• Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej

 • Autor: Wiesław Gonciarski Jacek Woźniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-027-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 212/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia jest nowatorskim spojrzeniem na wybrane problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem organizacji w dobie gospodarki cyfrowej. Problematyka ta została zaprezentowana w sposób wieloaspektowy. Przedstawiono w niej ogólną charakterystykę obecnego etapu rozwoju gospodarki cyfrowej, który określany jest mianem Czwartej rewolucji przemysłowej (technologicznej) oraz omówiono różnorodne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa, które dotyczy w szczególności zagrożeń związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, cyfrowym komunikowaniem się i funkcjonowaniem w sieciach. Doceniając znaczenie zagrożeń cyfrowych, w monografii podjęto jednak próbę szerszego spojrzenia na problematykę bezpieczeństwa organizacji, prezentując także problemy natury organizacyjnej, prawnej, finansowej, technologicznej czy też relacji z interesariuszami. Zaprezentowano w niej także wyniki badań empirycznych dotyczących wybranych aspektów problematyki podjętej w książce.

Spis treści:

Wprowadzenie
Wiesław Gonciarski, Jacek Woźniak

Rozdział 1. Gospodarka cyfrowa w dobie czwartej rewolucji technologicznej
Wiesław Gonciarski

1.1. Od gospodarki rolniczej do gospodarki cyfrowej
1.2. Istota gospodarki cyfrowej
1.3. Czwarta rewolucja przemysłowa (technologiczna)
1.4. Niektóre szczególne cechy zarządzania w czasach czwartej rewolucji przemysłowej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Percepcja i kształtowanie bezpieczeństwa organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej
Jacek Woźniak

2.1. Istota bezpieczeństwa organizacji
2.2. Bezpieczeństwo jako kategoria prakseologiczna i aksjologiczna
2.3. Koncepcje zapewniania bezpieczeństwa organizacji
2.4. Cyfryzacja gospodarki a zmiany w postrzeganiu i zapewnianiu bezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3. Budowanie relacji z interesariuszami w kontekście bezpieczeństwa organizacji – wyzwania gospodarki cyfrowej
Wioletta Wereda

3.1. Gospodarka cyfrowa jako determinanta kształtowania relacji z interesariuszami
3.2. Budowanie relacji z interesariuszami a bezpieczeństwo organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Środowisko IT w zapewnianiu bezpieczeństwa organizacji rozproszonych
Piotr Zaskórski

4.1. Atrybuty bezpieczeństwa i ciągłości działania organizacji rozproszonej
4.2. Zintegrowane Systemy Informatyczne Zarządzania jako komponent bezpieczeństwa organizacji
4.3. Chmura obliczeniowa jako medium integracji i ciągłości działania organizacji rozproszonych
4.4. Środowisko czwartej rewolucji przemysłowej w kreowaniu świadomości sytuacyjnej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Wyzwania cyberbezpieczeństwa
Zdzisław Wojciechowski

5.1. Charakterystyka zagrożeń w cyberprzestrzeni
5.2. Bezpieczeństwo software’ów w systemach IT
5.3. Sztuczna inteligencja w systemach bezpieczeństwa sieci 5G i Internecie Rzeczy
5.4. Cyberbezpieczeństwo w perspektywie bliższej i dalszej
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa organizacji

Klara Dygaszewicz

6.1. Wyzwania stojące przed organizacjami w związku z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa
6.2. Wyzwania związane z regulacją prawną obszaru cyberbezpieczeństwa
6.3. Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa – źródła prawa
Podsumowanie  
Bibliografia

Rozdział 7. Nowoczesne formy finansowania organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej
Kamil Gemra

7.1. Crowdfunding w literaturze przedmiotu
7.2. Rodzaje crowdfundingu
7.3. Equity crowdfunding w ujęciu prawnym
7.4. Rynek equity crowdfundingu w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8. Zapewnienie bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa organizacjom – perspektywa empiryczna
Celina Sołek-Borowska, Grzegorz Mąkosa

8.1. Cel badań, metodyka, charakterystyka próby badawczej
8.2. Odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo i ochronę danych w organizacjach
8.3. Podmioty stanowiące największe zagrożenie dla przedsiębiorstw
8.4. Incydenty związane z naruszeniem bezpieczeństwa informacji i systemów IT
8.5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9. Uwarunkowania zapewniania bezpieczeństwa organizacjom innowacyjnym w warunkach gospodarki cyfrowej – wyniki badań empirycznych

Jacek Woźniak, Wiesław Gonciarski

9.1. Metodyka badania empirycznego
9.2. Wyniki badania empirycznego w zakresie specyfiki uwarunkowań zapewniania bezpieczeństwa przedsiębiorstwom innowacyjnym
9.3. Wskazówki i zalecenia dla przedsiębiorstw
Podsumowanie
Bibliografia

Wykaz rysunków
Wykaz tabel

dr hab. Marcin Gębarowski, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Recenzowane opracowanie spotka się z zainteresowaniem osób śledzących nowości wydawnicze z zakresu zarządzania. Grono Czytelników będą stanowić zarówno osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu gospodarki cyfrowej, jak i zainteresowane różnymi aspektami bezpieczeństwa organizacji. Przy czym jako grupę docelową nabywców książki należy wskazać nie tylko akademików i studentów, ale również praktyków gospodarczych.

Wiesław Gonciarski
dr, prof. WAT, doktor nauk ekonomicznych (SGH w Warszawie), zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Jest także wieloletnim kierownikiem Podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi. Jego główne zainteresowania naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, wykorzystania technologii cyfrowych w zarządzaniu oraz funkcji i umiejętności menedżerskich.

Książki tego autora

Jacek Woźniak
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zatrudniony w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę m.in. w zakresie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i efektywnością w projektach innowacyjnych, zarządzania innowacjami czy też procesowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Autor lub współautor monografii naukowych i podręczników z zakresu zarządzania ryzykiem oraz zarządzania projektami i innowacjami, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kształtowanie przewag konkurencyjny...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Nowoczesne narzędzia kontroli zarzą...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Modelowanie organizacji dynamicznej

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Odporność organizacji. Cyfryzacja, ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane