• Gotowość państwa do obrony i ochrony

Gotowość państwa do obrony i ochrony

 • Autor: Zbigniew Groszek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-336-2
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 368/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka podejmuje problematykę gotowości państwa do obrony przed zewnętrznymi, militarnymi zagrożeniami bezpieczeństwa państwa. Przedstawia organy administracji publicznej zaangażowane w działania ochronne ludzi, ich mienia i środowiska oraz infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia wewnętrznych lub zewnętrznych zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ponadto wyjaśnia istotę gotowości państwa do obrony i ochrony. Zawiera krytyczną analizę i ocenę obecnego stanu rozwiązań normatywnych, organizacyjnych i funkcjonalnych w przedmiotowym zakresie, jak również koncepcję nowych rozwiązań dotyczących gotowości państwa do obrony i ochrony.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola i miejsce podsystemu (systemu) obronnego i podsystemów ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

1.1. Współczesne rozumienie i zakres bezpieczeństwa narodowego
1.2. Istota i struktura systemu bezpieczeństwa narodowego
1.3. Istota, struktura oraz miejsce podsystemu (systemu) obronnego w systemie bezpieczeństwa narodowego
1.4. Istota, struktura i zadania podsystemów ochronnych systemu bezpieczeństwa narodowego
Konkluzje

Rozdział 2. Podstawowe dokumenty normujące gotowość państwa do obrony i ochrony

2.1. Prawne podstawy realizacji zadań obronnych
2.2. Prawne podstawy wprowadzania stanów nadzwyczajnych – istota, zasady i konsekwencje ich wprowadzania
2.3. Procedury i przedsięwzięcia systemu zarządzania kryzysowego
2.4. Prawne podstawy działań ochronnych
Konkluzje

Rozdział 3. Geneza oraz istota gotowości państwa do obrony i ochrony

3.1. Geneza gotowości obronnej państwa
3.2. Współczesne pojmowanie gotowości obronnej państwa
3.3. Zadania realizowane w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa
3.4. Propozycje podziału zadań obronnych podsystemów systemu obronnego państwa w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa
3.4.1. Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w stałej gotowości obronnej państwa
3.4.2. Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w gotowości obronnej państwa czasu kryzysu
3.4.3.  Zadania podsystemów systemu obronnego państwa w gotowości obronnej państwa czasu wojny
3.5. Zasady podwyższania gotowości obronnej państwa
3.6. Gotowość państwa do działań ochronnych (ochrony)
3.6.1. Istota gotowości państwa do działań ochronnych
3.6.2. Przykłady działań ochronnych państwa ujęte w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego 2013/2015
Konkluzje

Rozdział 4. Koncepcje nowych rozwiązań w zakresie gotowości państwa do obrony i ochrony

4.1. Koncepcja gotowości sytemu bezpieczeństwa narodowego
4.2. Autorska koncepcja gotowości państwa do obrony i ochrony
Konkluzje

Zakończenie

Bibliografia

Publikacja zwarte

Czasopisma

Akty prawne

Publikacje internetowe i cyfrowe

Wykaz rysunków i tabel

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak:

Autor dokonuje analizy uwarunkowań gotowości sił i środków w systemie bezpieczeństwa narodowego wobec realizacji zadań obronnych i ochronnych. Wysnuwa wnioski (poparte licznymi badaniami), iż funkcjonujące w RP rozwiązania w zakresie gotowości państwa do obrony i ochrony powinny ulec „poprawieniu”. Na tej kanwie wskazuje potencjalne rozwiązanie i możliwe kierunki niezbędnych zmian, które wynikają z istniejących uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego.

prof. dr hab. Marian Cieślarczyk:

(...) Autor w swoich rozważaniach traktuje system zarządzania kryzysowego jako ważny element, a być może nawet jako swoisty rdzeń systemu bezpieczeństwa narodowego. Upowszechnienie się takiego sposobu myślenia o SBN i SZK powinno sprzyjać większej „kompatybilności” tych „systemów” w Polsce z podobnymi systemami w innych krajach NATO. (...) propozycje dotyczące gotowości państwa do obrony i ochrony obywateli oraz innych wartości stanowią znaczący wkład do rozwoju nauk o bezpieczeństwie i obronności. Mogą mieć także wartość praktyczną nie tylko dla dydaktyków, ale również dla podmiotów odpowiedzialnych za doskonalenie systemu bezpieczeństwa i obronności w naszym kraju.

Zbigniew Groszek

dr hab. nauk wojskowych, profesor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie. Zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyczne koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa narodowego, w tym szczególnie obronności.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane