• Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz praktyczny wymiar zabezpieczeń technicznych

Bezpieczeństwo terrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 4. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz praktyczny wymiar zabezpieczeń technicznych

 • Autor: Jarosław Stelmach redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-125-8
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zagrożenie terroryzmem dla współczesnych społeczności stało się stanem permanentnym i obecnie nie podnosi się już dyskusji na temat możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Historia ludzkości potwierdza, że zawsze będą istniały grupy społeczne lub pojedyncze osoby, dla których sięganie po przemoc w celu powodowania strachu i przerażenia będzie jedynym skutecznym sposobem przekazu. Terroryzm stał się zatem stałą częścią rzeczywistości, z którą należy nauczyć się żyć i funkcjonować w przestrzeniach publicznych.

Tematyka prezentowanego tomu odnosi się bezpośrednio do zagadnień jak najbardziej aktualnych i ważnych. Z jednej strony wskazuje na zagrożenia ze strony cyberterroryzmu lub wykorzystania nowoczesnych technologii przez sprawców zamachów. Z drugiej strony daje możliwość zapoznania się z nieograniczonymi możliwościami, które proponują rozwiązania techniczne w budowaniu bezpieczeństwa fizycznego. Współcześnie trudno sobie wyobrazić projektowanie systemów ochrony w przestrzeniach lub obiektach publicznych bez udziału nowoczesnych technologii. Dlatego też tak istotne jest przedstawianie skutecznych i aktualnych rozwiązań z obszaru zabezpieczeń  technicznych. Jedynie synergia ochrony fizycznej oraz zabezpieczeń technicznych jest w  stanie sprostać wymaganiom stawianym przez coraz lepiej przygotowanych i wyposażonych sprawców zamachów terrorystycznych.

Spis treści:

Wprowadzenie
Jarosław Stelmach

Rozdział 1. Identyfikacja i ocena współczesnych zagrożeń dla obiektów użyteczności publicznej – panel ekspercki

Rozdział 2. Wyzwania dla bezpieczeństwa w kontekście rozwoju transportu intermodalnego i multimodalnego w Polsce

Paweł Lubiewski, Łukasz Foryś  

Streszczenie
Wstęp
Kierunki rozwoju transportu intermodalnego i multimodalnego
Wyzwania w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego
Sieci transportowe jako element infrastruktury krytycznej
Zakończenie
Bibliografia
Challenges for safety in the context of the development of intermodal and multimodal transport in Poland
Biogram

Rozdział 3. Wyzwania w cyberprzestrzeni – dobre praktyki i rekomendacje
Maciej Marczyk

Streszczenie
Wstęp
Metody i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo informacji w cyberprzestrzeni
Wnioski
Bibliografia  
Summary
Biogram

Rozdział 4. Porównanie sprzętowych i programowych zapór sieciowych
Grzegorz Cichosz

Streszczenie
Wstęp
Zapora sieciowa
Filtry pakietów
Rodzaje filtrowania pakietów
Unified threat management (UTM)
Wirtualna sieć prywatna VPN
Firewall programowy
Wybór zapory sieciowej
Bibliografia
Comparison of hardware and software firewalls
Biogram

Rozdział 5. Zagrożenia dla infrastruktury krytycznej w zakresie cyberterroryzmu
Paulina Krawczyk

Streszczenie
Wstęp
Ochrona infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami
Cyberterroryzm
Formy ochrony Infrastruktury krytycznej
Podsumowanie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 6. Bezpieczeństwo fizyczne obiektów i infrastruktury rynku finansowego. Zagrożenia, rozwiązania, trendy – panel ekspercki

Rozdział 7. Cyber safe place – ochrona cyberbezpieczeństwa rynku finansowego jako zyskujące na znaczeniu zadanie Komisji Nadzoru Finansowego

Kamil Mroczka, Paweł Piekutowski

Streszczenie
Wstęp
Analiza terminów „cyberbezpieczeństwo” i „rynek finansowy”
Uwarunkowania prawne krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Komisja Nadzoru Finansowego w systemie ochrony cyberbezpieczeństwa państwa – najważniejsze zadania i kompetencje
Działalność Zespołu CSIRT KNF w latach 2020–2021
Analiza zagrożeń i wsparcie w obsłudze incydentów bezpieczeństwa
Monitorowanie i analiza sposobów działania grup cyberprzestępczych
Monitorowanie i analiza złośliwego oprogramowania
Wymiana informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni
Działania edukacyjne mające na celu poprawę świadomości użytkowników
Monitorowanie i ograniczanie kampanii phishingowych
Trusted Introducers
Podsumowanie – najważniejsze wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa rynku finansowego
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 8. Wpływ wytworów kulturowych człowieka na zagrożenia terrorystyczne obiektów publicznych
Andrzej Pieczywok

Streszczenie
Wstęp
Konflikty i zagrożenia w mediach społecznościowych
Zachowania antyspołeczne
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Biogram

Rozdział 9. Systemy antydronowe w bezpieczeństwie obiektów
Zygmunt Rafał Trzaskowski

Biogram

Rozdział 10. Entrance control jako element systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektu
Jarosław Jaźwiński

Etapy działań
Strefy dostępu – wybór i rekomendacje
Biogram

Rozdział 11. Komunikacja, która ratuje życie! Rozwiązania interkomowe w sytuacjach kryzysowych
Leszek Schmidt

Wstęp
Dobór środków technicznych dla obiektu
Norma EN 62820 – systemy interkomowe budynku
Procedury postępowania workflow w  systemach interkomowych
Przykłady rozwiązań ASBIS
Klasy zabezpieczenie GRADE
Bezpieczeństwo i wartość dodana
Biogram

Rozdział 12. Szkolenia online jako forma permanentnej edukacji pracowników z obszaru bezpieczeństwa
Marcin Kożuszek

Streszczenie
Szkolenia online jako forma kształcenia pracowników
Możliwości wykorzystania e-learningu w obszarze bezpieczeństwa
Bibliografia
Biogram

Dr hab. Jacek Bil, prof. WAT:

Publikacja została skoncentrowana na trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa terrorystycznego, drugi poświęcony został problematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, natomiast zakres ostatniej części publikacji znajduje się w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. (…) Wysoko należy ocenić praktyczny wymiar monografii, z uwagi na zawarte merytoryczne wskazówki, stanowiące przyczynek dla kierunkowego opracowywania procesów systemów bezpieczeństwa zarówno w obszarze infrastruktury krytycznej, jak i szeroko rozumianych budynków użyteczności publicznej.

Dr hab. Marek Delong, prof. PRz:

(…) zagrożenie terroryzmem jest obecnie stanem permanentnym i nie ma możliwości jego całkowitego wyeliminowania. Jednym z najbardziej znaczących zagrożeń dla funkcjonowania współczesnych cywilizacji jest cyberterroryzm, gdyż zaatakowane systemy infrastruktury krytycznej państwa i ataki w cyberprzestrzeni mogą stać się narzędziem oddziaływania o znaczeniu strategicznym. (…) Monografia jest wartościowym ujęciem rozwiązań antyterrorystycznych w środowisku cyberprzestrzeni oraz możliwości wykorzystania najnowszych technologii do poprawy bezpieczeństwa fizycznego obiektów. Bez wątpienia przyczyni się do poszerzenia stanu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa terrorystycznego obiektów użyteczności publicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (…).

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane