• Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych

Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych

 • Autor: Zdzisław Kurasiński redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-044-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 306/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Wojska Lądowe, uwzględniając ich role i zadania, należą do największego z rodzajów Sił Zbrojnych RP. W monografii szczególną uwagę zwrócono na zabezpieczenie techniczne wojsk lądowych zarówno w czasie osiągania zdolności do wykonywania zadań, jak i w czasie kryzysu i wojny. Oceniono możliwości systemu obsługowo-technicznego, wpływu outsourcingu na utrzymanie sprawności technicznej sprzętu wojskowego, adekwatności struktur organizacyjnych kierowania i zarządzania podsystemu. Całość spina syntetyczne zakończenie z wygenerowanymi wnioskami, a dopełnieniem monografii są liczne tabele, wykresy i rysunki. Książka kierowana jest przede wszystkim do żołnierzy zawodowych SZRP, grup dowódczych i technicznych, jak i pracowników pionu technicznego wojsk lądowych SZRP.

W serii ukazała się książka pt. Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ OCENY PODSYSTEMU TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH SZ RP

1.1. Wstępne założenia metodologiczne badań oceny podsystemu technicznego wojsk lądowych
1.2. Założenia metodologiczne analiz podsystemu technicznego wojsk lądowych
1.3. Założenia metodologiczne oceny potencjału podsystemu technicznego wojsk lądowych
1.4. Założenia metodologiczne oceny wskaźnikowej podsystemu technicznego wojsk lądowych
1.5. Założenia metodologiczne oceny niezawodnościowej podsystemu technicznego wojsk lądowych

Rozdział 2. ANALIZA PODSYSTEMU TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH


2.1. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania podsystemu technicznego wojsk lądowych
2.2. Istota, przeznaczenie i rola podsystemu technicznego wojsk lądowych
2.3. Zadania podsystemu technicznego wojsk lądowych
2.3.1.Wymagania wobec podsystemu technicznego WLąd
2.3.2. Kierowanie podsystemem technicznym WLąd
2.3.3. Obsługiwanie SpW w podsystemie technicznym WLąd
2.3.4. Rozpoznanie uszkodzonego SpW w podsystemie technicznym WLąd
2.3.5. Ewakuacja uszkodzonego SpW w podsystemie technicznym WLąd
2.3.6. Naprawa uszkodzonego SpW w podsystemie technicznym WLąd
2.4. Zasady funkcjonowania podsystemu technicznego wojsk lądowych
2.4.1. Zasady ogólne funkcjonowania podsystemu technicznego WLąd
2.4.2. Zasady organizowania i realizacji obsługiwań SpW
2.4.3. Zasady organizowania i realizacji zadań rozpoznania technicznego
2.4.4. Zasady ewakuacji technicznej uszkodzonego SpW
2.4.5. Zasady organizowania i realizacji napraw SpW w warunkach polowych
2.5. Poziomy wsparcia i zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych
2.6. Analiza obecnego stanu organizacji podsystemu technicznego wojsk lądowych
2.6.1. Mobilny potencjał podsystemu technicznego szczebla taktycznego
2.6.2. Mobilny potencjał podsystemu technicznego szczebla operacyjnego
2.6.3. Stacjonarny potencjał podsystemu technicznego szczebla operacyjnego
2.6.4. Funkcjonowanie podsystemu technicznego WLąd w okresie kryzysu i wojny
2.6.5. Zaopatrywanie WLąd w SpW i techniczne środki materiałowe
2.6.6. Kierunki zmian w organizacji podsystemu technicznego WLąd
2.7. Metodyka prognozowania uszkodzeń SpW w działaniach bojowych
2.8. Wnioski z analizy funkcjonowania podsystemu technicznego wojsk lądowych

Rozdział 3. OCENA POTENCJAŁU PODSYSTEMU ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH

3.1. Ocena struktur organizacyjnych (planistycznych i wykonawczych) podsystemu technicznego wojsk lądowych i analiza ich możliwości
3.1.1. Ocena struktur planistycznych podsystemu technicznego WLąd
3.1.2. Ocena struktur wykonawczych podsystemu technicznego WLąd i analiza ich możliwości
3.2. Sprzęt specjalistyczny na poszczególnych poziomach funkcjonowania podsystemu technicznego wojsk lądowych
3.2.1. Mobilne warsztaty naprawcze WLąd
3.2.2. Ciągniki i zestawy ewakuacyjne
3.2.3. Wozy rozpoznania i pomocy technicznej
3.2.4. Wozy zabezpieczenia technicznego
3.3. Ocena funkcjonowania podsystemu technicznego wojsk lądowych
3.3.1. Ocena systemu planowania potrzeb zasobów i usług w podsystemie technicznym
3.3.2. Ocena zabezpieczenia eksploatacji techniki WLąd
3.3.3. Ocena systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego i tśm
3.4. Wnioski z oceny potencjału podsystemu technicznego wojsk lądowych

Rozdział 4. OCENA WSKAŹNIKOWA PODSYSTEMU TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH


4.1. Ocena wskaźnikowa możliwości i wystarczalności funkcjonującego systemu obsługowo-naprawczego – wnioski
4.2. Ocena wskaźnikowa utrzymania sprawności technicznej SpW wojsk lądowych – wnioski
4.3. Ocena wskaźnikowa wpływu outsourcingu na utrzymanie sprawności technicznej SpW wojsk lądowych – wnioski
4.4. Ocena wskaźnikowa struktur organizacyjnych kierowania i zarządzania podsystemem technicznym wojsk lądowych – wnioski
4.5. Ocena wskaźnikowa eksploatacji SpW wojsk lądowych – wnioski
4.6. Ocena procesów zabezpieczenia technicznego wojsk lądowych – wnioski
4.7. Badania oceny wskaźnikowej sprawności i niesprawności SpW wojsk lądowych
4.7.1. Ocena sprawności SpW podsystemu technicznego
4.7.2. Ocena niesprawności SpW podsystemu technicznego
4.7.3. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 5. OCENA NIEZAWODNOŚCIOWA PODSYSTEMU TECHNICZNEGO WOJSK LĄDOWYCH

5.1. Ocena niezawodnościowa SpW wojsk lądowych
5.2. Ocena niezawodnościowa przepływu materiałów i informacji
5.3. Ocena zapewnienia jakości pozyskiwanego SpW wojsk lądowych
5.4. Bilans potrzeb i możliwości naprawczych uszkodzonego SpW poziomu taktycznego
5.5. Wnioski z oceny niezawodnościowej podsystemu technicznego wojsk lądowych

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

Zdzisław Kurasiński
dr hab. inż., profesor Wojskowej Akademii Technicznej, autor licznych monografii, opracowań i artykułów.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Monografie
1.    Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005.
2.    Byłeń S., Zabezpieczenie techniczne komponentu wojsk lądowych w operacjach połączonych, AON, Warszawa 2009.
3.    Goździejewski Z., Zabezpieczenie techniczne dywizji i korpusu w narodowej operacji obronnej, AON Warszawa, 2012.
4.    Jałowiec T., Kończak J., Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności, Wyd. Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 2018.
5.    Kolman R., Kwalitologia, Placet, Warszawa 2009.
6.    Kończak J., Metoda wyznaczania wskaźników niezawodności dla wojskowych pojazdów mechanicznych eksploatowanych nieregularnie, WITPiS, Warszawa 2017.
7.    Kruk Z., Problematyka prognozowania gotowości operacyjnej samochodów w systemie transportowym z wyczekiwaniem na funkcjonowanie, BEL Studio, Sulejówek–Warszawa 2018.
8.    Kurasiński Z., Proces walki wojsk lądowych jako podstawa budowy systemów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, WITPiS, Sulejówek 2001.
9.    Kurasiński Z. (red.), Kompendium logistyka wojskowego, WAT, Warszawa 2014.
10.    Kurasiński Z., System kierowania wsparciem logistycznym wojsk lądowych w operacjach, Wyd. AON, Warszawa 2004.
11.    Lewitowicz J., Podstawy eksploatacji statków powietrznych – systemy eksploracji statków powietrznych, tom 3, Wyd. ITWL, Warszawa 2006.
12.    Mańkowski R., Teoria logistyki w aspekcie teorii i praktyki działań logistycznych w Siłach Powietrznych RP. Studium logistyczne, AON, Warszawa 2003.
13.    Niziński S., Eksploatacja obiektów technicznych, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2002,
14.    Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978.
15.    Poradnik oficera logistyki do ćwiczeń i treningów sztabowych, AON 1998.
16.    Simiński P., Ciekot Z. (red.), Możliwości doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, BEL Studio, Warszawa 2014.
17.    Ścibiorek Z., Kurasiński Z., Dowodzenie wojskami lądowymi we współczesnych operacjach oraz wynikające z niego oczekiwania wobec systemu kierowania logistyką wojsk lądowych, AON, Warszawa 2000.
18.    Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
19.    Żółtowski B., Niziński S., Modelowanie procesów eksploatacji, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2010.
Prace zbiorowe
1.    Kalwasiński M., Kończak J., Pozyskiwanie technicznych środków materiałowych w procesie odtwarzania sprawności technicznej sprzętu wojskowego, [w:] Z. Ciekot, P. Simiński (red.), Możliwości zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, BEL Studio, Warszawa 2014.
2.    Kurasiński Z., Założenia a rzeczywistość w obszarze zabezpieczenia technicznego wojsk, [w:] Z. Ciekot, P. Simiński (red.), Możliwości zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, BEL Studio, Warszawa 2014.
3.    Nagrabski D., Podsystem techniczny, [w:] T. Jałowiec (red.), System logi-styczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2019.
4.    Szymański K., Wyzwania stojące przed logistyką wojskową w aspekcie kierunków rozwoju sił zbrojnych, [w:] J., Figurski, J., Niepsój, T., Ząbkowski (red.), Logistyk(a) jutra, Wyd. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2012.
5.    Wardencki M., System oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa na przykładzie Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, [w:] Rozwój środków transportu w SZ RP, Wyd. BEL Studio, Warszawa–Sulejówek 2013.
Artykuły z czasopism naukowych
1.    Kurasiński Z., Zabezpieczenie logistyczne korpusu zmechanizowanego w operacji obronnej, ZN AON, Warszawa 2004.
2.    Kurasiński Z., Model systemu logistycznego SZ RP adekwatny do wymogów nowej strategii NATO, „Logistyka” 2009, nr 2.
3.    Kurasiński Z., Kierowanie zabezpieczeniem technicznym wojsk na szczeblu taktycznym, „Systemy logistyczne wojsk” WAT, Warszawa 2014.
4.    Nagrabski D., Proces zaopatrywania w techniczne środki materiałowe realizowany przez SZ RP, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2019, nr 5.
Akty normatywne
1.    Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr Z-74/ Org./P1 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie sformowania Inspektoratu Wsparcia SZ.
2.    Decyzja nr 497/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przeprowadzenia przeglądu potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. U. MON Nr 24, poz. 340).
3.    Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr Z-6/Org/P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku
w sprawie przekazania dywizyjnych oddziałów logistycznych w podporządkowanie Regionalnych Baz Logistycznych.
4.    Decyzja nr 8/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji zintegrowanego wieloszczeblowego systemu informatycznego resortu obrony narodowej (ZWSI RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2012.
5.    Decyzja nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. MON poz. 78 z późn. zm.).
6.    Decyzja nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 390 z późn. zm.).
7.    Decyzja nr 56/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie organizatorów systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
8.    Decyzja nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. U. MON poz. 76).
9.    Decyzja nr34/Org/P5 Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Metodyki planowania i programowania rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.
10.    Decyzja nr136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.
11.    Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej D-4 (B), MON, CDiSz SZ, Bydgoszcz 2014, sygn. Szkol. 888/2014.
12.    Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej, DU-4.22.2(A), MON, IWsp SZ, Bydgoszcz 2019.
13.    Instrukcja zarządzająca eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady ogólne, DD/4.22.13, IW-spSZ. MON, Bydgoszcz 2013.
14.    Plan Modernizacji Technicznej na lata 2021–2035, MON 10.10.2019.
15.    Plan rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP w latach 2009–2018, Sztab Generalny WP, Zarząd Planowania logistyki – P4. Warszawa 2012.
16.    Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego nr 488/Log/P4 z 29 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania wdrożenia terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.
17.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).
18.    Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).
19.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
20.    Wizja Sił Zbrojnych – 2030, MON, Warszawa 14.08.2012.
21.    Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Zasady funkcjonowania DD-4.22(A)P. MON, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Warszawa 2017, Logis. 28/2017.
22.    Wstępna koncepcja oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, E. Misiuk, Materiał Zarządu Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego WP, kwiecień 2005.
23.    Zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej DD/4.22, MON-IWsp SZ, Bydgoszcz 2012, sygn. Logis. 10/2012.
24.    Zasady i organizacja obsługiwania i napraw sprzętu technicznego w warunkach polowych DD/4.22.10, Wyd. MON IWsp SZ, Bydgoszcz 2013, sygn. Lo-gis.15/2013.
25.    Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej w polskich kontyngentach wojskowych realizujących zadania poza granicami państwa, IWsp SZ, Bydgoszcz 2010, sygn. Logis 4/2010.
26.     „Zasady prowadzenia gospodarki materiałowej i finansowej w polskich kontyngentach wojskowych realizujących zadania poza granicami państwa”, IWsp SZ, Bydgoszcz, 2010, sygn. Logis. 4/2010.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ocena podsystemu materiałowego wojs...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Paradygmaty logistyki wojskowej

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Systemy informatyczne wspomagające ...

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 76.29 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane