• Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

 • Autor: Mirosław Banasik Agnieszka Rogozińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-931-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje ocenę stosowanych niemilitarnych instrumentów oddziaływania dla osiągania strategicznych celów Federacji Rosyjskiej i ich wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe. W publikacji dokonana jest diagnoza bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i w sferze informacyjnej, a także ocena wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe prowadzonych przez Federację Rosyjską konfliktów niemilitarnych. Monografia obejmuje w sposób kompleksowy problematykę współcześnie stosowanych przez Federację Rosyjską instrumentów oddziaływania  niemilitarnego i przedstawia ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Rozwiązania zidentyfikowanych problemów  badawczych dokonano w oparciu o różnorakie podejścia, stosowane metody, techniki i narzędzia badawcze.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Zagrożenia niemilitarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Rozdział 1. Odstraszanie mechanizmem prowadzenia polityki i zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego [Mirosław Banasik]
Rozdział 2. Wojna w Syrii i kryzys w Wenezueli jako arena rywalizacji mocarstw – rozwinięcie koncepcji proxy war [Mateusz Ziętarski, Klaudia Skelnik]
Rozdział 3. „Kolorowe rewolucje” jako metoda konfliktu  niezbrojnego [Dorota Miłoszewska]
Rozdział 4. Rosyjskojęzyczni najemnicy z Państwa Islamskiego zagrożeniem dla Europy i Bliskiego Wschodu [Tomasz Grabowski]
Rozdział 5. Podejście Litwy do wojny w Donbasie: kwestie etniczne i wyzwania
geopolityczne [Wojciech Łysek]
Rozdział 6. Zamachy terrorystyczne w Europie Wschodniej i Zachodniej jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego [Izabela Szkurłat]
Rozdział 7. Rosyjska przestępczość zorganizowana [Andrzej Skwarski, Natalia Moch]

Część II. Bezpieczeństwo ekonomiczne

Rozdział 8. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [Konrad Stańczyk]
Rozdział 9. Zbrojenie Federacji Rosyjskiej a strategiczne rezerwy finansowe państwa [Bogdan Panek]
Rozdział 10. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [Agnieszka Sałek-Imińska]
Rozdział 11. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o dostawy gazu ziemnego na rynki Unii Europejskiej [Oksana Voytyuk]
Rozdział 12. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją [Klaudia Stachowiak]
Rozdział 13. Implikacje rosyjsko-ukraińskiego konfliktu gazowego dla kształtowania polityki energetycznej Polski [Jakub Stolarczyk]

Część III. Bezpieczeństwo w sferze informacyjnej

Rozdział 14. Analiza zagrożeń w środowisku sieciowym [Jan Zych]
Rozdział 15. Podmiotowe-przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa państwa w aspekcie zagrożeń w cyberprzestrzeni [Jakub Bieniek]
Rozdział 16. Metody i formy działalności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni [Mariusz Antoni Kamiński]
Rozdział 17. Rosyjskie dziennikarstwo informacyjne w służbie państwa [Agata Krzywdzińska]
Rozdział 18. Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo państw zachodnich [Eliza Kublik]
Rozdział 19. Wojna psychologiczna prowadzona przez Federację Rosyjską [Gracjan Miernicki]
Rozdział 20. Cyberprzestrzeń jako piąty wymiar wojny hybrydowej w kontekście Federacji Rosyjskiej [Robert Wojakowski]

Zakończenie
Redaktorzy naukowi

Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz:

Publikacja podejmuje niezwykle istotną kwestię związaną z bezpieczeństwem międzynarodowym, tj. szeroko pojęte zagrożenia niemilitarne ze strony Federacji Rosyjskiej. (…) Książka została przygotowana przez zespół badawczy reprezentujący różne ośrodki akademickie. Dzięki temu zróżnicowaniu osiągnięto zamierzony cel, jakim było wszechstronne, interdyscyplinarne naświetlenie problemu sformułowanego w temacie publikacji. Co więcej, rozwiązania zidentyfikowanych problemów badawczych dokonano w oparciu o różnorakie perspektywy badawcze, zastosowane metodologie, podejścia i metody itp. Dało to kompletny obraz podejmowanej problematyki, pozwoliło na dotarcie do możliwych źródeł i rozwiązanie problemów badawczych przy aktualnym stanie badań.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował wiele stanowisk dowódczych i sztabowych. Był m.in. zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Piotrkowskiej. W dorobku naukowym ma obecnie kilkanaście monografii autorskich i ponad sto dwadzieścia opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z rywalizacją strategiczną, bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem konfliktów w szarej strefie, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Książki tego autora


Agnieszka Rogozińska
doktor nauk społecznych, stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Uniwersytetu LUMSA w Rzymie, Uniwersytetu w Kordobie, Uniwersytetu w Tiranie, Uniwersytetu w Nikozji. Autorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, kierownik projektów badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prelegent kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskie. Sekretarz naukowy redakcji czasopism Polityka i Bezpieczeństwo oraz Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszej Historii Polski, recenzent Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz On-line Journal Modeling the New Europe. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kategorii zagrożeń oraz bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polityka Federacji Rosyjskiej w reg...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Siły powietrzne Federacji Rosyjskie...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i e...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rywalizacja, presja i agresja Feder...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane