• Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych

Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych

 • Autor: Mieczysław Pawlisiak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-046-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 202/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Ocena stanu podsystemu materiałowego wojsk lądowych wynika z potrzeby pokazania, jak ważnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa wojskom lądowym w obszarze funkcjonowania służb materiałowych. W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione założenia metodologiczne systemu, analiza aktualnie istniejącego i realizowanego – w ramach prawnych – procesu zaopatrywania wojsk, struktury organizacyjne zadań na rzecz wojsk lądowych z ich potencjałem planistycznym i wykonawczym. Opracowanie kończy analiza wskaźnikowa poszczególnych typów służb. Monografię wzbogacają również liczne tabele i wykresy, co czyni ją merytorycznie bardziej czytelną. Taka konstrukcja stanowi podstawę do przyjęcia założenia, że publikacja spotka się z zainteresowaniem nie tylko czytelników w mundurach, ale również osób zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

W serii ukazała się książka pt. Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ PODSYSTEMU MATERIAŁOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

1.1. Istota, cele i zadania podsystemu materiałowego
1.2. Podstawy metodologiczne prowadzenia badań

Rozdział 2. ANALIZA PODSYSTEMU ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO WOJSK LĄDOWYCH

2.1. Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny
2.2. Zadania zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych
2.3. Organizacja podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych
2.4. Rola, cele, zasady funkcjonowania podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych
2.4.1. Rola, cele, zasady funkcjonowania podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych w czasie osiągania zdolności do wykonywania zadań
2.4.2. Rola, cele, zasady funkcjonowania podsystemu zabezpieczenia materiałowego wojsk lądowych w czasie kryzysu i wojny
2.5. Prognozowanie potrzeb materiałowych wojsk lądowych
2.6. Wnioski z analizy stanu podsystemu materiałowego wojsk lądowych

Rozdział 3. OCENA POTENCJAŁU PODSYSTEMU ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO WOJSK LĄDOWYCH


3.1. Ocena struktur organizacyjnych (planistycznych i wykonawczych) podsystemu zabezpieczenia materiałowego i analiza ich możliwości
3.2. Ocena funkcjonowania podsystemu zabezpieczenia materiałowego
3.3. Wnioski z oceny potencjału podsystemu materiałowego wojsk lądowych

ROZDZIAŁ 4. OCENA WSKAŹNIKOWA SYSTEMU MATERIAŁOWEGO WOJSK LĄDOWYCH


4.1. Ocena wskaźnikowa służby żywnościowej
4.1.1. Analiza porównawcza służby żywnościowej w brygadach logistycznych
4.2. Ocena wskaźnikowa służby materiałów pędnych i smarów
4.3. Ocena wskaźnikowa służby mundurowej
4.4. Ocena wskaźnikowa służby środków bojowych
4.5. Podsumowanie

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

Mieczysław Pawlisiak
dr hab., absolwent uczelni i akademii wojskowych, oficer Wojska Polskiego w stanie spoczynku, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących funkcjonowania systemu logistycznego, jako ważnego komponentu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był wykładowcą Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę na kierowniczych stanowiskach w pionie logistyki wojskowej. Zakończył służbę wojskową na stanowisku dowódcy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Bibliografia:

1. Czupryński A., Kampania i operacja − próba systematyki pojęć, [w:] Charakter przyszłych operacji. Materiały z konferencji naukowej, AON, Warszawa 2004.
2. Dworecki S., Od konfliktu do wojny, BUWiK, Warszawa 1996.
3. Jeszka A.M., Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 5(158), SGH, Warszawa 2013.
4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
5. Klepacki B., Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, „Roczniki nauk rolniczych”, seria G, T. 96, z. 2, SGGW, Warszawa 2009.
6. Krajewski M., O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego, Uniwersytet Śląski, Gliwice 2010.
7. Pawlisiak M., Zadania logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłej wojnie, WAT, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 37, Warszawa 2011.
8. Pawłowski J. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wyd. drugie, AON, Warszawa 2002.
9. Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, Warszawa 2011, AON.
10. Zabezpieczenie Materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania DD/4.21.

Akty prawne
1. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1320; z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ocena podsystemu technicznego wojsk...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Paradygmaty logistyki wojskowej

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Systemy informatyczne wspomagające ...

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 76.29 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Perspektywy bezpieczeństwa logistyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane