• Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego

Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego

 • Autor: Paweł Kler redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-02-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 640/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 108.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka jest dziełem obejmującym swoją treścią problematykę miejsca i roli logistyki w militarnych i niemilitarnych obszarach bezpieczeństwa narodowego. W opracowaniu słusznie określono, że przedmiotem badań jest szeroko rozumiana logistyka, funkcjonująca w sferze aktywności państwa jako element integralnej części systemu bezpieczeństwa narodowego. Na podstawie tak zdefiniowanego przedmiotu badań przyjęto, że celem badań jest określenie miejsca i roli logistyki, zapewniającej warunki istnienia i funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego w militarnych i niemilitarnych obszarach potencjału obronnego i ochronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów i oznaczeń
Wprowadzenie

Część I. TEORIA WYBRANYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział 1. Bezpieczeństwo narodowe


1.1. Wstęp
1.2. Krajowe akty prawne i dokumenty strategiczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego RP
1.3. Potencjał kierowania bezpieczeństwem narodowym RP
1.4. Międzynarodowe akty prawne i dokumenty strategiczne z zakresu bezpieczeństwa
1.5. Nowe kierunki i wyzwania w zakresie rozwoju bezpieczeństwa narodowego RP

Rozdział 2. Bezpieczeństwo militarne

2.1. Wstęp
2.2. Analiza podstawowych elementów wchodzących w skład bezpieczeństwa militarnego
2.3. Środki finansowe przeznaczane na siły zbrojne
2.4. Międzynarodowe stosunki militarne
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Bezpieczeństwo niemilitarne

3.1. Wstęp
3.2. Bezpieczeństwo niemilitarne (pozamilitarne)
3.3. Pozamilitarne składowe bezpieczeństwa państwa
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Bezpieczeństwo logistyczne

4.1. Wstęp
4.2. Jak należy rozumieć i interpretować bezpieczeństwo logistyczne jednostek i instytucji wojskowych?
4.3. Czyje bezpieczeństwo jest obszarem zainteresowania?
4.4. Problemy determinujące bezpieczeństwo logistyczne
4.5. Wybrane sposoby osiągania celów bezpieczeństwa logistycznego
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Bezpieczeństwo ekonomiczne

5.1. Wstęp
5.2. Pojęcie i zakres bezpieczeństwa ekonomicznego
5.3. Bezpieczeństwo finansowe
5.4. Bezpieczeństwo energetyczne
5.5. Bezpieczeństwo żywnościowe
5.6. Podsumowanie

Rozdział 6. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa narodowego RP

6.1. Wstęp
6.2. Konstytucyjne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP – zagadnienia wybrane
6.3. Oddziaływanie wybranych organizacji międzynarodowych na bezpieczeństwo narodowe Polski
6.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako gwarant międzynarodowego systemu bezpieczeństwa
6.5. Podsumowanie

Część II. LOGISTYKA SIŁ ZBROJNYCH RP W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Rozdział 7. Podsystem kierowania logistyki Sił Zbrojnych RP


7.1. Wstęp
7.2. Podstawowe pojęcia związane z kierowaniem i dowodzeniem
7.3. Style kierowania
7.4. Zasady i cele kierowania systemem logistycznym
7.5. Przeznaczenie podsystemu kierowania
7.6. Proces dowodzenia/kierowania
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Realizacja zadań podsystemu zabezpieczenia materiałowego wyznacznikiem bezpieczeństwa logistycznego Sił Zbrojnych RP


8.1. Wstęp
8.2. Identyfikacja problemów związanych z zaopatrywaniem materiałowym
8.3. Podsumowanie

Rozdział 9. Podsystem techniczny logistyki Sił Zbrojnych RP   

9.1. Wstęp
9.2. Poziomy zabezpieczenia technicznego Sił Zbrojnych RP
9.3. Potencjał podsystemu technicznego Sił Zbrojnych RP
9.4. Analiza potencjału podsystemu technicznego Sił Zbrojnych RP
9.5. Analiza stanu technicznego sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych RP
9.6. Analiza struktur organizacyjnych podsystemu technicznego Sił Zbrojnych RP
9.7. Ocena potencjału podsystemu technicznego Sił Zbrojnych RP
9.8. Rekomendacje usprawniające funkcjonowanie podsystemu technicznego w aspekcie bezpieczeństwa militarnego państwa
9.9. Podsumowanie

Rozdział 10. Podsystem transportu i ruchu wojsk w procesie zapewnienia bezpieczeństwa usług transportowych Sił Zbrojnych RP

