• Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń

Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń

 • Autor: Tomasz Kośmider
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-749-0
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Działania podejmowane na rzecz budowania suwerenności wymagają stawiania pytań o prawidłowość i sens dziejów, o korzenie tożsamości i państwowości. Nie sposób wyobrazić sobie kreowania przyszłości, także w wymiarze bezpieczeństwa, bez dialogu z przeszłością. Procesy rozwoju i funkcjonowania państwa w kontekście jego bezpieczeństwa z całą pewnością trzeba rozpatrywać nie tylko wielosektorowo, ale także w perspektywie tzw. „długiego trwania”, którego skutki są dostrzegane w szerszym wymiarze. Uchwycenie istoty opisywanych zjawisk, których prawidłowości mają wymiar uniwersalny stanowi klucz poszukiwań badawczych.

Dzieje Polski nie układają w prosty ciąg zdarzeń uzasadniających współczesne uwarunkowania lub też potwierdzających wiarę w zwycięstwo sprawiedliwości dziejowej. Ważnym pozostaje przy tym pytanie o wnioski płynące z historii, odnoszące się do „charakteru” państwa polskiego i jego przyszłości. Zagadnienia zaprezentowane w książce z całą pewnością przyczynią się do rozwoju wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, tworząc wykładnię niezwykle przydatną do wykreowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Książka jest skierowana do wojskowych i cywilnych środowisk zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa państwa polskiego. Publikacja będzie pomocna do opracowania materiałów dydaktycznych niezbędnych przy realizacji prowadzonego na wielu uczelniach procesu dydaktycznego na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, wewnętrzne czy stosunki międzynarodowe.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Realizacja strategicznych kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa a stan organizacji państwa

1.1. Państwo Polskie – narodziny i wzrost
1.1.1. Monarchia wczesnopiastowska
1.1.2. Corona Regni Poloniae
1.2. Budowanie mocarstwowej pozycji
1.2.1. Monarchia Jagiellonów
1.2.2. Rzeczypospolita Obojga Narodów
1.3. Narastająca destabilizacja, naród bez państwa
1.3.1. Pod rosyjskim protektoratem
1.3.2. Próba zreformowania państwa
1.3.3. Okres zaborów
1.4. Na drodze do niepodległości
1.4.1. Odrodzona Rzeczypospolita
1.4.2. Polska Ludowa
1.4.3. Aktualne zagadnienia bezpieczeństwa narodowego
1.5. Wnioski

Rozdział 2. Polska w relacjach międzynarodowych. Budowanie przestrzeni bezpieczeństwa

2.1. Polska przedrozbiorowa
2.1.1. Rozwój państwa za panowania Piastów
2.1.2. Okres rozkwitu i ekspansji
2.1.3. Postępujący regres, upadek państwa
2.2. Na politycznej mapie Europy
2.2.1. W systemie wersalsko-ryskim
2.2.2. W systemie jałtańsko-poczdamskim
2.2.3. Po upadku żelaznej kurtyny
2.3. Wnioski

Rozdział 3. Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego

3.1. Tożsamość narodowa i dziedzictwo kulturowe
3.1.1. Wymiar kulturowo-tożsamościowy
3.1.2. Płaszczyzna religijno-aksjologiczna
3.1.3. Budowanie kapitału społecznego, kreowanie patriotyzmu
3.2. Rola wychowania i edukacji w budowaniu postaw propaństwowych i proobronnych
3.2.1. Miejsce rodziny w procesie obywatelskiego wychowania
3.2.2. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
3.3. Wnioski

Zakończenie – próba oceny, rekomendacje
Summary
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych

Jacek Potocki, Zawsze Polska, www.decydent.pl

Tomasz Kośmider
profesor Akademii Sztuki Wojennej, w latach 2012-2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa. Autor i współautor blisko 150 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi oraz think-tankami w Polsce i zagranicą, aktywny uczestnik programu Erasmus plus. Recenzent wielu czasopism naukowych. W latach 2013-2015 członek zespołu badawczego AON ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych. Brał udział w pracach Zespołu Problemowego : Pozamilitarne przygotowania obronne RP, powołanego przez MON celem przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego oraz zespołu MON ds. opracowania dokumentu doktrynalnego: Wojska Obrony Terytorialnej w operacji. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń obronnych dla przedstawicieli administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz inspekcji, służb i straży, a także przedsiębiorców. W obszarze zainteresowań badawczych Autora znajduje się problematyka bezpieczeństwa pozamilitarnego, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych, funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa oraz aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane