• Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary

Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary

 • Autor: Marek Leszczyński Agata Gumieniak Grzegorz Gozdór
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-736-0
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 148/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe – zagadnienia wybrane oraz prywatyzacja bezpieczeństwa – udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym.

Książka adresowana jest głównie dla studentów kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, administracja, zarządzanie i logistyka.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej


1.1. Wstęp
1.2. Ekonomizacja bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako dobro publiczne
1.3. Zagrożenia społeczne w ponowoczesnej rzeczywistości
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Formacje rządowe i samorządowe i ich rola w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego


2.1. Wstęp
2.2. Policja
2.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2.4. Agencja Wywiadu
2.5. Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego
2.6. Żandarmeria Wojskowa
2.7. Służba Ochrony Państwa
2.8. Straż Graniczna
2.9. Służba Więzienna
2.10. Straże gminne
2.11. Straż Ochrony Kolei
2.12. Podsumowanie

Rozdział 3. Zarządzanie kryzysowe – wybrane zagadnienia


3.1. Wstęp
3.2. Kryzys i sytuacja kryzysowa
3.3. Pojęcia i definicje z  zakresu zarządzania kryzysowego
3.4. Struktura zarządzania kryzysowego
3.4.1. System zarządzania kryzysowego w Polsce
3.4.2. Zarządzanie kryzysowe jako obowiązek administracji samorządowej
3.5. Ochrona infrastruktury krytycznej
3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Prywatyzacja bezpieczeństwa – udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym


4.1. Wstęp
4.2. Prywatny sektor ochrony – pojęcie
4.3. Prywatny sektor ochrony w wybranych państwach
4.4. Główne przyczyny popularności prywatnego sektora ochrony
4.5. Koncepcje odnośnie do przyszłości prywatnego sektora ochrony
4.6. Prywatyzacja zadań należących do państwowych organów bezpieczeństwa – „prywatyzacja” bezpieczeństwa
4.7. Współpraca sektorów – prywatnego i publicznego
4.8. Prawne podstawy funkcjonowania prywatnego sektora ochrony w Polsce
4.9. Nadzór i kontrola nad prywatnym sektorem ochrony w Polsce
4.10. Współpraca prywatnego sektora ochrony z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)
4.11. Czy prywatny sektor ochrony ma w świetle przepisów prawnych miejsce w systemie organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce?
4.12. Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa publicznego
4.13. Udział prywatnego sektora ochrony w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego – „prywatyzacja bezpieczeństwa”

Bibliografia

dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK:

Publikacja ma charakter poglądowy, częściowo monograficzny, a także może służyć jako podręcznik akademicki. Obszar badawczy został zakreślony dość szeroko, o czym świadczy chociażby tytuł opracowania: Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym. Wybrane obszary. (…) Co warto podkreślić, problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego stanowi przedmiot zainteresowania zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków, a także jest szczególnie doniosła społecznie. Książka zawiera nowe merytoryczne ustalenia, mimo że fragmentami ma charakter poglądowy i zawiera w sposób usystematyzowany przytoczenie obowiązujących regulacji prawnych, które należy jednak uznać za niezbędne dla kolejnych rozważań. Opracowanie stanowi możliwie oryginalną analizę uwzględnionego w niej obszaru badawczego. (…) Warto zauważyć i podkreślić, że ustalenia zawarte w publikacji nie koncentrują się li tylko na rozważaniach czysto teoretycznych, lecz także dotykają pewnych problemów występujących w praktyce.

Marek Leszczyński

profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (Akademia Obrony Narodowej), ekonomista, specjalizuje się w zakresie bezpieczeństwa społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań z dziedziny nauk ekonomicznych i nauk społecznych.

Książki tego autora

Agata Gumieniak

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, posiada doświadczenie zdobyte w administracji publicznej w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Książki tego autora

Grzegorz Gozdór

doktor nauk prawnych, adiunkt UJK w Kielcach, autor publikacji z zakresu prawnej problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym komentarzy do ustaw o ochronie osób i mienia oraz o bezpieczeństwie imprez masowych. Od 2005 roku adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane