• Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz

Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz

 • Autor: Magdalena El Ghamari
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-84-7
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 400/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka dotyczy szerokiego spektrum aktywności oraz działań organizacji terrorystycznej Al Dawla al Islamiya. Autorka dzieli się w niej zarówno analizą teoretyczną, jak i własnymi doświadczeniami z badań podczas licznych pobytów w Libii, pod rządami Daesz (ISIS). Opis aktywności organizacji obejmuje obszar i specyfikę kulturową organizacji, która powstała w Iraku oraz jej działań na licznych frontach regionu MENA(ang. Middle East and North Africa) i AFPAK (Afganistan, Pakistan). Spojrzenie na organizacje obejmuje również wymiar nauk o bezpieczeństwie i obronności, gdzie autorka podejmuje próbą przedstawienia wymiarów i działań Daesz. Działania terrorystyczne, procesy radykalizacyjne, obozy dla bojowników Daesz oraz front libijski to elementy opisujące dekadę aktywności terrorystycznej, z którą zmaga się nie tylko koalicja antyterrorystyczna, ale też społeczność międzynarodowa w różnych częściach świata.

Spis treści:

Wykaz akronimów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Środowisko powstania organizacji Daesz a działania sił koalicyjnych w Republice Iraku

1.1. Działania sił koalicyjnych w Republice Iraku od 2003 roku
1.2. Identyfikacja specyfiki działań w  Iraku – zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania

Rozdział 2. Specyfika działalności organizacji terrorystycznej Daesz

2.1. Początki kalifatu ad-Dawla al-Islamijja – taktyka działania
2.2. Specyfika działalności organizacji terrorystycznej Daesz
2.2.1. Aktywność Daesz w odniesieniu do teorii sztuki wojennej oraz teorii działań militarnych
2.2.2. Wymiary aktywności organizacji Daesz
2.3. Teatr wojny oraz teatr działań terrorystycznych
2.3.1. Aktywność Daesz w Afryce Północnej: kazus libijski
2.3.1.1. Uwarunkowania libijskiego teatru działań organizacji Daesz (terrorystyczny front libijski)
2.3.2.2. Aktywność Daesz na froncie libijskim
2.3.2.3. Inne organizacje destabilizujące sytuację w Libii
2.3.2. Aktywność Daesz na Dalekim Wschodzie: Islamska Republika Afganistanu
2.3.2.1. Afgański teatr działań – specyfika uwarunkowań społeczno-politycznych
2.3.2.2. Afgański front działań organizacji Daesz – wilajet Chorasan
2.3.3. Przeciwdziałanie aktywności terrorystycznej Daesz

Rozdział 3. Działania propagandowe: internet jako katalizator działań wizerunkowych Daesz

3.1. Wirtualny wymiar aktywności organizacji terrorystycznej Daesz
3.2. Cool jihad jako element dedykowanego przekazu informacyjnego
3.3. Pandemia COVID-19 i jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Rozdział 4. Wyzwania interpretacji przekazu medialnego Daesz – rekrutacja a uwarunkowania religijne

4.1. Rekrutacja w świetle badań własnych
4.2. Postać przywódcy kalifa i instytucja kalifatu – jako próba odwołania do historii świata islamu
4.3. Fatwy „terrorystyczne” jako swoiste studium przypadku aktywności organizacji w sferze konfesyjnej

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rycin i tabel
Załączniki

Prof. dr hab. Jarosław Gryz:

Wielowymiarowa analiza działalności terrorystycznej organizacji Daesz, obejmująca kwestie polityczne, religijne, społeczne, ekonomiczne i wojskowe jest właśnie przedmiotem rozważań zawartych w tym niezwykle cennym i obszernym dziele. (…) Książka pozytywnie zaskakuje czytelnika swoim realizmem, dostarczając mu pieczołowicie zgromadzonego, niezwykle bogatego materiału faktograficznego. Wreszcie aspekt, którego w niniejszej recenzji nie może zabraknąć, a który w monografii zajmuje szczególne miejsce. Jest nim wykorzystywanie internetu do prowadzenia wojny przez Daesz. Ta forma komunikacji zdaniem Autorki stała się katalizatorem działań wizerunkowych oraz celem i narzędziem w procesach radykalizacji oraz szerzenia narracji terrorystycznej. Opisane w książce metody radykalizacji środowisk proislamskich przez Daesz, wykorzystujące nowe platformy informacyjne do głoszenia swojej ideologii, łącząc w ten sposób tradycję i technologię w niespotykany dotąd sposób, wpływają w coraz większym stopniu na potencjalnych wyznawców ideologii Daesz, która zresztą podtrzymuje przez cały czas stałą i stabilną obecność w sieci, prowadząc kampanię na wielu portalach i komunikatorach, takich jak Facebook, Twitter, i wielu innych. (…) Książka jest niezwykle bogatym kompendium wiedzy o działalności Daesz, wielowymiarowym, złożonym, udokumentowanym i wartościowym.

Dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj:

Autorka w swojej monografii buduje profil organizacji, w tym jej wirtualny wymiar, ukazując specyfikę jej działalności, nie stroniąc od zagadnień bezpieczeństwa kulturowego oraz konfesyjnego. Pokazuje, jak Daesz stosuje strategię marketingu treści do propagowania terroryzmu. Nakreśla również wątek militarny (iracki, libijski i afgański) i zaangażowanie w działania wojenne Daesz. (…) Na szczególną uwagę zasługują rozważania dotyczące stosowności korzystania z akronimu Daesz, w stosunku do badanej organizacji, a nie innych popularnych skrótów, chociażby takich, jak ISIS, czy ISI oraz analiza wymiaru wirtualnego działań organizacji, w tym weryfikacja publikacji Daesz oraz historie rekrutów i zradykalizowanych osób, które dołączyły do organizacji. Publikacja po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczy m porusza w tak wieloaspektowym wymiarze aktywność terrorystyczną organizacji Daesz, prowadzącą do procesów radykalizacyjnych, które skutkują atakami o charakterze terrorystycznym w regionie MENA.

Magdalena El Ghamari

dr, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec, autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, European Security Association, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private, Commercial and Competition Law w Tiranie. Członek zespołu redakcyjnego magazynu "e-terroryzm", "Securitologia" oraz "Security Review". Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji oraz High Risk Area. Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce i za granicą, w tym z: Uniwersytetem w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina - jako profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz Kosovo International Summer Academy,a także jako szkoleniowiec dla CCOE NATO (Enschede Holandia).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5798-7545

Książki tego autora

Encyklopedie, leksykony i słowniki:
Encyklopedia Britannica, Mufti, https://www.britannica.com/topic/mufti [dostęp: 2.03.2019].
Encyklopedia  TDV  İslâm  Ansiklopedisi,  Fetâ,  https://islamansiklopedisi.org.tr  [dostęp:
16.03.2019].
Gibb H.A.R., al-Malik Abd b. Marwān, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume I:
A–B. Leiden: E. J. Brill, 1960, s. 76–77.
Hawting  G.R.,  Umayyads,  w:  P.J.  Bearman,  Th.  Bianquis,  Th.  Bosworth,  E.  van  Donzel,  
W.P. Heinrichs, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume X: T–U. Leiden: E.J. Brill,
2000, s. 840–847.
Hoiberg Dale H., Abbasid Dynasty, Encyclopedia Britannica. I: A–Ak – Bayes, Chicago, 2010.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
The Oxford Dictionary of Islam, J L. Esposito (red.), Oxford University Press, New York 2003.
Monografie oraz rozdziały w  monografiach:
Abdulbaqi, Misbahullah, 2008. ‘Madrassah in Afghanistan: Evolution and Its Future’, Policy Per-
spectives, vol. 5, nr 2, Islamabad: Institute of Policy Studies.
Abu Qudama, Salih al-Hami, fursan al-farida al-gha’iba: al-Zarkawi wa al-jihad al-afghan, Jihadi
Document Repository, University of Oslo, 2007.
Aleksandrowicz T., Podstawy walki informacyjnej, Warszawa: Editions Spotkania 2016, DOI:
http://dx.doi.org/10.18778/0860-7435.25.07.
Al-Hasan Ibn Muhammad, List o powstrzymaniu sądu, za: J. Danecki, Podstawowe wiadomości
o islamie, t. 1, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1998.
Al-Istrabadi F., Ganguly S., Introduction: An End to ISIS?, w: Al-Istrabadi F., Ganguly S. (red.),
The Future of ISIS: Regional and International Implications, Washington, D.C.: Brookings
Institution Press, 2018.
Al-Jibouri Kaamil Salman, Mu’jam al-’Udaba’ Min ‘Asr al-Jahili Hata Sanat 2002, Słownik uczo-
nych od czasów Dżahilijji do 2002, Beirut, Lebanon: Daar al-Kitab al-’Ilmiya.
Al-Qazwini S. Moustafa, Islamic Beliefs (the Pillars of Islam), w: Invitation to Islam, CreateSpace
Independent Publishing Platform, 2014.
Al-Qazwini S. Moustafa (red.), Islam, Createspace Independent Publishing Platform, 2014.
Al-Yaqoubi Shaykh Muhammad, Refuting ISIS, 2017, Sacred.
Armajani J., Modern Islamist Movements, History, Religion, and Politics, Wiley–Blackwell, 2012.328 Bibliografia
Banlaoi Rommel C., Threats  of  Violent  Extremism  and  Terrorism  in  the  Philippines  Amidst  the
COVID-19  Pandemic,  https://pipvtr.org/2020/08/10/threats-of-violent-extremism-and-
terrorism-in-the-philippines-amidst-the- covid-19-pandemic [dostęp: 11.02.2021].
Barfield T., Afghanistan – A Cultural and Political History, Princeton 2010.
Beaumont P., Abu Bakr al-Baghdadi: The Isis Chief with the Ambition to Overtake al-Qaida, Lon-
don 2014, s. 26.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005, LexisNexis, s. 120.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, s. 24.
Blankinship K.Y., The End of the Jihâd State: The Reign of Hishām ibn ʻAbd al-Malik and the Col-
lapse of the Umayyads, Albany, New York: State University of New York Press, 1994.
Blackburn B., Richard Holbrooke Dies After Suffering Aortic Dissection, ABC News, 2010, s. 31.
Bowman S., Dale C., War in Afghanistan: Strategy, Military Operations and Issues for Congress, 2009.
Brown  J.A.C.,  Misquoting  Muhammad:  The  Challenge  and  Choices  of  Interpreting  the  Prophet’s
Legacy, One World Publications, London 2014.
Bunzel  C.,  From  Paper  State  to  Caliphate:  The  Ideology  of  the  Islamic  State,  Washington,  
D.C.: Center for Middle East Policy at Brookings, 2017.
Chwast A.A., Jałoszyński J., Strach – narzędzie przemocy w rękach terrorystów, Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie, 2017.
Cole P., McQuinn B., Sahelian Shockwaves of the Libyan Revolution in The Libyan Revolution and
Its Aftermath, London: Hurst, 2015.
Creveld Van M., The Transformation of War Revisited, „Small Wars & Insurgencies” 2002, 13:2.
Czuba K., Media i władza, Warszawa 1994.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zborna J. (red.), Nauki o bezpieczeństwie – wybrane problemy
badań, Wydawnictwo CNBOP-PIB, 2017, s. 16.
Dahlman C.T., Breaking Iraq: Reconstruction as War, w: S. Kirsch, C. Flint (red.), Reconstructing
Conflict: Integrating. War and Post-War Geographies, Surrey, 2011.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
2011.
Darraj S.M., Puller M., Creation of the Modern Middle East, Infobase Publishing, United Arab
Emirates 2008.
Eland I., Five Years of War, Let the Country Divide, and Get Out, 2008.
El Ghamari M., Cool Jihad, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
El  Ghamari  M.,  Między  kulturą  a  religią,  operacje  reagowania  kryzysowego  w  Republice  Iraku
i Islamskiej Republice Afganistanu, Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2015.
El Ghamari M., The Mena Area in the Shadow of Conflict – The FTF Phenomenon , [w:] A. Mania,
M. Grabowski (red.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and
Conflict, International Relations in Asia, Africa and the Americas, Wydawnictwo Peter Lang
2019.
El-Rasheed M., Kersten C., Shterin M., Demystifying the Caliphate: Historical Memory and Con-
temporary Contexts, Oxford University Press, 2012.
Esposito J., It’s the Policy Stupid: Political Islam and US Foreign Policy, Georgetown School of
Foreign Service, 2018.
Felbab-Brown V., Blood and Faith in Afghanistan, Washington, D.C.: Brookings, 2016.329 Bibliografia
Fishman B., Don’t BS the American People about Iraq, Syria and ISIL, War on the Rocks, 2014.
Fishman B., Ollivant D., State of Jihad: The Reality of the Islamic State in Iraq and Syria, War on
the Rocks, 2014.
Fitzgerald M., Finding Their Place: Libya’s Islamist During and After the Revolution, w: P. Cole,  
B. McQuinn (red.), The Libyan Revolution and Its Aftermath, London: Hurst, 2015.
Frank A., Conflict in Afghanistan: An Encyclopedia , Roots of Modern Conflict, ABC, London,
2003.
Friedmann Y., Prophecy Continuous. Aspects of Ahmadi Religious Thought and Its Medieval Backgro-
und. 2 Auflage, Oxford University Press, Neu-Delhi, 2003.
George Washington University’s National Security Archive, The Taliban Biography, The Struc-
ture and Leadership of the Taliban, 1996–2002.
Giampaolo M., General Haftar and the Risks of Authoritarian “Stability” in Libya, Istituto Affari
Internazionali, 2020.
Girardet E., Killing the Cranes: A Reporter’s Journey Through Three Decades of War in Afghanistan,
Chelsea Green Publishing, 2011.
Gorka S., Gorka K., ISIS: The Threat to the United States, Threat Knowledge Group, McLean
2015.
Griffiths J.C., Afghanistan: A History of Conflict, Carlton Books, London 2001.
Haag M., The Tragedy of the Templars: The Rise and Fall of the Crusader States, Profile Books 2012.
Hall B., Daesz. Państwo Islamskie, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2015.
Hall B., ISIS. Państwo Islamskie. Brutalne początki armii terrorystów, Wydawnictwo Literackie
Muza SA, Warszawa 2015.
Hamm E., Mark S., Ramón S., Conclusion: Countering Lone Wolf Terrorism, w: The Age of Lone
Wolf Terrorism, New York: Columbia University Press 2017.
Hanne O., Flichy de la Neuville T., Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Wydawnictwo
Akademickie Dialog, Warszawa 2005.
Hashim A., The Caliphate at War: The Ideological, Organisational and Military Innovations of Isla-
mic State, Oxford University Press 2018.
Hill D.R., Islamic Science and Engineering, Edinburgh: Edinburgh University Press 2003.
Hodgson M., The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization, vol. 3, Univer-
sity of Chicago, Chicago 1958.
Hoffman Adam, The “Islamic State” without a State, The Middle East Crossroads, 2018.
Hogarth D.G., Reviewed Work: Corps de Droit Ottoman by George Young, w: The English Historical
Review, Oxford University Press 1906.Housam N., Soldier for a Summer: One Man’s Journey
from Dublin to the Frontlines of the Libyan Uprising, Hachette Books Ireland 2013.
Houtsma M.Th., Wensinck A.J., Brill E.J., First Encyclopaedia of Islam 1913–1936, t. 9, Leiden,
Brill 1993.
Hoyland R.G., In God’s Path: the Arab Conquests and the Creation of an Islamic Empire, Oxford
University Press 2015.
Hugh Kennedy, The ʿAbbasid Caliphate: A Historical Introduction, w: J. Ashtiany, T.M. John-
stone, J.D. Latham, R.B. Serjeant, G. Smith, Abbasid Belles Lettres. The Cambridge History of
Arabic Literature, Cambridge: Cambridge University Press.
Humphreys R.S., Islamic History – Revised Edition, Princeton University Press 1995.330 Bibliografia
Jałoszyński K., Terroryzm fundamentalistow islamskich, Centrum Kształcenia Specjalistycznego
Ban Lex 2001.
Jałoszyński K., Wiśniewski B., Terroryzm: diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciw-
działaniu zjawisku, Wyższa Szkoła Administracji 2007.
Jauffret J.-Ch., Afganistan 2001–2013. Kronika przepowiedzianego braku zwycięstwa, Wydawnic-
two Akademickie Dialog 2014.
Jenkins B.M., Virtual Dogs and Stray Armies: Radicalization and Recruitment to Jihadi Terrorism in
the United States since 9/11, The Rand Corporation, Santa Monica, Calif. 2011.
Kagan K., The Surge: A Military History, Encounter Books 2009.
Kościelniak K., Dżihad – święta wojna w islamie, Kraków 2001.
Kozerawski D.S., Zaangażowanie kontyngentów WP, w: Międzynarodowe działania stabilizacyjne
– przykład afgański (2002–2011), w: D.S. Kozerawski (red.), Działania stabilizacyjne – aspekty
strategiczne. Konflikty. Interwencje. Bezpieczeństwo , Warszawa 2011.
Kręcikij  J.,  Lewandowski  J.,  Poziomy  kierowania  obronnością  i  dowodzenia  siłami  zbrojnymi
w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO – teoria i praktyka i wybranych państwach, w: Organiza-
cja dowodzenia na poziomie strategicznym i operacyjnym, Krakowska Akademia im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, Oficyna Wydawnicza AFM 2015, „Bezpieczeństwo Narodowe”
2018/41.
Krieg A., Rickli J.-M., Surrogate Warfare: The Transformation of War in the Twenty First Century,
Georgetown University Press 2019.
Królikowski H., Marcinkowski C., Afganistan 2002, Warszawa 2003.
Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Wydawnictwo Trio 2005.
Kukułka J., Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Aspra-JR, Warszawa 2003.
Kurtz P., Dacey A., Flynn T., Defaming Human Rights, „Free Inquiry” 2009, vol. 29, nr 2.
Lasoń M., Polska misja w Iraku, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
Laurent S., Kalifat terroru, Warszawa 2015.
Lawrence S.K., NATO Divided, NATO United: The Evolution of an Alliance, Praeger 2004.
Leonard M., Alakson V., Going Public. Diplomacy for the Information Society, London 2000.
Lewis J.E., The Mammoth Book of Covert Ops: True Stories of Covert Military Operations, from the
Bay of Pigs to the Death of Osama bin Laden, London, UK: Robinson 2014.
Macmillan R.C., Encyclopedia of Islam and the Muslim World, USA 2004.
Mackay R., Revisiting Holbrooke’s Last Remarks, „The New York Times” 2010.
Messnera J.E., Chociesz’ mira, pobieli miateiżwojnu! Tworczeskoje nasledije, Moskwa 2005.
Moore A., Cultural Anthropology the Field Study of Human Beings, Collegiate Press Rowman &
Littlefield Publishers, San Diego, California 1998.
Moraczewska  A.,  NATO  –  sojusz  ponad-transatlantycki?,  w:  M.  Pietraś,  J.  Olchowski  (red.),
NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, Lublin 2011.
Morgan J., Berger J.M., The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS
Supporters on Twitter, Brookings Institute, Washington, D.C. 2015.
Neville L., Special Forces in the War on Terror, General Military Oxford, UK: Osprey Publishing
2005.
Nigosian S.A., Islam: Its History, Teaching, and Practices, Indiana University Press 2004. 331 Bibliografia
Oren E., Culture in a Murky World: Hijab Trends in Jihadi Popular Culture, „The Cyber Defense
Review” 2018, 3, nr 3.
Pape R.A, Feldman J.K., Cutting the Fuse: The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to
Stop It, University of Chicago Press, Chicago 2011.
Pargeter A., Libya: The Rise and Fall of Qaddafi, New Haven: Yale UP 2012.
Parzymies A., U źródeł muzułmańskiego antyamerykanizmu, w: Islam a terroryzm, A. Parzymies
(red.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
Pipes D., In the Path of God: Islam and Political Power, Basic Books, New York 1983.
Rajan J., Al Qaeda’s Global Crisis, The Islamic State, Takfir and the Genocide of Muslims, Routledge
2014.
Randal J., Osama: The Making of a Terrorist, I.B. Tauris 2010.
Rashid A., Taliban, Yale Nota Bene Books 2000.
Reuter Ch., Die Schwarze Macht. Der ‘Islamische Staat’ und die Strategien des Terrors, Hamburg:
Spiegel-Verlag 2016.
Roy O., Islam and Resistance in Afghanistan, Cambridge University Press 1990.
Rubin B., The Middle East: A Guide to Politics, Economics, Society and Culture, Routledge 2015.
Rynning S., NATO Renewed: The Power and Purpose of Transatlantic Cooperation, Palgrave Mac-
Millan 2005.
Saeko Y., Islamic Mysticism and Abu Talib Al-Makki, w: The Role of the Heart, Routledge 2012.
Salome L.J., Violence, Veils, and Bloodlines: Reporting from War Zones, Jefferson, North Carolina,
USA, McFarland 2010.
Shoebat W., Why I Left Jihad, 2005.
Sjoberg L., Gentry C.E., Women, Gender, and Terrorism, 2011.Sumeri H., Dai’sh Goes Undergro-
und (Literally) in Iraq as Peace Persists, 1001 Iraqi Thoughts 2018.
Syed Vickar Ahamed, English Translation of the Message of The Quran, 2007.
Tanner S., Wojny Bushów, Wydawnictwo Dolnośląskie, Kraków 2007.
The Islamic World to 1600, Applied History Research Group, University of Calgary 2008.
Triana M., Managing Diversity in Organizations: A Global Perspective, Taylor & Francis 2017.
Uhma P., Uchwały prawotwórcze Rady Bezpieczeństwa ONZ, Oficyna Wydawnicza AFM, Kra -
ków 2018.
Wadad K.S., Aram A., Caliph, Caliphate. The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought,
2013.
Wa’il Ni’ma, “Mas’ulun: ‘Anasir Da’esh Ya’udun Li Watha’ifihim al-Hukumiya Wa Rawa -
tibihim  al  –  Mutaa’khira”,  Almada,  2019,  https://almadapaper.net/Details/217547/-
مهبتاور-نومّلستيو-ةّيموكحلا-مهفئاظول-نودوعي-شعاد-رصانع-
نولوؤسمةرّخأتملا
Wa’il  Ni’ma,  al-Mufakhakhat  Takhtariq  al-Hawajiz  al-Amniya  fi  al-Manatiq  al-Muharara
raghm Kithafatha, Almada, 2018.
Warrick J., Czarne flagi. Geneza Państwa Islamskiego , Warszawa: Wydawnictwo W.A.B 2017.
Wasilewski K., Neoosmanizm w polityce zagranicznej Republiki Turcji, niepublikowana rozprawa
doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Lizaka, Uniwersytet Warszawski,
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2018. 332 Bibliografia
Weiss M., Hassan H., Daesz.  Wewnątrz  armii  terroru, Wydawnictwo Burda Publishing, Polska
2015.
Wiciarz K., Transformacja świeckiego państwa. Religia i polityka we współczesnej Turcji, w: K. Kościel-
niak (red.), Państwo, wspólnota i religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim
Wschodzie, Wydawnictwo Unum, Kraków 2010.
Wilder A., Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police, 2007.
Winter Ch., An  Integrated  Approach  to  Islamic  State  Recruitment.  Report, Australian Strategic
Policy Institute 2016.
Zubrzycki W., Terroryzm w imię islamskiego dżihadu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2016.
Artykuły w czasopismach naukowych:
Abū Muhammad al-Maqdisī, al-Zarqāwī: āmāl wa-ālām, Minbar al-Tawh. īd wa’l-Jihād, 2004,
http://www.tawhed.ws/dl?i=dtwiam56.
Al-Filistini Abu Qatadah, Message to the People of Jihad and Its Admirers, al-Basirah Foundation
for Media Production, April 28, 2014, http://washin.st/1pPCMtH; Dr. Iyad Qunaybi,
Discussion in Response to the [Islamic] State on Mubadarah al-Ummah, January 28, 2014,
net/2014/01/28/new-article-from-dr-iyad-qunaybidiscussion-in-response-to-the-islamic-
state onmubadarah-al-ummah/; Dr. Tariq Abd al-Halim and Hani al-Sibai, A Declaration
of Innocence so as to Allow Both Those Who Die and Those Who Live [to] Be Aware, Mirkaz
al-Maqrizi Li-l- Dirasat al-Tarikhiyya, April 19, 2014.
Al-Maqdisi A.M., The Case of the ‘Islamic State of Iraq and al-Sham’ and the Position of the Duty
toward It, Minbar al-Tawhid wa-l-Jihad, May 26, 2014, http://washin.st/VoRi0K.
Al-Tamimi A.J., Aspects of Islamic State Administration in Ninawa Province, Part III, 2015, http://
www.aymennjawad.org/15961/aspects-of-islamic-state-is-administration-in  [dostęp:
1.03.2021].
Al-Tamimi A.J., Islamic State’s Appointment of New Leader: Translation and Notes, http://www.
aymennjawad.org/2019/10/islamic-state-appointment-of-new-leader, 2016.
Al-Tamimi A.J., Special Report: Northern Storm and the Situation in Azaz, „Middle East Review
of International Affairs” 2015.
Al-Tamimi A.J., The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary Evidence, „Per-
spectives on Terrorism” 2015, 9 (4).
Anooshahr  A.,  Shirazi  Scholars  and  the  Political  Culture  of  the  Sixteenth-Century  Indo-Persian
World, „The Indian Economic & Social History Review” 2014; 51(3):331–352.
Ansar  al-Islam,  http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/13
[dostęp: 23.01.2021].
Aref N., Daesh in Libya: Winning the Propaganda War, Radical Engagement: Essays on Religion,
Extremism, Politics, and Libya, Abu Dhabi: Kalam Research and Media 2017.
Atwan A.B., Islamic State: The Digital Caliphate, University of California Press.
Basham P., Can Iraq Be Democratic?, „Policy Analysis” 2004, nr 505.
Basit A.,  The  COVID-19  Pandemic:  An  Opportunity  for  Terrorist  Groups?,  „Counter  Terrorist
Trends and Analyses” 2020, 12, nr 3. 333 Bibliografia
Barrett R., Beyond the Caliphate, https://thesoufancenter.org/wp-content/uploads/2017/11/
Beyond-the-Caliphate-Foreign-Fighters-and-the-Threat-of-Returnees-TSC-Report-
October-2017-v3.pdf.
Bergen P., Sterman D., Ford A., Sims A., Jihadist Terrorism 16 Years after 9/11: A Threat Asses-
sment, Report. New America, 2017.
Brisard J.-Ch., Zarkawi: The New Face of Al-Qaeda, „Polity Journal” 2005.
Carey R., Low-Intensity Warfare and Limited War, [w:] International Security in the Modern World,
R. Carey, T.C. Salmon, London: Palgrave Macmillan UK 1996.
Civilians  and ‘By, With,  and  Through’, Center for Strategic and International Studies, 2019,
https://www.csis.org/analysis/civilians-and-and-through.
Covi C., Kapitel 4 Terror und Apokalypse–Zur Ideologie des IS, „Jahrbuch Terrorismus” 2015, 7.
Dawisha A., The Prospects for Democracy in Iraq Challenges and Opportunities, „Third World Quar-
terly” 2005.
Dolgov B., Islamic State and the policy of the West, „Oriental Review”, https://www.crisisgroup.
org/middle-east-north-africa/north-africa/178-how-islamic-state-rose-fell-and-could-
rise-again-maghreb [dostęp: 11.01.2021].
El Ghamari M., Bałkański tygiel bezpieczeństwa kulturowego – radykalizacja w Bośni i Hercegowi-
nie, „Studia Orientalne” 2018, nr 1 (13).
Fischer-Tahir A., Gendered Memories and Masculinities: Kurdish Peshmerga on the Anfal Campaign
in Iraq, „Journal of Middle East Women’s Studies” 2012, 8 (1).
Górak-Sosnowska K., Branding Caliphate: ISIS, Al-Baghdadi i nowa era globalnego dżihadyzmu,
„Politeja” 2017 (39), 2017.
Gunasingham  A.,  South  Asia:  Afghanistan,  Bangladesh,  India,  Maldives,  Pakistan,  Sri  Lanka,
„Counter Terrorist Trends and Analyses” 2021, 13, nr 1.
Hagan J., Kaiser J., Hanson A., Parker P., Neighborhood Sectarian Displacement and the Battle for
Baghdad: A Self-Fulfilling Prophecy of Fear and Crimes Against Humanity in Iraq , „Sociological
Forum” 2015, 30 (3).
Hamed A., al-Tahaluf al-Duwali: Ma Yuqarib Sab’at Alaf Da’eshi Mu’taqilun fi al-’Iraq wa Suriya ,
https://almadapaper.net/Details/217544/ايروسو-قارعلا-يف-نولقتعم-يشعاد-
فالآ- 7-براقي-ام-يلودلا-فلاحتلا.
Hamm M.S, Spaaij R., The Age of Lone Wolf Terrorism, Columbia University Press 2017.
Hankiss A., The Legend of the Lone Wolf, „Journal of Strategic Security” 2018, vol. 11, nr 2.
Hauziński J., Dżihad we wczesnoosmańskiej ideologii ekspansji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Prace Historyczne” 1992, nr 12.
Hoffman  F.G., Conflict  in  the  21st  Century:  The  Rise  of  Hybrid  Wars, Potomac Institute for
Policy  Studies,  Arlington,  VA,  2007,  http://www.projectwhite-  horse.com/pdfs/Hybri-
dWar_0108.pdf.
Hoffman A., The “Islamic State” without a State, „Tel Aviv Journal”, Moshe Dayan Center 2018.
Iyyat Allāh al-Lībī, [Letter to Zarqāwī,] 12 December 2005, https://www.ctc.usma.edu/v2/
wp-content/uploads/2013/10/Atiyahs-Letter-to-ZarkawiOriginal.pdf.
Jabar F., The  Worldly  Roots  of  Religiosity  in  Post-Saddam  Iraq, Middle  East Report,  227, 2003,  
s. 12–18. 334 Bibliografia
Jakubczak R., The State and Terrorism, „Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance
and Law” 2014, 5.2.
Joscelyn T., Jihadis Claim US-Designated Terrorist Killed in Syria, „Long War Journal” 2018.
Kalicharan V.S, The Islamic State’s Reinvigorated and Evolved Propaganda Campaign in India,
„Counter Terrorist Trends and Analyses” 2020, 12, nr 5.
Karczewski M., Od surge do Państwa Islamskiego. Przyczyny i uwarunkowania destabilizacji Iraku
po 2011 roku, „Przegląd Strategiczny” 2015, nr 8.
Keenan T., Where Are Human Rights? Reading a Communiqué from Iraq, „PMLA” 2006, 121 (5),
1597–1607.
Kielmann M., Prior C., Senge M.O., Porphyrins in Troubled Times: A Spotlight on Porphyrins and
Their Metal Complexes for Explosives Testing and CBRN Defense, „New Journal of Chemistry”
2018, 42:10.
Kirgis  F.L.,  Security  Council  Resolution  1483  on  the  Rebuilding  of  Iraq,  „American  Society  
of International Law Insights” 2003, http://www.asil.org/insigh107.cfm.
Kraj K., Miatieżwojna Jewgienija Messnera, „e-Terroryzm” 2012, nr 2.
Kraj K., Wojny asymetryczne czy miatieżewojna Jewgienija Messnera zagrożeniem dla bezpieczeństwa
w XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2012, nr 3.
Lahoud N., In Search of Philosopher‐Jihadis: Abu Muhammad al‐Maqdisi’s Jihadi Philosophy, „Tota-
litarian Movements and Political Religions” 10:2, 2009.
Larson E., Al  Qaeda’s  Propaganda:  A  Shifting  Battlefield , w: J. Dobbins, A. Muñoz, S. Jones,  
F. Wehrey, A. Rabasa, C. Paul, B. Jenkins, J. Godges (red.), The Long Shadow of 9/11: Ameri-
ca’s Response to Terrorism, Santa Monica; Arlington; Pittsburgh: RAND Corporation 2011.
المرصد :  مقتل  85  عنصرا  من  الجيش  السوري  على  يد  „داعش”,  SOHR,
16.07.2014, [dostęp: 29.08.2014].
الدولة الاسلامية تسيطر على اجزاء واسعة من اللواء 93 وتقتل العشرات,
SOHR, 7.08.2014, [dostęp: 29.08.2014].
Mabera F., Dlamini K., Makamase M., Spotlight on Africa: Mapping Geopolitical Trends for Quar-
ter One 2020, report edited by Mthembu Philani, Institute for Global Dialogue 2020.
Majlis Shura al-Mujahedin in Iraq, Biyyan ta’sis ‘Majlis Shura al-Mujahidin, January 15, 2006,
http:// www.tawhed.ws/r?i=5cqkqf0o [dostęp: 23.01.2021].
Marty F.J., On the Trail of the Islamic State in Afghanistan, „Foreign Policy”, April 5, 2016, https://
foreignpolicy.com/2016/04/05/afghanistan-islamic-state-taliban/ [dostęp: 10.02.2021].
Miller P., The Plight of the Lone Wolf, „The American Scholar” 1956, vol. 25, nr 4.
Nasir A.A., South Asia: Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapore, „Counter
Terrorist Trends and Analyses” 2021, 13, nr 1.
Olędzka J., El Ghamari M., Migration Policy of the Russian Federation and Radicalisation as Poten-
tial Threats, „Chorzowskie Studia Polityczne” 2018.
Ould Mohammad-Mahmoud, From Qaedat Al Jihad to Al Dawla Al Islamiya, w: A Theory of
Daesz: Political Violence and the Transformation of the Global Order, London: Pluto Press,
2018, doi:10.2307/j.ctt1x07z89.10.
Pack J., Mapping Libya’s Jihadists, Hate Speech International, 2018.
Pack J., Mezran K., Eljarh M., Libya’s Faustian Bargains: Ending the Appeasement Cycle.335 Bibliografia
Pack J., Smith R., Mezran K., The Origins and Evolution of Daesz in Libya, Atlantic Council,
Center for the Middle East 2017.
Poushter J., In Nations with Significant Muslim Populations, Much Disdain for Daesz , http://www.
pewresearch.org/fact-tank/2015/11/17/innations-with-significant-muslim-populations-
muchdisdain-for-isis/ [dostęp: 26.03.2021].
Przeciszewski R., Afgańska operacja, „Polska Zbrojna” 2002, nr 11.
Rahmani B., Tanco A., Daesh’ Growing Caliphate: Profiles of Affiliates, „The Woodrow Wilson
International Center for Scholars” 2016.
Reuter C.,  The  Terror  Strategist:  Secret  Files  Reveal  the  Structure  of  Islamic  State,  http://www.
spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-islamist-terror-
group-a 1029.274.html [dostęp: 16.12.2020].
Saiful Rijal Bin Hassan Ahmad, De Legitimising Al-Baghdadi’s ‘Caliphate’, „Counter Terrorist
Trends and Analyses” 2017, nr 11.
Sayf al-‘Adl, Tajribatī ma‘ Abī Mus. ‘ab al-Zarqāwī, Minbar al-Tawh. īd wa’l-Jihād, May 2005,
http://www.tawhed.ws/dl?i=ttofom6f.
Schanzer J., Ansar al-Islam: Back in Iraq, „Insight Turkey” 2004, 6 (1).
Speckhard A., Yayla A., Daesz Defectors: Inside Stories of the Terrorist Caliphate, Advances Press,
LLC 2016.
Speckhard A., Yayla A., The Daesz Emni: Origins and Inner Workings of Daesz’s Intelligence Appa-
ratus, „Perspectives on Terrorism” 2017, 11 (1).
Tesón F., The Case for Armed Intervention against the Islamic State of Iraq and Syria, „The Indepen-
dent Review” 2016, 21 (2).
The Islamic State, http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1
[dostęp: 13.07.2019].
The War between Daesz and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, Washington
Institute for Near East Policy, 2014, s. 1–2.
The War in Iraq Isn’t Done. Commanders Explain Why and What’s Next, Defense One, 22 March
2018., https://publications.armywarcollege.edu/pubs/3668.pdf.
Tinnes J., Bibliography: Islamic State (IS, ISIS, ISIL, Daesh) [Part 5], „Perspectives on Terrorism”
2019, 13 (3).
Tønnessen L., Ansar al-Sunna and Women’s Agency in Sudan: A Salafi Approach to Empowerment
through Gender Segregation, „Frontiers: A Journal of Women Studies” 2016, 37 (3).
Towle P., The Strategy of War by Proxy, „The RUSI Journal” 1981, vol. 126, iss. 1.
Trembecki J., Sztuka operacyjna a strategia w Afganistanie, „Kwartalnik Bellona” 2012.
US Operation against ISIL in Iraq Remains Nameless, „Military Magazine” 2014, https://www.
military.com/daily-news/2014/08/18/us-operation-against-isil-in-iraq-remains-nameless.
html.
Warraich H.J., Religious Opposition to Polio Vaccination, Emerging Infectious Diseases, 15 (6):
978. DOI: 10.3201/eid1506.090087. PMC 2727330. PMID 19523311.
Webber L., China, Xinjiang, and the Uyghurs in Global Jihadist Propaganda, „Small Wars Journal”
2021.336 Bibliografia
Wilson N., Trauthig I.K., Understanding Libya’s South Eight Years After Qaddafi, United Sta-
tes Institute of Peace 2019, https://www.usip.org/publications/2019/10/understanding-
libyas-south-eightyears-after-qaddafi [dostęp: 29.01.2020].
Wong  K.,  Troops  not  Eligible  for  Campaign  Medal  in  Fight  against  ISIS,  https://thehill.com/
policy/defense/219402-service-members-not-eligible-for-medals-in-isis-campaign  [dostęp:
23.02.2021].
Yayla S.A., Speckhard A., Aftermath  of  Another  Daesz  Attack  in  Gaziantep.  Turkey:  A  Possible
New Internal Conflict for Turkey , http://www.icsve.org/brief-reports/aftermath-of-anoth-
er-Daesz-attack-in-gaziantep-turkey-a-possible-new-internal-conflict-for-turkey/ [dostęp:
24.11.2020].
Zeidel R., Hisham Al-Hashimis, A Phoenix Rising from the Ashes? Daesh after Its Territorial Losses
in Iraq and Syria, „Perspectives on Terrorism” 2019, vol. 13, nr 3.
Zelin A.Y., The War between Daesz and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement,
https://web.archive.org/web/20150220221134/http://www.washingtoninstitute.org/
uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf [dostęp: 23.01.2021].
Zelin A.Y., ICSR Insight: Up to 11,000 Foreign Fighters in Syria; Steep Rise among Western
Europeans, International Centre for the Study of Radicalisation, King’s College Lon-
don 2013.
Zubrzycki W., Terrorism in the Context of Conflicts in the Modern World , „Internal Security”
2019, 112.
Zubrzycki W., The Essence of Terrorism, „Internal Security” 2020, 12, 2020.
Akty prawne oraz dokumenty strategiczne:
Bureau of Public Affairs Department of State. The Office of Website Management, Designa -
tions of Foreign Terrorist Fighters, Press Release| Media Note, U.S. Department of State,
2015, www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247433.html [dostęp: 3.02.2020].
CJTF-OIR, press release, Coalition Departs Besmaya Base, Transfers Upgraded Training Site to
ISF, 7/25/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 006, 9/23/2020; CJTF-
-OIR, vetting comment, 10/21/2020.
CJTF-OIR, responses to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 001 and 002, 9/23/2020.
CJTF-OIR,  responses  to  DoD  OIG  request  for  information,  20.4  OIR  004  and  005,
9/23/2020; CJTF-OIR, press release, Iraqi Security Forces Hunt Daesh in Diyala for Heroes
of Iraq 4, 8/1/2020.
CJTF-OIR, responses to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 001, 002, 003, 096,
9/23/2020;  DoD  USD(P)  ISA,  vetting  comment,  10/21/2020;  CJTF-OIR,  [dostęp:
01.03.2021].
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 001 and 002, 9/23/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 001 and 002, 9/23/2020
and vetting comment, 10/21/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 101, 9/23/2020.
CJTF-OIR, responses to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 018 and 021, 9/23/2020;
CJTF-OIR, vetting comment, 10/21/2020.337 Bibliografia
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 023, 9/23/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 018, 9/23/2020; CJTF-
-OIR, vetting comment, 10/21/2020.
Continuing Appropriations Act, 2021 and Other Extensions Act, Public Law 116–159, 10/1/2020.
DIA, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 034, 9/23/2020.
DIA, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 1A, 1/5/2021.
DIA, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 1D, 1/5/2021.
DIA, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 1F, 1/5/2021.
DoD, transcript, “Acting Secretary Miller Announces Troop Levels in Afghanistan and Iraq”,
11/17/2020.
DoD, News Transcript, “Department of Defense Press Briefing by Gen. Townsend via tele -
conference from Baghdad, Iraq”, 3/1/2017
DoD, News Transcript, “Department of Defense Press Briefing by Gen. Townsend via tele -
conference from Baghdad, Iraq”, 3/1/2017.
DoD,  News  Transcript,  “Department  of  Defense  Press  Briefing  by  Maj.  Gen.  Jones  from
Baghdad, Iraq”, 2/15/2017.
DoD,  News  Transcript,  “Department  of  Defense  Press  Briefing  by  Maj.  Gen.  Jones  from
Baghdad, Iraq”, 2/15/2017.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 053, 9/23/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 053, 9/23/2020.
CJTF-OIR, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 059, 9/23/2020; CJTF-
-OIR, vetting comment, 10/21/2020.
CJTF-OIR, press release, “Iraqi Security Forces Hunt Daesh in Diyala for Heroes of Iraq 4”,
8/1/2020.
CJTF-OIR, press release, “Iraqi Security Forces Hunt Daesh in Diyala for Heroes of Iraq 4”,
8/1/2020.
DoS SECI, response to DoS OIG request for information, 9/22/2020.
DoS, Fact Sheet, “The Global Coalition – Working to Defeat ISIS”, 3/22/2017; Secretary of
State Rex Tillerson, “Remarks at the Ministerial Plenary for the Global Coalition Working
to Defeat ISIS”, 3/22/2017.
DoD  OUSD(P)  ISA,  responses  to  DoD  OIG  request  for  information,  20.2  OIR  054,
3/17/2020 and 3/27/2020.
DoD Comptroller, Defense Budget Overview, U.S. Department of Defense Fiscal Year 2021
Budget Request, 5/13/2020.
DoD OUSD(P) ISA, response to DoD OIG request for information, 20.4 OIR 003, 9/16/2020.
DoD, News Transcript, “Department of Defense Press Briefing by Gen. Townsend via tele -
phone from Baghdad, Iraq”, 3/28/2017.
North Atlantic Treaty Organization, ISAF Mandate, http://www.nato.int/isaf/topics/mandate/
[dostęp: 11.04.2015].
Traktat  Północnoatlantycki  sporządzony  w  Waszyngtonie  dnia  4  kwietnia  1949  r.  (Dz.U.
z 2000 r. nr 87, poz. 970).
Treasury, response to DoD OIG request for information, 21.1 WOG TREAS 08, 1/6/2021.
United Nations S/RES/1510, Security Council Resolution 1510, 2003, s. 51.338 Bibliografia
UN Secretary-General, “The Situation in Afghanistan and its Implications for International
Peace and Security”, 12/9/2020.
UN, Eleventh Report of the Secretary-General on the Threat Posed by ISIL (Da’esh) to Inter-
national Peace and Security and the Range of United Nations Efforts in Support of Mem-
ber States in Countering the Threat, UNSC S/2020/774, 8/4/2020.
UN Security Council Resolution Endorsing the Interim Government in Iraq, 8 June 2004,
UN/SC/RES/1546, par. 2.
UN, S/2017/97, “Fourth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh)
to international peace and security and the range of United Nations efforts in support of
Member States in countering the threat”, 2/2/2017.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 10/20/2020.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 1/6/2020.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 1/6/2020.
USAID ME Bureau, vetting comment, 10/20/2020.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 9/11/2020;
USAID ME Bureau, vetting comment, 10/20/2020.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 10/20/2020.
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 9/11/2020;
USAID ME Bureau, vetting comment, 10/20/2020
USAID ME Bureau, response to USAID OIG request for information, 9/11/2020
USCENTCOM,  transcript,  CENTCOM  Commander  Gen.  McKenzie  and  CENTCOM
Director  of  Operations  Maj.  Gen.  Grynkewich  Participate  in  a  U.S.  Institute  of  Peace
Online Event on ‘How ISIS Really Ends, 8/12/2020.
USFOR-A, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 1A, 12/30/2020.
USFOR-A, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 1D, 12/30/2020
USFOR-A, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 2D, 1/15/2021; OUS-
D(P), vetting comment, 2/1/2021.
USFOR-A, response to DoD OIG request for information 21.1 OFS 11A, 12/30/2020.
Publikacje oraz raporty agencji rządowych oraz instytucji międzynarodowych:
Address to the Joint Session of the 107th Congress in: Selected Speeches of President George W. Bush
2001-2008, United States Capitol, Washington D.C. 20.09.2011, http://georgewbushwhi-
tehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_
Bush.pdf [dostęp: 30.05.2015].
Ansar  Al-islam,  United  Nations  Security  Council,  https://www.un.org/securitycouncil/
sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/ansar-al-islam [dostęp: 23.01.2021].
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), data for battles, explosions, and
attacks  on  Civilians  by  Islamic  State  (Iraq),  7/1/2020-9/30/2020;  Janes  Terrorism  and
Insurgency Centre, data for non-state armed group attacks, statements, and actions by
Islamic State in Iraq, 7/1/2020-9/30/2020; Enabling Peace in Iraq Center, “Iraq Security
and Humanitarian Monitor”, 6/25/2020-10/1/2020.
Bank Al-Ansar, MEMRI Cyber and Jihad Lab, Middle East Media Research Center, Washing-
ton, D.C., July 6, 2016.339 Bibliografia
Central  Intelligence  Agency  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/iz.html [dostęp: 6.05.2020].
Conceptual Series: Defining Remote Warfare, Oxford Research Group, 2019, https:// www.
oxfordresearchgroup.org.uk/pages/category/conceptual-series-defining-remote-warfare.
Coronavirus: How Islamist Militants Are Reacting to the Outbreak, European Eye on Radicaliza-
tion, 2020, https://eeradicalization.com/coronavirus-howislamist-militants-are-reacting-
to-the-outbreak/ [dostęp: 02.03.2021].
Deklaracja Szczytu Praskiego, http://www.bbn.gov.pl [dostęp: 22.04.2009].
Departament Polityki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego MON, Polska w operacjach NATO,
Warszawa 2011.
Eisenstadt  M.,  Khalaji  M.,  Nuclear  Fatwa;  Religion  and  Politics  in  Iran’s  Proliferation  Strategy,
15.11.2011,  Washington  Institute  for  Near  East  Policy,  https://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/nuclear-fatwa-religion-and-politics-irans-proliferation-strategy  [dostęp:
18.12.2020].
Europol and Telegram Take On Terrorist Propaganda Online, Europol, 2019, https://www.
europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-telegram-take-terrorist-propaganda-
online [dostęp: 3.02.2021].
Flood  D.H.,  From  Caliphate  to  Caves:  The  Islamic  State’s  Asymmetric  War  in  Northern  Iraq,
vol.  11,  iss.  8,  2018,  https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2018/09/CTC-SENTI-
NEL-092018.pdf.
Górka-Winter B., NATO w koalicji antyterrorystycznej, „Biuletyn PISM” 2002/87.
Haid Haid, The Symbolic War of Fatwas among Rebels in Syria and Its Implications, https://www.
atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/the-symbolic-war-of-fatwas-among-rebels-in-syria-
and-its-implications/ [dostęp: 25.02.2021].
Human Rights Watch Report, Incitement of Violence against Hazaras by Governor Niazi – Afgha-
nistan, the Massacre in Mazar-e-Sharif, November 1998, s. 27.
Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2020: Measuring the Impact of Ter-
rorism, Sydney, November 2020, http://visionofhumanity.org/reports [dostęp: 6.01.2021].
Institute for Economics & Peace, Global  Terrorism  Index  2020:  Measuring  the  Impact  of  Terro-
rism, https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2015-measuring-and-
understanding-impact-terrorism [dostęp: 3.01.2021].
International  Organization  for  Migration  Displacement  Tracking  Matrix,  ‘Iraq  Mission’,
http://iraqdtm.iom.int/, [dostęp: 23.01.2021].
Iraq  and  Syria  Operations  Against  ISIL  Designated  as  Operation  Inherent  Resolve, U.S. Central
Command  2014,  https://web.archive.org/web/20141017233741/http:/www.centcom.
mil/en/news/articles/iraq-and-syria-ops-against-isil-designated-as-operation-inherent-
resolve [dostęp: 23.02.2021].
Islamic Text Institute, Fatwa on Music by the Grand Mufti and Shaykh of Al-Azhar, https://isla-
mictextinstitute.co.za/music-azhar-fatwa/ [dostęp: 26.08.2020].
Knights M., Almeida A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in
Iraq in 2019-2020, CTC Sentinel, 5/2020.340 Bibliografia
Lahoud N., Metamorphosis: From al-Tawhid wa-al-Jihad to Dawlat al-Khilafa (2003–2014), w: The
Group that Calls Itself a State: Understanding the Evolution and Challenges of the Islamic State,
Combating Terrorism Center 2014.
Lewis J., Al-Qaeda in Iraq Resurgent: Breaking the Walls Campaign, Institute for the Study of War,
2013,  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/AQI-Resur-gent-10Sept_0.
pdf [dostęp: 5.09.2020].
Lister Ch., Competition among Violent Extremists: Combating an Unprecedented Threat, ANNALS
AAPSS 668, November 2016.
Lister Tim, Jihadi Insurgency in Mozambique Grows in Sophistication and Reach, 2020, https://
ctc.usma.edu/jihadi-insurgency-in-mozambique-grows-in-sophistication-and-reach/
[dostęp: 21.01.2021].
Mansour Ahmed Subhy (dr), The Roots of Democracy in Islam, http://www.irfi.org/articles/
articles_1601_1650/roots_of_democracy_in_islam.htm [dostęp: 29.01.2020].
Military Airstrikes Continue against Daesz Terrorists in Syria and Iraq, United States Central Com-
mand, February 9, 2018; Military Airstrikes Continue against Daesz Terrorists in Syria and Iraq,
United States Central Command 2018.
Newton K., The Shifting Definition of ISIS’ Caliphate, https://www.mei.edu/publications/shi-
fting-definition-isis-caliphate [dostęp: 10.01.2021].
Office of the Prosecutor, Report: Situation in Iraq/UK – Final Report, https://www.icc-cpi.
int/itemsDocuments/201209-otp-final-report-iraq-uk-eng.pdf, 9 December 2020.
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ‘Iraq: 2020 Humanitarian Needs Ove -
rview’, OCHA, October 2019 [dostęp: 23.01.2021].
Oficjalna strona organizacji: https://www.dar-alifta.org/foreign/ViewArticle.aspx?ID=6306&Ca -
tegoryID=1 [dostęp: 29.01.2020].
Operation Inherent Resolve: Lead Inspector General Report to the United States Congress,
2020, s. 29.
Operation Inherent Resolve, 2017, https://www.stateoig.gov/system/files/lig_oco_oir_mar  
2017_0.pdf, s. 4-23.
Otłowski T., Polska a Irak. Co dalej z polską misją w Iraku? Biuletyn Opinie, Fundacja Aleksan-
dra Kwaśniewskiego Amicus Europae, grudzień 2007, s. 5.
Oxford  Islamic  Studies  Online,  2020,  http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/
t125/e2389 [dostęp: 10.03.2019].
Pew  Research  Center,  Mapping  the  Global  Muslim  Population,  2009,  www.pewforum.
org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/, [dostęp: 22.11.2020].
Porozumienie  pokojowe  między  USA  a  talibami,  Biuletyn  Ośrodka  Badań  Azji  Centrum
Badań nad Bezpieczeństwem, Akademii Sztuki Wojennej, nr 37, maj 2020, https://www.
wojskopolskie.pl/aszwoj/u/76/9b/769b2283b206408aa311325eb573a861/2020_05_biu-
letyn_osrodka_badan_azji_maj_2020.pdf [dostęp: 20.02.2021].
Rassler D., Situating the Emergence of the Islamic State of Khorasan, CTC Sentinel 8, nr 3, 2015,
https://www.ctc.usma.edu/posts/situatingthe-  emergence-of-the-islamic-state-of-khora-
san [dostęp: 29.01.2020].
Remote  War:  Military,  Legal  and  Political  Issues,  https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/
pages/category/remote-war-military-legal-and-political-issues.341 Bibliografia
Risk Analysis for 2020, Frontex Risk Analysis Unit, 2020, https://frontex.europa.eu/assets/
Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2020.pdf.
Smith  R.,  Przydatność  siły  militarnej,  Warszawa,  Polski  Instytut  Spraw  Międzynarodowych
2010, s. 32.
The Central Intelligence Agency, The Word Factbooks, Afghanistan, http://www.cia.gov/index.
html [dostęp: 2.03.2021].
Turnbull M., Liberation of Iraq from ISIS, 2017, Department of Defence – Australian Govern-
ment,  https://www.minister.defence.gov.au/minister/marise-payne/media-releases/libe-
ration-iraq-isis [dostęp: 17.02.2021].
UK Border Agency, Operational Guidance Note – Afghanistan, 2011.
United Nations Office on Drugs and Crime, The Opium Economy in Afghanistan, An Interna-
tional Problem, Vienna.
United Nations Security Council, Military Technical Agreement between the International Security
Assistance Force (ISAF) and the Interim Administration of Afghanistan (S/2002/117), New York
2002,  http://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-military-technical-agreement-
between-international-security [dostęp: 11.04.2015].
United Nations Support Mission in Libya, https://unsmil.unmissions.org/photos-libyan-part-
ies-sign-libyan-political-agreement-skhirat-morocco-17-december-2015 [dostęp: 5.02.2021].
Waters G., Daesz Redux: The Central Syria Insurgency in July 2020, Counter Extremism Project,
8/11/2020.
Wood G.S., What Daesz Really Wants, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/
what-isis-really-wants/384980/ [dostęp: 6.02.2021].
World Health Organization, WHO Coronavirus Disease Dashboard: Iraq, https://covid19.who.
int/region/emro/country/iq [dostęp: 23.01.2021].
Strony oraz portale organizacji:
Islamic Text Institute, www.islamictexts.org [dostęp: 1.03.2019].
Official Fatwa Center, https://www.awqaf.gov.ae/en/officialfatwacenter [dostęp: 1.03.2019].
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020925 oraz http://www.fas.org/irp/
iraqi.
http://www.csbaonline.org/ [dostęp: 23.01.2021].
http://www.csbaonline.org/4Publications/PubLibrary/CostoftheWars_i.pdf [dostęp:
23.01.2021].
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26526&LangI-
D=E.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_166936.html [dostęp: 15.02.2021].
Tafsir Ibn Kathir, http://m.qtafsir.com/ [dostęp: 10.01.2021].
Oficjalna strona organizacji: https://www.ecchr.eu/en/.
https://shape.nato.int/ongoingoperations/nato-mission-iraq-nmi [dostęp: 15.02.2021].
https://jfcnaples.nato.int/nmi [dostęp: 15.02.2021].
CJTF-OIR Official Twitter, 2019, https://twitter.com/CJTFOIR/status/1106534055036760065
[dostęp: 11.01.2021]. 342 Bibliografia
CJTF-OIR Official Twitter, 2019, https://twitter.com/CJTFOIR/status/1106534055036760065
[dostęp: 11.01.2021].
https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/.
https://www.unicef.org/media/87381/file/2021-HAC-Iraq.pdf.
Oficjalne Centrum Fatw (ang. Oficial Fatwa Center), https://www.awqaf.gov.ae/en/officialfa -
twacenter [dostęp: 4.04.2019].
Oficjalna strona organizacji: https://www.niqash.org/.
Ministry of Foreing Affairs, http://mfa.gov.af/ [dostęp: 16.03.2015].
Publikacje Daesz:
Abu Humam Bakr bin Abd Allah al-Athari, Extend Our Hands in Bay’at to al-Baghdadi, Min-
bar  al-Tawhid  wa-l-Jihad,  August  5,  2013,  http://jihadology.net/2013/08/05/minbarat-
taw%e1%b8%a5id-wa-l-jihad-presents-a-newarticle-from-abu-hamam-bakr-bin-abd-al-
aziz-alathari-extend-our-hands-in-bayat-to-al-baghdadi/ [dostęp: 23.01.2021].
Abū Mud. ‘ab al-Zarqāwī, Min Abī Mus. ‘ab al-Zarqāwī li-kalb al-Urdunn ‘Abdallāh al-Thānī,  
15 May 2004, in Kalimāt mud. ī’a.
Abu  Muhammad  al-Adnani,  This  is  the  Promise  of  Allah,  Al-Hayat  Media  Center,  2014,
https://azelin.files.wordpress.com/2014/06/shaykhabc5ab-mue1b8a5ammad-al-
-e28098adnc481nc4abal-shc481mc4ab-22this-is-the-promise-of-god22-en.pdf [dostęp:
29.01.2020].
Al-Furqan Media, 19 kwietnia 2007 r., al-Furqan Media, 2007 (Tłumaczenie własne, dokument
w zbiorach autorki)
Al-Majmū‘li-qādat  Dawlat  al-‘Irāq  al-Islāmiyya,  Nukhbat  al-I‘lām  al-Jihādī,  2010,  https://
archive.org/download/Dwla_Nokhba/mjdawl.doc.
And  the  Disbelievers  Will  Know  Who  Gets  the  Good  End,  Al-Furqan  Media  Foundation,
28.05.2020.
Battle of Attrition 3, Al-Naba’ Newsletter, numer 236, 29.05.2020; Battle of Attrition 4, Al- Naba’
Newsletter, numer 246, 7.08.2020.
Daesz, Hazihi Aqidatuna Wa Haza Manhajuna (To jest nasze wyznanie i nasza droga) z maga-
zynu „Dabiq”, zatytułowanego Powrót kalifatu (w zbiorach własnych autorki).
Daesz Statement in Manbij Area, 2014, https://pbs.twimg.com/media/Bhk0dd1IYAA07eB.
jpg [dostęp: 2.09.2020].
Daesz  statement,  Raqqa  City  Area,  2014,  https://pbs.twimg.com/media/BlREcahCcA-
A93Bm.jpg.
ISIL tortured to death Ahrar al-Sham commander in Aleppo, Zaman al-Wasl, 2014, https://en.za-
manalwsl.net/news/3111.html [dostęp: 15.02.2021].
Kamali Mohammad Hashim, List of Hudud Punishments from Shari’a Judge for al-Bab Area,
2014, https://pbs.twimg.com/media/BjmwBGZIIAA3GdI.jpg [dostęp: 2.09.2020].
Muharib al-Juburi, al-I’alan ‘an qiyyam dawlaal-‘Iraq al-Islamiyya, 15.10.2006, https://nokbah.
com/~w3/?p=536.
Media Committee of Majlis Shura al-Mujahidin, Yu’alan ‘an ‘amirihu al-jadid, al-Fajr Media
Center, 12.06.2006, http://washin.st/1pPCkLZ.343 Bibliografia
Oświadczenie Daesz, Wilayat Deir az-Zor’ przed zmianą na Wilayat al-Kheir, http://docu-
ments.sy/image.php?id=2458&lang=ar [dostęp: 29.01.2020].
Oświadczenie  z  Komitetu  Szariatu  na  miejscowości  al-Bab  i  jej  okolic,  2013,  https://pbs.
twimg.com/media/BXdEMAiIIAAaQhj.jpg.
Sunni Endowment Diwan – Sunni Endowment head (Mahmoud Al-Sumaidai)
The  brothers  Dawla,  Jabhat  and  Ahrar,  Twitter,  2013,  https://twitter.com/ajaltamimi/sta-
tus/394130767371964417.
The Crusaders’ Worst Nightmares, Al-Naba’ Newsletter, Issue nr 226, 20.03.2020.
The Revolutionary Military Council in Manbij Considers the Islamic State a Faction like the Rest
of  the  Military  Factions,  Halab  News  2013,  http://halabnews.net/news/34583  [dostęp:
15.02.2021].
Wspólne oświadczenie organizacji, 2013, https://pbs.twimg.com/media/BYVBlp0CEAAR-
W_V.jpg.
Zarqāwī, al-Mawqif al-shar‘ī min h. ukūmat Karzāy al-‘Irāq, 23.07.2004, w: Kalimāt mud. ī‘a, 141.
Zarqāwī, Kalimat al-shaykh Abī Mus. ‘ab ‘abr sharīt. ‘Riyāh. al-nas. r, 8.08.2004. Transcript in
Kalimāt mud. ī‘a, 149–152.
Zarqāwī,  Bayān  al-bay‘a  li-Tanz.  īm  al-Qā‘ida  bi-qiyādat  al-shaykh  Usāma  ibn  Lādin,
17.10.2004. Transcript in Kalimātmud. ī’a, 174–176.
Netologia:
Abshar-Abdalla O.U., Islamisasi Ruang Publik, 2012, https://web.archive.org/web/20120206090935/
http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1# [dostęp: 15.11.2020].
Abu Bakkar Jalloh, Increased Terror Attacks in Africa Amid Coronavirus Pandemic, DW News,
9.04.2020,  https://www.dw.com/en/increased-terror-attacks-in-africa-amid-coronavirus-
pandemic/a-53066398 [dostęp: 11.02.2021].
Addressing the Rise of Libya’s Madkhali-Salafis, CrDaesz Group, 2019, https://www.crDaeszgroup.
org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/addressing-rise-libyas-madkhali-salafis.
Agence France-Presse, Mozambique: Several Dead as Insurgents Seize Control of Town, 27.03.2021,
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/27/mozambique-several-dead-as-
insurgents-seize-control-of-town [dostęp: 21.01.2021].
Agence France-Presse in Benghazi, Salwa Bugaighis Libyan human rights activist, shot dead in
Benghazi, The Guardian, 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/jun/26/salwa-
-bugaighis-libyan-shot-dead-benghazi [dostęp: 29.01.2020].
Al Arabiya, Talking to Foreign Media is ‘Haram’: Saudi Grand Mufti, 2012, https://web.archive.
org/web/20121115002057/,  http://english.alarabiya.net/articles/2012/11/11/248823.html
[dostęp: 6.11.2020].
Al-Azhar Condemns Daesz as Corrupt and a Danger to Islam, The Daily Star, 2014, http://www.
dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Aug-13/267022-al-azhar-condemns-isisas-
corrupt-and-a-danger-to-islam.ashx [dostęp: 10.01.2021].
Alia Brahimi, Why Libya Is Still a Global Terror Threat, The Guardian, 25.05.2017, https://www.
theguardian.com/commentisfree/2017/may/25/libya-global-terror-threat-manchester-
attack-gaddafi [dostęp: 29.01.2020].
Al-Nusra Leader Jolani Announces Split from al-Qaeda, Al Jazeera English, 2016, [dostęp: 23.03.2021].344 Bibliografia
Al-Qa’ida’s Foreign Fighters in Iraq: A First Look at the Sinjar, https://ctc.usma.edu/al-qaidas-
foreign-fighters-in-iraq-a-first-look-at-the-sinjar-records/ [dostęp: 29.01.2020].
Al-Salhy Suadad, Sunni Militants Drive Iraqi Army Out of Mosul, The New York Times, 2014,
https://www.nytimes.com/2014/06/11/world/middleeast/militants-in-mosul.html
[dostęp: 11.01.2021].
Ambassador Zalmay Khalilzad, tweet, 12/2/2020.
Amr Emam, Why are Egypt’s Salafists Backing Sisi?, The Arab Weekly, 28.01.2018, https://the-
arabweekly [dostęp: 29.01.2020].
Arango Tim, Sunni Extremists in Iraq Seize 3 Towns from Kurds and Threaten Major Dam, The
New  York  Times,  2014,  https://www.nytimes.com/2014/08/04/world/middleeast/iraq.
html [dostęp: 11.01.2021].
Arquilla J., Ronfeld D., Networks and Netwar, 2011, http://radio-weblogs.com/0107127/sto-
ries/2002/09/10/networksAndNetwar.html [dostęp: 11.12.2021].
Assessing AQI’s Resilience After April’s Leadership Decapitations, CTC Sentinel, 2013.
Astill J., Bowcott O., Fatwa Is Issued on Nigerian Journalist, The Guardian, https://www.thegu-
ardian.com/world/2002/nov/27/jamesastill.owenbowcott [dostęp 12.04.2020].
Babington Deepa, Suicide Attacks Down, Extortion up in Iraq’s Mosul, Reuters, 2009, http://
www.reuters.com/article/2009/11/27/idUSGEE5AP1ZF [dostęp: 4.09.2020].
BBC  News,  Millionaire’  fatwa  rejected,  25.06.2001,  http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/1457145.stm [dostęp: 13.10.2019].
Beauchamp Zack, ISIS, Islamic State or ISIL?, www.vox.com/2014/9/17/6259923/isis-isil-the-
islamic-state-daesh-what-is-isis-why-does-obama-use-isil
Beaumont P., Abu Bakr al-Baghdadi: The Daesz chief with the ambition to overtake al-Qaida, The
Guardian  2014,  https://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/baghdadi-abu-bakr-
-iraq-isis-mosul-jihad [dostęp: 26.02.2021].
Bell Stewart, Coronavirus: UN Report Warns Pandemic Has Created Captive Audience’ for Terrorist
Groups, Global News, June 25, 2020, https://globalnews.ca/news/7106831/coronavirus-
-un- terrorist-groups/, [dostęp: 3.02.2021].
Berman Ilan, ISIS is Using the COVID Distraction to Re-arm and Regroup, USA Today 2020.
Borzou Daragahi, Prime Seaside Real Estate, Oil and Scrap Metal: Inside the Billion Dollar Fund
Financing  a  Libyan  Warlord,  The  Independent,  2019,  https://www.independent.co.uk/
news/world/africa/libya-khalifa-haftar-warlord-national-army-tripoli-military-a9084966.
html [dostęp: 29.01.2020].
Bunzel C., 32 Islamic States Fatwas, 2019, http://www.jihadica.com/32-islamic-state-fatwas/
[dostęp: 2.06.2020].
Calabresi  M.,  „Time”  Person  of  the  Year  2015  Runner-Up:  Abu  Bakr  al-Baghdadi,  Time,  2015,
https://time.com/time-person-of-the-year-2015-runner-up-abu-bakr-al-baghdadi/  [dostęp:
26.02.2021].
Callimachi R., How a Secretive Branch of Daesz Built a Global Network of Killers, New York
Times,  http://www.nytimes.com/2016/08/04/world/middleeast/Daesz-german-recruit-
-interview.html? [dostęp: 23.03.2021].345 Bibliografia
Callimachi R., How Daesz Built the Machinery of Terror under Europe’s Gaze, The New York
Times,  2016,  http://www.nytimes.com/2016/03/29/world/europe/Daesz-attacks-paris-
-brussels.html?_r=0 [dostęp: 24.11.2020].
Chulov M., Losing Ground, Fighters and Morale – Is It All Over for Daesz?, The Guardian, 2016,
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/07/losing-ground-fighter-morale-is-it-
all-over-for-Daesz-syriaturkey [dostęp: 13.01.2020].
Civil Organizations Confront Daesz and Are Subjected to Its Infringements, al-Sharq al-Awsat, 2013,
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12699&article=742257#.
VXT6eM-qqko [dostęp: 6.02.2021].
Clark K., Corruption in Iraqi Kurdystan, http://news.bbc.co.uk/2/hi/program/crossing_conti-
nents [dostęp: 23.04.2021].
Condon Stephanie, As ISIS Grows, Questions Remain about Its Goals, CBS News, 13.08.2014,
http://www.cbsnews.com/news/as-isis-grows-questions-remain-about-its-goals/ [dostęp:
23.04.2021].
Corera Gordon, ISIS Still Evading Detection on Facebook, BBC, 2020, https://www.bbc.com/
news/technology-53389657 [dostęp: 22.01.2021].
Criezis Meili, Telegram’s Anti-IS Campaign: Effectiveness, Perspectives, and Policy Suggestions, Glo-
bal Network on Extremism and Technology, 2020, https://gnet-research.org/2020/07/30/
telegrams-anti-is-.campaign-effectiveness-perspectives-and-policy-suggestions/  [dostęp:
3.02.2021].
Daesz  Declares  ‘Caliphate’  Stretching  across  Iraq  and  Syria,  CNN,  19.06.2014,  [dostęp:
16.06.2015].
Daesz in Action, Eye on Daesz in Libya, 10.01.2016, http://eyeonDaeszinlibya.com/Daesz-in-
-action/Daesz-fighter-says-tunisian-journalists-killed-in-derna/ [dostęp: 23.04.2021].
Daesz  Operation  in  Hamrin,  https://www.kurdistan24.net/en/story/19355-Iraq-launches-
%27large-scale%27-anti-Daesz-operation-in-Hamrin-Mountains, [24.11.2020].
Daesz  Take  over  Syria  Army  Base,  Behead  Soldiers:  Activists,  Daily  Star,  16.08.2014  [dostęp:
29.07.2014].
Daesz Tunnel, Medical Center Seized in Kirkuk, Baghdad Post, 2018.
Demir  Halil,  Ali  Ebubekir  Tokcan,  Turkish  Police  nab  18  Daesh/ISIS  Suspects  in  Istanbul,
24.03.2021,  https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-nab-18-daesh-isis-suspects-
in-istanbul/2185976 [dostęp: 23.04.2021].
Deoband  Ulema  Term  All  Taliban  Actions  un-Islamic,  20.06.2009,  https://www.dawn.com/
news/472493 [dostęp: 11.05.2019].
Dignity Operation, 2019, https://www.libyaobserver.ly/dignity-operation [dostęp: 29.01.2020].
Dina Temple-Raston, Prominent Muslim Sheikh Issues Fatwa against Daesz Violence, Magazyn NPR,
2014,  https://www.mynspr.org/post/prominent-muslim-sheikh-issues-fatwa-against-isis-
violence#stream/0 [dostęp: 10.01.2021].
Don Reisinger, Twitter Has Suspended 1.2 Million Terrorist Accounts Since, 2015, Magazyn For-
tune,  https://fortune.com/2018/04/05/twitter-terrorist-account-suspensions/  [dostęp:
22.01.2021].
Doran Jamie, Najibullah Quraishi, ISIL and the Taliban, Al-Jazeera, 1.11.2015, http://www.
aljazeera.com/programmes/specialseries/2015/11/islamic-stateisil-taliban-afghani-
stan151101074041755.html [dostęp: 10.02.2021].346 Bibliografia
Eljarh Mohamed, Benghazi’s Epidemic of Assassinations, Foreign Policy, 2013 http://foreignpo-
licy.com/2013/10/30/benghazis-epidemic-of-assassinations/[dostęp: 29.01.2020].
Emadeddin Badi, Libya’s Hifter and the False Narrative of Authoritarian Stability, MEI Policy
Analysis, 2019, https://www.mei.edu/node/80368 [dostęp: 29.01.2020].
Emma Farge, The US Military is Building a $100 Million Drone Base in Niger, Reuters, 2016,
http://uk.businessinsider.com/us-military-building-a-100-milliondrone-base-in-
niger-2016-9 [dostęp: 23.04.2021].
Epic Battles of the Caliphate in Binghazi: Message to the Soldiers of the Tyrant – Wilayat al-Barqah,
Jihadology,  28.02.2015,  http://jihadology.net/2015/02/28/newvideo-message-from-the-
islamic-state-epic-battles-of-thecaliphate-in-binghazi-message-to-the-soldiers-of-the-
tyrant/ [dostęp: 29.01.2020].
Escaped Members of ‘Daesz’ Built Tunnels in the Mountains, Akhabar Al-Aan News, 2018.
Eye on Daesh, https://eyeonDaeszinlibya.com/Daesz-in-action/ [dostęp: 06.01.2021].
Facebook:  Fake  Account  Removal  Q4,  2017-Q4  2020,  https://www.statista.com/stati-
stics/1013474/facebook-fake-account-removal-quarter/ [dostęp: 22.01.2021].
Fawaz A. Gerges, Daesz: A History, Princeton University Press 2017, s. 55.
First Ground Clash between ISIS and US Forces in Iraq, Shafaq News, 2014, https://web.archive.
org/web/20141217212840/http:/english.shafaaq.com/index.php/politics/12492-first-
ground-clash-between-isis-and-us-forces-in-iraq [dostęp: 11.01.2021].
Fouad al-Ibrahim, Why ISIS is a Threat to Saudi Arabia: Wahhabism’s Deferred Promise, Al Akh-
bar English, 2014, https://english.alarabiya.net/coronavirus/2014/09/19/-Saudi-Arabia-
-reportse [dostęp: 11.01.2021].
From War Room to Boardroom. Military Firms Flourish in Sisi’s Egypt, Reuters Special Reports,
2018, https://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-economy-military.
Gibbons Thomas-Neff, U.S. Troops Are Packing Up, Ready or Not, New York Times, 11/17/2020.
Halo Mohammed, Daesz in Hamrin Mountains Plotting Election Attacks, Rudaw, 2018.
Hamid Lellou, Lost in Translation: ISIS’s Intention Was in their Name, But We Missed It, 2014,
smallwarsjournal.com/print/15998 [dostęp: 14.03.2021].
http://www.straitstimes.com/singapore/sporesrejection-of-extremism-pays-off [dostęp:
10.01.2021].
Ibrahim Waleed, Al Qaeda’s Top Two Leaders in Iraq Have Been Killed, Officials Said Monday, in
a Strike The United States Called a “Potentially Devastating Blow” but Whose Impact Analysts
Said May Be Limited, Reuters.
International  Crisis  Group,  Iraq:  Fixing  Security  in  Kirkuk,  6/15/2020;  Maher  Chmaytelli,
Mustafa Mahmoud, Iraqi Forces Seize Oil City Kirkuk from Kurds in Bold Advance, Reuters
[dostęp: 23.01.2021].
Iraq Declares War with Islamic State Is Over, BBC News, 2017; https://www.bbc.com/news/
world-middle-east-42291985 [dostęp: 17.02.2021].
Iraq  Militant  Group  Declares  Establishment  of  Islamic  State,  CBC  News,  28.06.2014  [dostęp:
24.06.2015].
Iraqi  PM  Abadi  Declares  ‘End  of  War  Against  ISIL,  Al-Jazeera,  https://www.aljazeera.com/
news/2017/12/iraqi-general-war-isil-171209120757374.html [dostęp: 23.04.2021].347 Bibliografia
IS Claims Mali Army Attack, Defense Post, 2021, https://www.thedefensepost.com/2021/03/22/
is-claims-mali-army-attack/ [dostęp: 21.01.2021].
ISIL  Defeated  in  Final  Syria  Victory:  SDF,  Al  Jazeera,  2019,  https://www.aljazeera.com/
news/2019/3/23/isil-defeated-in-final-syria-victory-sdf, [dostęp: 17.02.2021].
Islamic State Group Claims Deadly Attack on Afghanistan Prison, BBC News, 3.08.2020, https://
www.bbc.com/news/world-asia-53633450.847  “O  Soldiers  of  the  Caliphate,  Break  Pri-
sons…Break Prisons…”, Al-Naba’ Newsletter, issue nr 246, 7.08.2020.
Islamic State Khorasan Province, https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisa-
tions/Pages/Islamic-State-Khorasan-Province.aspx [dostęp: 10.02.2021].
Islamic  State  Releases  Fatwa  for  Male  “Owners”  of  Women  Slaves,  Deutsche  Welle,  2015,
https://www.dw.com/en/islamic-state-releases-fatwa-for-male-owners-of-women-
slaves/a-18950434 [dostęp: 25.02.2021].
ISW Iraq Team, Iraq Update 2014 #8: ISF Deployments to Anbar, Institute for the Study of War
Iraq  Blog,  2015,  http://iswiraq.blogspot.com/2014/01/isf-deployments-to-anbar.html
[dostęp: 24.11.2020].
ISW Iraq Team, Iraq Update 2014 #10: Journalists, Government Employees Targeted in Mosul Inti-
midation Campaign, Institute for the Study of War Iraq Blog, 2014, http://iswiraq.blog-
spot.com/2014/01/iraq-update-2014-10-journalists.html [dostęp: 24.11.2020].
Kakar Javed Hamim, Most  U.S.  Bases  Turned  Over  to  Afghans:  Col.  Leggett, Pajhwok Afghan
News, 10/11/2020; OUSD(P), vetting comment, 2/1/2021.
Kanwal Sheikh, Mona, Islamic State Enters Al-Qaeda’s Old Hotbed: Afghanistan and Pakistan,
„Connections” 2017, 16, nr 1.
Keohane  David,  Knife  Attack  in  France  Kills  Two  and  Injures  Five,  Financial  Times,  2020,
https://www.ft.com/content/22db9a76-de30-42ffa155-56594a3dbdfb [dostęp: 2.03.2021].
Kessler  G.,  Fact  Checker  Did  Iran’s  Supreme  Leader  Issue  a  Fatwa  against  the  Development  of
Nuclear  Weapons,  27.11.2013,  Washington  Post,  https://www.washingtonpost.com/
news/fact-checker/wp/2013/11/27/did-irans-supreme-leader-issue-a-fatwa-against-the-
development-of-nuclear-weapons/ [dostęp: 20.12.2020.].
Khalifa Haftar, The Libyan General with Big Ambitions, BBC News, 8.04.2019, https://www.
bbc.com/news/world-africa-27492354 [dostęp: 23.04.2021].
Khan Tahir, Ayesha Tanzeem, 21-Point Code Of Conduct Hailed As Breakthrough In Afghan Peace
Talks, Voice of America, 12/10/2020.
Killing and Wounding of Seven People in an Explosion South of Baghdad, al-Mada Press, 2015,
http:// www.almadapress.com/ar/news/43024 [dostęp: 5.09.2020].
Krona Michael, Revisiting the Ecosystem of Islamic State’s Virtual Caliphate, Global Network on
Extremism and Technology, 21.10.2020, https://gnet-research.org/2020/10/21/revisiting-
the-ecosystem-of-islamic-states-virtual-caliphate/ [dostęp: 3.02.2021].
Laskar Rezaul, Pakistan Asks Afghanistan to Hand over Captured ISKP Leader Aslam Farooqi, Hin-
dustan Times, New Delhi, 2019, https://www.hindustantimes.com/world-news/pakistan-
asks-afghanistan-to-hand-over-captured-iskp-leader-aslam-farooqi/story-05ZVJSIIN2o-
ZQxaYtcgdfK.html [dostęp: 10.02.2021].
Landay Jonathan, Warren Strobel, Phil Stewart, Exclusive: Islamic State Ruling Aims to Settle who
Can Have Sex with Female Slaves, Reuters, 2015, https://www.reuters.com/article/us-usa-
-islamic-state-151230 [dostęp: 25.02.2021].348 Bibliografia
Lawrence Wright, The Terrorist, The New Yorker, 2006, https://www.newyorker.com/maga-
zine/2006/06/19/the-terrorist [dostęp: 23.04.2021].
Lewis Jessica, Al Qaeda in Iraq’s ‘Breaking the Walls’ Campaign Achieves its Objectives at Abu
Ghraib – 2013 Iraq Update #30, Institute for the Study of War Iraq Blog, 2014, http://iswi-
raq.blogspot.com/2013/07/al-qaeda-in-iraqs-breaking- walls.html [dostęp: 24.11.2020].
Libya: No Impunity for ‘Black Saturday’ Benghazi Deaths, Human Rights Watch, 2013, https://
www.hrw.org/news/2013/06/13/libya-no-impunity-black-saturday-benghazi-deaths
[dostęp: 29.01.2020].
Libyan Islamists Seize Arms, Take Hostages, Middle East Online, 20.02.2011, http://www.mid-
dle-east-online.com/english/?id=44478. Manchester bomber identified: Latest in terror investi-
gation, CBS News, 23.05.2017 [dostęp: 2.01.2020].
`Light Footprint’ Operations Keep US Troops in the Dark, Defense One, 2019, https://www.defen-
seone.com/ideas/2018/10/light-footprint-operations-keep-us-troops-dark/151797/.
Lister Tim, Nada Bashir, She’s  One  of  the  Most  Prominent  Female  Politicians  in  Her  Country.
A Few Days Ago She Was Abducted from Her House, CNN, 20.07.2019, https://edition.cnn.
com/2019/07/20/africa/libya-sergewa-intl/index.html [dostęp: 23.04.2021].
Lorenzo Marinone, Information Warfare in Libya. The Online Advance of Khalifa Haftar, Rome,
Centro  Studi  Internazionali,  2019,  https://www.cesi-italia.org/en/articoli/976  [dostęp:
23.04.2021].
Louisa Loveluck, Inside Syria’s Teeming ISIS Prisons: Broken Men, Child Inmates and Orders
to  Break  Free,  Washington  Post,  2.11.2019,  https://www.washingtonpost.com/world/
middle_east/inside-syrias-teeming-isis-prisons-broken-men-childinmates-and-orders-
to-breakfree/2019/11/01/25219bda-fb39-11e9-9e021d45cb3dfa8f_story.html  [dostęp:
21.01.2021].
Maaz Hussain, Anti-Terror Fatwa Endorsed by 100,000 Bangladeshi Islamic Scholars, VOA News, 2016,
https://www.voanews.com/a/fatwaendorsed-by-bangladeshi-islamic-scholars-aims-tocurb-
terrorism/3384976.html [dostęp: 26.03.2021].
Malsin Jared, Beheading of Coptic Christians in Libya Shows Daesz Branching Out, Time, 2015,
https://time.com/3710610/libya-coptic-christians-Daesz-egypt/, [dostęp: 23.04.2021].
Mandhai Shafik, Baghdadi’s Vision of a New Caliphate, Al-Jazeera, 2014, https://www.aljazeera.
com/news/2014/7/1/baghdadis-vision-of-a-new-caliphate [dostęp: 10.01.2021].
Massoud  Ansar,  Army  Chief  Zia:  Taliban  Has  Not  Cut  Ties  with  al-Qaeda,  TOLOnews,
10/26/2020; The News (Pakistan), Saleh Blames Taliban for Maintaining Ties with al-Qaeda,
12/28/2020.
Matney Lucas, The Lockdown is Driving People to Facebook, Tech Crunch, 30.04.2020, https://
techcrunch.com/2020/04/29/the-quarantine-is-driving-record-usage-growth-at-
facebook/ [dostęp: 3.02.2021].
McKay H., Trump, Mattis Turn Military Loose on ISIS, Leaving Terror Caliphate in Tatters, Fox
News  Channel,  2017,  http://www.foxnews.com/world/2017/12/08/trump-mattis-turn-
military-loose-on-isis-leaving-terror-caliphate-in-tatters.html [dostęp: 17.02.2021].
Middle East Forum, Database: Identifiers of Designated Islamic Terrorist Organizations, https://
jihadintel.meforum.org/group/136/tanim-ansar-al-tawheed [dostęp: 24.11.2020].349 Bibliografia
Mike Ives, Isabella Kwai, 1,300 Prisoners Escaped from Congo Jail After an Attack Claimed by ISIS,
The New York Times, 20.10.2020, https://www.nytimes.com/2020/10/20/world/africa/
congo-jail-attack-prisoners-freed.html [dostęp: 3.02.2021].
Mortimer Caroline, 70,000 Indian Muslim clerics issue fatwa against Isis, the Taliban, al-Qaeda and
other  terror  groups,  The  Independent,  10.12.2015,  http://www.independent.co.uk/news/
world/asia/70000-indian-muslim-clerics-issue-fatwa-against-isis-thetaliban-al-qaida-and-
other-terror-groupsa6768191.html [dostęp: 25.02.2021].
Mostafa, Nehal, Iraq Announces End of War against IS, Liberation of Borders with Syria: Abadi, Iraqi
News,  2017,  https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraq-announces-end-war-liberation-
borders-syria-abadi/ [dostęp: 23.01.2021].
Mujib Mashal, Afghanistan Peace Talks Open in Qatar, Seeking End to Decades of War, New York
Times, 9/12/2020.
Mullen Jethro, Margot Haddad, 2015, France Is at War, President François Hollande Says after Attack,
CNN, http://www.cnn.com/2015/ll/16/world/paris-attacks/, [dostęp: 23.04.2021].
Nikzad Khaled, Helmand Fighting Goes Deeper Into Lashkargah City, TOLOnews, 10/19/2020;
Tucker Reals, Ahmad Mukhtar, U.S. and Taliban Agree to “Re-Set” as Afghanistan Peace Deal
Marred by Spiraling Carnage, CBS News, 10/15/20.
Nur Aziemah Azman, Divine Retribution: The Islamic State’s COVID-19 Propaganda, The Diplo-
mat, 24.03.2020, https://thediplomat.com/2020/03/divine-retributionthe-islamic-states-
covid-19-propaganda/ [dostęp: 21.01.2021].
O’Connor Tom, Build the Wall: Will Iraq’s New Syria Border Fence Keep Daesz Fighters Out?,
2018,  https://www.newsweek.com/build-wall-iraq-begins-syria-border-fence-keep-out-
Daesz-fighters-1005018 [dostęp: 23.04.2021].
Other  Jihadi  Actors,  Eye  on  Daesz  in  Libya,  2017,  http://eyeonDaeszinlibya.com/other-
jihadi-actors/24-30-may-ansar-al-sharia-officially-disbands/ [dostęp: 29.01.2020].
Otwarty list do Al-Baghdadiego, http://www.lettertobaghdadi.com/ [dostęp: 10.01.2021].
Pack  Jason,  20th-Century  Libyan  Jihadism’s  Role  in  Manchester  Attack,  Al  Monitor,
28.05.2017,  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/05/libya-jihad-manche-
ster-attack-Daesz-salmanabedi.html#ixzz4iSgZfKik [dostęp: 23.04.2021].
Pagliery Jose, Inside the $2 Billion ISIS War Machine, CNN Money. Cable News Network, 2015,
https://money.cnn.com/2015/12/06/news/isis-funding/index.html [dostęp: 14.05.2020].
Pesha  Magid,  Islamic  State  Aims  for  Comeback  Amid  Virus-Expedited  U.S.  Withdrawal,  Fore-
ign  Policy,  2020,  https://foreignpolicy.com/2020/04/06/iraq-islamicstate-comeback-
coronavirus-uswithdrawal/?_KAPo0k [dostęp: 21.01.2021].
Profile: Libyan Rebel Commander Abdel Hakim Belhadj, BBC, 4.07.2012, http://www.bbc.co.uk/
news/worldafrica-14786753.
Qiyadi fi Da’esh Yakshaf Tafaseel lil-Mara al-Ula ‘an Sahat al-Ii’tisam fi al-Anbar , New News Iraq
[dostęp: 23.04.2021].
Ratnesar Romesh (December 19, 2004), “Face Of Terror”. Time. Retrieved November 4, 2016, http://
content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1009928-2,00.html [dostęp: 23.04.2021].
Reuter Christoph, The Terror Strategist: Secret Files Reveal the Structure of the Islamic State, Der Spie-
gel, 2015, http://www.spiegel.de/international/world/islamic-state-files-show-structure-of-
islamist-terror-group-a-1029274.html [dostęp: 15.02.2021].350 Bibliografia
Reuters, U.S. Troops in Afghanistan Should be ‘Home by Christmas’: Trump, 10/7/2020.
Riedel Bruce O., The Search for al Qaeda, 2008, https://archive.org/details/searchforalqaeda-
00ried/page/90/mode/2up [dostęp: 23.01.2021].
Sabater L., Text of the Fatwa Declared Against Osama Bin Laden by the Islamic Commission of
Spain, 12.03.2005, https://web.archive.org/web/20050727013942/http://www.culturekit-
chen.com/archives/002868.html [dostęp: 6.01.2020].
Safi Michael, Makoii Akhtar Mohammad (2 November 2020), Attack on Kabul University by
Isis Gunmen Leaves 22 Dead, The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/
nov/02/gunmen-storm-kabul-university-afghanistan-attack [dostęp: 29.01.2020].
Salaheddin Sinan, 11 Killed as Iraqis Protest in ‘Day of Rage’, Washington Times, Associated
Press,  2011,  https://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/25/5-killed-iraqis-pro-
test-day-rage/ [dostęp: 23.04.2021].
Salem Paul, INSIGHT: Iraq’s Tensions Heightened by Syria Conflict, Middle East Voices, Voice of
America 2012.
Sanchez Ray, Tim Lister, Mark Bixler, Sean O’Key, Michael Hogenmiller, Mohammed Taw-
feeq, 2016, ISIS Goes Global: 90 Attacks in 21 Countries Have Killed Nearly 1,400 People,
CNN, April 29, http://www.cnn.com/2015/12/17/world/mapping-isis-attacks–around–
the–world/.
Sangar Ali, Iraqi Cities Face Complete Power Outage after IS Targets Towers in Kirkuk, Kurdistan
24, 2017.
Saul Heather, Daesz Publishes Penal Code Listing Amputation, Crucifixion and Stoning as Puni-
shments  –  and  Vows  to  Vigilantly  Enforce  It,  Independent,  2014,  https://www.indepen-
dent.co.uk/news/world/middle-east/Daesz-publishes-penal-code-listing-amputation-
crucifixion-and-stoning-punishments-and-vows-vigilantly-enforce-it-9994878.html
[dostęp: 15.11.2020].
Schmitt Eric, Daesz Leader in Libya Is Targeted in U.S. Airstrike, New York Times, 14.11.2015,
http://www.nytimes.com/2015/11/15/world/middleeast/libya-Daesz-leader-abu-nabil.
html [dostęp: 29.01.2020].
Schmitt  Eric,  In  Battle  to  Defang  Daesz,  U.S.  Targets  Its  Psychology,  The  New  York  Times,
28.12.2014.
Seth J., The Fight for ISIS’s Old Territory Is Just Beginning, Foreign Policy, 2019. https://fore-
ignpolicy.com/2019/12/04/syria-iraq-fight-for-isis-old-territory-just-beginning/  [dostęp:
14.05.2020].
Shadid Anthony, Iraqi Insurgent Group Names New Leaders, The New York Times, 2010.
Shalizi Hamid, Abdul Qadir Sediqi, Charlotte Greenfield, Taliban-Afghan Government Agre-
ement Marred by Document’s Wording, Reuters, 11/30/2020.
Shaheen Kareem, Isis Destroys Historic Christian and Muslim Shrines in Northern Iraq, The Guar-
dian,  2015,  https://www.theguardian.com/world/2015/mar/20/isis-destroys-historic-
christian-muslim-shrines-iraq [dostęp: 10.01.2021].
Shelly Kittleson, Kidnappings Continue in Iraq’s Disputed Territories, Al-Monitor, 9/30/2020;
Hiwa Shilani, Kurdistan Leader Condemns New Kirkuk Arabization, Calls on UN to Intervene,
Kurdistan24, 9/22/2020.351 Bibliografia
Siegel Jacob, Islamic Extremists Now Crucifying People in Syria and Tweeting Out the Pictures, Daily
Beast, 2014, http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/30/islamic-extremists-now-
crucifying-people-in-syria-and-tweeting-out-the-pictures.html [dostęp: 15.02.2021].
Sikander Sardar, Federal Cabinet Approves FATA’s Merger with K-P, Repeal of FCR, Tribune, 2017,
https://tribune.com.pk/story/1343825/federal-cabinet-approves-fata-reforms [dostęp:
3.02.2020].
Singh  G.,  The  Fatwa  That  Destroyed  an  Empire,  2016,  https://www.newageislam.com/isla-
mic-society/gurvinder-singh/the-fatwa-that-destroyed-an-empire/d/108812 [dostęp:
16.05.2019].
Sisk R., The Military Can’t Come Up with a Name For Its War Against ISIS. We’re Here To Help,
HuffPost, 2014, https://www.huffpost.com/entry/pentagon-operation-inherent-resolve_n_5
928388 [dostęp: 23.02.2021].
Soldiers  Die  in  Attack  on  Libya  Oil  Terminals,  2014,  https://www.aljazeera.com/news/2014
/12/26/soldiers-die-in-attack-on-libya-oil-terminals [dostęp: 29.01.2020].
Strange Hannah, Islamic State Leader Abu Bakr al-Baghdadi Addresses Muslims in Mosul, The
Telegraph, 2014.
Suicide Bomber Kills 32 at Baghdad Funeral March, Fox News, Associated Press, 2012, https://
www.foxnews.com/world/suicide-bomber-kills-32-at-baghdad-funeral-march [dostęp:
23.04.2021].
Sumon Corraya, About 100,000 Muslim Clerics Sign Fatwa against Daesh in Bangladesh, Asia
News,  2017,  http://www.asianews.it/newsen/About-100,000-Muslim-clerics-sign-fatwa-
against-Daesh-in-Bangladesh-37729.html [dostęp: 26.03.2021].
Szostkiewicz Adam, Mistrz wzywa terrorystów, Polityka, 2010, https://www.polityka.pl/tygo-
dnikpolityka/swiat/1503924,1,mistrz-wzywa-terrorystow.read [dostęp: 11.11.2020].
Taylor  J.,  Sheikh  Issues  Fatwa  against  All  Terrorists,  3.03.2010,  The  Independent,  https://
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sheikh-issues-fatwa-against-all-terrori-
sts-1915000.html [dostęp: 11.12.2019].
The Insurgency. Transcript from a TV program of Frontline from February 21, 2006.
The  New Zealand  Herald, Shoot  Gaddafi  Fatwa  Issued ,  https://www.nzherald.co.nz/world/
news/article.cfm?c_id=2&objectid=10707969 [dostęp: 30.06.2020].
The Secret Everyone Knows: Pay The Islamic State or Be Killed, Niqash, 2011, http://www.iraqifo-
rum.net/vb/5177.htm [dostęp: 4.09.2020].
The Times of India, Muslim Cleric in Kerala Issues Fatwa against Daesz; Jihadists Sell Several
Dozens of Yazidi Women, 30.08.2014, https://timesofindia.indiatimes.com/india/Muslim -
-cleric-in-Kerala-issues-fatwa-against-Daesz-jihadists-sell-several-dozens-of-Yazidi-
women/articleshow/41281217.cms [dostęp: 28.05.2020].
Thomas Gibbons-Neff, Fatima Faizi, Afghan and Taliban Negotiators Agree on Peace Talks’ Proce-
dures, New York Times, 12/2/2020.
Toaldo Mattia, Mary Fitzgerald, A Quick Guide to Libya’s Main Players, ECFR, 2016, http://
www.ecfr.eu/mena/mapping_libya_conflict# [dostęp: 29.01.2020].
Triono Sugeng, Tidak Perlu, Fatwa, Daesz Sudah Haram, Liputan 6, 2014, http://news.lipu-
tan6.com/read/2087796/mui-tidakperlu- fatwa-isis-sudah-haram [dostęp 26.03.2021].352 Bibliografia
Un  Calls  All  Mercenaries  Leave  Libya,  https://thearabweekly.com/un-calls-all-mercenaries-
-leave-libya [dostęp: 6.01.2021].
UN, press release, Amid Promising Developments in Afghan Peace Talk, Relentless Increase of Vio-
lence Putting Future Progress at Risk, Special Representative Warns Security Council, 12/17/2020;
David Zucchino, Thomas Gibbons-Neff, What to Know as Troubled Afghan Peace Talks Enter
a New Phase, New York Times, 1/1/2021.
Walid Abdul Rahman, Daesz, Muslim Brotherhood Fatwas Call for Discrimination against Chri-
stians, Women, Aawsat, https://aawsat.com/ [dostęp: 25.02.2021].
Walker H., The War on ISIS Has ‘No Name, Business Insider, 2014, https://www.military.com/
daily-news/2014/08/18/us-operation-against-isil-in-iraq-remains-nameless.html  [dostęp:
20.02.2021].
Weaver Mary Anne, The Short, Violent Life of Abu Musab al-Zarkawi, The Atlantic, 2006, www.
theatlantic.com/magazine/archive/2006/07/the-short-violent-life-of-abu-musab-alZar-
kawi/304983/ [dostęp: 23.01.2021].
Whitlock, Craig (June 8, 2006), Al-Zarkawi’s Biography, The Washington Post, s. 2.
Who Else, Besides Americans, Are Flying Fighter Jets in Iraq?, Slate Magazine, 2014, https://slate.com/
gdpr?redirect_uri=%2Fblogs%2Fbusiness_insider%2F2014%2F08%2F08%2Fwho_
else_besides_americans_are_flying_fighter_jets_in_iraq.html%3Fvia%3Dgdprconsen -
t&redirect_host=http%3A%2F%2Fwww.slate.com, [dostęp: 11.01.2021].
William  A.,  The  COVID-19  Pandemic  and  Response  on  Violent  Extremist  Recruitment  and
Radicalisation,  K4D,  s.  8,  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/808_
COVID19%20_and_Violent_Extremism.pdf [dostęp: 3.02.2021].
William McCants, State of Confusion: Daesz’s Strategy and How to Counter It, Foreign Affairs.
Wintour Patrick, Daesz Loses Control of Libyan City Sirte, The Guardian, 2016, https://www.
theguardian.com/world/2016/dec/05/Daesz-loses-control-of-libyan-city-of-sirte.com/
Daesz-in-action/Daesz-fighters-attack-water-pipe-in-southern-libya/.
Worsening Freedom of Opinion and Expression in the East Affects Journalists, Activists and Citizens,
Libya Al-Akhbar, 2017, http://www. libyaalkhabar.com/?p=20767.
Yong Ch., S‟pore‟s rejection of extremism pays off, The Straits Times, 2017.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państw...

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Samotne wilki kalifatu? Państwo Is...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Państwo islamskie ISIS. Nowa twarz ...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Islam. Anatomia strachu

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zderadykalizować radykała

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Europa w obliczu islamskiego terror...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Euroislam contra islamizm. Drogi i ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 1. C...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 2. P...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Najczęściej kupowane