10.1. Podsystem transportu i ruchu wojsk w systemie logistycznym Sił Zbrojnych RP w aspekcie bezpieczeństwa logistycznego
10.2. Zadania oraz struktura organizacyjna podsystemu transportu i ruchu wojsk
10.3. Sposoby realizacji zabezpieczenia transportowego SZ RP przez podsystem transportu i ruchu wojsk
10.4. Zwiększanie bezpieczeństwa logistycznego poprzez pozyskiwanie przez organy podsystemu transportu i ruchu wojsk środków transportowych
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Podsystem infrastruktury Sił Zbrojnych RP

11.1. Wstęp
11.2. Istota infrastruktury państwa
11.3. Infrastruktura obronna i wojskowa
11.4. Realizacja zadań przez infrastrukturę wojskową
11.5. Podsumowanie

Rozdział 12. Podsystem medyczny Sił Zbrojnych RP

12.1. Wstęp
12.2. Podejście systemowe podstawą funkcjonowania współczesnego zabezpieczenia medycznego w logistyce sił zbrojnych
12.3. System zabezpieczenia medycznego
12.4. Podsumowanie

Część III. LOGISTYKA SIŁ ZBROJNYCH RP W PODSYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA GOSPODARCZEGO

Rozdział 13. Higiena żywienia i żywności Sił Zbrojnych RP jako czynnik bezpieczeństwa zdrowotnego żołnierzy

13.1. Wstęp
13.2. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i żywienia
13.3. Unormowania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia
13.4. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną żywności i żywienia w Polsce
13.5. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności oraz higieną żywienia w Siłach Zbrojnych RP
13.6. Higiena żywienia żołnierzy
13.7. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w działaniach operacyjnych i misjach
13.8. Urzędowa kontrola żywności w odniesieniu do obiektów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych
13.9. Podsumowanie

Rozdział 14. Wpływ kryteriów wyboru infrastruktury warsztatowej na bezpieczeństwo realizacji transportu drogowego

14.1. Wstęp
14.2. Transport samochodowy i jego infrastruktura
14.3. Podstawy pozyskiwania warsztatowej infrastruktury cywilnej i zasady efektywności wykonywania napraw sprzętu wojskowego
14.4. Kryteria wyboru cywilnego warsztatu do napraw sprzętu wojskowego
14.5. Podsumowanie

Rozdział 15. Procedury zamówień publicznych determinantem bezpieczeństwa pozyskiwania środków materiałowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP

15.1. Wstęp
15.2. Zamówienia publiczne w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego
15.3. Zapewnienie bezpieczeństwa w dostawach sprzętu wojskowego w ramach zamówień publicznych
15.4. Podsumowanie

Rozdział 16. Planowanie potrzeb w Siłach Zbrojnych RP z wykorzystaniem LOGFAS w aspekcie bezpieczeństwa

16.1. Wstęp
16.2. Planowanie w Siłach Zbrojnych RP
16.3. Planowanie potrzeb z wykorzystaniem LOGFAS w trzech klasach środków zaopatrzenia
16.4. Podsumowanie

Rozdział 17. Technologia szybkich napraw sprzętu jako postęp w wykorzystaniu techniki wojskowej i cywilnej wobec zapewnienia ich funkcjonowania i bezpieczeństwa

17.1. Wstęp
17.2. Potrzeba wprowadzania technologii szybkich napraw sprzętu
17.3. Modułowość konstrukcji wyrobów szansą na zwiększenie okresu eksploatacji w gospodarstwach domowych
17.4. Aplikacje w obszarze techniki cywilnej
17.5. Specyfika napraw sprzętu wojskowego
17.6. Podsumowanie

Rozdział 18. Wiedza żywieniowa żołnierzy zabezpieczających szkolenie lotnicze determinantem bezpieczeństwa szkolenia pilotów

18.1. Wstęp
18.2. Zasady racjonalnego żywienia w kontekście Sił Zbrojnych RP
18.3. Wyniki badań
18.4. Podsumowanie

Rozdział 19. System GSI jako usprawnienie i wsparcie bezpieczeństwa logistyki Sił Zbrojnych RP


19.1. Wprowadzenie
19.2. Metodyka prowadzenia prac
19.3. Wyniki badań według danych pozyskanych z bazy GS1 Polska
19.4. Podsumowanie

Część IV. LOGISTYKA W SYSTEMIE OCHRONNYM PAŃSTWA

Rozdział 20. Wyzwania bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego Polski w kontekście współczesnych przemian

Rozdział 21. Zasady organizacji żywienia w warunkach kryzysu epidemicznego COVID-19


21.1. Wstęp
21.2. Współczesne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych
21.3. Sposoby żywienia osób w warunkach kwarantanny
21.4. Możliwości doskonalenia żywienia osób objętych kwarantanną
21.5. Podsumowanie

Rozdział 22. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Polsce jako ważki element bezpieczeństwa ekonomicznego

22.1. Wstęp
22.2. Rola i znaczenie krajowych wód podziemnych w relacji do bezpieczeństwa ekonomicznego państwa – synteza teorii
22.3. Identyfikacja zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w naszym kraju
22.4. Podsumowanie

Rozdział 23. System ochrony infrastruktury krytycznej w kontekście bezpieczeństwa państwa

23.1. Istota i założenia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce
23.2. Systemowe podejście do procesu ochrony infrastruktury krytycznej
23.3. Metodyka oceny ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w Polsce

Rozdział 24. Charakterystyka wojskowego transportu nienormatywnego z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

24.1. Wstęp
24.2. Charakterystyka wojskowego transportu nienormatywnego
24.3. Podsumowanie

Rozdział 25. Analiza bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście zagrożenia pandemią COVID-19 w Polsce w 2020 roku

25.1. Wstęp
25.2. Analiza wybranych przypadków epidemii w historii ludzkości
25.3. Epidemiologia zakażeń COVID-19
25.4. Dynamika rozwoju epidemii COVID-19 w Polsce
25.5. Ocena podejmowanych działań zarządczych
25.6. Podsumowanie

Rozdział 26. Wielowymiarowa analiza cen gazu w Europie w aspekcie bezpieczeństwa

26.1. Wstęp
26.2. Analiza literatury przedmiotu badań
26.3. Analiza wielowymiarowa i jej ocena
26.4. Podsumowanie

Rozdział 27. Rolnictwo ekologiczne determinantem bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej

27.1. Wstęp
27.2. Aspekty rolnictwa ekologicznego na świecie i w Polsce
27.3. Wymogi jakościowe dla produktów będących wynikiem rolnictwa ekologicznego
27.4. Możliwości dystrybucji rolniczych produktów ekologicznych
27.5. Możliwe kierunki rozwoju rolnictwa ekologicznego
27.6. Podsumowanie

Zakończenie

Prof. dr hab. inż. Jan Figurski, Wojskowa Akademia Techniczna:

Na podkreślenie zasługuje dobre przygotowanie edytorskie monografii, jej szata graficzna, opracowane na wysokim poziomie jasne i przejrzyste rysunki, tabele i wykresy, które doskonale ilustrują większość pro- wadzonych rozważań i odpowiadają swoimi treściami i tytułami rozpatrywanej problematyce. Generalnym założeniem opracowania jest ukierunkowanie na precyzyjne pogłębianie wiedzy i systematyczne zainteresowanie czytelnika wokół treści bezpieczeństwa narodowego i funkcjonującej w jego obszarze logistyki.

Prof. dr hab. Wojciech Nyszk, Akademia Sztuki Wojennej:

Monografia stanowi analityczne studium identyfikacji i charakterystyki ważnego problemu jakim jest systemowe podejście do logistyki. Treści mieszczą się w teorii, jak i praktyce funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego i szeroko rozumianych procesów logistycznych w aspekcie militarnym i niemilitarnym. Tok prowadzonych wywodów i analiz jest klarowny, oscylujący wokół kryterium maksymalnej użyteczności teorii w obszarze praktyki. Każda z części monografii stanowi kompleksowe, logiczne i umiejętne połączenie logistyki wojskowej i cywilnej z nadrzędnym obszarem jakim jest bezpieczeństwo narodowe, a ich chronologia służy przyjętej koncepcji metodologicznej. Zawiera osobny wykaz źródeł literatury w pełni zasadny i bezpośredni oraz właściwie wykorzystany. Monografia ukierunkowana jest na precyzyjne pogłębianie wiedzy i systematyczne zainteresowanie czytelnika rozpatrywaną problematyką z zachowaniem strukturalizacji przekazywanych treści. Opracowanie znacząco wzbogaca rynek publikacji krajowych z zakresu problematyki militarnej i niemilitarnej logistyki w aspekcie bezpieczeństwa narodowego. Stanowi wartościową i pożądaną pozycję wydawniczą.

Paweł Kler
Dr, adiunkt Wojskowej Akademii Technicznej, jest autorem wielu publikacji w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Tematem wiodącym jego dociekań, wynikającym z wieloletnich doświadczeń zawodowych, jest bezpieczeństwo żywności i żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem wojskowego żywienia zbiorowego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarys teorii bezpieczeństwa narodow...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przegląd bezpieczeństwa narodowego ...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Metodologiczne i dydaktyczne aspekt...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Organizacje proobronne w systemie b...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zag...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Kluczowe kompetencje systemu bezpie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

System bezpieczeństwa narodowego w ...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Świat w sieci. Państwa, społeczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo narodowe Polski w ko...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Ocena podsystemu materiałowego wojs...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Ocena podsystemu technicznego wojsk...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Paradygmaty logistyki wojskowej

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Systemy informatyczne wspomagające ...

80.10 zł 89.00 zł Cena netto: 76.29 zł

Najczęściej kupowane