• Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji

Bankowe ryzyko systemowe. Źródła i instrumenty redukcji

 • Autor: Jan Koleśnik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-915-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 422/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 76.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Nowe, postkryzysowe, podejście do regulacji finansowych koncentruje się na zagrożeniach dla rynków finansowych w szerokim zakresie, a także na potencjalnym wpływie na system finansowy problemów, jakie mogą pojawić się w instytucjach finansowych o znaczeniu systemowym. Bankowe ryzyko systemowe stało się kluczowym czynnikiem stabilności finansowej, aczkolwiek wciąż trwają badania i spory nad jego naturą i narzędziami, które mogłyby je skutecznie ograniczyć. Reformy systemowe same w sobie niosą jednak ryzyko systemowe, gdyż często okazuje się, iż w ich wyniku pojawiają się efekty uboczne, których nikt wcześniej nie przewidział.

Prezentowana monografia jest głosem w dyskusji nad źródłami i narzędziami ograniczania bankowego ryzyka systemowego, w której przyjęty został autorski podział źródeł tego rodzaju ryzyka na trzy zasadnicze grupy (ponadsektorowe, sektorowe oraz indywidualne) oraz zaproponowane zostały instrumenty jego ograniczania nie tylko odnoszące się do tych grup, ale także narzędzia o charakterze hybrydowym, tj. przymusowa restrukturyzacja banków.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Identyfikacja i pomiar ryzyka systemowego

1.1. Ryzyko systemowe a kryzysy systemowe
1.2. Metody analizy i pomiaru ryzyka systemowego
1.2.1. Wskaźniki stabilności finansowej
1.2.2. Modele analizy ryzyka
1.3. Systemy wczesnego ostrzegania przed bankowym ryzykiem systemowym
1.4. Testy warunków skrajnych

Rozdział 2. Identyfikacja banków o znaczeniu systemowym


2.1. Miary bezwzględne
2.2. Miary złożone
 
Rozdział 3. Ponadsektorowe źródła bankowego ryzyka systemowego

3.1. Czynniki pozaekonomiczne
3.2. Czynniki instytucjonalne
3.2.1. Polityka rządu i kryzys finansów publicznych
2.2.2. Kształt i funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa finansowego
3.3. Interakcje międzysektorowe i międzyrynkowe
3.3.1. Kanały transmisji szoków i efekt zarażania
3.3.2. Sytuacja na rynku nieruchomości

Rozdział 4. Sektorowe źródła bankowego ryzyka systemowego

4.1. Stopień rozwoju rynku
4.1.1. Poziom konkurencji
4.1.2. Struktura właścicielska
4.2. Rynek międzybankowy jako źródło finansowania banków
4.3. Instrumenty i innowacje finansowe
4.4. Równoległy system bankowy
4.5. Zawodność instytucji otoczenia sektora bankowego

Rozdział 5. Indywidualne źródła bankowego ryzyka systemowego

5.1. Zawodność regulacji mikroostrożnościowych
5.2. Materializacja ryzyka bankowego
5.3. Zawodność obowiązków informacyjnych

Rozdział 6. Ponadsektorowe instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

6.1. Polityka i narzędzia makroostrożnościowe
6.1.1. Charakter polityki i cele narzędzi makroostrożnościowych
6.1.2. Regulacje antycykliczne
6.2. Pomoc publiczna i zarządzanie kryzysowe
6.3. Międzynarodowa integracja i współpraca instytucji  sieci bezpieczeństwa
6.4.  Pokryzysowa rola banków centralnych

Rozdział 7. Sektorowe instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

7.1. Systemowe zróżnicowanie regulacji indywidualnych
7.2. Wzrost poziomu konkurencji i redukcja skali działalności banków
7.3. Oddzielenie bankowości depozytowo-kredytowej od inwestycyjnej
7.4. Podatki i opłaty sektorowe
7.5. Redukcja efektów zarażania
7.5.1. Rynek papierów wartościowych
7.5.2. Audyt motywacyjny

Rozdział 8. Indywidualne instrumenty redukcji bankowego ryzyka systemowego

8.1. Modyfikacja norm adekwatności kapitałowej
8.1.1. Normy uwzględniające ryzyko aktywów
8.1.2. Wskaźnik dźwigni
8.2. Modyfikacja norm płynności i stabilnego finansowania
8.3. Dodatkowe narzędzia ilościowe
8.3.1. Uzupełniające normy i miary bezpieczeństwa
8.3.2. Instrumenty dłużne konwertowane na kapitał
8.4. Eliminacja arbitrażu regulacyjnego
8.5. Poprawa jakości zarządzania w bankach
8.5.1. Kultura korporacyjna
8.5.2. Regulacja zasad wynagrodzeń w bankach
 
Rozdział 9. Przymusowa restrukturyzacja banków jako hybrydowe narzędzie redukcji bankowego ryzyka systemowego

9.1. Przymusowa restrukturyzacja banków w europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego
9.2. Charakter przymusowej restrukturyzacji
9.3. Skutki przymusowej restrukturyzacji banków
9.3.1. Efekty systemowe
9.3.2. Pozaekonomiczne efekty społeczne

Podsumowanie
Bibliografia
Akty prawne
Spis schematów
Spis tabel

Prof. zw. dr hab. Alfred Janc:

Treść książki jest autorsko uporządkowaną głęboką analizą natury bankowego ryzyka systemowego i instrumentów, które mogą i powinny służyć ograniczaniu tego ryzyka. Autor przeprowadził niezwykle staranne studia nad dorobkiem światowej literatury w badanym obszarze, konfrontując wyniki badań z rezultatami zmian dokonujących się w praktyce, zarówno w odniesieniu do regulacji, jak i instytucji mających służyć ograniczaniu ryzyka systemowego. Podstawą realizacji zadania jest autorski podział tego rodzaju ryzyka na ryzyko ponadsektorowe, sektorowe oraz indywidualne.

Aktualność oraz znaczenie zarówno podstawowego problemu zawartego w książce, jak i bardzo wielu zagadnień objętych analizą, takich jak znaczenie jakości zarządzania w bankach, rola stress testów, miejsce audytu, czy przymusowa restrukturyzacja banków, czyni niniejszą monografię godną polecenia zarówno dla badaczy zajmujących się problematyką gospodarki i finansów, w tym studentów kierunków ekonomiczno-finansowym, jak i dla praktyków funkcjonujących na rynkach finansowych – w bankach oraz instytucjach okołobankowych.

Książka Bankowe ryzyko systemowe – źródła i instrumenty redukcji autorstwa Jana Koleśnika stanowi niezwykle cenną pozycję polskiej literatury w obszarze ekonomii i finansów w czasach, w których z jednej strony postępują procesy finansjalizacji gospodarek, przy czym wiodące miejsce w tych procesach zajmują banki, a z drugiej – w obliczu zagrożenia zjawiskami kryzysowymi – mnożone zaczęły być i nadal są regulacje dotyczące właśnie banków.

Jan Koleśnik
dr hab., prof. SGH. Ukończył Kierunek Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli akademickich. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, a w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: finanse, bankowość. Od 2000 roku zatrudniony w Instytucie Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych ? obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2000?2002 pracownik Biura Polityki Nadzorczej Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, zaś w latach 2003-2007 doradca prezesa Związku Banków Polskich oraz sekretarz Komitetu Doradczego ds. Regulacji Nadzorczych. W latach 2007-2009 związany z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym jako doradca prezesa oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Skarbu, zaś od listopada 2008 r. do września 2009 r. pełniący obowiązki członka zarządu Funduszu. Od listopada 2009 r. ponownie związany z Narodowym Bankiem Polskim jako doradca oraz pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego. Posiada certyfikat Banku Francji w zakresie nadzoru bankowego: organizacji i zasad oraz certyfikat w zakresie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, wydany przez Narodowy Bank Polski. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

Książki tego autora

Bibliografia

1.  2013 update of group of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board,
11 November 2013.
2.  2014  update  of list  of  global  systemically  important  banks  (G-SIBs),  Financial  Stability  Board,  
6 November 2014.
3.  2015  update  of list  of  global  systemically  important  banks  (G-SIBs),  Financial  Stability  Board,  
3 November 2015.
4.  2016 list of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board, 21 Novem-
ber 2016.
5.  2017 list of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board, 21 Novem-
ber 2017.
6.  2018 list of global systemically important banks (G-SIBs), Financial Stability Board, 16 Novem-
ber 2018.
7.  Abedifar P., Hasan I., Tarazi A., Finance-growth nexus and dual-banking systems: Relative impor-
tance of Islamic banks, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2016, Vol. 132, Supple-
ment.
8.  Acemoglu D., Ozdaglar A., Tahbaz-Salehi A., Systemic Risk and Stability in Financial Networks,
„The American Economic Review” 2015, Vol. 105, No. 2.
9.  Acharya V.V., Berger A.N., Roman R.A., Lending implications of U.S. bank stress tests: Costs  
or benefits? „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 34.
10. Acharya V.V., Engle R., Pierret D., Testing macroprudential stress tests: The risk of regulatory
risk weights, „Journal of Monetary Economics” 2014, Vol. 65.
11. Acharya V.V., Fleming M.J., Hrung W.B., Sarkar A., Dealer financial conditions and lender-of-
-last-resort facilities, „Journal of Financial Economics” 2017, Vol. 123, Issue 1.
12. Acharya V.V., Mehran H., Thakor A.V., Caught between Scylla and Charybdis? Regulating Bank
Leverage When There Is Rent Seeking and Risk Shifting, „The Review of Corporate Finance Studies”
2016, Vol. 5, Issue 1.
13. Acharya  V.V.,  Mora  N.,  A  Crisis  of  Banks  as  Liquidity  Providers,  „Journal  of  Finance”  2015,  
Vol. LXX, No. 1.
14. Acharya V.V., Pedersen L., Philippon T., Richardson M., Measuring Systemic Risk, Working Paper,
NYU Stern, May 2010.
15. Acharya V.V., Pierret D., Steffen S., Lender of Last Resort versus Buyer of Last Resort – Evidence
from  the  European  Sovereign  Debt  Crisis,  ZEW  –  Centre  for  European  Economic  Research  
Discussion Paper No. 16–019, August 2017.
16. Acharya V.V., Richardson M., The Dodd-Frank Act, systemic risk and capital requirements, [w:]
The Future of Banking, (red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
17. Acharya V.V., Schnabl P., Suarez G., Securitization without Risk Transfer, „Journal of Financial
Economics” 2013, Vol. 107, Issue 3. 386 | Bibliografia
18. Acharya V.V., Steffen S., The Greatest Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank Risks,
„NBER Working Paper” No. 19039, May 2013.
19. Acharya  V.V.,  Thakor  A.V.,  The  dark  side  of  liquidity  creation:  Leverage  and  systemic  risk,  
„Journal of Financial Intermediation” 2016, Vol. 28.
20. Adding employment indicators to the Scoreboard of the Macroeconomic Imbalance Procedure to
better capture employment and social developments, European Commission, Brussels, 4 Septem-
ber 2015.
21. Adelino M., Ferreira M., Bank Ratings and Lending Supply: Evidence From Sovereign Downgrades,
„Review of Financial Studies” 2016, Vol. 29, Issue 7.
22. Admati A.R., DeMarzo P. M., Hellwig M. F., Pfleiderer P., Fallacies, Irrelevant Facts, and Myths
in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Socially Expensive, „Stanford
University Working Paper Series” No. 161, October 2013.
23. Admati A.R., The Missed Opportunity and Challenge of Capital Regulation, „National Institute
Economic Review” 2016, Vol. 235, Issue 1.
24. Adrian T., Boyarchenko N., Liquidity policies and systemic risk, „Journal of Financial Intermedia-
tion” 2018, Vol. 35, Part B.
25. Adrian T., Shin H.S., Procyclical leverage and value-at-risk, Federal Reserve Bank of New York,
Staff Reports No. 338, Revised August 2013.
26. Agarwal S., Lucca D., Seru A., Trebbi F., Inconsistent regulators: Evidence from banking, „The
Quarterly Journal of Economics” 2014, Vol. 129, Issue 2.
27. Agresti  A.M.,  Baudino  P.,  Poloni  P.,  The  ESB  and  IMF  Indicators  for  the  Macro-Prudential  
Analysis of the Banking Sector. A Comparison of the Two Approaches, European Central Bank,
Occasional Paper Series No. 99, November 2008.
28. Ahmadi A., Nakaa N., Bouri A., Chief Executive Officer attributes, board structures, gender diversity
and firm performance among French CAC 40 listed firms, „Research in International Business and
Finance” 2018, Vol. 44.
29. Ahnert T., Georg C.-P., Information contagion and systemic risk, „Journal of Financial Stability”
2018, Vol. 35.
30. Akinci O., Olmstead-Rumsey J., How effective are macroprudential policies? An empirical inve-
stigation, „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 33.
31. Albertazzi U., Bottero M., Foreign Bank Lending: Evidence From the Global Financial Crisis,
„Journal of International Economics” 2014, Vol. 92, Supplement 1.
32. Aldasoro I., Alves I., Multiplex interbank networks and systemic importance: An application to
European data, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 35.
33. Alessi L., Detken C., Identifying excessive credit growth and leverage, „Journal of Financial Stability”
2018, Vol. 35.
34. Alińska A., Shadow banking jako element zrównoważonego rozwoju systemu finansowego, „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437.
35. Allahrakha  M.,  Glasserman  P.,  Young  H.P.,  Systemic  Importance  Indicators  for  33  U.S.  Bank
Holding Companies: An Overview of Recent Data, „OFR Brief Series” 2015, No. 15–01.
36. Allen  F.,  Carletti  E.,  Gu  X.,  The Roles  of  Banks in  Financial  Systems, [w:]  World  The  Oxford
handbook  of  banking.  Second  edition,  (red.)  A.N.  Berger,  P.  Molyneux,  J.O.S.  Wilson,  Oxford
University Press, Oxford 2015.
37. Allen F., Gale D., Financial contagion, „Journal of Political Economy” 2000, Vol. 108, No. 1.
38. Allen F., Goldstein I., Jagtiani J., Lang W.W., Enhancing Prudential Standards in Financial Regu-
lations, „Journal of Financial Services Research” 2016, Vol. 49, Issue 2–3.
39. Allen K.D., Cyree K.B., Whitledge M.D., Winters D.B., An event study analysis of too-big-to-fail after
the Dodd-Frank act: Who is too big to fail? „Journal of Economics and Business” 2018, Vol. 98. Bibliografia | 387
 
40. Allen L., Bali T.G., Tang Y., Does Systemic Risk in the Financial Sector Predict Future Economic
Downturns? „The Review of Financial Studies” 2012, Vol. 25, Issue 10.
41.  Allen L., Saunders A., Risk Management in Banking, [w:] World The Oxford handbook of banking.
Second edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson,  Oxford University Press, Oxford
2015.
42. Almeida H., Cunha I., Ferreira M.A., Restrepo F., The Real Effects of Credit Ratings: The Sovereign
Ceiling Channel, „Journal of Finance” 2017, Vol. LXXII, No. 1.
43. Altavilla C., Pagano M., Simonelli S., Bank Exposures and Sovereign Stress Transmission, „Euro-
pean Systemic Risk Board, Working Paper Series” No. 11, May 2016.
44. Altunbas Y., Binici M., Gambacorta L., Macroprudential policy and bank risk, „Journal of Inter-
national Money and Finance” 2018, Vol. 81.
45. Alvarez F., Barlevy G., Mandatory Disclosure and Financial Contagion, „Federal Reserve Bank
of Chicago, Working Paper” No. WP 2014–04.
46. Alves I., Ferrari S., Franchini P., Héam J.C., Jurca P., Langfield S., Laviola S., Liedorp F., Sanchez A.,
Tavolaro S., Vuillemey G., The Structure and Resilience of the European Interbank Market, European
Systemic Risk Board, Occasional Paper Series, No. 3, September 2013.
47. Amato J.D., Furfine C.H., Are credit ratings procyclical? „Journal of Banking & Finance” 2004,
Vol. 28, Issue 11.
48. Anand K., Gai P., Kapadia S., Brennan S., Willison M., A network model of financial system resi-
lience, „Journal of Economic Behavior & Organization” 2013, Vol. 85.
49. Andrievskaya  I.,  Semenova  M.,  Does  banking  system  transparency  enhance  bank  competition?
Cross-country evidence, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 23.
50. Angeloni  I.,  Faia  E.,  Capital  Regulation  and  Monetary  Policy  with  Fragile  Banks,  „Journal  of
Monetary Economics” 2013, Vol. 60, Issue 3.
51. Anginer D., Demirgüç-Kunt A., Mare D.S., Bank capital, institutional environment and systemic
stability, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 37.
52. Antinolfi G., Carapella F., Kahn C., Martin A., Mills D.C., Nosal E., Repos, fire sales, and ban-
kruptcy, „Review of Economic Dynamics” 2015, Vol. 18, Issue 1.
53. Apergis N., Fafaliou I., Polemis M.L., New evidence on assessing the level of competition in the
European Union banking sector: A panel data approach, „International Business Review” 2016,
Vol. 25, Issue 1, Part B.
54. Araujo  A.,  Berriel  T.,  Santos  R.,  Inflation  targeting  with  imperfect  information,  „International
Economic Review” 2016, Vol. 57, No. 1.
55. Arnold I.J.M., Sovereign Debt Exposures and Banking Risk in the Current EU Financial Crisis,
„Journal of Policy Modelling” 2012, Vol. 34, Issue 6.
56. Arnone  M.,  Laurens  B.J.,  Segalotto  J.-F.,  Sommer  M.,  Central  Bank  Autonomy:  Lessons  from
Global Trends, „IMF Working Paper” WP/07/88, April 2007.
57. Arouri M., Estay C., Rault C., Roubaud D., Economic policy uncertainty and stock markets: Long-run
evidence from the US, „Finance Research Letters” 2016, Vol. 18.
58. Ashraf B.N., Zheng C., Arshad S., Effects of national culture on bank risk-taking behavior, „Rese-
arch in International Business and Finance” 2016, Vol. 37.
59. Ashraf B.N., Arshad S., Rahman M.M., Kamal M.A., Khan K., Regulatory hypothesis and bank
dividend payouts: Empirical evidence from Italian banking sector, „Journal of Financial Engineering”
2015, Vol. 02, Issue 01.
60. Ashraf B.N., Zheng C., Shareholder protection, creditor rights and bank dividend policies, „China
Finance Review International” 2015, Vol. 5, Issue 2.
61. Askari H., Mirakhor A., The Next Financial Crisis and How to Save Capitalism, Palgrave Macmillan,
New York 2015. 388 | Bibliografia
62. Asmilda M., Zhu M., Controlling for the use of extreme weights in bank efficiency assessments
during the financial crisis, „European Journal of Operational Research” 2016, Vol. 251, Issue 3.
63. Assessment  of  shadow  banking  activities,  risks  and  the  adequacy  of  post-crisis  policy  tools  to  
address financial stability concerns, Financial Stability Board, 3 July 2017.
64. Augustin P., Boustanifar H., Breckenfelder J., Schnitzler J., Sovereign to corporate risk spillovers,
„European Central Bank, Working Paper Series” No. 1878, January 2016.
65. Avdjiev S., Bogdanova B., Bolton P., Jiang W., Kartasheva A., CoCo issuance and bank fragility,
Bank for International Settlements, „BIS Working Papers” No. 678, November 2017.
66. Avgouleas E., Goodhart Ch.A., Critical reflections on bank bail-ins, „Journal of Financial Regula-
tion” 2015, Vol. 1, Issue 1.
67. Avgouleas E., Goodhart Ch.A., Critical reflections on bank bail-ins, „Journal of Financial Regula-
tion” 2015, Vol. 1, Issue 1.
68. Ayadi R., Naceur S.B., Casu B., Quinn B., Does Basel compliance matter for bank performance?
„Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 23.
69. Aysan A.F., Disli M., Duygun M., Ozturka H., Religiosity versus rationality: Depositor behavior
in Islamic and conventional banks, „Journal of Comparative Economics” 2018, Vol. 46, Issue 1.
70. Aysan A.F., Ozturk H., Does Islamic banking offer a natural hedge for business cycles? Evidence
from a dual banking system, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
71. Babalos  V.,  Stavroyiannis  S.,  Modelling  correlation  dynamics  of  EMU  sovereign  debt  markets
during the recent turmoil, „Research in International Business and Finance” 2017, Vol. 42.
72. Babecký J.,  Havránek  T.,  Matějů J.,  Rusnák  M.,  Šmídková  K.,  Vašíček B.,  Banking, debt,  and
currency crises in developed countries: Stylized facts and early warning indicators, „Journal of
Financial Stability” 2014, Vol. 15.
73. Babus A., The Formation of Financial Networks, „RAND Journal of Economics” 2016, Vol. 47,
Issue 2.
74. Baghai R.P., Servaes H., Tamayo A., Have rating agencies become more conservative? Implica-
tions for capital structure and debt pricing, „Journal of Finance” 2014, Vol. LXIX, No. 5.
75. Baker A., The gradual transformation? The incremental dynamics of macroprudential regulation,
„Regulation & Governance” 2013, Vol. 7, Issue 4.
76. Baklanova V., Copeland A., McCaughrin R., Rerence guide to U.S. repo and securities lending
markets, Federal Reserve Bank of New York, Staff Reports No. 740, December 2015.
77. Balasubramnian B., Cyree K.B., Has market discipline on banks improved after the Dodd-Frank
Act? „Journal of Banking & Finance” 2014, Vol. 41.
78. Ballester L., González-Urteaga A., How credit ratings affect sovereign credit risk: Cross-border
evidence in Latin American emerging markets, „Emerging Markets Review” 2017, Vol. 30.
79. Banerjee R.N., Mio H., The impact of liquidity regulation on banks, „Journal of Financial Inter-
mediation” 2018, Vol. 35, Part B.
80. Banerjeea A., Hungb C.-H. D., Lo K.L., An anatomy of credit risk transfer between sovereignand
financials  in  the  Eurozone  crisis,  „Journal  of  International  Financial  Markets,  Institutions  and  
Money” 2016, Vol. 41.
81. Banks’ management of high money-laundering risk situations, Financial Services Authority, London
2011.
82. Baranova Y, Liu Z., Noss J., The role of collateral in supporting liquidity, „Bank of England, Staff
Working Papers” No. 609, August 2016.
83. Barrell R., Karim D., Ventouri A., Interest rate liberalization and capital adequacy in models of
financial crises, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 33.
84. Barth J.R, Miller S.M., Benefits and costs of a higher bank „leverage ratio”, „Journal of Financial
Stability” 2018, Vol. 38. Bibliografia | 389
 
85. Barth J.R., Caprio Jr.G., Levine R., Bank Regulation and Supervision in 180 Countries from 1999
to 2011, „Journal of Financial Economic Policy” 2013, Vol. 5, Issue 2.
86. Basel III: Finalising post-crisis reforms, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, Decem-
ber 2017.
87. Basher S.A., Kessler L.M., Munkin M.K., Bank capital and portfolio risk among Islamic banks,
„Review of Financial Economics” 2017, Vol. 34, Issue 1.
88. Battistini N., Pagano M., Simonelli S., Systemic Risk, Sovereign Yields and Bank Exposures in the
Euro crisis, „Economic Policy” 2014, Vol. 29, Issue 78.
89. Battiston  S.,  Gatti  D.D.,  Gallegati  M.,  Greenwald  B.,  Stiglitz  J.E.,  Liasons  Dangereuses:  Increasing
Connectivity, Risk Sharing, and Systemic Risk, „Journal of Economic Dynamics and Control” 2012,
Vol. 36, Issue 8.
90. Battiston S., Gatti D.D., Gallegati M., Greenwald B., Stiglitz J.E., Default cascades: When does
risk diversification increase stability? „Journal of Financial Stability” 2012, Vol. 8, Issue 3.
91. Bauma C.F., Schäferb D., Stephanc A., Credit rating agency downgrades and the Eurozone sove-
reign debtcrises, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 24.
92. Beau D., Cahn Ch., Clerc L., Mojonin B., Macro-Prudential Policy and the Conduct of Monetary
Policy, „Macroeconomic and Financial Stability: challenges for Monetary Policy” 2014, Vol. 19.
93. Beber A., Pagano M., Short-Selling Ban around the World: Evidence from the 2007–09 Crisis,
„Journal of Finance” 2013, Vol. LXVIII, No. 1.
94. Beccalli E., Anolli M., Borello G., Are European banks too big? Evidence on economies of scale,
„Journal of Banking and Finance” 2015, Vol. 58.
95. Beck T., De Jonghe O., Schepens G., Bank Competition and Stability: Cross-Country Heterogeneity,
„Journal of Financial Intermediation” 2013, Vol. 22, Issue 2.
96. Beck T., Regulatory Cooperation on Cross-Border Banking – Progress and Challenges After the
Crisis, „National Institute Economic Review” 2016, Vol. 235, Issue 1.
97. Beck T., The future of banking – solving the current crisis while addressing long-term challenges,
[w:] The Future of Banking, (red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
98. Beckmann J., Czudaj R., Exchange rate expectations and economic policy uncertainty, „European
Journal of Political Economy” 2017, Vol. 47.
99. Bedendo M., Colla P., Sovereign and corporate credit risk: Evidence from the Eurozone, „Journal
of Corporate Finance” 2015, Vol. 33.
100.  Behn M., Detken C., Peltonen T., Schudel W., Setting up Countercyclical Capital Buffers Based
on Early Warning Models: Would it Work? „ECB Working Paper” No. 1604, November 2013.
101.  Behn M., Haselman R., Vig, V., The limits of model-based regulation, „Working Paper Series”
No. 1928, European Central Bank, Frankfurt am Main 2016.
102.  Belanès  A.,  Ftiti  Z.,  Regaïeg  R.,  What  can  we  learn  about  Islamic  banks  efficiency  under  the
subprime crisis? Evidence from GCC Region, „Pacific-Basin Finance Journal” 2015, Vol. 33.
103.  Bellamy R., Weale A., Political legitimacy and European monetary union: contracts, constitutio-
nalism and  the normative  logic of  two-level games, „Journal  of  European  Public  Policy”  2015,
Vol. 22, Issue 2.
104.  Belo F., Gala V.D., Li J., Government spending, political cycles, and the cross section of stock
returns, „Journal of Financial Economics” 2013, Vol. 107, Issue 2.
105.  Ben Naceur S., Marton K., Roulet C., Basel III and bank-lending: Evidence from the United States
and Europe, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 39.
106.  Benhabib J., Miao J., Wang P., Chaotic banking crises and regulations, „Economic Theory” 2016,
Vol. 61, Issue 2.
107.  Bennett R.L., Unal H., The effects of resolution methods and industry stress on the loss on assets
from bank failures, „Journal of Financial Stability” 2014, Vol. 15. 390 | Bibliografia
108.  Berg T., Puri M., Rocholl J., Loan officer incentives and the limits of hard information, „NBER
Working Paper” No. 19051, May 2013.
109.  Bergbrant  M.C.,  Campbell  K.T.,  Hunter  D.M.,  Owers  J.E.,  Does  deposit  insurance  retard  the
development of non-bank financial markets? „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 66.
110.  Berger  A.N.,  Bouwman  Ch.H.S.,  How  does  capital  affect  bank  performance  during  financial
crises? „Journal of Financial Economics” 2013, Vol. 109, Issue 1.
111.  Berger A.N., Molyneux P., Wilson J.O.S., Banking in a Post-Crisis, [w:] World The Oxford hand-
book of banking. Second edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University
Press, Oxford 2015.
112.  Berger D., Pukthuanthong K., Fragility, stress, and market returns, „Journal of Banking & Finance”
2016, Vol. 62.
113.  Berger W., Kißmer F., Central bank independence and financial stability: a tale of perfect harmony?
„European Journal of Political Economy” 2013, Vol. 31.
114.  Bertay A., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H, „Do we need big banks? Evidence on performance,
strategy and market discipline, „Journal of Financial Intermediation” 2013, Vol. 22, Issue 4.
115.  Bertay A., Demirgüç-Kunt A., Huizinga H., Bank Ownership and Credit over the Business Cycle:
Is Lending by State Banks Less Procyclical? Policy Research Working Paper 6110, The World
Bank, June 2012.
116.  Biais B., Heider F., Hoerova M., Risk-sharing or Risk-taking? Counterparty Risk, Incentives and
Margins, „Journal of Finance” 2016, Vol. LXXI, No. 4.
117.  Bian X., Linb Z., Liu Y., House price, loan-to-value ratio and credit risk, „Journal of Banking &
Finance” 2018, Vol. 92.
118.  Bianchi  J.,  Mendoza  E.G.,  Optimal  Time-Consistent  Macroprudential  Policy,  NBER  Working
Paper 19704, December 2013.
119.  Bielawska A., Realizacja idei społecznej odpowiedzialności w rzemiośle, „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 436.
120.  Billio M., Casarin R., Costola M., Pasqualini A., An entropy-based early warning indicator for sys-
temic risk, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” 2016, Vol. 45.
121.  Bindseil  U.,  Central  Bank  Collateral,  Asset  Price  Sales,  Regulation  and  Liquidity,  „European
Central Bank, Working Papers” No. 1610, November 2013.
122.  Bitar M., Madiès P., Taramasco O., What makes Islamic banks different? A multivariate approach,
„Economic Systems” 2017, Vol. 41, Issue 2.
123.  Black L.K., Hazelwood L.N., The effect of TARP on bank risk-taking, „Journal of Financial Stabi-
lity” 2013, Vol. 9, Issue 4.
124.  Black L., Correa R., Huang X., Zhou H., The systemic risk of European banks during the financial
and sovereign debt crises, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 63.
125.  Blau B.M., Brough T.J., Griffith T.G., Bank opacity and the efficiency of stock prices, „Journal of
Banking & Finance” 2017, Vol. 76.
126.  Blommestein H., Eijffinger S., Qian Z., Regime-dependent determinants of Euro area sovereign
CDS spreads, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22.
127.  Blundell-Wignall A., Atkinson P., Roulet C., Bank Business Models and the Basel System: Com-
plexity and Interconnectedness, „OECD Journal: Financial Market Trends” 2013, Vol. 2013, Issue 2.
128.  Boesel N., Kool C., Lugo S., Do European banks with a covered bond program issue asset-backed
securities for funding? „Journal of International Money and Finance” 2018, Vol. 81.
129.  Bofondi M., Carpinelli L., Sette E., Credit Supply during a Sovereign Debt Crisis, Banca D’Italia
Working Paper No. 909, April 2013.
130.  Boissel C., Derrien F., Ors E., Thesmar D., Systemic risk in clearing houses: Evidence from the
European repo market, „HEC Paris Research Paper” No. FIN-2015–1112. Bibliografia | 391
 
131.  Bolton P., Freixas X., Gambacorta L., Mistrulli P., Relationship and Transaction Lending in a Crisis,
„The Review of Financial Studies” 2014, Vol. 29, Issue 10.
132.  Bolton  P.,  Oehmke  M.,  Should  derivatives  be  privileged  in  bankruptcy?  „Journal  of  Finance”
2015, Vol. LXX, No. 6.
133.  Bond P., Goldstein I., Government Intervention and Information Aggregation by Prices, „Journal
of Finance 2015”, Vol. LXX, No. 6.
134.  Bonner C., Lelyveld I., Zymek R., Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation,
„Journal of Financial Services Research” 2015, Vol. 48, Issue 3.
135.  Bonner C., Preferential regulatory treatment and banks’ demand for government bonds, „Journal
of Money, Credit and Banking” 2016, Vol. 48, Issue 6.
136.  Boot A.W.A., Financial sector in flux, „Journal of Money, Credit and Banking” 2014, Vol. 46, Issue s1.
137.  Boot A.W.A., Ratnovski L., Banking and Trading, „Review of Finance” 2016, Vol. 20, Issue 6.
138.  Boot A.W.A., Thakor A.V., Commercial Banking and Shadow Banking: The Accelerating Integra-
tion of Banks and Markets and its Implications for Regulation, [w:] World The Oxford handbook
of banking. Second edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press,
Oxford 2015.
139.  Boot  A.W.A.,  The  Future  of  Banking:  From  Scale  &  Scope  Economies  to  Fintech,  „European
Economy – Banks, Regulation and The Real Sector” 2017, Vol. 2.
140.  Borensztein  E.,  Cowan  K.,  Valenzuela  P.,  Sovereign  ceilings  „lite”?  The  impact  of  sovereign
ratings on corporate ratings, „Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 11.
141.  Borio C., Lowe P., Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus, Bank for
International Settlements, „BIS Working Papers” No. 114, July 2002.
142.  Bostandzic D., Weiß G.N.F., Why do some banks contribute more to global systemic risk? „Journal
of Financial Intermediation” 2018, Vol. 35, Part A.
143.  Bottero M., Lenzu S., Mezzanotti F., Sovereign debt exposure and the bank lending channel: impact
on credit supply and the real economy, Bank of Italy Working Papers No. 1032, September 2015.
144.  Boubakri N., Mirzaei A., Samet A., National culture and bank performance: Evidence from the
recent financial crisis, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 29.
145.  Boukhatem J., Ben Moussa F., The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from
selected MENA countries, „Borsa Istanbul Review” 2018, Vol. 18, Issue 3.
146.  Bouwman Ch.H.S., Hu S., Johnson S.A., Differential bank behaviors around the Dodd-Frank Act
size thresholds, „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 34.
147.  Boyd J.H., Heitz A., The social costs and benefits of too-big-to-fail banks: A „bounding” exercise,
„Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 68.
148.  Boyson N.M., Fahlenbrach R., Stulz R.M., Why Don't All Banks Practice Regulatory Arbitrage?
Evidence from Usage of Trust-Preferred Securities, „The Review of Financial Studies” 2016, Vol. 29,
Issue 7.
149.  Boyson N., Helwege J., Jindra J., Crises, Liquidity Shocks, and Fire Sales at Commercial Banks,
„Financial Management” 2014, Vol. 43, Issue 4.
150.  Brandao-Marques L., Correa R., Sapriza H., International Evidence on Government Support and
Risk-Taking in the Banking Sector, Board of Governors of the Federal Reserve System, „International
Finance Discussion Papers” No. 1086, August 2013.
151.  Brei M., von Peter G., The distance effect in banking and trade, „Journal of International Money
and Finance” 2018, Vol. 81.
152.  Brownlees Ch., Engle R., SRISK: A Conditional Capital Shortfall Measure of Systemic Risk, „The
Review of Financial Studies” 2017, Vol. 30, Issue 1.
153.  Brownlees Ch., Engle R., Volatility, Correlation and Tails for Systemic Risk Measurement, „Wor-
king Paper, NYU-Stern”, October 2012. 392 | Bibliografia
154.  Brownless  Ch.,  Chabot  B.,  Ghysels  E.,  Kurz  Ch.,  Backtesting  Systemic  Risk  Measures  During
Historical Bank Runs, Federal Reserve Bank of Chicago, „Working Paper” 2015–09, July 2015.
155.  Brůha  J.,  Kočenda  E.,  Financial  stability  in  Europe:  Banking  and  sovereign  risk,  „Journal  of
Financial Stability” 2018, Vol. 36.
156.  Brunnermeier  M.K.,  Garicano  L.,  Lane  P.R.,  Pagano  M.,  Reis  R.,  Santos  T.,  Thesmar  D.,  Van
Nieuwerburgh S., Vayanos D., ESBies: A realistic reform of Europe’s financial architecture, [w:]
The Future of Banking, (red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
157.  Brunnermeier M.K., Oehmke M., The Maturity Rat Race, „Journal of Finance” 2013, Vol. LXVIII,
No. 2.
158.  Brzoza-Brzezina M., Kolasa M., Makarski K., Crisis, contagion and international policy spillovers
under foreign ownership of banks, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
159.  Brzozowska  K.,  Problemy  dychotomii  interesów  w  inwestycjach  infrastrukturalnych  z  udziałem
sektora prywatnego – rola sektora finansów publicznych, [w:] W kierunku nowego ładu świata finan-
sów, (red.) J. Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
160.  Bucalossi A., Scalia A., Leverage ratio, central bank operations and repo market, Bank of Italy,
„Occasional Papers” No. 347, July 2016.
161.  Buch C.M., Koetter M., Ohls J., Banks and sovereign risk: a granular view, „Discussion Paper
Deutsche Bundesbank” No. 29/2013.
162.  Buch C.M., DeLong G.L., Banking Globalization: International Consolidation and Acquisitions  
in  Banking,  [w:]  World  The  Oxford  handbook  of  banking.  Second  edition,  (red.)  A.N.  Berger,  
P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
163.  Buck F., Schliephake E., The regulator’s trade-off: bank supervision vs. mini-mum capital, „Journal
of Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 11.
164.  Caggiano G., Calice P., Leonida L., Kapetanios G., Comparing logit-based early warning systems:
Does the duration of systemic banking crises matter? „Journal of Empirical Finance” 2016, Vol. 37.
165.  Caglayan  M.,  Xu  B.,  Sentiment  volatility  and  bank  lending  behavior,  „International  Review  of
Financial Analysis” 2016, Vol. 45.
166.  Cai  J.,  Eidam  F.,  Saunders  A.,  Steffen  S.,  Syndication,  interconnectedness,  and  systemic  risk,
„Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 34.
167.  Calderon C., Schaeck K., Bank Bailouts, Competition, and the Disparate Effects for Borrower and
Depositor Welfare, „Policy Research Working Paper” 6410, The World Bank, April 2013.
168.  Calomiris Ch., Herring R.J., How to Design a Contingent Convertible Debt Requirement that Solves
Our Too-Big-To-Fail Problem, „Journal of Applied Corporate Finance” 2013, Vol. 25, Issue 2.
169.  Candelon  B.,  Sy  A.N.R.,  How  Did  Markets  React  to  Stress  Tests?  „IMF  Working  Paper”
WP/15/75, April 2015.
170.  Cantor R., An Introduction to Recent Research on Credit Ratings, „Journal of Banking & Finance”
2004, Vol. 28, Issue 11.
171.  Caporin M., Pelizzon L., Ravazzolo F., Rigobon R., Measuring sovereign contagion in Europe,
„Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 34.
172.  Cardenas A., The Spanish Savings Bank Crisis: History, Causes and Response, „Working Paper
Series” WP13-003, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya, September
2013.
173.  Carlson  M.,  Shan  H.,  Warusawitharana  M.,  Capital  ratios  and  bank  lending:  A  matched  bank
approach, „Journal of Financial Intermediation” 2013, Vol. 22, Issue 4.
174.  Carlson  M.,  Wheelock  D.C.,  Near-money  premiums,  monetary  policy,  and  the  integration  of
money markets: Lessons from deregulation, „Journal of Financial Intermediation” 2017, Vol. 33.
175.  Carmassi  J.,  Herring  R.,  The  Corporate  Complexity  of  Global  Systemically  Important  Banks,
„Journal of Financial Services Research” 2016, Vol. 49, Issue 2–3. Bibliografia | 393
 
176.  Carreras O., Davis E.P., Piggott R., Assessing macroprudential tools in OECD countries within  
a cointegration framework, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 37.
177.  Carvalho  D.,  Ferreira  M.A.,  Matos  P.,  Lending  Relationships  and  the  Effect  of  Bank  Distress:
Evidence from the 2007–2009 Financial Crisis, „Journal of Financial and Quantitative Analysis”
2015, Vol. 50.
178.  Casu B., Clare A., Sarkisyan A., Thomas S., Securitization and Bank Performance, „Journal of
Money, Credit and Banking” 2013, Vol. 45, No. 8.
179.  Casu  B.,  Ferrari  A.,  Zhao  T.,  Regulatory  Reform and  Productivity Changes in Indian  Banking,
„Review of Economics and Statistics” 2013, Vol. 95, Issue 3.
180.  Cerqueiro  G.,  Ongena  S.,  Roszbach  K.,  Collateralization,  Bank  Loan  Rates,  and  Monitoring,
„Journal of Finance” 2016, Vol. 71, No. 3.
181.  Cerutti  E.,  Dagher  J.,  Dell'Ariccia  G.,  Housing finance and  real-estate booms:  A  cross-country
perspective, „Journal of Housing Economics” 2017, Vol. 38.
182.  Chang C.-P., Chen S., Government capital injection, credit risk transfer, and bank performance
during a financial crisis, „Economic Modelling” 2016, Vol. 53.
183.  Chan-Lau J., Espinosa-Vega M.A., Giesecke K., Sole J., Assessing the systemic implications of
financial linkages, IMF Global Financial Stability Report, April 2009.
184.  Chari V.V., Kehoe P.J., Bailouts, Time Inconsistency, and Optimal Regulation, „American Economic
Review” 2016, Vol. 106, No. 9.
185.  Chen  F.,  Lam  K.,  Smieliauskas  W.,  Ye  M.,  Auditor  Conservatism  and  Banks'  Measurement  
Uncertainty during the Financial Crisis, „International Journal of Auditing” 2016, Vol. 20, Issue 1.
186.  Chen H.-K., Liao Y.-C., Lin C.-Y., Yen J.-F., The effect of the political connections of government
bank CEOs on bank performance during the financial crisis, „Journal of Financial Stability” 2018,
Vol. 36.
187.  Chen M., Wu J., Jeon B.N., Wang R., Do foreign banks take more risk? Evidence from emerging
economies, „Journal of Banking & Finance” 2017, Vol. 82.
188.  Chen S.S., Chen H.Y., Yang S.L., Chang C.C., Output spillovers from changes in sovereign credit
ratings, „Journal of International Money and Finance” 2016, Vol. 63.
189.  Chen S., Lin K.-J., Effects of government capital injection on bank and bank-dependent borrower,
„Economic Modelling” 2016, Vol. 52, Part B.
190.  Chernykh L., Cole R.A., How should we measure bank capital adequacy for triggering prompt
corrective action? A (simple) proposal, „Journal of Financial Stability” 2015, Vol. 20.
191.  Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Johnston R., Incentive Audits: A New Approach to Financial Regu-
lation, „Policy Research Working Paper” 6308, The World Bank, January 2013.
192.  Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Martínez Pería M.S., Mohseni-Cheraghlou A., Bank Regulation and
Supervision  around  the  World.  A  Crisis  Update,  „Policy  Research  Working  Paper”  6286,  The
World Bank, December 2012.
193.  Claessens S., An Overview of Macroprudential Policy Tools, „IMF Working Paper” WP/14/214,
December 2014.
194.  Claessens S., Kodres L., The regulatory response to the global financial crisis: Some uncomfortable
questions, „IMF Working Paper” WP/14/46, March 2014.
195.  Claessens S., Kose A.M., Financial crises: explanations, types and implications, „IMF Working
Paper” WP/13/28, January 2013.
196.  Claessens S., Ratnovski L., What is Shadow Banking? „IMF Working Paper” WP/14/25, February 2014.
197.  Clark E., Radić N., Sharipova A., Bank competition and stability in the CIS markets, „Journal of
International Financial Markets, Institutions and Money” 2018, Vol. 54.
198.  Cleary S., Hebb G., An efficient and functional model for predicting bank distress: In and out of
sample evidence, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 64. 394 | Bibliografia
199.  Clerc L., Derviz A., Mendicino C., Moyen S., Nikolov K., Stracca L., Suarez J., Vardoulakis A.,
Capital regulation in a macroeconomic model with three layers of default, „International Journal
of Central Banking” 2015, Vol. 14, No. 3.
200.  Cohen B.H., Scatigna M., Banks and capital requirements: Channels of adjustment, „Journal of
Banking & Finance” 2016, Vol. 69, Supplement 1.
201.  Cole H.L., Cooley T.F., Rating Agencies, NBER Working Papers No. 19972, March 2014.
202.  Colletaz G., Levieugea G., Popescu A., Monetary policy and long-run systemic risk-taking, „Journal
of Economic Dynamics and Control” 2018, Vol. 86.
203.  Collins  S.,  Gallagher  E.,  Assessing  the  credit  risk  of  money  market  funds  during  the  eurozone
crisis, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 25.
204.  Colombo  E.,  Onnis  L.,  Tirelli  P.,  Shadow  economies  at  times  of  banking  crises:  Empirics  and
theory, „Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 62.
205.  Constantin  A.,  Peltonen  T.A.,  Sarlin  P.,  Network  linkages  to  predict  bank  distress,  „Journal  of
Financial Stability” 2018, Vol. 35.
206.  Cooper R., Kempf H., Deposit insurance and bank liquidation without commitment: Can we sleep
well? „Economic Theory” 2016, Vol. 61, Issue 2.
207.  Copeland A., Martin A., Walker M., Repo runs: evidence from the tri-party repo market, „Journal
of Finance” 2014, Vol. LXIX, No. 6.
208.  Co-Pierre G., The Effect of the Interbank Network Structure on Contagion and Common Shocks,
„Journal of Banking and Finance” 2013, Vol. 37, Issue 7.
209.  Corradin S., Heider F., Hoerova M., On collateral: implications for financial stability and monetary
policy, „Working Paper Series” No. 2107, European Central Bank, November 2017.
210.  Correa R., Lee K.-H., Sapriza H., Suarez G., Sovereign Credit Risk, Banks’ Government Support, and
Bank Stock Returns around the World, „Journal of Money, Credit and Banking” 2014, Vol. 46, Issue s1.
211.  Correa R., Sapriza H., Zlate A., Liquidity Shocks, Dollar Funding Costs, and the Bank Lending
Channel during the European Sovereign Crisis, Board of Governors of the Federal Reserve System,
„International Finance Discussion Papers” No. 1059, November 2012.
212.  Correia R., Dubiel-Teleszynski T.P., Población J., A structural model to study the bail-out process
in a bank and its macro-prudential policy implications, „Working Paper” No. 2110, European Central
Bank, November 2017.  
213.  Corsi F., Lillo F., Pirino D., Trapin L., Measuring the propagation of financial distress with Gran-
ger-causality tail risk networks, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 38.
214.  Cortés K.R., Strahan P.E., Tracing out capital flows: How financially integrated banks respond to
natural disasters, „Journal of Financial Economics” 2017, Vol. 125, Issue 1.
215.  Craig B., Von Peter G., Interbank tiering and money center banks, „Journal of Financial Interme-
diation” 2014, Vol. 23, Issue 3.
216.  Crespo-Tenorio A., Jensen N.M., Rosas G., Political Liabilities: Surviving Banking Crises, „Com-
parative Political Studies” 2014, Vol 47, Issue 7.
217.  Crosignani M., Why are banks not recapitalized during crises? European Systemic Risk Board,
„Working Paper Series” No. 57, November 2017.
218.  Cubillas E., Fernández A.I., González F., How credible is a too-big-to-fail policy? International
evidence from market discipline, „Journal of Financial Intermediation” 2017, Vol. 29.
219.  Cummings  J.R.,  Durrani  K.J.,  Effect  of  the  Basel  Accord capital  requirements  on  the loan-loss
provisioning practices of Australian banks, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 67.
220.  Cummings J.R., Wright S., Effect of Higher Capital Requirements on the Funding Costs of Austra-
lian Banks, „The Australian Economic Review” 2016, Vol. 49, No. 1.
221.  Cuomo  A.M.,  No  rhyme  or  reason:  the  „Heads  I  Win,  Tails  You  Lose”  Bank  Bonus  Culture,
Attorney General, State of New York, 30 July 2009. Bibliografia | 395
 
222.  Cybo-Ottone  A.,  Savorelli  L.,  Banking  and  Insurance  Recapitalization  During  the  2007–2009
Credit Crisis, „Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siena SpA” 2016, Vol. 45, No. 1.
223.  Czekaj J., Owsiak S., O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki
fiskalnej, [w:] W kierunku nowego ładu świata finansów, (red.) J. Nowakowski, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
224.  Cziraki P., Trading by bank insiders before and during the 2007–2008 financial crisis, „Journal of
Financial Intermediation” 2018, Vol. 33.
225.  Daher H., Masih M., Ibrahim M.H., The unique risk exposures of Islamic banks' capital buffers: a
dynamic panel data analysis, „Journal of International Financial Markets, Institutions and Money”
2015, Vol. 36.
226.  Danielsson J., James K.R., Valenzuela M., Zer I., Model risk of risk models, „Journal of Financial
Stability” 2016, Vol. 23.
227.  Darvas Z., Wolff G.B., Should Non-Euro Area Countries Join the Single Supervisory Mechanism?
IEHAS Discussion Papers No. MT-DP – 2013/23, July 2013.
228.  Davies R., Tracey B., Too Big to Be Efficient? The Impact of Too-Big-To-Fail Factors on Scale
Economies for Banks, „Journal of Money, Credit, and Banking” 2014, Vol. 46, Issue s1.
229.  Davis J.S., Mack A., Phoa W., Vandenabeele A., Credit booms, banking crises, and the current
account, „Journal of International Money and Finance” 2016, Vol. 60.
230.  Davis J., Smith B., Wagner M., O’Kelly R., The impact of the eu-11 financial transaction tax on
end-users, Oliver Wyman 2013.
231.  Dawood  M.,  Horsewood  N.,  Strobel  F.,  Predicting  sovereign  debt  crises:  An  Early  Warning  
System approach, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 28.
232.  De Angelo H., Stulz R.M., Liquid-claim production, risk management, and bank capital structure:
Why high leverage is optimal for banks, „Journal of Financial Economics” 2015, Vol. 116, Issue 2.
233.  De Bandt O., Hartmann P., Systemic risk. A survey, „Working Paper” No. 35, European Central
Bank, November 2000.
234.  De Blas B., Russ K., All Banks Great, Small, and Global: Loan Pricing and Foreign Competition,
„International Review of Economics and Finance” 2013, Vol. 26, April 2013.
235.  De Grauwe P., Ji Y., Strong Governments, Weak Banks, CEPS Policy Brief No. 305, 25 November
2013.
236.  De  Grauwe  P.,  The  New  Bail-In Doctrine:  A  Recipe  for  Banking  Crises and  Depression in the
Euro Zone, CEPS Commentary, 4 April 2013.
237.  De Haan J., Vlahu R., Corporate governance of banks: A survey, „Journal of Economic Surveys”
2016, Vol. 30, No. 2.
238.  De Haas R., Van Lelyveld I., Multinational Banks and the Global Financial Crisis. Weathering
the Perfect Storm? „Journal of Money, Credit, and Banking” 2014, Vol. 46, Issue s1.
239.  De Jonghe O., Öztekin Ö., Bank capital management: International evidence, „Journal of Finan-
cial Intermediation” 2015, Vol. 24, Issue 2.
240.  De Marco F., Bank Lending and the European Sovereign Debt Crisis, „Oesterreichische National-
bank Working Paper” 213, May 2017.
241.  De Mendonça H.P., da Silva H.F., Effect of banking and macroeconomic variables on systemic
risk: An application of ∆COVAR for an emerging economy, „The North American Journal of Eco-
nomics and Finance” 2018, Vol. 43.
242.  De Mooij R., Keen M., Orihara M., Taxation, Bank Leverage, and Financial Crises, „IMF Wor-
king Paper” WP/13/48, February 2013.
243.  De Nicolò G., Liquidity Regulation: Rationales, Benefits and Costs, „National Institute Economic
Review” 2016, Vol. 235, Issue 1.
244.  Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2014. 396 | Bibliografia
245.  Deeg  R.,  Donnelly  S.,  Banking  union  and  the  future  of  alternative  banks:  revival,  stagnation  
or decline? „West European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
246.  Dejuán O., Long Waves of Prosperity and Decline: What Makes Financial-Led Capitalism Different?
[w:] Lost Decades in Growth Performance, (red.) Y.-P. Chu, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
247.  Deli Y.D., Hasan I., Real effects of bank capital regulations: Global evidence, „Journal of Banking
& Finance” 2017, Vol. 82.
248.  Delis M.D., Bank competition, financial reform, and institutions: The importance of being developed,
„Journal of Development Economics” 2012, Vol. 97, Issue 2.
249.  Dell’Ariccia G., Laeven L., Suarez G., Bank Leverage and Monetary Policy’s Risk-Taking Channel:
Evidence from the United States, „Journal of Finance” 2017, Vol. 72, No. 2.
250.  Demirgüç-Kunt A., Detragiache E., Merrouche O., Bank capital: lessons from the financial crisis,
„Journal of Money Credit Banking” 2013, Vol. 45, Issue 6.
251.  Demirgüç-Kunt A., Huizinga H., Are banks too big to fail or too big to save? International evidence
from equity prices and CDS spreads, „Journal of Banking and Finance” 2013, Vol. 37, Issue 3.
252.  Derbali A., Hallara S., Systemic risk of European financial institutions: Estimation and ranking by
the Marginal Expected Shortfall, „Research in International Business and Finance” 2016, Vol. 37.
253.  DeYoung R., Banking in the United States, [w:] World The Oxford handbook of banking. Second
edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
254.  DeYoung  R.,  Distinguin  I.,  Tarazi  A.,  The  joint  regulation  of  bank  liquidity  and  bank  capital,
„Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 34.
255.  DeYoung R., Jang K.Y., Do banks actively manage their liquidity? „Journal of Banking & Finance”
2016, Vol. 66.
256.  DeYoung R., Kowalik M., Reidhill J., A theory of failed bank resolution: Technological change
and political economics, „Journal of Financial Stability” 2013, Vol. 9, Issue 4.
257.  DeYoung R., Peng E.Y., Yan M., Executive Compensation and Business Policy Choices at U.S.
Commercial Banks, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2013, Vol. 48, Issue 1.
258.  DeYoung R., Torna G., Nontraditional Banking Activities and Bank Failures during the Financial
Crisis, „Journal of Financial Intermediation” 2013, Vol. 22, Issue 3.
259.  di Lasio G., Incentives and financial crises: Microfounded macroprudential regulation, „Journal
of Financial Intermediation” 2013, Vol. 22, Issue 4.
260.  Dia  E.,  VanHoose  D.,  Fixed  costs  and  capital  regulation:  Impacts  on  the  structure  of  banking
markets and aggregate loan quality, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
261.  Díaz F., Ramírez G.G., Liu L., Corporate bond clawbacks as contingent capital for banks, „Journal
of Financial Stability” 2018, Vol. 37.
262.  Dietrich D., Vollmer U., Are Universal Banks Bad for Financial Stability? Germany During the
World Financial Crisis, „Quarterly Review of Economics and Finance” 2012, Vol. 52, Issue 2.
263.  Distinguin  I.,  Kouassi  T.,  Tarazi A.,  Interbank  Deposits and  Market  Discipline:  Evidence  from
Central and Eastern Europe, „Journal of Comparative Economics” 2013, Vol. 41, Issue 2.
264.  Distinguin I., Roulet C., Tarazi A., Bank regulatory capital and liquidity: Evidence from US and
European publicly traded banks, „Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 9.
265.  Domański C., Niepewność i ryzyko, [w:] Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka. Otwarte
Fundusze Emerytalne, (red.) C. Domański, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
266.  Dong  Y.,  Cumming  D.,  Guariglia  A.,  Hou  W.,  Lee  E.,  Effects  of  Heterogeneity  on  Measuring
Efficiency Scores: The Case of China’s Banking Sector, [w:] Experiences and Challenges in the
Development of the Chinese Capital Market, (red.) D. Cumming, E. Lee, W. Hou, A. Guariglia,
Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
267.  Donnelly S., Expert Advice and Political Supply of Banking Union in Europe, „Journal of Banking
Regulation” 2016, Vol. 17, Issue 1–2. Bibliografia | 397
 
268.  Doumpos M., Hasan I., Pasiouras F., Bank overall financial strength: Islamic versus conventional
banks, „Economic Modelling” 2017, Vol. 64.
269.  Drechsler I., Drechsel T., Marques-Ibanez D., Schnabl P., Who Borrows from the Lender of Last
Resort? „Journal of Finance” 2016, Vol. 71, No. 5.
270.  Drehmann M., Juselius M., Evaluating early warning indicators of banking crises: Satisfying policy
requirements, Bank for International Settlements, BIS Working Papers No. 421, August 2013.
271.  Duarte  F.,  Eisenbach  T.,  Fire-sale  spillovers  and  systemic  risk,  Federal  Reserve  Bank  of  New
York, Staff Report No. 645, October 2013, revised February 2015.
272.  Dwumfour R.A., Explaining banking stability in Sub-Saharan Africa, „Research in International
Business and Finance” 2017, Vol. 41.
273.  Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2011.
274.  Dziawgo L., Ryzyko polityczne na polskim rynku finansowym, [w:] W kierunku nowego ładu świata
finansów, (red.) J. Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
275.  Eichengreen  B.,  Woods  N.,  The IMF’s  Unmet  Challenges, „Journal  of  Economic  Perspectives”
2015, Vol. 30, No. 1.
276.  Eichler S., Littke H.C.N., Tonzer L., Central bank transparency and cross-border banking, „Journal
of International Money and Finance” 2017, Vol. 74.
277.  Eisenbach T., Keister T., McAndrews J., Yorulmazer T., Stability of Funding Models: An Analytical
Framework, „Economic Policy Review” 2014, Vol. 20, No. 1.
278.  El Ghoul S., Guedhami O., Wangc H., Kwok C.C.Y., Family control and corporate social respon-
sibility, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 73.
279.  Eliasson E., Jansson E., Jansson T., The Bail-in Tool from a Swedish Perspective, „Sveriges Riks-
bank Economic Review” 2014, No. 2.
280.  Elul R., Securitization and Mortgage Default, „Journal of Financial Services Research” 2016, Vol. 49,
Issue 2–3.
281.  Eppinger P., Potrafke N., Did Globalisation Influence Credit Market Deregulation? „The World
Economy” 2016, Vol. 39, Issue 3.
282.  Epstein G., Developmental central banking: winning the future by updating a page from the past,
„Review of Keynesian Economics” 2013, Vol. 1, No. 3.
283.  Epstein  R.A.,  Assets  or  Liabilities?  The  Politics  of  Bank  Ownership,  „Review  of  International
Political Economy” 2014, Vol. 21, Issue 4.
284.  Epstein R.A., Central and East European Bank Responses to the Financial ‘Crisis’: Do Domestic
Banks Perform Better in a Crisis than Their Foreign-Owned Counterparts? „Europe-Asia Studies”
2013, Vol. 65, Issue 3.
285.  Epstein R.A., Rhodes M., International in Life, National in Death? Banking Nationalism on the
Road to Banking Union, „KFG Working Paper Series” No. 61, December 2014.
286.  Epstein  R.A.,  Rhodes  M.,  The  political  dynamics  behind  Europe’s  new  banking  union,  „West
European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
287.  Epstein R.A., When do foreign banks „cut and run”? Evidence from west European bailouts and
east European markets, „Review of International Political Economy” 2014, Vol. 21, Issue 4.
288.  Famulska T., O sprawiedliwości podatkowej, [w:] Szkice o finansach, (red.) T. Famulska, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
289.  Fang L., Ivashina V., Lerner J., Combining Banking with Private Equity Investing, „The Review of
Financial Studies” 2013, Vol. 26, Issue 9.
290.  Fang L., Xiao B., Yu H., You Q., A stable systemic risk ranking in China’s banking sector: Based
on principal component analysis, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications” 2018,
Vol. 492. 398 | Bibliografia
291.  Faria-e-Castro M., Martinez J., Philippon T., Runs versus Lemons: Information Disclosure, Fiscal
Capacity and Financial Stability, „Review of Economics Studies” 2017, Vol. 84, Issue 4.
292.  Farooq M., Zaheer S., Are Islamic banks more resilient during financial panics? „Pacyfic Econmic
Review” 2015, Vol. 20, Issue 1.
293.  Ferran  E.,  Babis  V.,  The  European  Single  Supervisory  Mechanism,  University  of  Cambridge,
Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, Paper No. 10/2013, March 2013.
294.  Ferrarini G., Chiarella L., Common Banking Supervision in the Eurozone: Strengths and Weaknes-
ses, „ECGI – Law Working Paper” No. 223/2013, August 2013.
295.  Ferri  G.,  Neuberger  D.,  The  Banking  Regulatory  Bubble  and  How  to  Get  out  of  It,  [w:]  The  
Restructuring of Banks and Financial Systems in the Euro Area and the Financing of SMEs, (red.)
F.L. Calciano, G. Scarano, F. Fiordelisi, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
296.  Ferri G., Pesic V., Bank regulatory arbitrage via risk weighted assets dispersion, „Journal of Finan-
cial Stability” 2017, Vol. 33.
297.  Feyen  E.,  Gonzalez  del  Mazo  I.,  European  Bank  De-leveraging  and  Global  Credit  Conditions,
„Policy Research Working Paper” 6388, The World Bank, March 2013.
298.  Fiechter P., Zhou J., The Impact of the Greek Sovereign Debt Crisis on European Banks' Disclosure
and its Economic Consequences, „The International Journal of Accounting” 2013, Vol. 51, Issue 1.
299.  Fiedor B., Instytucje formalne i nieformalne w kształtowaniu trwałego rozwoju, „Studia i Prace
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, nr 40, tom 2.
300.  Filipiak B., Dylewski M., Preferencje jednostek samorządu terytorialnego wobec instytucji ban-
kowych  w  świetle  badań  empirycznych,  [w:]  Stabilność  i  bezpieczeństwo  systemu  bankowego,
(red.) J. Nowakowski, T. Famulska, Difin, Warszawa 2008.
301.  Financial Sector Taxation, European Commission, „Working Paper” No. 25, 2010.
302.  Financial Soundness Indicators. Compilation Guide, International Monetary Fund, Washington 2006.
303.  Financial Stability Review, European Central Bank, May 2017.
304.  Firestone S., Lorenc A., Ranish B., An Empirical Economic Assessment of the Costs and Benefits
of Bank Capital in the US, Board of Governors of the Federal Reserve System, „Finance and Eco-
nomics Discussion Series” 2017-034.
305.  Flannery M., Hirtle B., Kovner A., Evaluating the Information in the Federal Reserve Stress Tests,
„Journal of Financial Intermediation” 2017, Vol. 29.
306.  Flannery M., No Pain, No Gain? Effecting Market Discipline via „Reverse Convertible Debentures”,
[w:]  Capital  Adequacy  Beyond  Basel.  Banking,  Securities,  and  Insurance,  (red.)  H.S.  Scott,
Oxford University Press, Oxford 2005.
307.  Flejterski  S.,  Ekonomia  i  finanse  w  XXI  wieku  –  bezdroże  czy  rozdroże?  [w:]  Sektor  finansów
publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, (red.) M. Żukowski, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2017.
308.  Fontana  A.,  Scheicher  M.,  An  analysis  of  euro  area  sovereign  CDS  and  their  relation  with
government bonds, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 62.
309.  Forgione A.F.,  Migliardo C., Forecasting distress in cooperative banks: The role of asset quality,
„International Journal of Forecasting” 2018, Vol. 34, Issue 4.
310.  Fouejieu A., Inflation targeting and financial stability in emerging markets, „Economic Modelling”
2017, Vol. 60.
311.  Freixas X., Parigi B.M., Lender of Last Resort and Bank Closure Policy, [w:] World The Oxford
handbook  of  banking.  Second  edition,  (red.)  A.N.  Berger,  P.  Molyneux,  J.O.S.  Wilson,  Oxford
University Press, Oxford 2015.
312.  Gabbi  G.,  Sironi  A.,  Regulating  Core  and  Non-Core  Banking  Activities.  The  Unanswered  
Question, [w:] The Restructuring of Banks and Financial Systems in the Euro Area and the Financing
of SMEs, (red.) F.L. Calciano, G. Scarano, F. Fiordelisi, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015. Bibliografia | 399
 
313.  Gabrieli  S.,  Georg  C.-P.,  A  network  view  on  interbank  market  freezes,  Deutsche  Bundesbank
Discussion Paper No. 44/2014.
314.  Gajewski  D.,  Polityka  podatkowa  na  rozdrożu  –  wokół  podatku  bankowego  w  Polsce,  „Studia  
z Polityki Publicznej” 2016, nr 2(10).
315.  Galati  G.,  Moessner  R.,  Macroprudential  policy  –  a  literature  review,  „Journal  of  Economic
Surveys” 2013, Vol. 27, Issue 5.
316.  Gale D., Yorulmazer T., Liquidity Hoarding, „Theoretical Economics” 2013, Vol. 8, Issue 2.
317.  Gambacorta L., Shin H.S., Why bank capital matters for monetary policy, „Journal of Financial
Intermediation” 2018, Vol. 35, Part B.
318.  Gambacorta L., van Rixtel A,. Structural bank regulation initiatives: approaches and implications,
Bank for International Settlements, „BIS Working Papers” No. 412, April 2013.
319.  Gao Y., Liao S., Wang X., Capital markets’ assessment of the economic impact of the Dodd-Frank
Act on systemically important financial firms, „Journal of Banking & Finance” 2018, Vol. 86.
320.  Garcia de Andoain C., Heider F., Hoerova M., Manganelli S., Lending-of-last-resort is as lending-
-of-last-resort does: Liquidity provision and interbank market functioning in the euro area, „Journal
of Financial Intermediation” 2016, Vol. 28, October 2016.
321.  Garel A., Petit-Romec A., Bank capital in the crisis: It’s not just how much you have but who
provides it, „Journal of Banking & Finance” 2017, Vol. 75.
322.  Gaul L., Palvia A., Are regulatory management evaluations informative about bank accounting
returns and risk? „Journal of Economics and Business” 2013, Vol. 66.
323.  Gennaioli N., Martin A., Rossi S., Sovereign Default, Domestic Banks, and Financial Institutions,
„Journal of Finance” 2014, Vol. LXIX, No. 2.
324.  Gennaioli N., Shleifer A., Vishny  R., A Model of Shadow Banking, „Journal of Finance” 2013,
Vol. LXVIII, No. 4.
325.  Gennaioli N., Shleifer A., Vishny R., Neglected risks: the psychology of financial crises, „American
Economic Review” 2015, Vol. 105, No. 5.
326.  Gerlach J.R., Mora N., Uysal P., Bank funding costs in a rising interest rate environment, „Journal
of Banking & Finance” 2018, Vol. 87.
327.  Gersbach H., Rochet J.-C., Capital regulation and credit fluctuations, „Journal of Monetary Econo-
mics” 2017, Vol. 90.
328.  Geršl A., Jašová M., Credit-based early warning indicators of banking crises in emerging markets,
„Economic Systems” 2018, Vol. 42, Issue 1.
329.  Gevorkyan A., Semmler W., Macroeconomic variables and the sovereign risk premia in EMU,
non-EMU EU, and developed countries, „Empirica” 2016, Vol. 43, Issue 1.
330.  Giannetti  M.,  Ongena  S.,  „Lending  by  Example”:  Direct  and  indirect  effects  of  foreign  banks  
in emerging markets, „Journal of International Economics” 2012, Vol. 86, Issue 1.
331.  Gibson H.D., Hall S.G., Tavlas G.S., The effectiveness of the ECB's asset purchase programs of
2009 to 2012, „Journal of Macroeconomics” 2016, Vol. 47, Part A.
332.  Gierusz J., Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2015,
nr 138, tom 82.  
333.  Giesecke K., Kim B., Systemic Risk: What Defaults Are Telling Us, „Management Science” 2011,
Vol. 57, No. 8.
334.  Giglio  S.,  Kellya  B.,  Pruitt  S.,  Systemic  risk  and  the  macroeconomy:  An  empirical  evaluation,
„Journal of Financial Economics” 2016, Vol. 119, Issue 3.
335.  Giménez  Roche  G.A.,  Lermyte  J.,  Securitization  and  regulatory  arbitrage  within  the  ABCT  
framework, „The Review of Austrian Economics” 2016, Vol. 29, Issue 1.
336.  Glasserman P., Young H.P., How Likely is Contagion in Financial Networks? „Journal of Banking
& Finance” 2015, Vol. 50. 400 | Bibliografia
337.  Global Shadow Banking Monitoring Report 2016, Financial Stability Board, 10 May 2017.
338.  Global systemically important banks: revised assessment methodology and the higher loss absor-
bency requirement, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, July 2018.
339.  Goel A.M., Thakor A.V., Information reliability and welfare: a theory of coarse credit ratings,
„Journal of Financial Economics” 2015, Vol. 115, Issue 3.
340.  Goetz M.R., Competition and bank stability, „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 35,
Part A.
341.  Goetz M., Laeven L., Levine R., Does the geographic expansion of banks reduce risk? „Journal of
Financial Economics” 2016, Vol. 120, Issue 2.
342.  Gofman  M.,  Efficiency  and  stability  of  a  financial  architecture  with  too-interconnected-to-fail
institutions, „Journal of Financial Economics” 2017, Vol. 124, Issue 1.
343.  Gogas P., Papadimitriou T., Agrapetidou A., Forecasting bank failures and stress testing: A machine
learning approach, „International Journal of Forecasting” 2018, Vol. 34, Issue 3.
344.  Goldbach  R.,  Global  Governance  and  Regulatory  Failure,  Palgrave  Macmillan,  Basingstoke
2015.
345.  Goldstein I., Leitner Y., Stress tests and information disclosure, Federal Reserve Bank of Phila-
delphia, „Working Paper” WP 17-28/R, Revised May 2018.
346.  Goncharenko R., Hledik J., Pinto R., The dark side of stress tests: Negative effects of information
disclosure, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 37.
347.  Goodhart Ch.A., 2013. Ratio controls need reconsideration, „Journal of Financial Stability” 2013,
Vol. 9, Issue 3.
348.  Górnicka L.A., Zoican M.A., Too-international-to-fail? Supranational bank resolution and market
discipline, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 65.
349.  Gorynia M., Jankowska B., Tarka P., Bazowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:]
Wejście Polski do strefy euro, Difin, Warszawa 2011.
350.  Gospodarowicz A., Bezpieczeństwo bankowości internetowej i bankowości mobilnej, [w:] Bankowość
elektroniczna. Istota i innowacje, (red.) A. Gospodarowicz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
351.  Goyer M., Valdivielso del Real R., Protection of Domestic Bank Ownership in France and Ger-
many: The Functional Equivalency of Institutional Diversity in Takeovers, „Review of International
Political Economy” 2014, Vol. 21, Issue 4.
352.  Greenbaum S., Thakor A., Boot A.W.A., Contemporary Financial Intermediation, Elsevier Acade-
mic Press, Amsterdam–Tokyo 2015.
353.  Greenwood  R.,  Landier  A.,  Thesmar  D.,  Vulnerable  banks,  „Journal  of  Financial  Economics”
2015, Vol. 115, Issue 3.
354.  Gren J., Howarth D., Quaglia L., Supranational Banking Supervision in Europe: The Construction
of a Credible Watchdog, „Journal of Common Market Studies” 2015, Vol. 53, Issue S1.
355.  Gropp  R.,  Hakenes  H.,  Schnabel  I.,  Competition,  Risk-Shifting,  and  Public  Bail-Out  Policies,
„Review of Financial Studies” 2011, Vol. 24, Issue 6.
356.  Gros D., Banking Union with a Sovereign Virus, „Intereconomics” 2013, Vol. 48, Number 2.
357.  Gros  D.,  Schoenmaker  D.,  European  Deposit  Insurance  and  Resolution  in  the  Banking  Union,
„Journal of Common Market Studies” 2014, Vol. 52, No. 3.
358.  Guerra S.M., Silva T.C., Tabak B.M., de Souza Penaloza R.A., de Castro Miranda R.C., Systemic
risk measures, „Physica A: Statistical Mechanics and its Applications” 2016, Vol. 442.
359.  Guerrieri L., Iacoviellob M., Collateral constraints and macroeconomic asymmetries, „Journal of
Monetary Economics” 2017, Vol. 90.
360.  Guidara A., Lai V.S., Soumaré I., Tchana F.T., Banks’ capital buffer, risk andperformance in the
Canadian banking system: Impact of business cycles andregulatory chan ges, „Journal of Banking
& Finance” 2013, Vol. 37, Issue 9. Bibliografia | 401
 
361.  Guidelines on the criteria to determine the conditions of application of Article 131(3) of Directive
2013/36/EU  (CRD)  in  relation  to  the  assessment  of  other  systemically  important  institutions  
(O-SIIs) (EBA/GL/2014/10), European Banking Authority, 16 December 2014.
362.  Guihot M., Cross-border insolvency: A case for a transaction cost economics analysis, „Norton
Journal of Bankruptcy Law and Practice” 2016, Vol. 25, No. 5.
363.  Gwilym R., Kanas A., Molyneux P., US prompt corrective action and bank risk, „Journal of Inter-
national Financial Markets, Institutions and Money” 2013, Vol. 26.
364.  Gwizdała J., Rynek kredytów hipotecznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, [w:]
Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, (red.) I. Pyka, J., Cichorska, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
365.  Hagendorff J., Corporate Governance in Banking, [w:] World the Oxford handbook of banking,
Second edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
366.  Hamdaoui  M.,  Are  systemic  banking  crises  in  developed  and  developingcountries  predictable?
„Journal of Multinational Financial Management” 2013, Vol. 37–38.
367.  Hansen L.P., Challenges in Identifying and Measuring Systemic Risk, „CEMFI Working Paper”
No. 1305, June 2013.
368.  Harasim  J.,  Sektor  bankowy  Belgii,  [w:] Sektory  bankowe  w  Unii  Europejskiej,  (red.)  J.  Cichy,  
B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
369.  Hardie I., Howarth D., Maxfield S., Verdun A., Banks and the False Dichotomy in the Compara-
tive Political Economy of Finance, „World Politics” 2013, Vol. 65, Issue 4.
370.  Hardie  I.,  Macartney  H.,  EU  Ring-Fencing  and  the  Defence  of  Too-Big-to-Fail  Banks,  „West
European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
371.  Härdle W.K., Wang W., Yu L., TENET: Tail-Event driven NETwork risk, „Journal of Econometrics”
2016, Vol. 192, Issue 2.
372.  Harimaya K., Kondo K., Effects of branch expansion on bank efficiency: evidence from Japanese
regional banks, „Managerial Finance” 2016, Vol. 42, Issue 2.
373.  Hartmann P., De Bandt O., Peydró J.L., Systemic Risk in Banking after the Great Financial Crisis,
[w:]  World the  Oxford  handbook of banking.  Second edition, (red.) A.N.  Berger, P.  Molyneux,
J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
374.  Hasan I., Marinč M., Should competition policy in banking be amended during crises? Lessons
from the EU, „European Journal of Law and Economics” 2016, Vol. 42, Issue 2.
375.  Hasan  I.,  Siddique  A.,  Sun  X.,  Monitoring  the  „invisible”  hand  of  market  discipline:  capital
adequacy revisited, „Journal of Banking & Finance” 2015, Vol. 50.
376.  Hassan M.K., Aliyu S., A contemporary survey of islamic banking literature, „Journal of Financial
Stability” 2018, Vol. 34.
377.  Heider F., Hoerova M., Holthausen C., Liquidity hoarding and interbank market spreads: the role
of counterparty risk, „Journal of Financial Economics” 2015, Vol. 118, Issue 2.
378.  Hemmelgarn T., Nicodème G., Tasnadi B., Vermote P., Financial Transaction Taxes in the Euro-
pean Union, „National Tax Journal” 2016, Vol. 69, Issue 1.
379.  Hennessy A., Redesigning financial supervision in the European Union (2009–2013), „Journal of
European Public Policy” 2014, Vol. 21, Issue 2.
380.  Herring R., Carmassi J., Complexity and Systemic Risk: What’s Changed Since the Crisis? [w:]
World  the  Oxford  handbook  of  banking.  Second  edition,  (red.)  A.N.  Berger,  P.  Molyneux,  
J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
381.  Hines C.S., Peters G.F., Voluntary risk management committee formation: determinants and short-
term outcomes, „Journal of Accounting and Public Policy” 2015, Vol. 34, Issue 3.
382.  Hirtle B., Kovner A., Vickery J., Bhanot M., Assessing financial stability: The Capital and Loss
Assessment  under  Stress  Scenarios  (CLASS)  model,  „Journal  of  Banking  &  Finance”  2016,  
Vol. 69, Supplement 1. 402 | Bibliografia
383.  Ho P.-H., Chen H.-K., Lin C.-Y., Chi C.-W., Does monitoring by the media improve the perfor-
mance of government banks? „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22.
384.  Hogan T.L., Johnson K., Alternatives to the Federal Deposit Insurance Corporation, „The Inde-
pendent Review” 2016, Vol. 20, No. 3.
385.  Hogan T.L., Meredith N.R., Risk and risk-based capital of U.S. bank holding companies, „Journal
of Regulatory Economics” 2016, Vol. 49, Issue 1.
386.  Hong H., Huang J.-Z., Deming W., The information content of Basel III liquidity risk measures,
„Journal of Financial Stability” 2014, Vol. 15.
387.  Honohan  P.,  Yoder  S.,  Financial Transactions  Tax:  Panacea,  Threat,  or  Damp Squib? „World
Bank Research Observer” 2011, Vol. 26, No. 1.
388.  Hoque H., Andriosopoulos D., Andriosopoulos K., Douady R., Bank regulation, risk and return:
evidence  from  the  credit  and  sovereign  debt  crises,  „Journal  of  Banking  &  Finance”  2015,  
Vol. 50.
389.  Horváth  R.,  Vaško  D.,  Central  bank transparency  and financial  stability, „Journal  of  Financial
Stability” 2016, Vol. 22.
390.  Hoshi T., Kashyap A.K., Will the US Bank Recapitalization Succeed? Eight Lessons from Japan,
„Journal of Financial Economics” 2010, Vol. 97, Issue 3.
391.  Hoshi T., What Happened to Japanese Banks? „Monetary and Economic Studies, Bank of Japan
Monetary and Economic Studies” Vol. 19, No. 1, February 2001.
392.  Hou X., Gao Z., Wang Q., Internet finance development and banking market discipline: Evidence
from China, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22.
393.  Howarth  D.,  France  and  the  International  Financial  Crisis:  The  Legacy  of  State-Led  Finance,
„Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions” 2013, Vol. 26,
Issue 3.
394.  Howarth D., Quaglia L., Banking on Stability: The Political Economy of New Capital Require-
ments in the European Union, „Journal of European Integration” 2013, Vol. 35, Issue 3.
395.  Howarth D., Quaglia L., Banking Union as Holy Grail: Rebuilding the Single Market in Financial
Services, Stabilizing Europe's Banks and ‘Completing’ Economic and Monetary Union, „Journal
of Common Market Studies” 2013, Vol. 51, Issue S1.
396.  Howarth D., Quaglia L., Brexit and the Single European Financial Market, „Journal of Common
Market Studies” 2017, Vol. 55, Issue S1.
397.  Howarth D., Quaglia L., Internationalised banking, alternative banks and the Single Supervisory
Mechanism, „West European PoliticsVolume” 2016, Vol. 39, Issue 3.
398.  Howarth D., Quaglia L., The Comparative Political Economy of Basel III in Europe, „Policy and
Society” 2016, Vol. 35, Issue 3.
399.  Howarth  D.,  Quaglia  L.,  The  Steep  Road  to  European  Banking  Union:  Constructing the Single
Resolution Mechanism, „Journal of Common Market Studies” 2014, Vol. 52, Issue S1.
400.  Hryckiewicz A., Kozlowski L., The consequences of liquidity imbalance: When net lenders leave
interbank markets, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
401.  Huang X., Zhou H., Zhu H., A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial
Institutions, Bank for International Settlements, „BIS Working Papers” No. 281, April 2009.
402.  Huizinga  H.,  Voget  J.,  Wagner  W.,  International  Taxation and  Cross-Border  Banking, „NBER
Working Paper” No. 18483, October 2012.
403.  Hussain  M.,  Shahmoradi  A.,  Turk  R.,  An  overview  of  islamic  finance,  „IMF  Working  Papers”
WP/15/120, June 2015.
404.  Iacoviello M., Financial business cycles, „Review of Economic Dynamics” 2015, Vol. 18, Issue 1.
405.  Ibrahim M.H., Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system, „Econo-
mic Modelling” 2016, Vol. 55. Bibliografia | 403
 
406.  IJtsma  P.,  Spierdijk  L.,  Shaffer  S.,  The  concentration  –  stability  controversy  in  banking:  New
evidence from the EU-25, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 33.
407.  Ikeda D., Pham T., Toxic asset bubbles, „Economic Theory” 2016, Vol. 61, Issue 2.
408.  Implementing  enhanced  cooperation  in  the  area  of  Financial  Transaction  Tax  (FTT),  European
Commission, 23 January 2014.
409.  Interagency Guidance on Leveraged Lending, Board of Governors of the Federal Reserve System
Federal, Deposit Insurance Corporation, Office of the Comptroller of the Currency, March 21, 2013.
410.  International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised framework.
Comprehensive Version, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, June 2006.
411.  Ishikawa D., Tsutsui Y., Credit crunch and its spatial differences in Japan’s lost decade: What
can we learn from it? „Japan and the World Economy” 2013, Vol. 28.
412.  Iyer  R.,  Lopes  S.,  Peydró  J.-L.,  Schoar  A.,  The  interbank  liquidity  crunch  and  the  firm  credit
crunch: Evidence from the 2007–2009 crisis, „Review of Financial Studies” 2014, Vol. 27, Issue 1.
413.  Jackowicz K., Czynniki polityczne w bankowości. Ujęcie empiryczne, Poltext, Warszawa 2013.
414.  Jagtiani J., Brewer E., How much did banks pay to become Too-Big-To-Fail and to become syste-
mically important? „Journal of Financial Services Research” 2013, Vol. 43, Issue 1.
415.  Jajuga  K.,  Karaś M., Kuziak K., Szczepaniak W.,  Ryzyko systemu finansowego. Metody oceny i ich
weryfikacja w wybranych krajach, „Materiały i Studia” nr 329, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2017.
416.  Jajuga K., Pomiar stabilności i zarządzanie ryzykiem systemu bankowego – lekcje z kryzysu, [w:]
Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, (red.) J. Szam-
belańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
417.  Janc  A.,  Rynki  kapitałowe  i  ich  znaczenie  dla  wzrostu  gospodarczego  –  czy  historia  może  być
pouczająca dla Europy, [w:] Europejska unia rynków kapitałowych, (red.) A. Janc, P. Mikołaj-
czak, K. Waliszewski, CeDeWu, Warszawa 2015.
418.  Jeanne O., Macroprudential Policies in a Global Perspective, „NBER Working Paper” No. 19967,
March 2014.
419.  Jeanneau S., Financial stability objectives and arrangements–what’s new? „BIS Paper” No. 76,
February 2014.
420.  Jiménez G., Ongena S., Peydró J.-L., Saurina J., Macroprudential Policy, Countercyclical Bank
Capital  Buffers,  and  Credit  Supply:  Evidence  from  the  Spanish  Dynamic  Provisioning  Experi-
ments, „Journal of Political Economy” 2017, Vol. 125, No. 6.
421.  Jin X., An X., Global financial crisis and emerging stock market contagion: A volatility impulse
response function approach, „Research in International Business and Finance” 2016, Vol. 36.
422.  Jobst  A.A.,  Measuring  systemic  risk-adjusted  liquidity  (SRL)  –  A  model  approach,  „Journal  of
Banking & Finance” 2014, Vol. 45.
423.  Jordana  J.,  Rosas  G.,  When  do  autonomous  banking  regulators  promote  stability?  „European
Journal of Political Research” 2014, Vol. 53, Issue 4.
424.  Jurek M., Marszałek P., Geneza i konsekwencje internacjonalizacji systemów bankowych, „Finanse”
2010, Vol. 3, nr 2.  
425.  Jurek  W.,  O  matematycznym  podejściu  do  problemów  ekonomicznych,  „Studia  Oeconomica  
Posnaniensia” 2013, Vol. 1, No. 1.
426.  Juszczyk S., Balina R., Kowalski O., Różyński J., Aktywa i pasywa banku spółdzielczego w ujęciu
zarządczym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.
427.  Kacperczyk M., Schnabl P., How safe are money market funds? „The Quarterly Journal of Eco-
nomics” 2013, Vol. 128, Issue 3.
428.  Kanagaretnam K., Zhang G., Zhang S.B., CDS pricing and accounting disclosures: Evidence from
U.S. bank holding corporations around the recent financial crisis, „Journal of Financial Stability”
2016, Vol. 22. 404 | Bibliografia
429.  Kane E., Shadowy banking: theft by safety, „Yale Journal on Regulation” 2014, Vol. 31, Issue 3.
430.  Kapinos P., Mitnik O., A Top-down Approach to Stress-testing Banks, „Journal of Financial Servi-
ces Research” 2016, Vol. 49, Issue 2–3.
431.  Karas  A.,  Pyle  W.,  Schoors  K.,  Deposit  Insurance,  Banking  Crises,  and  Market  Discipline:  
Evidence from a Natural Experiment on Deposit Flows and Rates, „Journal of Money, Credit and
Banking” 2013, Vol. 45, Issue 1.
432.  Karolyi G.A., Taboada A.G., Regulatory Arbitrage and Cross-Border Bank Acquisitions, „Journal
of Finance” 2015, Vol. LXX, No. 6.
433.  Kaufman  G.G.,  Eisenbeis  R.A.,  Deposit  Insurance  Issues  in  the  Post-2008  Crisis  World,  [w:]
World  the  Oxford  handbook  of  banking.  Second  edition,  (red.)  A.N.  Berger,  P.  Molyneux,  
J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
434.  Kawai M., Lee J.-W., Introduction and Overview, [w:] Rebalancing for Sustainable Growth Asia’s
Postcrisis Challenge, (red.) M. Kawai, J.-W. Lee, Springer, Tokyo 2015.
435.  Keister T., Bailouts and Financial Fragility, „Review of Economic Studies” 2016, Vol. 83, Issue 2.
436.  Khan  M.S.,  Scheule  H.,  Wu  E.,  Funding  liquidity  and  bank  risk  taking,  „Journal  of  Banking  
& Finance” 2017, Vol. 82.
437.  Khandani A.E., Lo A.W., Merton R.C., Systemic risk and the refinancing ratchet effect, „Journal
of Financial Economics” 2013, Vol. 108, Issue 1.
438.  Kido Y., On the link between the US economic policy uncertainty and exchange rates, „Economics
Letters” 2016, Vol. 144.
439.  Kim D., Sohn W., The effect of bank capital on lending: Does liquidity matter? „Journal of Ban-
king & Finance” 2017, Vol. 77.
440.  Kim J.-B., Li L., Ma M.L.Z., Song F.M., CEO option compensation and systemic risk in the ban-
king industry, „Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics” 2016, Vol. 23, Issue 2.
441.  Kim  S.,  Mehrotra  A.,  Managing  price  and  financial  stability  objectives  in  inflation  targeting
economies in Asia and the Pacific, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 29.
442.  Kim  S.,  Plosser  M.C.,  Santos  J.A.C.,  Macroprudential  policy  and  the  revolving  door  of  risk:
Lessons from leveraged lending guidance, „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 34.
443.  King  M.R.,  The  Basel  III  net  stable  funding  ratios  and  bank  net  interest  margins,  „Journal  of
Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 11.
444.  Klapper  L.,  Martinez-Peria  M.S., Zia  B., Banking  in  the  Developing  Nations  of  Asia:  Changes  
in Ownership Structure and Lending Over the Financial Crisis, [w:] World The Oxford handbook
of banking. Second edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University
Press, Oxford 2015.
445.  Kleinow J., Moreira F., Strobl S., Vähämaa S., Measuring systemic risk: A comparison of alterna-
tive market-based approaches, „Finance Research Letters” 2017, Vol. 21.
446.  Kleinow  J.,  Moreira  F.,  Systemic risk  among  European banks:  A copula approach, „Journal  of
International Financial Markets, Institutions and Money” 2016, Vol. 42.
447.  Koch-Medina P., Munari C., Unexpected shortfalls of Expected Shortfall: Extreme default profiles
and regulatory arbitrage, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 62.
448.  Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011.
449.  Koleśnik J., Operational Risk in Banks – Revolution or Regulatory Evolution, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 509.   
450.  Koong S.S., Law S.H., Ibrahim M.H., Credit expansion and financial stability in Malaysia, „Eco-
nomic Modelling” 2017, Vol. 61.
451.  Korenik D., Spór o odpowiedzialność zewnętrzną współczesnego banku, „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437.
452.  Košak  M.,  Li  S.,  Lončarski  I.,  Marinč  M.,  Quality  of  bank  capital  and  bank  lending  behavior
during the global financial crisis, „International Review of Financial Analysis” 2015, Vol. 37. Bibliografia | 405
 
453.  Kozińska M., Central counterparties – risk minimizers? „Central European Review of Economics
and Management” 2018, Vol. 2, No. 4.
454.  Kozubovska M., The effect of US bank holding companies’ exposure to asset-backed commercial
paper conduits on the information opacity and systemic risk, „Research in International Business
and Finance” 2017, Vol. 39, Part A.
455.  Krishnamurthy A., Nagel S., Orlov D., Sizing Up Repo, „Journal of Finance” 2014, Vol. LXIX, No. 6.
456.  Kroszner R., A Review of Bank Funding Cost Differentials, „Journal of Financial Services Research”
2016, Vol. 49, Issue 2–3.
457.  Krüger S., Rösch D., Scheule H., The impact of loan loss provisioning on bank capital require-
ments, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
458.  Kubota  T.,  Concern  About  Financial  Stability  Following  the  Recent  US  Legal  Expansionism:
International  Law  and  East  Asian  Perspectives,  [w:]  Central  Banking  and  Financial  Stability  
in East Asia, (red.) F. Rövekamp, M. Bälz, H.G. Hilpert, Springer, Cham 2015.
459.  Kupiec P., Güntay L., Testing for Systemic Risk Using Stock Returns, „Journal of Financial Services
Research” 2016, Vol. 49, Issue 2–3.
460.  Kupiec P., Lee Y., Rosenfeld C., Does bank supervision impact bank loan growth? „Journal of
Financial Stability” 2017, Vol. 28.
461.  Laeven L., Bank governance and regulation, [w:] The Future of Banking, (red.) T. Beck, Centre
for Economic Policy Research, London 2011.
462.  Laeven  L.,  Ratnovski  L.,  Tong  H.,  Bank  Size  and  Systemic  Risk,  IMF  Staff  Discussion  Notes,
SDN/14/04, May 2014.
463.  Laeven  L.,  Valencia  F.,  Resolution  of  Banking  Crisis,  [w:]  Handbook  of  Safeguarding  Global
Financial Stability: Political, Social, Cultural, and Economic Theories and Models, (red.) G. Caprio,
Elsevier, London, Waltham, San Diego 2013.
464.  Laeven  L.,  Valencia  F.,  Systemic  banking  crises  database,  „IMF  Economic  Review”  2013,  
Vol. 61, No. 2.
465.  Laidroo  L.,  Bank  Ownership  and  Lending:  Does  Bank  Ownership  Matter?  „Journal  Emerging
Markets Finance and Trade” 2016, Vol. 52, Issue 2.
466.  Lall R., From Failure to Failure: The Politics of International Banking Regulation, „Review of
International Political Economy” 2012, Vol. 19, Issue 4.
467.  Landier A., Sraerb D., Thesmar D., Banking integration and house price co-movement, „Journal of
Financial Economics” 2017, Vol. 125, Issue 1.
468.  Laséen S., Pescatori A., Turunen J., Systemic risk: A new trade-off for monetary policy? „Journal
of Financial Stability” 2017, Vol. 32.
469.  Le Leslé V., Avramova S., Revisiting Risk-Weighted Assets „Why Do RWAs Differ Across Coun-
tries and What Can Be Done About It?”, „IMF Working Paper” WP/12/90, March 2012.
470.  Lee C.C., Hsieh M.F., Yang S.J., The effects of foreign ownership on competition in the banking
industry: The key role of financial reforms, „Japan and the World Economy” 2016, Vol. 37–38.
471.  Lee C.C., Lee C.C., Zeng J.H., Hsu Y.L., Peer bank behavior, economic policy uncertainty, and
leverage decision of financial institutions, „Journal of Financial Stability” 2017, Vol. 30.
472.  Leggio V., Italian Crisis Management Procedures in the Banking Sector, [w:] Italian Banking and
Financial  Law:  Crisis  Management  Procedures,  Sanctions,  Alternative  Dispute  Resolution  Sys-
tems and Tax Rules, (red.) D. Siclari, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
473.  Leitner  Y.,  Financial  Networks:  Contagion,  Commitment,  and  Private  Sector  Bailouts,  „The
Journal of Finance” 2005, Vol. LX, No. 6.
474.  Leitner Y., Williams B., Model Secrecy and Stress Tests, „Federal Reserve Bank of Philadelphia,
Working Paper” WP 17-41, November 2017.  
475.  Léon F., Does the expansion of regional cross-border banks affect competition in Africa? Indirect
evidence, „Research in International Business and Finance” 2016, Vol. 37. 406 | Bibliografia
476.  Lepetit L., Saghi-Zedek N., Tarazi A., Excess control rights, bank capital structure adjustments,
and lending, „Journal of Financial Economics” 2015, Vol. 115, Issue 3.
477.  Levine  R.,  Finance,  long-run  growth,  and  economic  opportunity,  [w:]  The  Future  of  Banking,
(red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
478.  Li W., Wang S., Performance of Commercial Banks in China: Traditional and Non-traditional
Business, Ownership Type, and Government Interest Rate Policies, [w:] Experiences and Challen-
ges  in  the  Development  of  the  Chinese  Capital  Market,  (red.)  D.  Cumming,  E.  Lee,  W.  Hou,  
A. Guariglia, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
479.  Li  Y.,  Uchida  K.,  Xu  T.,  Wu  Z.,  The  Impact  of  Foreign  Entry on Chinese  Banks, „Review  of
Development Economics” 2016, Vol. 20, Issue 1.
480.  Liikanen E., Final Report, The High-Level Expert Group on Reforming the Structure of the EU
Banking Sector, 2012.
481.  Lim J.J., Tan T., Endogenous transactions costs and institutions in the 2007/08 financial crisis,
„Journal of Regulatory Economics” 2016, Vol. 49, Issue 1.
482.  Linsley P.M., Slack R.E., Crisis Management and an Ethic of Care: The Case of Northern Rock
Bank, „Journal of Business Ethics” 2013, Vol. 113, Issue 2.
483.  Liu H., Molyneux P., Wilson J.O.S., Competition and Stability in European Banking: A Regional
Analysis, „The Manchester School” 2013, Vol. 81, No. 2.
484.  Liu X., Measuring systemic risk with regime switching in tails, „Economic Modelling” 2017, Vol. 67.
485.  Lombardi D., Moschella M., Domestic preferences and European banking supervision: Germany,
Italy and the Single Supervisory Mechanism, „West European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
486.  Lorenzetti M., Tax Regulation on the Banking System, [w:] Italian Banking and Financial Law:
Crisis Management Procedures, Sanctions, Alternative Dispute Resolution Systems and Tax Rules,
(red.) D. Siclari, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
487.  Louhichi A., Boujelbene Y., Bank capital, lending and financing behaviour of dual banking sys-
tems, „Journal of Multinational Financial Management” 2017, Vol. 41.
488.  Loveland R., How prompt was regulatory corrective action during the financial crisis? „Journal  
of Financial Stability” 2016, Vol. 25.
489.  Lozano‐Vivas  A.,  Meléndez‐Jiménez  M.A.,  Morales  A.J.,  Branching  Deregulation  and  Merger
Optimality, „The Manchester School” 2013, Vol. 84, Issue 2.
490.  Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
491.  Lucas D., Evaluating the government as a source of systemic risk, „Journal of Financial Perspec-
tives” 2014, Vol. 2, Issue 3.
492.  Luciano E., Wihlborg C., Financial synergies and systemic risk in the organization of bank affiliates,
„Journal of Banking & Finance” 2018, Vol. 88.
493.  Ly  K.C.,  Liu  F.H.,  Opong  K.,  Can  parents  protect  their  children?  Risk  comparison  analysis  
between affiliates of multi- and single-bank holding companies, „Journal of Financial Stability”
2018, Vol. 37.
494.  Ly K.C., Shimizu K., Funding liquidity risk and internal markets in multi-bank holding compa-
nies:  Diversification  or  internalization?  „International  Review  of  Financial  Analysis”  2018,  
Vol. 57.
495.  Mączyńska  E.,  Anatomiczne podłoże dysfunkcji  systemu  społeczno-gospodarczego, [w:]  Kryzysy
systemowe, (red.) E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik, Polska Akademia Nauk – Komitet Pro-
gnoz Polska 200 Plus, Warszawa 2013.
496.  Mancini L., Ranaldo A., Wrampelmeyer J., The euro interbank repo market, „Review of Financial
Studies” 2016, Vol. 29, Issue 7.
497.  Manso G., Feedback effects of credit ratings, „Journal of Financial Economics” 2013, Vol. 109,
Issue 2. Bibliografia | 407
 
498.  Marcinkowska M., Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii
finansów, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 170.
499.  Marcinkowska M., Wpływ regulacji kapitałowych i norm płynności na gospodarkę, [w:] Wpływ
regulacji kapitałowych i płynnościowych sektora bankowego na wzrost gospodarczy Polski, (red.)
M. Marcinkowska, P. Wdowiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
500.  Marinč M., Rant V., A Cross-country analysis of bank bankruptcy regimes, „Journal of Financial
Stability” 2014, Vol. 13.
501.  Martynova N., Perotti E., Convertible bonds and bank risk-taking, „Journal of Financial Interme-
diation” 2018, Vol. 35, Part B.
502.  Masciandaro  D.,  Pansini  R.V.,  Quintyn  M.,  The  Economic  Crisis:  Did  Financial  Supervision
Matter? „IMF Working Paper” WP/11/261, November 2011.
503.  Matthies  A.B.,  Empirical  research  on  corporate  credit-ratings:  a  literature  review,  „SFB  649
Discussion Paper” 2013-003.
504.  Maudos J., Income structure, profitability and risk in the European banking sector: The impact of
the crisis, „Research in International Business and Finance” 2017, Vol. 39, Part A.
505.  Maudos J., Solis L., Deregulation, liberalization and consolidation of the Mexican banking sys-
tem: Effects on competition, „Journal of International Money and Finance” 2011, Vol. 30, Issue 2.
506.  Mayes  D.G.,  Morgan  P.J.,  Lim  H.,  Deepening  the  Financial  System,  [w:]  Rebalancing  for
Sustainable Growth Asia’s Postcrisis Challenge, (red.) M. Kawai, J.-W. Lee, Springer, Tokyo
2015.
507.  McPhilemy S., Integrating Macro-prudential Policy: Central Banks as the „Third Force” in EU
Financial Reform, „West European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
508.  McPhilemy S., Integrating rules, disintegrating markets: the end of national discretion in European
banking? „Journal of European Public Policy” 2014, Vol. 21, Issue 10.
509.  Mergaerts F., Vander Vennet R., Business models and bank performance: A long-term perspective,
„Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22.
510.  Meyer S., Wagener M., Weinhardt C., Politically Motivated Taxes in Financial Markets: The Case
of the French Financial Transaction Tax, „Journal of Financial Services Research” 2015, Vol. 47,
Issue 2.
511.  Michie  J.,  Oughton  C.,  Measuring  Diversity  in  Financial  Services  Markets:  A  Diversity  Index,
„Centre for Financial and Management Studies, Discussion Paper” No. 113, April 2013.
512.  Miklaszewska  E.,  Problemy  zdecentralizowanych  rynków  spółdzielczych  –  model  włoski,  [w:]
Modele bankowości spółdzielczej na rynku europejskim i ich ewolucja w okresie pokryzysowym –
wnioski dla Polski, (red.) L. Kurkliński, E. Miklaszewska, Alterum, Warszawa 2017.
513.  Mikołajczyk  B.,  Alianse  między  bankami  a  MŚP,  „Annales  Universitatis  Mariae  Curie-
-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2011, Vol. XLV, nr 2.
514.  Miles D., Yang J., Marcheggiano G., Optimal Bank Capital, „Economic Journal” 2013, Vol. 123,
Issue 567.
515.  Mili  M.,  Sahut  J.-M.,  Trimeche  H.,  Teulon  F.,  Determinants  of  the  capital  adequacy  ratio  
of foreign banks’ subsidiaries: The role of interbank market and regulation, „Research in Interna-
tional Business and Finance” 2017, Vol. 42.
516.  Minhat M., Abdullah M., Bankers’ stock options, risk-taking and the financial crisis, „Journal of
Financial Stability” 2016, Vol. 22.
517.  Modifications to the current list of financial soundness indicators, International Monetary Fund,
Washington 2013.
518.  Monkiewicz J., Regulacje i nadzór w ubezpieczeniach po globalnym kryzysie finansowym. Dokąd
zmierza  świat?  [w:]  W  kierunku  nowego  ładu  świata  finansów,  (red.)  J.  Nowakowski,  Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.  408 | Bibliografia
519.  Mollaha S., Quoreshi A. M. M. S., Zafirov G., Equity market contagion during global financial
and  Eurozonecrises:  Evidence  from  a  dynamic  correlation  analysis,  „Journal  of  International  
Financial Markets, Institutions and Money” 2016, Vol. 41.
520.  Molyneux P., Schaeck K., Zhou T.M., Too systemically important to fail’ in banking – Evidence
from bank mergers and acquisitions, „Journal of International Money and Finance” 2014, Vol. 49,
Part B.
521.  Montgomery  H.,  Shimizutani  S.,  The  Effectiveness  of  Bank  Recapitalization  Policies  in  Japan,
„Japan and the World Economy” 2009, Vol. 21, Issue 121.
522.  Moosa I.A., Good Regulation, Bad Regulation. The Anatomy of Financial Regulation, Palgrave
Macmillan, Basingstoke 2015.
523.  Moosa I.A., Li L., An Operational Risk Profile: The Experience of British Firms, „Applied Eco-
nomics” 2013, Vol. 45, Issue 17.
524.  Morrison A.D., Universal Banking, [w:] World The Oxford handbook of banking. Second edition,
(red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
525.  Morrison A.D., White L., Reputational contagion and optimal regulatory forbearance, „Journal of
Financial Economics” 2013, Vol. 110, Issue 3.
526.  Mourouzidou-Damtsa  S.,  Milidonis  A.,  Stathopoulos  K.,  National  culture  and  bank  risk-taking,
„Journal of Financial Stability” 2019, Vol. 40.
527.  Murphy K.J., Regulating Banking Bonuses in the European Union: a Case Study in Unintended
Consequences, „European Financial Management” 2013, Vol. 19, Issue 4.
528.  Nahar S., Jubb C., Azim M. I., Risk governance and performance: a developing country perspec-
tive, „Managerial Auditing Journal” 2016, Vol. 31, Issue 3.
529.  Nakashima  K.,  An  econometric  evaluation  of  bank  recapitalization  programs  with  bank-  and  
loan-level data, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 63.
530.  Namvar E., Phillips B., Pukthuanthong K., Rau P.R., Do hedge funds dynamically manage syste-
matic risk? „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 64.
531.  Neuberger D., Rissi R., Macroprudential Banking Regulation: Does One Size Fit All? „Journal of
Banking and Financial Economics” 2014, Vol. 1, No. 1.
532.  Nguyen T.T., Bank Capital Requirements: A Quantitative Analysis, „Fisher College of Business
Working Paper” No. 2015–14.
533.  Nickerson J., Griffin J.M., Debt correlations in the wake of the financial crisis: What are appro-
priate  default  correlations  for  structured  products?  „Journal  of  Financial  Economics”  2017,  
Vol. 125, Issue 3.
534.  Nicolaïdis  K,  Youngs  R.,  Europe’s  democracy  trilemma, „International  Affairs”  2014,  Vol. 90,
Issue 6.
535.  Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2009.
536.  Nishimura  K.G.,  Nakajima  T.,  Kiyota  K.,  Does  the  natural  selection  mechanism  still  work  in
severe  recessions?  Examination  of  the  Japanese  economy  in  the  1990s,  „Journal  of  Economic  
Behavior and Organization” 2005, Vol. 58, Issue 1.
537.  Nordal K.B., Stefano N., Contingent Convertible Bonds (Cocos) Issued by European Banks, Nor-
ges Bank, Staff Memo nr 19/2014.
538.  Nosal, J., Ordonez G., Uncertainty as Commitment, „Journal of Monetary Economics” 2016, Vol. 80.
539.  Noss  J.,  Toffano  P.,  Estimating  the  impact  of  changes  in  aggregate  bank  capital  requirements  
on lending and growth during an upswing, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 62.
540.  Nowakowski  J.,  Monitoring  w  zarządzaniu  ryzykiem  kredytowym,  [w:]  Instrumenty  i  regulacje
bankowe w czasie kryzysu, (red.) J. Nowakowski, Difin, Warszawa 2010. Bibliografia | 409
 
541.  Ogura Y., The objective function of government-controlled banks in a financial crisis, „Journal of
Banking & Finance” 2018, Vol. 89.
542.  Ojo M., Volcker/Vickers hybrid?: The Liikanen Report and justications for ring fencing and sepa-
rate legal entities, „MPRA Paper” No. 44180, February 2013.
543.  Olson  D.L.,  Wu  D.D.,  Enterprise  Risk  Management  in  Finance,  Palgrave  Macmillan,  
Basingstoke 2015.
544.  Olson D., Zoubi T., Convergence in bank performance for commercial and Islamic banks during
and after the Global Financial Crisis, „The Quarterly Review of Economics and Finance” 2017,
Vol. 65.
545.  Ongena S., Peydro J.L., Van Horen N., Shocks Abroad, Pain at Home? Bank-Firm Level Evidence
on the International Transmission of Foreign Shocks, „DNB Working Paper” No. 385, July 2013.
546.  Ongena  S.,  Popov  A.,  Van  Horen  N.,  The  invisible  hand  of  the  government:  „Moral  suasion”
during the European sovereign debt crisis, „ECB Working Paper” No. 1937, July 2016.
547.  Ono A., Uesugi I., Yasuda Y., Are lending relationships beneficial or harmful for public credit
guarantees? Evidence from Japan’s Emergency Credit Guarantee Program, „Journal of Financial
Stability” 2013, Vol. 9, Issue 29.
548.  Onyiriuba L., Emerging Market Bank Lending and Credit Risk Control, Elsevier, London 2016.
549.  Opolski K., Potocki T., Decyzje w obliczu „niepewnych ryzyk” – rola heurystyk i nurtu racjonal-
ności adaptacyjnej, „Finanse” 2015, Vol. 8, nr 1.
550.  Opp Ch.C., Opp M.M., Harris M., Rating agencies in the face of regulation, „Journal of Financial
Economics” 2013, Vol. 108, Issue 1.
551.  Osborne M., Fuertes A.M., Milne A., In good times and in bad: Bank capital ratios and lending
rates, „International Review of Financial Analysis” 2017, Vol. 51.
552.  Osiński J., Seal K., Hoogduin L., Macroprudential and Microprudential Policies: Toward Cohabi-
tation, IMF Staff Discussion Notes, SDN/13/05, June 2013.
553.  Owen A.L., Temesvary J., The performance effects of gender diversity on bank boards, „Journal of
Banking & Finance” 2018, Vol. 90.
554.  Owsiak  S.,  Kontrowersje  wokół  wypierania  dochodów  z  gospodarki  przez  finanse  publiczne,  
[w:] Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, (red.) J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
555.  Pagano M.S., Sedunov J.A., Comprehensive approach to measuring the relation between systemic
risk exposure and sovereign debt, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 23.
556.  Papanikolaou N.I., To be bailed out or to be left to fail? A dynamic competing risks hazard analysis,
„Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 34.
557.  Patrzałek L., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław 2010.
558.  Peña A., Bonet I., Lochmuller C., Chiclana F., Góngora M., An integrated inverse adaptive neural
fuzzy  system  with  Monte-Carlo  sampling  method  for  operational  risk  management,  „Expert  
Systems with Applications” 2018, Vol. 98.
559.  Perotti  E.,  Systemic  liquidity  risk:  A  European  approach,  [w:]  The  Future  of  Banking,  (red.)  
T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
560.  Petrella G., Resti A., What drives the liquidity of sovereign bonds when markets are under stress?
An  assessment  of  the  new  Basel  3  rules  on  bank  liquid  assets,  „Journal  of  Financial  Stability”
2017, Vol. 33.
561.  Philippon  T.,  Schnabl  P.,  Efficient  recapitalization,  „Journal  of  Finance”  2013,  Vol.  LXVIII,  
No. 1.
562.  Pietrzak B., Solarz J.K., Nominalne ujemne stopy procentowe, [w:] Sektor finansów publicznych  
a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, (red.) M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017. 410 | Bibliografia
563.  Piotrowska-Marczak K., Narodowy czy zharmonizowany system podatkowy? „Annales Universita-
tis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia” 2016, Vol. L, nr 1.
564.  Pisani-Ferry J. Wolff G., The Fiscal Implications of a Banking Union. Bruegel Policy Brief, Sep-
tember 2012.
565.  Platt S., Criminal capital; how the finance industry facilitates crime, Palgrave Macmillan, London
2015.
566.  Policy  Measures  to  Address  Systemically  Important  Financial  Institutions,  Financial  Stability
Board, 4 November 2011.
567.  Popov A., Monetary Policy, Bank Capital and Credit Supply: A Role for Discouraged and Infor-
mally Rejected Firms, „International Journal of Central Banking” 2016, Vol. 12, Issue 1.
568.  Popov A., Udell G.F., Cross-border banking, credit access, and the financial crisis, „Journal of
International Economics” 2012, Vol. 87, Issue 1.
569.  Popov A., Van Horen N., Exporting Sovereign Stress: Evidence From Syndicated Bank Lending
During the Euro Area Sovereign Debt Crisis, „Review of Finance” 2015, Vol. 19, Issue 5.
570.  Pourkhanali  A.,  Kim  J.-M.,  Tafakori  L.,  Fard  F.A.,  Measuring  systemic  risk  using vine-copula,
„Economic Modelling” 2016, Vol. 53.
571.  Press Release on Cross-border Insolvency Protocol, Lehman Brothers, May 26 2009.
572.  Próchniak M., Wasiak K., Analiza stabilności systemu finansowego w krajach UE na podstawie
ilościowych  wskaźników  makroekonomicznych,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Bankowej  
w Poznaniu” 2014, T. 56, nr 5.
573.  Proposal  for  a  Council  Directive  implementing  enhanced  cooperation  in  the  area  of  financial
transaction tax, European Commission, COM(2013) 71 final.
574.  Proposal for a Council Directive on a common system of financial transaction tax and amending
Directive 2008/7/EC, European Commission, COM(2011) 594 final.
575.  Przybylska-Kapuścińska W., Sektor bankowy Francji, [w:] Sektory bankowe w Unii Europejskiej,
(red.) J. Cichy, B. Puszer, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
2016.
576.  Pyka  I.,  Nadzwyczajna  polityka  monetarna.  Między  Scyllą  a  Charybdą,  [w:]  Sektor  finansów
publicznych  a  rozwój  gospodarczy.  Problemy  i  dylematy,  (red.)  M.  Żukowski,  Wydawnictwo
KUL, Lublin 2017.
577.  Quaglia L, Financial regulation and supervision in the European Union after the crisis, „Journal
of Economic Policy Reform” 2013, Vol. 16, Issue 1.
578.  Quaglia L., The Politics of ‘Third Country Equivalence’ in Post-crisis Financial Services Regula-
tion in the European Union, „West European Politics” 2015, Vol. 38, Issue 1.
579.  Raczkowski  K.,  Noga  M.,  Klepacki  J.,  Zarządzanie  ryzykiem  w  polskim  systemie  finansowym,
Difin, Warszawa 2015.
580.  Rahman M.M., Zheng C., Ashraf B.N., Bank Size, Risk-taking and Capital Regulation in Bangla-
desh, „Eurasian Journal of Business and Economics” 2015, Vol. 8, No. 15.
581.  Rajan U., Seru A., Vig V., The failure of models that predict failure: Distance, incentives, and
defaults, „Journal of Financial Economics” 2015, Vol. 115, Issue 2.
582.  Ramcharan R., Rajan R., Financial Fire Sales: Evidence from Bank Failures, „Federal Reserve
Board, Staff Working Papers” 2014-67.
583.  Ranaldo A., Rupprecht M., Wrampelmeyer J., Fragility of money markets, University of St. Gallen,
„Working Papers on Finance” No. 2016/01.
584.  Rao-Nicholson  R.,  Salaber  J.,  Impact  of  the  Financial  Crisis  on  Cross
‐Border Mergers and  
Acquisitions and Concentration in the Global Banking Industry, „Thunderbird International Busi-
ness Review” 2016, Vol. 58, No. 2.
585.  Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2010, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010. Bibliografia | 411
 
586.  Ratajczak M., Spór o rolę państwa w gospodarce, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”
2017, Rok LXXIX, Zeszyt 1.
587.  Ratnovski L., Liquidity and transparency in bank risk management, „Journal of Financial Interme-
diation” 2013, Vol. 22, Issue 3.
588.  Reinhart C.M., Rogoff K.S., Banking crises: An equal opportunity menace, „Journal of Banking  
& Finance” 2013, Vol. 37, Issue 11.
589.  Reinhart C.M., Rogoff K.S., From Financial Crash to Debt Crisis, „American Economic Review”
2011, Vol. 101, No. 5.
590.  Reinhart M.C., Rogoff K.S., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton
University Press, Princeton 2009.
591.  Rekomendacja  M  dotycząca  zarządzania  ryzykiem  operacyjnym  w  bankach,  Komisja  Nadzoru
Finansowego, Warszawa 2013.
592.  Repo market functioning, Committee on the Global Financial System, Papers No. 59, April 2017.
593.  Rickards J., The New Case for Gold, Portfolio – Penguin, New York 2016.
594.  Rickards J., The Road to Ruin: The Global Elites' Secret Plan for the Next Financial Crisis, Port-
folio – Penguin, New York 2016.
595.  Rixen  T.,  Why  Reregulation  after  the  Crisis  is  Feeble:  Shadow  Banking,  Offshore  Financial  
Centers, and Jurisdictional Competition, „Regulation & Governance” 2013, Vol. 7, Issue 4.
596.  Rodrìguez-Moreno  M.,  Penã  J.I.,  Systemic  risk  measures:  the  simpler  the  better?  „Journal  of
Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 6.
597.  Rosati D.K., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, „Bank i Kredyt”
2014, Vol. 45, No. 4.
598.  Rossignolo A.F.,  Fethi M.D., Shaban M., Market crises and Basel capital requirements: Could
Basel  III  have  been  different?  Evidence  from  Portugal,  Ireland,  Greece  and  Spain  (PIGS),  
„Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 5.
599.  Roth F., Gros D., Nowak-Lehmann D.F., Crisis and citizens’ trust in the European Central Bank  
– panel data evidence for the Euro area, 1999 to 2012, „Journal of European Integration” 2014,
Vol. 36, Issue 3.
600.  Roulet  C.,  Basel  III:  Effects  of  capital  and  liquidity  regulations  on  European  bank  lending,  
„Journal of Economics and Business” 2018, Vol. 95.
601.  Rubio M., Carrasco-Gallego J.A., The new financial regulation in Basel III and monetary policy:
A macroprudential approach, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 26.
602.  Rubio M., Comunale M., Macroeconomic and financial stability in a monetary union: The case of
Lithuania, „Economic Systems” 2018, Vol. 42, Issue 1.
603.  Rubio M., Short and long-term interest rates and the effectiveness of monetary and macropruden-
tial policies, „Journal of Macroeconomics” 2016, Vol. 47, Part A.
604.  Rules and Regulations, „Federal Register” Vol. 80, No. 243, December 18, 2015.
605.  Salachas  E.N.,  Laopodis  N.T,  Kouretas  G.P.,  The  bank-lending  channel  and  monetary  policy
during  pre-  and  post-2007  crisis,  „Journal  of  International  Financial  Markets,  Institutions  
and Money” 2017, Vol. 47.
606.  Samarakoon L.P., Contagion of the eurozone debt crisis, „Journal of International Financial Mar-
kets, Institutions and Money” 2017, Vol. 49.
607.  Sawada M., Measuring the effect of postal saving privatization on the Japanese banking industry:
Evidence from the 2005 general election, „Pacific-Basin Finance Journal” 2013, Vol. 21, Issue 1.
608.  Schäfer D., A Banking Union of Ideas? The Impact of Ordoliberalism and the Vicious Circle on
the EU Banking Union, „Journal of Common Market Studies” 2016, Vol. 54, Issue 4.
609.  Schandlbauer  A.,  How  do  financial  institutions  react  to  a  tax  increase?  „Journal  of  Financial
Intermediation” 2017, Vol. 30. 412 | Bibliografia
610.  Schanz J., Aikman D., Collazos P., Farag M., Gregory D., Kapadia S., The long-term economic
impact of higher capital levels, [w:] Macroprudential regulation and policy, „BIS Papers” No. 60,
December 2011.
611.  Schenck N.A., Thornton Jr. J.H., Charter values, bailouts and moral hazard in banking, „Journal
of Regulatory Economics” 2016, Vol. 49, Issue 2.
612.  Schepens G., Taxes and bank capital structure, „Journal of Financial Economics” 2016, Vol. 120,
Issue 3.
613.  Schimmelfennig F., A differentiated leap forward: spillover, pathdependency, and graded mem-
bership in European banking regulation, „West European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
614.  Schimmelfennig F., Liberal Intergovernmentalism and the Euro Area Crisis, „Journal of European
Public Policy” 2015, Vol. 22, Issue 2.
615.  Schoenmaker  D.,  An  Integrated  Financial  Framework  for  the  Banking  Union:  Don’t  Forget  
Macro-Prudential Supervision, „European Economy Economic Papers” No. 495, April 2013.
616.  Schoenmaker D., Banking Union: Where We’re Going Wrong, [w:] Banking Union for Europe:
Risks and Challenges, (red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2012.
617.  Schoenmaker D., The future of cross-border banking, [w:] The Future of Banking, (red.) T. Beck,
Centre for Economic Policy Research, London 2011.
618.  Schoenmaker  D.,  Wierts  P.,  Macroprudential  supervision:  From  theory  to  policy,  „European
Systemic Risk Board, Working Paper Series” No. 2, February 2016.
619.  Scoreboard  for  the  surveillance  of  macroeconomic  imbalances:  technical  explanations  on  the
scoreboard, European Commission (DG ECFIN), Occasional Paper 092, Brussels 2012.
620.  Sedunov  J.,  What  is  the  systemic  risk  exposure  of  financial  institutions?  „Journal  of  Financial
Stability” 2016, Vol. 24.
621.  Seikel  D.,  How  the  European  Commission  Deepened  Financial  Market  Integration.  The  Battle
over the Liberalization of Public Banks in Germany, „Journal of European Public Policy” 2014,
Vol. 21, Issue 2.
622.  Serricchio F., Tsakatika M., Quaglia L., Euroscepticism and the global financial crisis, „Journal of
Common Market Studies” 2013, Vol. 51, Issue 1.
623.  Sette  E.,  Gobbi  G.,  Relationship  Lending  During  a  Financial  Crisis,  „Journal  of  the  European
Economic Association” 2015, Vol. 13, Issue 3.
624.  Shabana M., James G.A., The effects of ownership change on bank performance and risk exposure:
Evidence from Indonesia, „Journal of Banking & Finance” 2018, Vol. 88.
625.  Shapiro J., Skeie D., Information Management in Banking Crises, „Review of Financial Studies”
2015, Vol. 28, Issue 8.
626.  Shen C.H., Wu M.W., Chen T.H., Fang H., To engage or not to engage in corporate social respon-
sibility: Empirical evidence from global banking sector, „Economic Modelling” 2016, Vol. 55.
627.  Shim J., Bank capital buffer and portfolio risk: the influence of business cycle and revenue diversi-
fication, „Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 37, Issue 3.
628.  Siclari  D.,  Non-executive  Independent  Directors  in  Corporate  Governance  of  the  Italian  Banks
and Listed Companiess, [w:] Italian Banking and Financial Law: Crisis Management Procedures,
Sanctions, Alternative Dispute Resolution Systems and Tax Rules, (red.) D. Siclari, Palgrave Mac-
millan, Basingstoke 2015.
629.  Sierpińska  M.,  Sierpińska-Sawicz  A.,  Węgrzyn  R.,  Controling  finansowy  w  przedsiębiorstwie,
PWN, Warszawa 2019.
630.  Singh M.K., Determinants of bank risk behaviour in EMU countries, „Applied Economics Letters”
2016, Vol. 23, Issue 5.
631.  Singh M.K., Gómez-Puig M., Sosvilla-Rivero S., Sovereign-bank linkages: Quantifying directio-
nal  intensity of  risk  transfers in  EMU  countries, „Journal  of  International  Money  and  Finance”
2016, Vol. 63. Bibliografia | 413
 
632.  Skała D., Weill L., Does CEO gender matter for bank risk? „Economic Systems” 2018, Vol. 42,
Issue 1.
633.  Skrócony opis metod służących ocenie nadzorczej przy identyfikacji innych instytucji o znaczeniu
systemowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016.
634.  Sławiński A., The role of the ECB’s QE in alleviating the Eurozone debt crisis, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 428.
635.  Smaga P., Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2014.
636.  Smets F., Financial stability and monetary policy: how closely interlinked? „International Journal
of Central Banking” 2014, Vol. 10, Issue 2.
637.  Smith  S.,  Fuller  D.,  Bogin  A.,  Polkovnichenko  N.,  Weiher  J.,  Countercyclical  capital  regime
revisited: Tests of robustness, „Journal of Economics and Business, Vol. 84.
638.  Solarz J.K., Shadow banking w perspektywie pokryzysowej, [w:] Małe banki i instytucje okołoban-
kowe  w  świetle  pokryzysowych  regulacji,  (red.)  E.  Miklaszewska,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
639.  Song  W.-L.,  Uzmanoglu  C.,  TARP  announcement,  bank  health,  and  borrowers’  credit  risk,  
„Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 22.
640.  Sorokina N.Y., Thornton Jr. J.H., Patel A., Why do banks choose to finance with equity? „Journal
of Financial Stability” 2017, Vol. 30.
641.  Sorwara G., Pappasb V., Pereirac J., Nurullah M., To debt or not to debt: Are Islamic banks less
risky than conventional banks? „Journal of Economic Behavior & Organization” 2016, Vol. 132,
Supplement.
642.  Souza S.R.S., Silva T.C., Tabak B.M., Guerra S.M., Evaluating systemic risk using bank default
probabilities in financial networks, „Journal of Economic Dynamics and Control” 2016, Vol. 66.
643.  Spendzharova  A.,  Banking  Union  under  Construction:  The  Impact  of  Foreign  Ownership  and
Domestic Bank Internationalization on European Union Member-States’ Regulatory Preferences
in Banking Supervision, „Review of International Political Economy” 2014, Vol. 21, Issue 4.
644.  Spendzharova A., Bayram I.E., Banking Union through the Back Door? How European Banking
Union Affects Sweden and the Baltic States, „West European Politics” 2016, Vol. 39, Issue 3.
645.  Srivastav A., Armitage S., Hagendorff J., King T., Better safe than sorry? CEO inside debt and
risk-taking in bank acquisitions, „Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
646.  Stanhouse B., Stock D., Credit line takedown and endogenous bank capital, „Review of Quanti-
tative Finance and Accounting” 2016, Vol. 46, Issue 4.
647.  Stiroh  K.J.,  Diversification  in  Banking,  [w:]  World  the  Oxford  handbook  of  banking.  Second
edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
648.  Stoffberg H.J., van Vuuren G., Asset correlations in single factor credit risk models: an empirical
investigation, „Applied Economics” 2016, Vol. 48, Issue 17.
649.  Stoian A., Iorgulescu F., The study of public debt: which are the distinctions between the emerging
and advanced economies in the European Union? „Empirica” 2016, Vol. 43.
650.  Sy M., Overborrowing and Balance of Payments Imbalances in a Monetary Union, „Review of
International Economics” 2016, Vol. 24, Issue 1.
651.  Szambelańczyk J., Finanse wobec problemów teorii i praktyki bankowości w Polsce, [w:] Finanse
w rozwoju gospodarczym i społecznym, (red.) J. Czekaj, S. Owsiak, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2014.
652.  Tabaka B.M., Fazio D.M., de O. Paiva K.C., Cajueiro D.O., Financial stability and bank supervi-
sion, „Finance Research Letters” 2016, Vol. 18.
653.  Tarczyński W., Dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma – koncepcja ograniczania ryzyka inwe-
stycji  na  rynku  kapitałowym,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  Ekonomiczne  
Problemy Usług” 2009, nr 40. 414 | Bibliografia
654.  Tayler W.J., Zilberman R., Macroprudential regulation, credit spreads and the role of monetary
policy, „Journal of Financial Stability” 2016, Vol. 26.
655.  Thakor A.V., Corporate culture in banking, The Federal Reserve Bank of New York, „Economic
Policy Review” August 2016, Vol. 22, No. 1.
656.  Thakor  A.V.,  Lending  Booms,  Smart  Bankers,  and  Financial  Crises,  „American  Economic
Review” 2015, Vol. 105, No. 5.
657.  Thakor  A.V.,  Post-crisis  regulatory  reform  in banking:  Address  insolvency  risk, not illiquidity!
„Journal of Financial Stability” 2018, Vol. 37.
658.  Thanassoulis J., Tanaka M., Optimal pay regulation for too-big-to-fail banks, „Journal of Finan-
cial Intermediation” 2018, Vol. 33.
659.  The  Financial  Crisis:  Reform  and  Exit  Strategies,  Organisation  for  Economic  Co-operation  and
Development, Paris 2009.
660.  The interdependencies of payment and settlement systems, Committee on Payment and Settlement
Systems, Bank for International Settlements, Basel, June 2008.
661.  The  Macroeconomic  Imbalance  Procedure  Rationale,  Process,  Application:  A  Compendium,
European Commission European Economy Institutional Paper 039, November 2012.
662.  The Minneapolis Plan to End Too Big To Fail, The Federal Reserve Bank of Minneapolis, Minne-
apolis, December 2017.
663.  Theodore J., Theodore J., Cyprus and the Financial Crisis. The Controversial Bailout and What  
it Means for the Eurozone, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
664.  Thiemann  M.,  In  the  Shadow  of  Basel:  How  Competitive  Politics  Bred  the  Crisis,  „Review  of
International Political Economy” 2014, Vol. 21, Issue 6.
665.  Thuiner S., Banks of the Future. Putting a Puzzle Together Creatively, Springer, Cham 2015.
666.  Tobias  A.,  Brunnermeier  M.K.,  CoVaR,  „American  Economic  Review”  2016,  Vol.  106,  
No. 7.
667.  Tobin  J.,  A  Proposal  for  International  Monetary  Reform,  „Eastern  Economic  Journal”  1978,  
Vol. 4, Issue 3–4.
668.  Tomz M., Wright M.L.J., Do Countries Default in „Bad Times”? „Journal of the European Eco-
nomic Association” 2007, Vol. 5, Issue 2–3.
669.  Torna G., The impact of expanded bank powers on loan portfolio decisions, „Journal of Financial
Stability” 2018, Vol. 38.
670.  Tosun J., Wetzel A., Zapryanova G., The EU in Crisis: Advancing the Debate, „Journal of Euro-
pean Integration” 2014, Vol. 36, Issue 3.
671.  Triki T., Kouki I., Dhaou M.B., Calice P., Bank regulation and efficiency: What works for Africa?
„Research in International Business and Finance” 2017, Vol. 39, Part A.
672.  Troisi A., Credit Rating Agencies, [w:] Italian Banking and Financial Law: Crisis Management
Procedures, Sanctions, Alternative Dispute Resolution Systems and Tax Rules, (red.) D. Siclari,
Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.
673.  Tsai I.-C., The source of global stock market risk: A viewpoint of economic policy uncertainty,
„Economic Modelling” 2017, Vol. 60.
674.  Tsingou E., Club Governance and the Making of Global Financial Rules, „The Political Quarterly”
2014, Vol. 85, Issue 4.
675.  Uchida  H.,  Udell  G.,  Banking  in  Japan,  [w:]  World  The  Oxford  handbook  of  banking.  Second
edition, (red.) A.N. Berger, P. Molyneux, J.O.S. Wilson, Oxford University Press, Oxford 2015.
676.  Uittenbogaard R., Evolution of Central Banking? Springer, Cham 2015.
677.  Uluc A., Wieladek T., Capital requirements, monetary policy and risk shifting in the mortgage
market, „Journal of Financial Intermediation” 2018, Vol. 35, Part B. Bibliografia | 415
 
678.  Underhill  G.R.D.,  The  Emerging  Post-Crisis  Financial  Architecture:  The  Path-Dependency  of
Ideational  Adverse  Selection,  „The  British  Journal  of  Politics  &  International  Relations”  2015,
Vol. 17, Issue 3.
679.  Update  of  group  of  global  systemically  important  banks  (G-SIBs),  Financial  Stability  Board,  
1 November 2012.
680.  Valencia F., Bank capital and uncertainty, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 69, Sup-
plement 1.
681.  Vallascas  F.,  Hagendorff  J.,  CEO  Bonus  Compensation  and  Bank  Default  Risk:  Evidence  from  
the U.S. and Europe, „Journal of Corporate Finance” 2013, Vol. 22, Issue 2.
682.  Van der Veer K.J.M., Hoeberichts M.M., The level effect of bank lending standards on business
lending, „Journal of Banking & Finance” 2016, Vol. 66.
683.  Van Horen N., The changing role of emerging market banks, [w:] The Future of Banking, (red.)  
T. Beck, Centre for Economic Policy Research, London 2011.
684.  Van  Oordt  M.R.C.,  Securitization  and  the  Dark  Side  of  Diversification,  „Journal  of  Financial
Intermediation” 2014, Vol. 23, Issue 2.
685.  Varotto S., Zhao L., Systemic risk and bank size, „Journal of International Money and Finance”
2018, Vol. 82.
686.  Verdier  P.-H.,  The  Political  Economy  of  International  Financial  Regulation,  „Indiana  Law  
Journal” 2013, Vol. 88, Issue 4.
687.  Véron N., Wolff G., From Supervision to Resolution: Next Steps on the Road to European Ban-
king Union, Bruegel Policy Contribution, No. 2013/04.
688.  Vickers J., Final Report – Recommendations, Independent Commission on Banking, September 2011.
689.  Vickers J., Some Economics of Banking Reform, University of Oxford, „Discussion Papier Series”
No. 632, November 2012.
690.  Virtanen T., Tölö E., Virén M., Taipalus K., Can bubble theory foresee banking crises? „Journal
of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
691.  Vitali S., Battiston S., Gallegati M., Financial fragility and distress propagation in a network of
regions, „Journal of Economic Dynamics and Control” 2016, Vol. 62.
692.  Volz  U.,  Navigating  the  Trilemma:  Central  Banking  in  East  Asia  Between  Inflation  Targeting,
Exchange-Rate Management and Guarding Financial Stability, [w:] Central Banking and Finan-
cial Stability in East Asia, (red.) F. Rövekamp, M. Bälz, H. G. Hilpert, Springer, Cham 2015.
693.  Wagner W., How to design a banking union that limits systemic risk in the Eurozone, [w:] Banking
Union for Europe: Risks and Challenges, (red.) T. Beck, Centre for Economic Policy Research,
London 2012.
694.  Walther A., Jointly Optimal Regulation of Bank Capital and Liquidity, „Journal of Money, Credit
and Banking” 2016, Vol. 48, Issue 2–3.
695.  Wang G.-J., Jiang Z.-Q., Lin M.,  Xie C., Stanley H.E., Interconnectedness and systemic risk of
China's financial institutions, „Emerging Markets Review” 2018, Vol. 35.
696.  Wang  G.-J.,  Xie  C.,  Lin  M.,  Stanley  H.E.,  Stock  market  contagion  during  the  global  financial
crisis: A multiscale approach, „Finance Research Letters” 2017, Vol. 22.
697.  Węcławski  J.,  Determinanty  kształtowania  bankowości  relacyjnej  w  odniesieniu  do  średnich
przedsiębiorstw w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016,
nr 437.
698.  Weill L., Bank Competition in the EU: How Has It Evolved?, „Journal of International Financial
Institutions, Markets & Money” 2013, Vol. 26.
699.  Weiß  G.N.F.,  Neumann  S.,  Bostandzic  D.,  Systemic  risk  and  bank  consolidation:  international
evidence, „Journal of Banking & Finance” 2014, Vol. 40. 416 | Bibliografia
700.  Wendt F., Central Counterparties: Addressing their Too Important to Fail Nature, „IMF Working
Paper” WP/15/21, January 2015.
701.  Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
702.  Wierzba R., Giżyński J., Proces doskonalenia oceny równowagi budżetowej w Unii Gospodarczej
i  Walutowej, „Kwartalnik  Kolegium  Ekonomiczno-Społecznego.  Studia  i  Prace” 2015,  Vol.  23,  
nr 3, tom 4.
703.  Williams J., Efficiency and market power in Latin American banking, „Journal of Financial Stabi-
lity” 2012, Vol. 8, Issue 4.
704.  Wojtyna A., Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjo-
nalnych, [w:] Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, PWN, Warszawa 2015.
705.  Wouters J., Odermatt J., Comparing the ’Four Pillars’ of Global Economic Governance: A Criti-
cal Analysis of the Institutional Design of the FSB, IMF, World Bank, and WTO, „Journal of Inter-
national Economic Law” 2014, Vol. 17, Issue 1.
706.  Wu E., Erdem M., Kalotychou E., Remolona E., The anatomy of sovereign risk contagion, „Jour-
nal of International Money and Finance” 2016, Vol. 69.
707.  Wymeersch E., The Single Supervisory Mechanism or „SSM”, Part One of the Banking Union,
„ECGI – Law Working Paper” No. 240/014, February 2014.
708.  Yiangou J., O’Keeffe M., Glöckler G., „Tough Love”: How the ECB’s Monetary Financing Pro-
hibition Pushes Deeper Euro Area Integration, „Journal of European Integration” 2013, Vol. 35,
Issue 3.
709.  Yildirim C., Efthyvoulou G., Bank value and geographic diversification: regional vs global, „Jo-
urnal of Financial Stability” 2018, Vol. 36.
710.  Yorulmazer T., Case Studies on Disruptions during the Crisis, „Economic Policy Review” 2014,
Vol. 20, No. 1.
711.  Yu  S.,  Sovereign  and  bank  Interdependencies  –  Evidence  from  the  CDS  market,  „Research  
in International Business and Finance” 2017, Vol. 39, Part A.
712.  Zaleska M., Unia bankowa – koncepcja i wyzwania, [w:] Unia bankowa, (red.) M. Zaleska, Difin,
Warszawa 2013.
713.  Zaleska M., Wstępna lekcja z kryzysu finansowego, [w:] Szkice o finansach, (red.) T. Famulska,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
714.  Zaleska M., Wyzwania przed unijnym sektorem bankowym, [w:] W kierunku nowego ładu świata
finansów, (red.) J. Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015.
715.  Zaleska M., Zintegrowane ramy finansowe – koncepcja i wyzwania, [w:] Europejska unia banko-
wa, (red.) M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
716.  Zaleska M., Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy,
[w:] Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, (red.) J. Nowakowski, Difin, Warszawa
2010.
717.  Zemzem A., Guesmi K., Ftouhi K., The role of banks in the governance of non-financial firms:
Evidence from Europe, „Research in International Business and Finance” 2017, Vol. 42.
718.  Zhang X., Hess P., Demand and Supply of Shadow Banking in China, [w:] Central Banking and
Financial Stability in East Asia, (red.) F. Rövekamp, M. Bälz, H.G. Hilpert, Springer, Cham 2015.
719.  Zhou  Z.,  Government  ownership  and  exposure  to  political  uncertainty:  Evidence  from  China,
„Journal of Banking & Finance” 2017, Vol. 84.
720.  Zhua  B., Betzinger  M.,  Sebastian S.,  Housing  market stability,  mortgage  market structure, and
monetary policy: Evidence from the euro area, „Journal of Housing Economics” 2017, Vol. 37.
721.  Zins A., Weill L., Islamic banking and risk: The impact of Basel II, „Economic Modelling” 2017,
Vol. 64. Bibliografia | 417
 
722.  Żukowska H., Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy. Przykład Rosji po 1990 roku,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
723.  Żukowski M., Spoz A., Bolibok P., Sektor bankowy Litwy, [w:] Sektory bankowe w Unii Europej-
skiej,  (red.)  J.  Cichy,  B.  Puszer,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach,  
Katowice 2016.
724.  Żyżyński J., Czerwińska T., Ryzyko kredytowania gospodarstw domowych w walutach obcych –
analiza mechanizmu kredytowania i jego skutków, [w:] Finansowe uwarunkowani rozwoju organi-
zacji gospodarczych. Zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna, (red.) M. Postuła, J. Tury-
na, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 
 
Akty prawne
 
1.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Official
Journal Nr L 306 z 23 XI 2011 r.).
2.  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  236/2012  z  dnia  14  marca  2012  r.  
w  sprawie  krótkiej  sprzedaży  i  wybranych  aspektów  dotyczących  swapów  ryzyka  kredytowego
(Official Journal Nr L 86 z 24 III 2012 r.).
3.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmie-
niające rozporządzenie 648/2012 (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r.).
4.  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  806/2014  z  dnia  15  lipca  2014  r.  
ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
instytucji  kredytowych  i  niektórych  firm  inwestycyjnych  w  ramach  jednolitego  mechanizmu  
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporząd-
kowanej  likwidacji  oraz  zmieniające  rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  
nr 1093/2010 (Official Journal Nr L 225 z 30 VII 2014 r.).
5.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
warunków  dopuszczenia  instytucji  kredytowych  do  działalności  oraz  nadzoru  ostrożnościowego
nad  instytucjami  kredytowymi  i  firmami  inwestycyjnymi,  zmieniającą  dyrektywę  2002/87/WE  
i uchylającą dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Official Journal Nr L 176 z 27 VI 2013 r.).
6.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca
ramy  na  potrzeby  prowadzenia  działań  naprawczych  oraz  restrukturyzacji  i  uporządkowanej  
likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrek-
tywę  Rady  82/891/EWG  i  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2001/24/WE,
2002/47/WE,  2004/25/WE,  2005/56/WE,  2007/36/WE,  2011/35/UE,  2012/30/UE  i  2013/36/EU
oraz  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1093/2010  i  (UE)  nr  648/2012  
(Official Journal Nr L 173 z 12 VI 2014 r.).
7.  Rozporządzenie  delegowane  Komisji  (UE)  nr  604/2014  z  dnia  4  marca  2014  r.  uzupełniające
dyrektywę  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2013/36/UE  w  odniesieniu  do  regulacyjnych  stan-
dardów technicznych w  odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościo-
wych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil
ryzyka instytucji (Official Journal Nr L 167 z 6 VI 2014 r.).
8.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym  
i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym (DzU z 2015 r., poz. 1513 ze zm.).
9.  The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Pub.L. 111–203).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane