• Bezpieczeństwo obronność wojskowość. Problemy planowania strategicznego

Bezpieczeństwo obronność wojskowość. Problemy planowania strategicznego

 • Autor: Andrzej Dawidczyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-933-3
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 134/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji przedstawiono strategiczne problemy bezpieczeństwa państwa w nadchodzącej, trudno przewidywalnej przyszłości, projekcje i prognozy zmian w jego systemowym otoczeniu. Omówiono w niej wizje funkcjonowania państwa w złożonych, odmiennych od dotychczasowych warunkach, a także koncepcje działania i wybory strategiczne. Dokonano strategicznych przeglądów bezpieczeństwa, obronności i wojskowości jako narzędzi planowania strategicznego – wymiar narodowy i w odniesieniu do reprezentatywnych w tej mierze krajów świata.

Książka przedstawia istniejący stan bezpieczeństwa, a także propozycje funkcjonowania systemu strategii w państwie wraz z zależnościami funkcjonalnymi, na tle identyfikowanych problemów przyszłości. Dodatkowo wskazano propozycje zmian w zakresie opracowywania przeglądów, strategii, struktur ze względu na stosowane metody, techniki i narzędzia badawcze, a zatem wizję nowej metodologii.

Jest to książka dla osób, którzy myślą poważnie o przyszłości państwa, intelektualistów, potrzebujących głębszego osadzenia swoich refleksji na temat bezpieczeństwa obronności i wojskowości w szerszym, wychodzącym poza wyłącznie szczegółowy aspekt kontekście. Publikacja o przyszłości państwa, planowaniu i metodologii.


Polecamy również:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Cechy warunków funkcjonowania państwa

1.1. Strategiczna zmienność otoczenia
1.2. Złożoność otoczenia
1.3. Nieprzewidywalność
1.4. Asymetryczność otoczenia
1.5. Cechy wojny i konfliktu
Podsumowanie

Rozdział 2. Planowanie w polskiej praktyce politycznej, czyli przepis na problemy

2.1. Kultura polityczna i strategiczna lub ich brak
2.2. Strategia bezpieczeństwa a system bezpieczeństwa
2.3. System strategii państwa
2.4. Logika i wynikowość procesu planowania strategicznego w obszarze bezpieczeństwa, obronności, wojskowości
Podsumowanie

Rozdział 3. Przegląd strategiczny jako narzędzie planowania strategicznego


3.1. System przeglądów
3.2. System przeglądów a system strategii
Podsumowanie

Rozdział 4. Problemy planowania strategii bezpieczeństwa

4.1. Bezpieczeństwo jako dziedzina planowania strategicznego
4.2. Ogólna logika procesu planistycznego
4.3. Elementy konstytutywne strategii bezpieczeństwa
4.3.1. Warunki otoczenia państwa. Prognozowanie a projektowanie
4.3.2. Zagrożenia i szanse jako baza informacyjna planowania. Czyli – tak czy inaczej zagrożenia
4.3.3. Interesy i cele polityczne
Podsumowanie

Rozdział 5. Problemy planowania strategii obronności państwa

5.1. Refleksja nad obronnością
5.2. Obronność i obrona jako dziedziny planowania strategicznego
5.3. Planowanie strategii obronności
5.3.1. Wybór generalnej koncepcji obronnej
5.3.2. Obronność Polski może być asymetryczna
5.3.3. W poszukiwaniu przeciwnika
5.3.4. Cele polityki obronności i obronnej
Podsumowanie

Rozdział 6. Planowanie sił zbrojnych

6.1. Strategia rozwoju sił zbrojnych – szczególny obszar strategii wojskowej
6.2. Wymogi wobec procesu planowania strategii rozwoju sił zbrojnych
6.3. Problem pierwszy – wizja sił zbrojnych państwa a misja i wizja państwa
6.3.1. Misja państwa
6.3.2. Wizja państwa
6.3.3. Wizja sił zbrojnych
6.4. Problem drugi – poszukiwanie pożądanych zdolności sił zbrojnych
6.5. Problem trzeci – co zrobić, aby zbudować poziom zdolności określonych projekcją pożądaną?
6.6. Strategia rozwoju a struktura sił zbrojnych

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

prof. dr hab. Jarosław Gryz:

Książka jest bardzo ciekawym, wartościowym studium poświęconym zagadnieniom dotyczącym planowania bezpieczeństwa, obronności i wojskowości. Problematyka odzwierciedlona tytułem recenzowanej pracy jest rzadko podejmowana przez badaczy, stąd ogromne zapotrzebowanie na tego rodzaju opracowania. Na słowa uznania zasługuje zatem podjęcie przez Autora trudu związanego z naukową eksploracją tego właśnie nurtu badań.

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak:

(...) materiał, który popularyzuje planowanie strategiczne powinien być szeroko rozpowszechniony, aby mógł być dostępny dla środowisk akademickich (naukowców, dydaktyków, studentów), zajmujących się problemami bezpieczeństwa narodowego i funkcjonującej w jego ramach obronności. Publikację uważam za porządkującą wiedzę z zakresu strategii w kontekście bezpieczeństwa narodowego i polskiej obronności, która może stanowić inspirację dla polskiej nauki.

Andrzej Dawidczyk
dr hab. inż., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, ze szkolnictwem wyższym związany od 1989 roku. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Jest autorem i współautorem wielu książek i opracowań specjalistycznych z zakresu metodologii bezpieczeństwa, planowania strategicznego, strategii bezpieczeństwa, obronności i wojskowej. Wykładowca wielu uczelni zagranicznych. Czynnie uczestniczy w działalności naukowej instytucji państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Książki tego autora

Monografie

Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013.
Borodako K., Foresight w zarządzaniu strategicznym,  C.H. Beck, Warszawa 2009.
Dawidczyk A., Planowanie strategii rozwoju sił zbrojnych, AON, Warszawa 2006.
Dawidczyk A., Jurczak J., Łuka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2019.
Fryc M., Sztuka zwyciężania. Strategia tworzenia i wykorzystania asymetrycznej przewagi, BBN, Warszawa 2019.
Handy Ch., Głód ducha. Poza kapitalizm. Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2017.
Horgan J., Koniec nauki. czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System, AON, Warszawa 2011.
Kitler W., System Bezpieczeństwa Narodowego RP. Projekt badawczo-rozwojowy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2015.
Meadows  D.H.,  Meadows  D.L.,  Randers  J.,  Behrens  III  W.W.,  The  Limits  To  Growth.  A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, Universe Books, New York 1972.
Mintzberg H., The Fall and Rise of Strategic Planning, Harvard Business Review, Ontario 1994.
Obłój K., Strategie organizacji, PWE, Warszawa 1999.
Penc-Pietrzak I., Podejście strategiczne w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Poznań 1999.
Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Nowe spojrzenie na cykle, ceny, ryzyko, WIG Press, Warszawa 1997.
Porwit K., System planowania, PWE, Warszawa 1981.
Ridderstråle J., Nordström K., Funky biznes, WIG-Press, Warszawa 2001. 132 Bibliografia
Ridderstråle J., Nordström K., Karaoke  Capitalizm. Zarządzanie  dla  ludzkości, HELION, Gliwice 2006.
Rutkowski C., Obronność,  RP  –  strategiczny  przegląd  sytuacji  bezpieczeństwa  w  XXI  wieku, cz. II., AON, Warszawa 2001.
Rutkowski  C.,  Dawidczyk  A.,  Gryz  J.,  Zarządzanie  bezpieczeństwem  jako  obszar  nauki  i dydaktyki szkoły wyższej, AON, Warszawa 2002.
Rutkowski C., Kochanowski F., Czarnecki W., Strategiczny poziom planowani sił zbrojnych i przygotowania kampanii/operacji, AON, Warszawa 2003.
Rutkowski C., Fryc M., Dawidczyk A., Płaczek J., Śmiałek W., Możliwości samodzielnego prowadzenia operacji połączonej przez Siły Zbrojne RP, AON, Warszawa 2004.
Simon H., The Sciences of the Artifical, Cambridge Mass., MIT Press.
Stacewicz J., Megatrendy a strategia i polityka rozwoju, Elipsa, Warszawa 1996.
Stacewicz J., Ewolucja  myślenia  o  przyszłości, [w:] Filozofia  myślenia o   przyszłości (materiał z posiedzenia Rady Społeczno-Gospodarczej), Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2003.
Szaniawski K., Gasparski W., Prakseologia a teoria decyzji, [w:] Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach, PWN, Warszawa 1994.
Toffler A., Szok przyszłości, Poznań 1998.
Ward M., 50 najważniejszych problemów zarządzania, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie, Difin, Warszawa 2015.
Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Akty prawne

Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (M.P. 2013 poz. 377).

Źródła internetowe

Czechowski T., Kalifat – historyczne muzułmańskie państwo i marzenie dzisiejszych wyznawców islamu. Jak doszło do jego powstania?, http://www.konflikty.pl
Rosja  nie  odda  Wysp  Kurylskich  Krajowi  Kwitnącej  Wiśni, http://https://medianarodowe.com
Mitteleuropa a Unia Europejska. Różne projekty, te same cele, https://www.salon24.pl
Prognoza ludności rezydującej dla Polski na lata 2015–2050, http://stat.gov.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane