• Bezpieczeństwo geopolityczne

Bezpieczeństwo geopolityczne

 • Autor: Mirosław Banasik Agnieszka Rogozińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-128-9
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 62.00 zł

  55.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 55.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka prezentuje aktualne problemy bezpieczeństwa geopolitycznego, na którym odciska głębokie piętno agresywnie prowadzona polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Autorzy przedstawiają poglądy o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz wyniki badań empirycznych. Zgromadzona wiedza koncentruje się na uwarunkowaniach bezpieczeństwa geopolitycznego oraz daje szeroką perspektywę poznawczą dotyczącą oceny postawy politycznej wybranych państw wobec wyzwań i zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską. Monografia skierowana jest do osób zainteresowanych geopolityką i związanym z nią bezpieczeństwem. Może być również wykorzystana przez studentów kierunków bezpieczeństwo międzynarodowe, nauki polityczne czy stosunki międzynarodowe.

Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ I. Uwarunkowania bezpieczeństwa geopolitycznego

Waldemar Kawka
ROZDZIAŁ 1. Narodowe antidota wobec neoimperialnej polityki Rosji – naukowo uzasadniona refleksja militarna wobec faktów naukowych po 14 dniach wojny (bez wypowiedzenia wojny)

Grzegorz Nycz
ROZDZIAŁ 2. Paradoksy odstraszania i jego zawodność na przykładzie względnej bierności militarnej mocarstw zachodnich wobec inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r.

Waldemar Kunz
ROZDZIAŁ 3. Specyfika bezpieczeństwa globalnego w cieniu współzawodnictwa rosyjsko-amerykańskiego jako geneza wojny na Ukrainie

Adrian Mitręga
ROZDZIAŁ 4. Religia w neoimperialnej polityce Rosji – na przykładzie wojny w Ukrainie

CZĘŚĆ II. Postawa wybranych państw wobec polityki Federacji Rosyjskiej

Katarzyna Żukrowska
ROZDZIAŁ 5. Sankcje wobec Rosji i ich skuteczność

Piotr Rozwadowski
ROZDZIAŁ 6. Armenia wobec konfliktu na  Ukrainie. Wpływ sytuacji na Kaukazie na polityczno-wojskowe relacje w NATO i UE w XXI w.

Konrad Stańczyk
ROZDZIAŁ 7. Sytuacja geopolityczna Arabii Saudyjskiej w odniesieniu do polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej

Piotr Lenart
ROZDZIAŁ 8.  Bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu w  świetle postanowień
szczytów NATO po 2014 r.

Wiesław Śmiałek
ROZDZIAŁ 9. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w świetle doktryn i strategii Federacji Rosyjskiej w XXI w.

Stanisław Zarobny
ROZDZIAŁ 10. Blaski i cienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

CZĘŚĆ III. Polityka międzynarodowa Białorusi

Kamila Kasperska-Kurzawa, Paweł Jakub Szewczyk
ROZDZIAŁ 11. Współpraca Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi w ramach rządowych organizacji międzynarodowych

Tomasz Nowak
ROZDZIAŁ 12. Działania Polski na rzecz ochrony granicy państwowej z Białorusią w czasie kryzysu migracyjnego

Zakończenie
O Autorach
Spis rysunków i tabel

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował szereg stanowisk dowódczych i sztabowych. Był między innymi Zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dorobek naukowy obejmuje 10 monografii i ponad 70 opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem wojen nowej generacji, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Assoc. Prof. in the discipline of security sciences, certified Colonel of the Polish Army, graduated from doctoral studies at the National Defence Academy in Warsaw and studies of defence policy from the NATO Defence Academy in Rome. He held several command and staff positions. He was, among others, Deputy of the Polish National Military Representative at the Headquarters of NATO Allied Forces in Europe, Head of the Crisis Management Centre of the Ministry of Defence and the Operations Centre of the Minister of National Defence. Currently employed as an university professor in the Department of Security Sciences of the Faculty of Law and Social Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce. His scientific output includes 12 monographs and over 80 scientific studies published in Poland and abroad. His research interests focus on issues related to national and international security, strategic planning, conducting new generation wars, crisis management and acquisition new operational capabilities.

Książki tego autora


Agnieszka Rogozińska
doktor nauk społecznych, stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Uniwersytetu LUMSA w Rzymie, Uniwersytetu w Kordobie, Uniwersytetu w Tiranie, Uniwersytetu w Nikozji. Autorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, kierownik projektów badawczych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Prelegent kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Organizator międzynarodowej konferencji naukowej Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskie. Sekretarz naukowy redakcji czasopism Polityka i Bezpieczeństwo oraz Niepodległość. Czasopismo Poświęcone Najnowszej Historii Polski, recenzent Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej oraz On-line Journal Modeling the New Europe. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kategorii zagrożeń oraz bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Książki tego autora


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane