• Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania

Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku. Zagrożenia i wyzwania

 • Autor: Bogdan Panek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-815-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 242/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Celem publikacji jest zidentyfikowanie i diagnoza kluczowych czynników środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, a w tym głównie mających wpływ na przyszłość Europy i Polski. Starano się w niej odpowiedzieć na pytanie: Przed jakimi wyzwaniami, ryzykami i zagrożeniami stoi Europa w II dekadzie XXI wieku? Jaka jest diagnoza jej środowiska bezpieczeństwa oraz jaka jest przyszłość Europy i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony w perspektywie najbliższych 10–15 lat?

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. PRZYSZŁE ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA EUROPY


1.1. Czynniki rozwoju środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Stabilność sąsiadujących regionów Europy
1.3. Bezpieczeństwo i migracje, ekstremizm, radykalizacja oraz terroryzm
1.4. Hybrydowe oblicze wojny i zagrożenia cybernetyczne
1.5. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo

Rozdział 2. WIARYGODNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ USA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA


2.1. Problem wiarygodności. Zobowiązania USA dotyczące bezpieczeństwa Europy
2.2. Reasekuracja – wymiar konwencjonalny i nuklearny
2.3. Obecność wojskowa i stosunek sił
2.4. Zobowiązania bezpieczeństwa a zagrożenia hybrydowe

Rozdział 3. KULISY AGRESYWNYCH DZIAŁAŃ FEDERACJI ROSYJSKIEJ


3.1. Rosyjski budżet pod presją. Finansowe i polityczne ryzyko stagnacji
3.2. Zawężające się pole manewru
3.3. Ukryta hipoteka w Rosji
3.4. Zbrojenie Federacji Rosyjskiej a strategiczne rezerwy finansowe państwa

Rozdział 4. KONFLIKT NA DONBASIE – SPRZECZNE INTERESY I TRUDNY PROCES POKOJOWY

4.1. Położenie regionu, przebieg konfliktu i wysiłki społeczności międzynarodowej
4.2. Ludowe republiki Doniecka i Ługańska – samodzielni aktorzy czy marionetki Kremla
4.3. Ukraina – między reintegracją a wdrożeniem porozumień mińskich
4.4. Rosja – kontrolowana destabilizacja za pomocą środków rewizjonistycznych
4.5. Dynamika konfliktów i bariery pokojowe

Rozdział 5. ROLA NATO W BEZPIECZEŃSTWIE EUROPY

5.1. Założenia ogólne
5.2. NATO w europejskiej polityce obronnej – zmiany po 2014 roku
5.3. Kluczowe czynniki zdolności politycznej i wojskowej NATO
5.4. Zmiany w stosunkach transatlantyckich
5.5. Zdolności wojskowe – proces dostosowania do zmian od 2014 roku

Rozdział 6. PRZYSZŁOŚĆ EUROPY I WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA UE

6.1. Strategiczne interesy Europy
6.2. Brexit – nowe uwarunkowania polityczne i dynamika negocjacji
6.3. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE oraz wpływ brexitu na jej przyszłość
6.4. Rozpad Unii Europejskiej
6.5. Bezpieczeństwo Europy i konsekwencje dla polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA

Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak:

Treść publikacji stanowi zwięzłą całość, która powinna być dostępna dla środowisk naukowych interesujących się bezpieczeństwem narodowym oraz materiał atrakcyjny merytorycznie dla środowisk akademickich i  ośrodków strategicznych w  państwie zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego w RP. Reasumując, stwierdzam że recenzowane opracowanie stanowi bogaty zbiór informacji opartych na rzetelnej analizie źródeł oraz prezentuje właściwy poziom naukowy (…). Posiada też szereg walorów, które pozwalają je wykorzystywać w krzewieniu wiedzy strategicznej i międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego w Polsce pośród studentów i naukowców oraz polityków.

Prof. dr hab. Marian Kozub:

Publikacja powinna stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów na takich kierunkach studiów, jak m.in.: bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, stosunki międzynarodowe czy politologia, ale  powinien być to również wartościowy materiał dla osób zainteresowanych prezentowaną problematyką.

Bogdan Panek
doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Akademii Obrony Narodowej i Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Autor i współautor 90 publikacji o tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

Książki tego autora

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA
Alexandratos N., Bruinsma J., World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision, Global Perspective Studies Team, The Food and Agriculture Organiza-tion of the United Nations, Agricultural Development Economics (ESA), Rome, Italy.
Banasik M., Panek B., Global and regional security. Challenges and risks, LAP LAMBERT
Academic Publishing 2018.
Bhalla R., The Logic and Risks Behind Russia’s Statelet Sponsorship, Stratfor, September 2015.
Boston S. u. a., Assessing the Conventional Force Imbalance in Europe. Implica-tions for Countering Russian Local Superiority, Santa Monica: RAND Corpora-tion, 2018 (Research
Report).
Brandmeir K., Grimm M., Heise M., Holzhausen A., Allianz Global Wealth Report 2018,
Allianz SE, Munich, Sep 26, 2018.
Brands, American Grand Strategy in the Age of Trump, Washington, D.C., 2018.
Brockmann K., Giegerich B., Mecit H., EU Security Foresight 2030. Szenarien als methodischer Ansatz zur Erforschung der sicherheitspolitischen Rolle der Eu-ropäischen Union 2030, Stiftung neue Verantwortung e.V., Beisheim Center, Berlin 2012.
Burkhardt F./Kluge J., Generalprobe für Russlands Präsidentschaftswahlen. Mos-kau stärkt seine Kontrolle über Gouverneure und regionale Finanzen, SWP-Aktuell 66/2017, September 2017.
Case S., Anders K., Putin’s Undeclared War. Summer 2014 Artillery Strikes against Ukraine, Bellingcat, 2014.
Cooper J., Prospects for Military Spending in Russia in 2017 and beyond, Birming-ham, März 2017.
Czuperski M., Versteckspiel vor den Augen aller. Putins Krieg in der Ukraine, Atlantic Council, September 2015.
Dittgen H., Präsident und Kongreß im außen-politischen Entscheidungsprozess, [w:] Wolfgang Jäger u. a. (red.), Regierungssystem der USA. Lehr- und Hand-buch, 3. Aufl., München 2007.
DoD, Nuclear Posture Review Report, Washington, D. C., April 2010.
Erler G., Weltordnung ohne den Westen?: Europa zwischen Russland, China und Amerika. Ein politischer Essay, Verlag Herder GmbH, Freiburg 2018.
Europäische Kommission, Gemeinsamer bericht an das europäische Parlament, den rat, den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionem, Bericht über die Umsetzung der überprüften Europäischen Nachbarschaftspolitik, Brüssel, den 18.5.2017 JOIN(2017) 18 final.
Europäische Kommission, Weissbuch zur Zukunft Europas, Die EU der 27 im Jahr 2025 – Überlegungen und Szenarien, Europäische Kommission COM(2017) 2025, 1. März 2017.
Europäische Union, Globale Trends bis 2030: Kann die EU die anstehenden Herausforderungen bewältigen?, Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2015.
Fischer S., Anti-Korruptions-Proteste in Russland. Gesellschaft und Staat vor den Präsidentschaftswahlen 2018, SWP-Aktuell 50/2017, Juli 2017.
Fischer S., Nicht eingefroren! Die ungelösten Konflikte um Transnistrien, Ab-chasien, Südossetien und Berg-Karabach im Lichte der Krise um die Ukraine, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2016 (SWP-Studie 13/2016).
Fischer S., Sanktionen als Dauerzustand? Vorschlag für eine Flexibilisierung der EU-Sanktionspolitik gegenüber Russland, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Poli-tik, April 2017 (SWP-Aktuell 24/2017).
Gaaze K., Gibrid ili diktatura – 2. Kak složilas’ koalicija vojny Vladimira Putina, Moskau: Carnegie Moscow Center, Mai 2015.
Gaidar Institute, Russian Economy in 2016. Trends and Outlooks, Moskau 2017.
Gaub F., Global Trends to 2030: Challenges and choices for Europe, an Inter-Institutional EU Project, April 2019.
Gerson M.S., Conventional Deterrence in the Second Nuclear Age, Parameters, 39 (2009) 3.
Hakvåg U., Russian Defense Spending after 2010. The Interplay of Personal, Do-mestic, and Foreign Policy Interests, Post-Soviet Affairs, 33 (2017) 6.
Harknett R.J., The Logic of Conventional Deterrence and the End of the Cold War, Security Studies, 4 (1994) 1.
International Monetary Fund (IMF), Russian Federation: Fiscal Transparency Evalu-ation, Washington, D.C., Mai 2014 (IMF Country Report 14/134).
Klein M., Russlands Militärpolitik im postsowjetischen Raum, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2018.
Klein M., Russlands Militärpolitik im postsowjetischen Raum. Ziele, Instrumente und Perspektiven, SWP-Studie 19, September 2018.
Klein M., Russlands Militärpotential zwischen Großmachtanspruch und Wirklich-keit. Zustand, Reformen und Entwicklungsperspektiven der russischen Streit-kräfte, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2009 (SWP-Studie 24/2009).
Kluge J., Kreml startet riskante Rentenreform. Die geplante Anhebung des Ren-tenalters lässt das Vertrauen in die russische Führung schwinden, SWP-Aktuell 35/2018, Juli 2018.
Koh H. Hongju, Presidential Power to Terminate International Agreements, The Yale Law Journal Forum, 128 (2018).
Kristensen H.M., Norris R.S., Russian Nuclear Forces, 2018, in: Bulletin of the Atomic Scientists, 74 (2018) 3.
Kulesza Ł., Polish and Central European Priorities on NATO’s Future Nuclear Policy, Washington, D.C., London und Hamburg: Arms Control Association (ACA), British American Security Information Council (BASIC), Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (IFSH), November 2010 (Nuclear Policy Paper 2/2010).
Langewiesche D., Der gewaltsame Lehrer: Europas Kriege in der Moderne, Verlag C.H. Beck, München 2019.
Libman A., Russische Regionen. Sichere Basis oder Quelle der Instabilität für den Kreml? SWP-Studie 19, November 2016.
Libman A., Russland, Ukraine und Türkei im Geflecht der Sanktionen. Warum Moskaus und Kiews neue Strafmaßnahmen auch für die EU ein Problem sind?, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Januar 2016 (SWP-Aktuell 2/2016).
Lippert B., von Ondarza N., Perthes V. (red.) Strategische Autonomie Europas. Akteure, Handlungsfelder, Zielkonflikte, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2019 (SWP-Studie 2/2019)
Major C., Ein schwieriger Gipfel für die NATO. Konflikte unter den Alliierten drohen das Bündnis zu schwächen, SWP-Aktuell 33/2018, Juni 2018.
Major C.., von Voss A., Nordic-Baltic Security, Germany and NATO. The Baltic Sea Region Is
a Test Case for European Security, SWP Comment 13/2016, März 2016.
Mattis J., Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America, DoD, Washington, D.C. Januar 2018.
Meier O., Rüstungskontrolle jenseits des INF-Vertrags. Ansätze zur Kontrolle von Mittelstreckenraketen nach dem Ende des Abkommens, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2019 (SWP-Aktuell 20/2019).
National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, a publica-tion of the National Intelligence Council, 11 December 2012.
National Security Strategy [NSS] of the United States of America, Washington, D.C.: President of the United States of America, Dezember 2017.
Nuspliger N., NZZ Global Risk: Das Weltgeschehen in Szenarien, NZZ-Korrespondent in Brüssel. Februar 2018.

Oxenstierna S. Russia’s Defense Spending and the Economic Decline, Journal of Eurasian Studies, 7 (2016) 1.
Panek B., Konsekwencje agresywnej polityki Kremla dla budżetu państwa, [w:] M. Banasik, A. Rogozińska (red. nauk.), Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin, Warszawa 2019.
Panek B., Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku, Difin, Warszawa 2015.
Panek B., Stawicki R. (red. nauk.), Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa 2018.
Panek B., Zbrojenie Federacji Rosyjskiej a strategiczne rezerwy państwa, [w:] M. Banasik, A. Rogozińska (red. nauk.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej, Difin, Warszawa 2019.
Persson G. (Hg.), Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective 2016, Stockholm: Swedish Defence Research Agency (FOI), Dezember 2016.
Radin A., Hybrid Warfare in the Baltics. Threats and Potential Responses, Santa Monica: RAND Corporation, 2017.
Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018 – 2024), OSW, Warszawa marzec 2018.
Richter W., Erneuerung der nuklearen Abschreckung. Die USA wollen nukleare Einsatzoptionen und globale Eskalationsdominanz stärken, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, März 2018 (SWP-Aktuell 15/2018)
Rudolf P., Aporien atomarer Abschreckung. Zur US-Nukleardoktrin und ihren Problemen, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juli 2018 (SWP-Studie 15/2018).
Rudolf P., Nicht allein Trump ist das Problem. Zum Umgang Deutschlands mit den USA, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Oktober 2018 (SWP-Aktuell 57/2018).
Schaller Ch., Völkerrechtliche Argumentationslinien in der russischen Außen- und Sicherheitspolitik. Russland, der Westen und das Nahe Ausland, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Juni 2018 (SWP-Studie 10/2018).
Schelling T. C., Arms and Influence. With a New Foreword and Preface, New Haven 2008 (The Henry L. Stimson Lectures).
Shlapak D.A./Johnson M.W., Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defense of the Baltics, Santa Monica: RAND Corporation, 2016.
Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2019, Sicher. Und Morgen?, Bundesminister für Landesverteidigung, Wien 2018.
Smolnik F., Sozialpolitik und Regimestabilität im Südkaukasus. Das Beispiel Ren-tenreform, SWP-Studie10/2017, Mai 2017.
Stéfanie von Hlatky, American Alliances and Ex-tended Deterrence, in: Stéfanie von Hlatky/Andreas Wenger (Hg.), The Future of Extended Deterrence. The United States, NATO, and Beyond, Washington, D.C., 2015.
Stewart S., Nur neue Sanktionen können Russland in der Schwarzmeerregion auf-halten, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, September 2018 (SWP – Studie 2018).
Sutyagin I., Russian Forces in Ukraine, März 2015 (RUSI Briefing Paper).
Trenin D., The Revival of the Russian Military. How Moscow Reloaded, Foreign Affairs, 95 (2016).
Twickel N., Analyse: Donbass: Sind die ›Volksrepubliken‹ Marionettenstaaten?, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 23.5.2018.
Twickel N., Annual Report on the Events in the »People’s Republics« of Eastern Ukraine 2017, Berlin: Deutsch-Russischer Austausch e.V. (DRA), 2018.
Wilk A, A Significant Pay Increase in the Russian Army, Ośrodek Studiów Wschodnich (online), 1.2.2012.
Williams I., CSIS [Center for Strategic and International Studies] Missile Defense Project. The Russia-NATO A2AD Environment, Washington, D.C.: CSIS, 3.1.2017.
Wolff M., Fire and Fury. Inside the Trump White House, New York 2018; Bob Woodward, Fear. Trump in the White House, London/New York u. a. 2018.
Yashin I./Shorina O., Putin.War. Based on Materials from Boris Nemtsov, Moskau, Mai 2015.
Ziegler J. , Die neuen Herrscher der Welt und ihre globalen Widersacher, C. Ber-telsmann Verlag, München 2003.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane