counter Narratives, Routledge, London 2019.
Bamako Declaration on an African Common Position on the Illicit Proliferation, Circulation
and Trafficking of Small Arms and Light Weapons, https://www.sipri.org/node/3037.
Blicharz A., Irańskie drony Shahed 129 nad Syrią, http://www.nowastrategia.org.pl/iran-
skie-shahed-129-nad-syria
Brouns T., Why a „Population-Centric” Approach Doesn’t Go Far Enough?, https://www.ci-
gionline.org/articles/why-population-centric-approach-doesnt-go-far-enough.
Brussels Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018, Updated: 30 Aug. 2018,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.html
Buchan P.G., Rimland B., The Land of the Long White Doubt: A Call to ANZUS, 12.03.2019.
Chapell B., Trump Moves To Withdraw U.S. From U.N. Arms Trade Treaty, https://www.npr.
org/2019/04/26/717547741/trump-moves-to-withdraw-u-s-from-u-n-arms-trade-
treaty.
Charter of the Organization of American States (a-41), http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/
inter_american_treaties_A-41_charter_OAS.pdf.
Cheda R., Dron przemytnik, https://gf24.pl/wydarzenia/swiat/item/772-dron-przemytnik
Commentaries to the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts,
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf.
Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan, Transforming Wartime Con-
tracting: Controlling Cos, Reducing Risk https://www.hsdl.org/?abstract&did=685405.
Coroczna analiza wypełniania założeń Europejskiej Strategii Globalnej przygotowywa-
na przez EEAS, https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-strategy_en
Countering Challenges Affecting Disarmament, Arms Control, and Non-Proliferation, Viewpo-
ints by Izumi Nakamitsu, https://www.nuclearabolition.info/index.php/1519-count-
ering-challenges-affecting-disarmament-arms-control-and-non-proliferation.
Counterinsurgency  Conference,  Washington  D.C.,  28  September  2006,  https://tamilnation.
org/armed_conflict/3pillars_of_counterinsurgency.
Country: Germany, UNROCA, https://www.unroca.org.
CSTO anti-drug exercise held in Kyrgyzstan, 9.08.2019.
CTBT Status Of Signature And Ratification , Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Or-
ganization, https://www.ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification.413 Bibliografia
Cyberbezpieczenstwo  –  jeden  z  priorytetowych  tematów  na  szczycie  UE  w  dniu
17 czerwca 2019, https://www.cyberdefence24.pl/cyberbezpieczenstwo-jednym-z-
priorytetow-na-szczycie-ue.
Defence Ministers set the stage for meeting of NATO leaders in London, 25.10.2019.
Deklaracja zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współdziała-
nia państw zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Rezolucja Zgromadzenia Ogólne-
go 2625 (XXV) z dnia 24 października 1970, http://www.stosunkimiedzynarodowe.
info/dokument,8,Deklaracja_zasad_prawa_ miedzynarodowego_24_X_1970.html.
Divis D., Military UAV Market To Top $83B, https://insideunmannedsystems.com/mili-
tary-uav-market-to-top-83b.
Efstathiou Y, Waldwyn T., Turkish defence exports to 2023: grand ambitions, International In-
stitute  for  Strategic  Studies,  https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/04/
turkish-defence-exports.
Eight Priorities for the African Union in 2019, International Crisis Group, 6.02.2019, https://
www.crisisgroup.org/africa/eight-priorities-african-union-2019.
Ellehuus R., NATO at 70 – Shaping the Future for the Next 70 Years, 2.04.2019.
Engman M., Hannan J., Ambition and Ambiguity: South Korea’s Defense Industry Reform,
Institute  for  Security  and  Development  Policy,  https://isdp.eu/ambition-and-
ambiguity-south-koreas-defense-industry-reform.
Factsheet:  What  is  the  OSCE?  Organization  for  Security  and  Co-operation  in  Europe,
11.07.2019,
Ferguson C.D., Proliferation Risks of Nuclear Power Programs, Center for Nonproliferation
Studies, https://www.nti.org/analysis/articles/risks-nuclear-power-programs.
Floyd N., Dropping the Autopilot: Improving Australia’s Defence Diplomacy, http://www.
lowyinstitute.org/publications/dropping-autopilot-improving-australias-defence-
diplomacy
Gadera K., Nigeria: 10 tys. myśliwych dołączy do walki przeciw Boko Haram, https://www.
konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/nigeria-10-tys-mysliwych-boko-haram.
Global Peacekeeping data (as of 31 July 2019), https://peacekeeping.un.org/en/data.
Global Roundtable Interview with the OAS’ Luis Porto Covers Democratic and Development
Challenges in the Americas, 24.07.2019, https://www.globalfoundationdd.org/global-
roundtable-interview-with-the-oas-luis-porto-covers-democratic-and-development-
challenges-in-the-americas/.
Hemispheric Plan of Action on Drugs. 2016–2020, http://www.cicad.oas.org/mem/Activi-
ties/PoA/PoA-Version_Final-ENG.pdf.
http://atominfo.pl.
http://natoassociation.ca/iceland-in-nato-an-unlikely-yet-invaluable-partner/.
http://www.coha.org/costa-rica-an-army-less-nation-in-a-problem-prone-region.
http://www.lhg.is/english.
http://www.vatican.va/roman_curia/swiss_guard/swissguard/storia_en.htm.
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/09/c_138296724.htm.
https://cr.usembassy.gov/u-s-government-supports-costa-ricas-security-strategy/.414 Bibliografia
https://wiadomosci.onet.pl/religia/10-ciekawostek-z-watykanu-o-ktorych-nie-miales-
pojecia/xgrw75.
https://www.aljazeera.com/news/2019/06/watch-oas-general-assembly-colom-
bia-190625135103958.html
https://www.cfr.org/backgrounder/north-atlantic-treaty-organization-nato
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_vt.html.
http://web.archive.org/web/20130924060901/http://www.swissguard.va:80/index.
php?id=265
https://www.congress.gov/114/plaws/publ291/PLAW-114publ291.pdf.
https://www.csis.org/analysis/caribbean-collateral-damage-us-national-security-policy.
https://www.csis.org/analysis/land-long-white-doubt-call-anzus.
https://www.csis.org/analysis/nato-70-shaping-future-next-70-years [dostęp: 15.12.2019].
https://www.globalsecurity.org/military/world/centam/cr-doctrine.htm.
https://www.government.is/library/01-Ministries/Ministry-for-Foreign-Affairs/Joint_
Understanding.pdf.
https://www.government.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/Varnarmal/Natio-
nal-Security-Policy-ENS.pdf.
https://www.government.is/topics/foreign-affairs/national-security/.
https://www.government.is/topics/public-safety-and-security/national-security-council-/.
https://www.indexmundi.com/iceland/economy_profile.html.
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html.
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_169961.htm
https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/07/16/strengthening-eu-nato-rela-
tions/index.html
https://www.osce.org/whatistheosce/factsheet?download=true.
https://www.rss.org.bb/2017/11/13/air-wing/.
https://www.rss.org.bb/2017/11/13/land-forces/.
https://www.rss.org.bb/2017/11/13/maritime/.
https://www.rss.org.bb/about-us/.
https://www.rss.org.bb/strategic-direction/.
https://www.rss.org.bb/wp-content/uploads/2017/12/RSS-TREATY.pdf.
https://www.theguardian.com/environment/2010/oct/12/iceland-banks-geothermal-
-economic.
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp021en.pdf.
Interim Agreement Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Repu-
blics on Certain Measures with Respect to the Limitation of Strategic Offensive Arms (SALT
I), https://media.nti.org/documents/salt_1.pdf.
International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism: status, United Nations,
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X 
VIII-15&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en.415 Bibliografia
Irański generał zginął w ataku rakietowym USA, https://www.defence24.pl/iranski-general-
-zginal-w-ataku-rakietowym-usa.
Jacinto  L.,  Sudan  suspension,  African  Union’s  bold  move  against  strongmen,  8.06.2019,
https://www.france24.com/en/20190607-sudan-suspension-african-union-bold-
move-against-arab-strongmen
Joint Declaration for the Export and Subsequent Use of Armedor Strike-Enabled Unmanned Aerial
Vehicles (UAVs), https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/10/262811.htm.
Khel  M.,  Pakistan:  Reported  US  Strikes  2009,  https://www.thebureauinvestigates.com/
drone-war/data/obama-2009-pakistan-strikes.
Koziej S., Strategia Globalna Unii Europejskiej jako koncepcyjny fundament bezpieczeństwa eu-
ropejskiego, https://mysl.lazarski.pl/fileadmin/user_upload /oficyna/ Mysl _ Ekono -
miczna_i_Polityczna/MEiP-2017-4/Mysl_EiP_4-17_11-Koziej.pdf.
Kristensen H.M., Korda M., Status of World Nuclear Forces, Federation of American Scien-
tists, https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces.
Kucera J., CSTO to remain headless another year – report, 22.02.2019, https://eurasianet.org/
csto-to-remain-headless-another-year-report.
Leeds B.A., Alliance Treaty Obligations and Provisions (ATOP) Codebook, Version 4.0, 28.08.2018,
http://www.atopdata.org/uploads/6/9/1/3/69134503/atopcodebookv4.pdf.
List of Member States, International Atomic Energy Agency, https://www.iaea.org/about/
governance/list-of-member-states.
London Declaration, 04.12.2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171 
584.htm [dostęp: 14.12.2019].
Lyon R., ANZUS in the age of disruption, 6.12.2018, ASPI, Australian Strategic Policy Insti-
tute, The Strategist, https://www.aspistrategist.org.au/anzus-in-the-age-of-disruption.
Mah S., Iceland in NATO: an unlikely yet invaluable partner, http://natoassociation.ca/ice-
land–in–nato–an–unlikely–yet–invaluable–partner/ [dostęp: 03.03.2019].
Matsuda Y., An Essay on China’s Military Diplomacy: Examination of Intensions in ForeignStra-
tegy,  http://www.nids.go.jp/english/publication/kiyo/pdf/bulletin_e2006_2_Matsu
[dostęp: 5.07.2019].
Masters J., The North Atlantic Treaty Organization (NATO), 3.12.2019.
McDermott R.N., Poisk-2016: CSTO stages intelligence and reconnaissance exercise, 31.05.2016,
The  CACI  Analyst,  https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/
item/13366-poisk-2016-csto-stages-intelligence-and-reconnaissance-exercise.html.
Meyer J., Organization of American States: Background and Issues for Congress, 14.03.2018,
CRS Report, https://fas.org/sgp/crs/row/R42639.pdf.
Misiągiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, https://docplayer.pl/7807428-
Bezpieczenstwo-energetyczne-unii-europejskiej.html
Moyle E., The Uneasy love triangle: ANZUS in the modern day, 30.08.2017, https://www.
foreignbrief.com/united-states/uneasy-love-triangle-anzus-modern-day/.
Muthana K.A., Perspectives Military Diplomacy, http://www.idsa.in/system/files/jds_5_1 
_kamuthanna.pdf.416 Bibliografia
Noack R., Finland and Denmark join Germany in halting arms sales to Saudi Arabia, https://
www.washingtonpost.com/world/2018/11/22/denmark-joins-germany-halting-
arms-sales-saudi-arabia.
Nuclear-Weapon-Free Status Of Mongolia, https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/
nuclear-weapon-free-status-mongolia.
O’Neil S.K., Trump Ignores Latin America’s Biggest Challenges, 3.10.2018, https://www.cfr.
org/blog/trump-ignores-latin-americas-biggest-challenges.
OAS, Strategic Vision of the Organization of American States, AG/RES, 2814 (XLIV-O/14),
June 4, 2014.
Ośrodek informacji ONZ w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/staly-
trybunal-sprawiedliwosci-miedzynarodowej-%E2%80%93-historia/3165#.
Papaioannou A., Strengthening EU-NATO relations, 16.07.2019.
Participating States, https://www.osce.org/participating-states.
Pert A., North Korea and the ANZUS Treaty, ASPI, April 2018, Strategic Insights, https://
s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/adaspi/201804/SI127%20NK%20and%20
the%20ANZUS%20Treaty.pdf?24ZloHhyAnwWrc3FaptMfpYZnESmahXE.
Podjęte decyzje przez Radę Ministrów UZE w Marsylii,
Postanowienia Traktatu z Nicei, http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/ dokumenty/
traktaty/Traktat_z_Nicei_PL_1.pdf.
Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa. Część I Orzecznictwo sądów między-
narodowych, KPMiSM, UŁ, Łódź 2007, http://www.grocjusz.edu.pl/Files/orzecznic-
two_1.pdf.
Projekt Artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych, http://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf.
PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Manhattan-projekt;3937219.html.
Ray M., 8 Deadliest Wars of the 21st Century, Encyklopedia Britanica, https://www.britan-
nica.com/list/8-deadliest-wars-of-the-21st-century , w: Encyklopedia Britanica
Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Affaire des biens britanniques au Maroc espa-
gnol (Espagne contre Royaume-Uni), Vol. II z 1925, http://legal.un.org/docs/?path=../
riaa/cases/vol_II/615-742.pdf&lang=O.
Reports of International Arbitral Awards (RIAA), Différend Dame Mossé – Décisionsnos 144 et
157, Vol. XIII z 1953, UN 2006, http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XIII/486-500.pdf.
Rezolucja nr 56/83 Zgromadzenia Ogólnego z 12 grudnia 2001 roku, http://legal.un.org/
ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf.
Roczne sprawozdanie finansowe Alphabet Inc. za 2017 r., https: //a  bc.xyz /i nvestor /
static / pdf/2017_google_annual_report.pdf?cache=5504fde
Rola i zadania PMG, https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bo-
dies/politico-military-group/
Rola, skład oraz zadania KW UE, https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/pre-
paratory-bodies/european-union-military-committee/.
Rola,  struktura  i  zadania  ESDC,  https://esdc.europa.eu/Rola,  zadania  oraz  struktura
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych https://europa.eu/european-union/abo-
ut-eu/institutions-bodies/eeas_pl.417 Bibliografia
Rola, struktura i zadania PSC, https://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/prepara-
tory-bodies/political-security-committee/.
Rosja prywatyzuje wojnę w Syrii, https://www.defence24.pl/wiadomosci/rosja-prywatyzu-
je-wojne-w-syrii.
Skład, rola i zadania CIVCOM, https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/pre-
paratory-bodies/committee-civilian-aspects-crisis-management/.
Solomon S., African UN Security Council Members Push for AU-Led Peacekeepers, 22.11.2018,
https://www.voanews.com/africa/african-un-security-council-members-push-au-
led-peacekeepers.
State Department Fact Sheet: U.S. Export Policy for Military UAS, https://www.state.gov/u-s-
policy-on-the-export-of-unmanned-aerial-systems.
Status  of  ATT  participation,  https://thearmstradetreaty.org/treaty-status.html?template-
Id=209883.
Statut  Komisji  Prawa  Międzynarodowego,  http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/
instruments/english/statute/statute.pdf&lang=EF.
Stockholm International Peace Research Institute, http://www.sipri.org/media/pressre-
leases/2015/yb-june-2015.
Strategic Arms Reduction Treaty of 1991, https://www.nps.gov/articles/start-treaty-1991.
Struktura, rola i zadania CMPD, https://eeas.europa.eu/headquarters/ headquartersho-
mepage_en/5433/The%20Crisis%20Management%20and%20Planning%20Direc-
torate%20(CMPD).
Struktura,  rola  i  zadania  CPCC,  https://eeas.europa.eu/topics/military-and-civilian-
-missionsandoperations_en/5438/The%20Civilian%20Planning%20and%20Con-
duct%20Capability%20(CPCC) Struktura, rola i zadania MPCC, https://eeas.euro-
pa.eu/sites/eeas/files/ mpcc_factsheet.pdf.
Struktura, rola i zadania oraz państw uczestniczących w EDA, https://www.eda.europa.eu/.
Struktura, rola i zadania Sztabu Wojskowego UE, https://eeas.europa.eu/ headquarters/
headquartershomepage_en/5436/The%20European%20Union%20Military%20
Staff%20(EUMS).
Sztokholmski  Międzynarodowy  Instytut  Badań  nad  Pokojem,  https://www.sipri.org/
databases/armsindustry.
The African Peace and Security Architecture: need to refocus EU support, Special Report, 2018,
European  Courts  of  Auditors,  No.  20,  http://publications.europa.eu/webpub/eca/
special-reports/apsa-20-2018/en/.
The Antarctic Treaty, http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf.
The Nairobi Protocol For The Prevention, Control and Reduction of Small Arms and Light
Weapons in The Great Lakes Region and The Horn of Africa, https://recsasec.org/wp-
-content/uploads/2018/08/Nairobi-Protocol.pdf.
The  NATO  Command  Structure, Factsheet, February 2018, https://www.nato.int/nato_
static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_02/1802-Factsheet-NATO-Command-Structu -
re_en.pdf.
Tomory J., Chinese Drone Warfare a real possibility, https://www.techsteel.net/chinese-dro-
ne-warfare-a-real-possibility.418 Bibliografia
Treaty Between the United States of America and the Russian Federation on Strategic Offensive
Reductions (SORT / Treaty Of Moscow), https://media.nti.org/documents/sort_mo-
scow_treaty.pdf.
Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the
Limitation of Anti-Ballistic Missile Systems (ABM Treaty), Moscow 1972, https://media.
nti.org/documents/abm_treaty.pdf.
Treaty Between The United States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on
the  Limitation  of  Strategic  Offensive  Arms  (SALT  II),  https://2009-2017.state.gov/t/
isn/5195.htm#treaty.
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean – Treaty of
Tlatelolco, http://www.opanal.org/en/text-of-the-treaty-of-tlatelolco.
Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia (CANWFZ), https://disarmament.
un.org/treaties/t/canwfz/text.
Treaty on Security Assistance among CARICOM Member States, https://www.rss.org.bb/wp-
-content/uploads/2017/12/treaty_security_assistance.pdf.
Treaty on the Elimination of Intermediate-Range and Shorter-Range Nuclear Forces between the
USA and USSR (INF Treaty), https://media.nti.org/documents/inf_treaty.pdf.
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – parties, United Nations Office for Di-
sarmament Affairs, https://disarmament.un.org/treaties/t/npt.
Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone, http://www.mfa.go.th/asean/con-
tents/files/other-20130527-163151-308507.pdf.
Treaty. Establishing the Regional Security System, https://www.rss.org.bb/wp-content/uplo-
ads/2017/12/RSS-TREATY.pdf.
Two Schools of Classical Counterinsurgency, https://smallwarsjournal.com/two-schools-of-
-classical-counterinsurgency.
U.S. Policy on the Export of Unmanned Aerial Systems, Office of the Spokesperson, Washin -
gotn 2019, https://www.state.gov/u-s-policy-on-the-export-of-unm Republika Połu-
dniowej Afryki, Regulation of Foreign Military Assistance Act, 1998. https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Law/SouthAfrica6.pdf.
U.S. Relations with Australia, Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of East Asian and Paci-
fic Affairs, 23.08.2018, https://www.state.gov/u-s-relations-with-australia.
U.S. Relations with New Zealand, Bilateral Relations Fact Sheet, Bureau of East Asian and
Pacific Affairs, 23.08.2018, https://www.state.gov/u-s-relations-with-new-zealand.
UN Arms Embargo on Liberia, SIPRI, https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_
arms_embargoes/liberia.
United Nation Treaty Collection, http ://treaties. un.org/ Pages/ ViewDetails. aspx?src =
TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en.
United Nations Conference on Trade and Development, https: //unctad.org/ Sections /
dite _dir /docs/WIR2018/WIR18_tab19.xlsx.
United Nations Register of Conventional Arms, https://www.unroca.org/about.
UNSMIL Statement on Continued Violations of Arms Embargo In Libya, https://unsmil.
unmissions.org/unsmil-statement-continued-violations-arms-embargo-libya.Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 904), http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000904.
Ustawa z dnia 6 czerwca 19997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553), http://
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf.
What is the OSCE, https://www.osce.org/whatistheosce.
Where we operate, United Nations Peacekeeping, https://peacekeeping.un.org/en/where-we-
-operate.
Winger  G.,  The  Velvet  Gauntlet:  A  Theory  of  Defense  Diplomacy,  http://www.iwm.at/
publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/the-velvet-gauntlet/.
World Investment Report 2018, United Nations Conference on Trade and Development,
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf.
Zapisy ESG oraz implementacja postanowień, https://eeas.europa.eu/topics/eu-global-
-strategy_en.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane