• Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 3. Zagrożenia, dobre praktyki, edukacja antyterrorystyczna

Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 3. Zagrożenia, dobre praktyki, edukacja antyterrorystyczna

 • Autor: Jarosław Stelmach redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-124-1
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Współczesny terroryzm jest identyfikowany jako realne i poważne zagrożenie w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Pomimo zmniejszających się w ostatnich latach statystyk związanych z zamachami terrorystycznymi, środowisko bezpieczeństwa w tym obszarze jest pełne symptomów mogących świadczyć o przesłankach sprzyjających rozwijaniu się zagrożeń terrorystycznych. Kolejny tom serii wydawniczej poświęconej bezpieczeństwu obiektów użyteczności publicznej jest kontynuacją myśli zawartej w poprzednich wydaniach i skoncentrowanej na prezentacji treści jak najbardziej aktualnych oraz wymiernie przyczyniających się do projektowania bezpieczniejszych przestrzeni publicznych.

Spis treści:

Wprowadzenie
Jarosław Stelmach

Rozdział 1. Broń ukryta i samodziałowa w budynkach użyteczności publicznej – możliwości i zagrożenia

Ireneusz T. Dziubek

Streszczenie
Wstęp
Zagrożenia asymetryczne
Broń ukryta
Broń samodziałowa
Podsumowanie
Bibliografia
Hidden & homemade weapons in public buildings –opportunities and threats
Biogram

Rozdział 2. Zamach w Barcelonie przykładem nowego sposobu dokonywania zamachu w przestrzeni miejskiej z użyciem pojazdu taranującego tłum pieszych
Tomasz Bąk

Streszczenie
Wstęp
Przygotowanie i organizacja zamachu
Przebieg zamachu i działania służb
Szczegółowa analiza zamachów terrorystycznych w Barcelonie i Cambrils
Wnioski
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 3. Ewakuacja i jej scenariusze wobec istnienia osób z niepełnosprawnościami

Łukasz Mikołajczyk

Streszczenie
Wstęp
Pojęcie ewakuacji i terminy stowarzyszone
Wymogi prawa i stopnie ewakuacji
Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami
Zarządzanie ewakuacją osób z niepełnosprawnościami
Wyzwania obiektowe i typowe następstwa w procesie ewakuacji
Podsumowanie
Bibliografia
Evacuation and its scenarios towards the existence of people with disabilities
Biogram

Rozdział 4. Wyzwania i problemy ochrony obiektów zamkniętych na przykładzie hali widowiskowo-sportowej Arena Kalisz

Bogumiła Pawlaczyk

Streszczenie
Wstęp
Hala widowiskowo-sportowa, budynek użyteczności publicznej
Hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena jako cel potencjalnego ataku terrorystycznego
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 5. Ochrona AT zgromadzeń, imprez masowych oraz biegów ulicznych – panel ekspercki

Rozdział 6. Organizacja ochrony obiektów użyteczności publicznej na przykładzie siedziby urzędu gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i na czas wojny

Sylwia Wojnarowska-Szpucha

Streszczenie
Wstęp
Podstawy prawne ochrony obiektów użyteczności publicznej
Organizacja ochrony obiektów administracji publicznej
Monitoring obiektów użyteczności publicznej
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 7. Korzyści i zagrożenia płynące z obecnych możliwości pozyskiwania informacji
Tomasz Zawadzki

Streszczenie
Rozwój usług i portali społecznościowych
Internet jako podstawa prawna ochrony cyberprzestrzeni największych mocarstw
Wpływ przepływów informacyjnych w trakcie pozyskiwania danych ze źródeł otwartych na poufność działań prowadzonych przez służby
Wnioski
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 8. Premises for shaping a safety culture

Łukasz Kominek

Abstract
Introduction
Ethnic conflicts and security
Geoculture
Factors shaping the safety culture
Summary
Bibliography
Przesłanki kształtowania kultury bezpieczeństwa
Biogram

Rozdział 9. Edukacja antyterrorystyczna w bezpieczeństwie obiektów użyteczności publicznej – panel ekspercki

Rozdział 10. Edukacja antyterrorystyczna w przestrzeni funkcjonowania szkół za granicą – przykład dobrych praktyk

Andrzej Pieczywok

Streszczenie
Wstęp
Dobre praktyki w reagowaniu na zamachy terrorystyczne
Przejawy zagrożeń terrorystycznych w wybranych państwach europejskich
Najważniejsze procedury bezpieczeństwa w europejskich placówkach edukacyjnych
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 11. Edukacja antyterrorystyczna a bezpieczeństwo szkół jako instytucji użyteczności publicznej

Dariusz Sarzała, Wojciech Piestrzyński, Akademia Pomorska w Słupsku

Streszczenie
Wstęp
Współczesny terroryzm w kontekście analizy definicyjnej
Specyfika i cele współczesnego terroryzmu
Szkoła jako obiekt ataku terrorystycznego
Rola edukacji w zapewnieniu bezpieczeństwa placówki edukacyjnej w sytuacji zagrożeń terrorystycznych
Konkluzje
Bibliografia
Anti-terrorist education and the safety of the school as a public utility
Biogram

Rozdział 12. Wykorzystanie najnowszych technik symulacyjnych w szkoleniu desantowym pododdziałów kontrterrorystycznych policji

Jarosław Struniawski

Streszczenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 13. Źródła wiedzy z obszaru edukacji antyterrorystycznej – przegląd dobrych praktyk i rekomendacji
Jarosław Stelmach

Bibliografia
Biogram

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński:

Monografia jest efektem dyskursu naukowego, jaki odbył się w ramach kolejnej edycji konferencji naukowej poświęconej bezpieczeństwu terrorystycznemu z uwzględnieniem tematyki edukacji w powyższym obszarze. Tematyka jakże aktualna wobec wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą. (…) Zasób merytoryczny poszczególnych rozdziałów jest bardzo interesujący. Wiedza reprezentowana przez ich autorów sprawia, że stanowią one cenne źródło treści naukowej.

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane