• Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej

 • Autor: Mirosław Banasik Agnieszka Rogozińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-931-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 322/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka prezentuje ocenę stosowanych niemilitarnych instrumentów oddziaływania dla osiągania strategicznych celów Federacji Rosyjskiej i ich wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe. W publikacji dokonana jest diagnoza bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i w sferze informacyjnej, a także ocena wpływu na bezpieczeństwo międzynarodowe prowadzonych przez Federację Rosyjską konfliktów niemilitarnych. Monografia obejmuje w sposób kompleksowy problematykę współcześnie stosowanych przez Federację Rosyjską instrumentów oddziaływania  niemilitarnego i przedstawia ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. Rozwiązania zidentyfikowanych problemów  badawczych dokonano w oparciu o różnorakie podejścia, stosowane metody, techniki i narzędzia badawcze.

Spis treści:

Wstęp

Część I. Zagrożenia niemilitarne dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Rozdział 1. Odstraszanie mechanizmem prowadzenia polityki i zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego [Mirosław Banasik]
Rozdział 2. Wojna w Syrii i kryzys w Wenezueli jako arena rywalizacji mocarstw – rozwinięcie koncepcji proxy war [Mateusz Ziętarski, Klaudia Skelnik]
Rozdział 3. „Kolorowe rewolucje” jako metoda konfliktu  niezbrojnego [Dorota Miłoszewska]
Rozdział 4. Rosyjskojęzyczni najemnicy z Państwa Islamskiego zagrożeniem dla Europy i Bliskiego Wschodu [Tomasz Grabowski]
Rozdział 5. Podejście Litwy do wojny w Donbasie: kwestie etniczne i wyzwania
geopolityczne [Wojciech Łysek]
Rozdział 6. Zamachy terrorystyczne w Europie Wschodniej i Zachodniej jako zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego [Izabela Szkurłat]
Rozdział 7. Rosyjska przestępczość zorganizowana [Andrzej Skwarski, Natalia Moch]

Część II. Bezpieczeństwo ekonomiczne

Rozdział 8. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [Konrad Stańczyk]
Rozdział 9. Zbrojenie Federacji Rosyjskiej a strategiczne rezerwy finansowe państwa [Bogdan Panek]
Rozdział 10. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego Polski [Agnieszka Sałek-Imińska]
Rozdział 11. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o dostawy gazu ziemnego na rynki Unii Europejskiej [Oksana Voytyuk]
Rozdział 12. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w relacjach z Rosją [Klaudia Stachowiak]
Rozdział 13. Implikacje rosyjsko-ukraińskiego konfliktu gazowego dla kształtowania polityki energetycznej Polski [Jakub Stolarczyk]

Część III. Bezpieczeństwo w sferze informacyjnej

Rozdział 14. Analiza zagrożeń w środowisku sieciowym [Jan Zych]
Rozdział 15. Podmiotowe-przedmiotowe ujęcie bezpieczeństwa państwa w aspekcie zagrożeń w cyberprzestrzeni [Jakub Bieniek]
Rozdział 16. Metody i formy działalności służb specjalnych Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni [Mariusz Antoni Kamiński]
Rozdział 17. Rosyjskie dziennikarstwo informacyjne w służbie państwa [Agata Krzywdzińska]
Rozdział 18. Doktryna bezpieczeństwa informacyjnego Federacji Rosyjskiej a bezpieczeństwo państw zachodnich [Eliza Kublik]
Rozdział 19. Wojna psychologiczna prowadzona przez Federację Rosyjską [Gracjan Miernicki]
Rozdział 20. Cyberprzestrzeń jako piąty wymiar wojny hybrydowej w kontekście Federacji Rosyjskiej [Robert Wojakowski]

Zakończenie
Redaktorzy naukowi

Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz:

Publikacja podejmuje niezwykle istotną kwestię związaną z bezpieczeństwem międzynarodowym, tj. szeroko pojęte zagrożenia niemilitarne ze strony Federacji Rosyjskiej. (…) Książka została przygotowana przez zespół badawczy reprezentujący różne ośrodki akademickie. Dzięki temu zróżnicowaniu osiągnięto zamierzony cel, jakim było wszechstronne, interdyscyplinarne naświetlenie problemu sformułowanego w temacie publikacji. Co więcej, rozwiązania zidentyfikowanych problemów badawczych dokonano w oparciu o różnorakie perspektywy badawcze, zastosowane metodologie, podejścia i metody itp. Dało to kompletny obraz podejmowanej problematyki, pozwoliło na dotarcie do możliwych źródeł i rozwiązanie problemów badawczych przy aktualnym stanie badań.

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi Zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy obejmuje 10 monografii i ponad 70 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem wojen nowej generacji, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Assoc. Prof. in the discipline of security sciences, certified Colonel of the Polish Army, graduated from doctoral studies at the National Defence Academy in Warsaw and studies of defence policy from the NATO Defence Academy in Rome. He held several command and staff positions. He was, among others, Deputy of the Polish National Military Representative at the Headquarters of NATO Allied Forces in Europe, Head of the Crisis Management Centre of the Ministry of Defence and the Operations Centre of the Minister of National Defence. Currently employed as an university professor in the Department of Security Sciences of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce. His scientific output includes 12 monographs and over 80 scientific studies published in Poland and abroad. His research interests focus on issues related to national and international security, strategic planning, conducting new generation wars, crisis management and acquisition new operational capabilities.

Książki tego autora


Agnieszka Rogozińska
doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Sekretarz redakcji czasopism Polityka i Bezpieczeństwo oraz Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski. Stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, a także Uniwersytetu Lumsa w Rzymie i Uniwersytetu w Cordobie. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego, instytucjonalnym wymiarze bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa.

Doctor of social sciences, graduate of the Jan Kochanowski University in Kielce. Intern at the Polish Library in Paris, Polish Institute and Museum. Gen. Sikorski in London, as well as Lumsa University in Rome and the University of Cordoba. Member of the Program Council and analyst at the Strategic Analysis Center of the New Europe Institute. Particularly interested in international security issues, the institutional dimension of security and contemporary security threats.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polityka Federacji Rosyjskiej w reg...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Siły powietrzne Federacji Rosyjskie...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i e...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rywalizacja, presja i agresja Feder...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane