• Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Tom 1. Terroryzm, strategie zwalczania, edukacja antyterrorystyczna

 • Autor: Barbara Wiśniewska-Paź Jarosław Stelmach redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-17-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowany tom poświęcony jest kwestiom terroryzmu, strategii jego zwalczania oraz edukacji antyterrorystycznej, która niestety wciąż jest niedoceniana i marginalizowana w planowaniu działań prewencyjnych w tym zakresie. Złożony jest z czternastu rozdziałów. Do jego powstania przyczyniło się grono wysokiej klasy specjalistów, ekspertów, praktyków, którzy podjęli w zaproponowanych tematach i treści artykułów interesujące wątki porządkujące, otwierające na nowe perspektywy analizy określonych problemów, a także podsunęli propozycje rozwiązań i rekomendacje.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Kierunki zagrożeń terrorystycznych w pierwszej połowie XXI wieku. Próba prognozy
Tomasz Aleksandrowicz

Rozdział 2. Walka informacyjna w świetle zagrożeń terrorystycznych
Jacek Bil

Rozdział 3. Terroryzm a polskie i europejskie prawo
Zbigniew Skwarek

Rozdział 4. „Kontrolowana otwartość” – kilka uwag o systemie bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury strategicznej o krytycznym znaczeniu na przykładzie Parlamentu Europejskiego
Kamila Zarychta-Romanowska, Maciej Szostak, Agnieszka Przyborowicz

Rozdział 5. Międzynarodowe struktury i instytucje zajmujące się zwalczaniem terroryzmu na świecie
Barbara Wiśniewska-Paź

Rozdział 6. Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego w zwalczaniu terroryzmu
Marek Chmielecki

Rozdział 7. Zagrożenie zamachami o charakterze terrorystycznym – dobre praktyki i rekomendacje
Jarosław Stelmach

Rozdział 8. Świadomość społeczna a edukacja antyterrorystyczna. Badania opinii studentów
Aneta Baranowska

Rozdział 9. Wojna hybrydowa w okręgu przemysłowym: precedens śląski 1939
Jarosław Tomasiewicz

Rozdział 10. Broń strzelecka jako narzędzie ataków terrorystycznych: dotychczasowe trendy i kierunki ewolucji
Michał Piekarski

Rozdział 11. Australijska strategia ochrony przestrzeni publicznych z 2017 roku przykładem najlepszych praktyk w obszarze bezpieczeństwa antyterrorystycznego
Tomasz Kijewski

Rozdział 12. Kreowanie zmian w postawach i działaniu młodzieży w wyniku doświadczania zagrożeń terrorystycznych w obiektach szkół
Andrzej Pieczywok

Rozdział 13. Akcja ewakuacja – szkolna kompromitacja
Remigiusz Wiśniewski

Rozdział 14. Metody i formy ćwiczeń antyterrorystycznych w szkołach podstawowych
Paulina Chmielecka

Rozdział 15. Edukacja antyterrorystyczna – cele, strategie, aspekty wdrożeniowe
Barbara Wiśniewska-Paź

Nota o redaktorach serii I tomu

Prof. dr hab. Kuba Jałoszyński:

Monografia doskonale wpisuje się w dyskurs o konieczności należytego zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej przed możliwością dokonania w nich zamachów terrorystycznych. Jest to o tyle istotne, że są one identyfikowane jako tzw. cele miękkie – powszechna dostępność, brak możliwości jej rygorystycznego ograniczenia, czy też drobiazgowej selekcji wchodzących do nich osób, powodują, że stanowią jeden z głównych celów dla terrorystów planujących ataki. Książka zawiera wachlarz tekstów traktujących zarówno o samej istocie terroryzmu, przedsięwzięciach związanych z działaniami na rzecz zapobiegania aktywności organizacji terrorystycznej, jak też mającej pierwszorzędne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa – edukacji antyterrorystycznej. (…) Publikacja powinna znaleźć się na półce z książkami w domu każdego, kto zawodowo lub amatorsko zajmuje się tak problematyką związaną z samym terroryzmem, jak też walką i przeciwdziałaniem temu zjawisku.

Dr hab. Janusz Gierszewski, prof. uczelni:

Monografia została napisana z różnych perspektyw naukowych. (…) Zaletą publikacji jest pokazanie specyfiki bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej. Autorzy w sposób kompetentny przedstawili jego istotę i ;pożądane zmiany. Atutem monografii jest jej bogactwo i różnorodność treści skoncentrowanych na obszarze badawczym zakreślonym przez redaktorów naukowych: Barbarę Wiśniewską-Paź i Jarosława Stelmacha. Stanowi ona ważny i warty polecenia wkład w literaturę przedmiotu dotyczącą terroryzmu.

Barbara Wiśniewska-Paź
prof. nadzw. dr hab., kierownik Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr oraz Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Vice-Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UWr. Pełnomocnik dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa, w latach 2012-2017 przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr. Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa Bezpiecznie/Cyberbezpiecznie UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik projektu Badanie Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu. W latach 2016-2020 współpracowała jako konsultant naukowy z Ośrodkiem Szkolenia Wojsk Specjalnych/ Jednostką Wojskową Komandosów (JWK). Obecnie jest konsultantem Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Inicjatorka zawarcia i pełnomocnik ds. współpracy w ramach porozumień międzyuczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego/ w tym Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa z: Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie. Jest konsultantem przygotowywanej przez MSWiA Ustawy o Ochronie Ludności w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego utworzonego przez Rektora UWr przy WPAiE UWr pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kocowskiego. W jego ramach jest kierownikiem Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna). Zainteresowania badawcze prof. Wiśniewskiej-Paź lokują się na pograniczu szeroko pojętych nauk społecznych, bezpieczeństwa, edukacji, sportu i komunikacji społecznej. Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z ponad dwudziestoletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie). Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa /Komitet Nauk Pedagogicznych) kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (w tym międzynarodowych: Schweizerische Gesellschaft fuer Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europaeisches Forum fuer Freiheit im Bildungswesen/ European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Książki tego autora

Jarosław Stelmach

mjr rez. dr inż. Ekspert w obszarze antyterroryzmu oraz bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Safety Project oraz pomysłodawca i organizator międzynarodowego kongresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego SAFE PLACE. Dziekan Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPiI Apeiron, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie uzyskał w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej na temat ograniczania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej. Zdobył doświadczenie zawodowe w jednostkach wojsk aeromobilnych oraz terenowych i specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Ukończył wiele kursów i szkoleń, w tym kurs specjalistyczny dla oficerów policji sił powietrznych w USA oraz kurs dla dowódców operacji policyjnych i negocjatorów policyjnych. Wykonywał zadania negocjatora w Żandarmerii Wojskowej oraz kierował działaniami prewencyjnymi podczas zabezpieczeń uroczystości i przedsięwzięć wojskowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki antyterroryzmu, negocjacji policyjnych, prawnych oraz instytucjonalnych wymiarów bezpieczeństwa narodowego. Autor licznych monografii i artykułów naukowych z tego obszaru. Posiada aktualne wpisy na listy kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego. Ekspert zewnętrzny w grupie zadaniowej MSWiA w zakresie bezpieczeństwa AT IK w latach 2017-2018.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ochrona ludności i obrona cywilna w...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane