• Bank lokalny Studium prawne

Bank lokalny Studium prawne

 • Autor: Anna Zalcewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-171-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 396/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  37.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym, obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich.

W pracy skoncentrowano się na prezentacji typów banków lokalnych, rozważając odrębnie dla każdego z nich istniejące rozwiązania prawne przede wszystkim odnoszące się do formy organizacyjno-prawnej, normatywnego określenia celów działalności i zadań banków lokalnych, dokonując jednocześnie oceny przepisów jako czynników sprzyjających funkcjonowaniu banków lokalnych bądź hamujących ich powstawanie oraz rozwój.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. BANK LOKALNY W UJĘCIU HISTORYCZNO-PRAWNYM I TEORETYCZNYM

1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Instytucja banku lokalnego w perspektywie historycznej (w okresie od XIII w. do lat 90. XX w.)
1.3. Bank lokalny we współczesnych poglądach doktryny (lata 1990–2013)
1.4. Bank jako pojęcie prawne
1.5. Lokalność jako pojęcie prawne
1.6. Bank lokalny – pojęcie i podstawy koncepcji doktrynalnej
1.7. Uwagi podsumowujące

Rozdział II. BANKI LOKALNE NA RYNKU FINANSOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Regulacja działalności banków lokalnych (lokalnych instytucji kredytowych) w prawie unijnym
2.2.1. Bank lokalny, lokalna instytucja kredytowa, system bankowości lokalnej – ustalenia terminologiczne
2.2.2. Zakres regulacji działalności lokalnych instytucji kredytowych w prawie unijnym w świetle koncepcji społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej
2.2.3. Unormowanie działalności bankowej lokalnych instytucji kredytowych w prawie unijnym
2.2.4. Działalność lokalnych instytucji kredytowych a unijne przepisy o pomocy państwa
2.2.5. Lokalne instytucje kredytowe a zakaz uprzywilejowanego dostępu do usług finansowych
2.3. System bankowości lokalnej w państwach Unii Europejskiej
2.3.1. Cechy i struktura systemu bankowości lokalnej w państwach Unii Europejskiej
2.3.2. Banki społeczności lokalnych (instytucje kredytowe społeczności lokalnych) w państwach Unii Europejskiej
2.3.3. Lokalne banki komunalne (lokalne komunalne instytucje kredytowe) w państwach Unii Europejskiej
2.3.4. Inne lokalne podmioty świadczące usługi bankowe w państwach Unii Europejskiej
2.4. Uwagi podsumowujące

Rozdział III. ODDZIAŁYWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD USTROJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI NA REGULACJE DZIAŁALNOŚCI BANKU LOKALNEGO

3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Bank lokalny a zasada społecznej gospodarki rynkowej
3.3. Bank lokalny a zasada społeczeństwa obywatelskiego
3.4. Bank lokalny a zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego
3.5. Bank lokalny a zasada wolności działalności gospodarczej
3.6. Uwagi podsumowujące

Rozdział IV. REGULACJA DZIAŁALNOŚCI BANKU LOKALNEGO W ŚWIETLE PODSTAWOWYCH ZASAD PRAWA BANKOWEGO

4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Typizacja zasad prawa bankowego
4.3. Zasada licencjonowania działalności banków
4.4. Zasada monopolu wykonywania czynności bankowych
4.5. Zasada nadzoru publicznego
4.6. Zasada minimalizacji ryzyka
4.7. Zasada szczególnej ochrony środków powierzonych (wierzytelności deponentów)
4.8. Zasada szczególnej ochrony strony zawierającej z bankiem umowę o świadczenie usług bankowych
4.9. Zasada przeciwdziałania wykorzystywaniu systemu bankowego do działań przestępczych
4.10. Uwagi podsumowujące

Rozdział V. KONSTRUKCJA REGULACYJNA BANKU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
W PRAWIE POLSKIM


5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Formy organizacyjno-prawne banku społeczności lokalnej
5.3. Bank spółdzielczy jako bank społeczności lokalnej
5.3.1. Zakres działalności spółdzielczego banku społeczności lokalnych
5.3.2. Utworzenie i funkcjonowanie spółdzielczego banku społeczności lokalnej
5.4. Bankowa spółka akcyjna jako bank społeczności lokalnej
5.4.1. Zakres działalności banku społeczności lokalnych w formie spółki akcyjnej
5.4.2. Utworzenie i funkcjonowanie banku społeczności lokalnych w formie spółki akcyjnej
5.5. Uwagi podsumowujące

Rozdział VI. KONSTRUKCJA REGULACYJNA LOKALNEGO BANKU KOMUNALNEGO
W PRAWIE POLSKIM


6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Działalność bankowa samorządu terytorialnego
6.2.1. Podejmowanie i prowadzenie działalności bankowej przez samorządy
6.2.2. Bank z udziałem mienia komunalnego a lokalny bank komunalny – ustalenia terminologiczne
6.3. Lokalny bank komunalny jako bank jednostek samorządu lokalnego
6.3.1. Zadania własne samorządu terytorialnego a działalność lokalnego banku komunalnego
6.3.2. Status organizacyjno-prawny lokalnego banku komunalnego
6.3.3. Zakres działalności lokalnego banku komunalnego
6.3.4. Utworzenie i funkcjonowanie lokalnego banku komunalnego
6.4. Uwagi podsumowujące

Wnioski
Załączniki
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Wykaz źródeł internetowych
Wykaz innych dokumentów i materiałów

prof. zw. dr hab. Eugenia Fojcik-Mastalska:

Autorka podjęła w swej monografii bardzo istotny temat banku lokalnego (…). Po raz pierwszy w polskiej literaturze przedmiotu podjęła trud kompleksowej analizy i oceny konstrukcji regulacyjnej banku lokalnego w polskim systemie prawnym oraz związanego z tym poszukiwania jego koncepcji normatywnej (…), obejmując prezentację rozwiązań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej państw członkowskich, a nawet niektórych innych, a także związanego z tematem orzecznictwa oraz piśmiennictwa.

(…) Zdyscyplinowanie i konsekwencja w prezentacji przeprowadzonych badań, wzorowe analizy prawnicze oraz trafnie formułowane i rozwiązywane problemy powodują, że Czytelnik ma przed sobą dzieło bardzo wartościowe naukowo i w pełni poprawne metodologicznie. Będzie ono miało z pewnością znaczące miejsce w dorobku nie tylko nauki prawa bankowego, ale i prawa samorządowego (komunalnego).

(…) Autorka umiejętnie prezentuje i trafnie interpretuje obszerne materiały (…) nie unikając wątków trudnych, niejasnych czy też wątpliwych, niejednokrotnie utrudniających wnioskowanie i dokonywanie uogólnień. Zdyscyplinowanie i jasność wywodów, klarowny i piękny język prawniczy i staranna redakcja powodują, że nawet mniej przygotowany Czytelnik może nadążać za tokiem tych wywodów, chociaż praca – głównie ze względu na stopień trudności celu badawczego – nie należy do lektur łatwych (…).

Recenzowana monografia Anny Zalcewicz jest znakomitą pracą prawniczą, o wielkiej wartości merytorycznej oraz nienagannej formie. Podjęła i uporządkowała niejasne dotychczas pojęcie banku lokalnego, wpisując w nie również problematykę bankowości komunalnej i jej ewentualnej restytucji w Polsce, a także problematykę bankowości spółdzielczej. Sformułowała wiele celnych i oryginalnych propozycji zmierzających do uporządkowania i ulepszenia stanu prawnego w badanej dziedzinie, osadzając je na stworzonej przez siebie koncepcji normatywnej polskiego banku lokalnego.

Anna Zalcewicz
doktor nauk prawnych, w latach 2000-2011 adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2011 roku adiunkt w Katedrze Prawa Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa finansowego. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach prawa rynku finansowego w Polsce i Unii Europejskiej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane