• Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

 • Autor: Adam Górski Błażej Kmieciak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-196-8
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Patronat honorowy: Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Tajemnica, jaką jest spektrum autyzmu czyni bardzo trudnym jego prawne zaszeregowanie. Ujęcie prawne dotyka bowiem wielu aspektów umysłu człowieka i jego – częściowej lub całkowitej – „ślepoty”, dotyczących zarówno świadomości, jak i woli. Mimo pewnego już zakotwiczenia problemu autyzmu w świadomości społecznej refleksja prawna nie wydaje się być bardzo zaawansowana. (…) Dyskusje i uwagi, w tym krytyczne, do poszczególnych rozdziałów doprowadziły w sposób naturalny do poszerzenia zakresu tematycznego publikacji. Znajdziemy więc w drugim wydaniu nie tylko mało chlubną kwestię szczepień jako „przyczyny autyzmu” (paradoksalnie wywołuje on wzmożone zainteresowanie samym zjawiskiem autyzmu). Dokonana została również analiza problemu, jakim są prawnokarne aspekty ochrony osób autystycznych przed dyskryminacją. Przedstawiono zatem zagadnienie z perspektywy szeroko pojętej „mowy nienawiści” ukazując kierunek, w jakim ustawodawstwo mogłoby podążać. Wreszcie rozdział do- tyczący uwrażliwiania przyszłych przedstawicieli zawodu sędziego na specyfikę życia osób w spektrum autyzmu i ich bliskich traktować można jako początek nieodzownej przecież dyskusji na temat rozeznania problematyki spektrum autyzmu przez wymiar sprawiedliwości i to we wszystkich jego „tematycznych” przejawach. Ten ostatni musi zerwać z konwencją domniemania wiedzy o problemie. Będzie to pierwszy wyróżnik wrażliwości i kompetencji, a więc mentalności sędziowskiej, polegający na dostrzeganiu szczegółu tam, gdzie inni go nie widzą. Wrażliwość czy mentalność sędziowska służy zawsze tylko jednemu, to jest ochronie praw. Temu właśnie, tzn. wiedzy o ścieżkach ochrony praw osób ze spektrum autyzmu, poświęcona jest w swojej przemożnej mierze niniejsza książka.

Spis treści:

Wstęp do drugiego wydania

Ewa Małachowska
Autyzm - zaburzenie znane czy pełne tajemnic?

Arkadiusz P. Szajna
Rozważania (nie tylko) nad karnoprawną ochroną osób w spektrum autyzmu (ASD) w kontekście problematyki przestępstw motywowanych uprzedzeniami (sensu stricto i sensu largo)

Katarzyna Julia Kowalska, Aleksandra Partyk
Uwrażliwianie przyszłych przedstawicieli zawodu sędziego na specyfikę życia osób w spektrum autyzmu i ich bliskich

Łukasz Kurek
Autyzm – wolna wola – odpowiedzialność

Maciej Próchnicki, Bartosz Janik
Kognitywistyczne podstawy odpowiedzialności prawnej osób autystycznych: świadomość w kontekście teorii umysłu

Emilia Płońska
Dyskryminacja, wykluczenie, wiktymizacja osób autystycznych

Michał Preficz
Zaburzenie funkcjonowania osób chorych na autyzm a podstawowe zagadnienia prawne

Magdalena Budyn-Kulik
Wpływ autyzmu na zakres odpowiedzialności karnej

Anna Lisowska
Autyzm i jego znaczenie w kontekście zdolności do rozpoznania znaczenia popełnianego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem

Jacek Bernal
Karnoprawna ochrona nauczycieli przedszkoli specjalnych

Szymon Tarapata
Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej

Błażej Kmieciak
Autyzm i ochrona zdrowia psychicznego: wybrane uwagi i refleksje

Joanna Pekasiewicz, Jakub Tartanus
Autyzm w praktyce oddziałów niepsychiatrycznych: wybrane uwagi

Urszula Drozdowska, Karolina Góralczyk
Wybrane aktualne cywilnoprawne aspekty statusu prawnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adam Górski
profesor w Katedrze Postępowania Karnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowo specjalizuje się w prawie karnym międzynarodowym oraz prawie medycznym. W tym ostatnim interesują go rozwiązania zagadnień bioetycznych w prawie, definiowanie znaczeń pojęć medycznych w systemie prawnym, wykładnia prawa medycznego. Pracuje również jako ekspert prawny. Prowadził liczne wykłady dla lekarzy.

Książki tego autora

Błażej Kmieciak
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, socjolog, pedagog specjalny i bioetyk. Ukończył Szkołę Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kursy organizowane przez ONZ oraz Uniwersytety: Genewski Stanford, Columbia Harvarda i Georgetown dotyczące psychiatrii społecznej, ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 r. jest Przewodniczącym Państwowej Komisji ds. pedofilii.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ogrodoterapia. Scenariusze zajęć i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Znaczenie technik muzykoterapeutycz...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Stosowanie przymusu wobec osób w kr...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestępstwa przeciwko wolności sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane