• Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej

Audyt finansowy w przedsiębiorstwach i projekcje ich gospodarki finansowej

 • Autor: Józef Marzec Jan Śliwa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-096-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 207/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  22.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma rozwiniętą część teoretyczną i trzy studia przypadków. Jeden z nich dotyczy firmy zagrożonej i nie zdolnej do kontynuowania działalności w warunkach dotychczasowego zarządzania kapitałami, których nie posiada. Druga firma o dobrej kondycji finansowej posiada warunki do kontynuowania działalność i projekcji gospodarki finansowej. Trzecia jednostka wykazała zagrożenia dla dalszego rozwoju na skutek pogarszających się wyników działalności. Osobliwością tej książki jest wskazanie, w jaki sposób doprowadzić do urentownienia zagrożonej upadłością spółki. Autorzy wychodzą z założenia, że wydanie orzeczenia przez biegłego rewidenta o niezdolności badanej jednostki do dalszego kontynuowania działalności nie rozwiązuje do końca problemu. Wymagane jest wskazanie przedsięwzięć naprawczych kierowanych do zarządu spółki. Działania takie umożliwią zarządowi podjęcie odpowiednich decyzji dla urentownienia zagrożonej spółki. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów i stanowi podstawę wyjściową do projekcji rozwoju spółek o różnej kondycji finansowej.

Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział I. Ocena zdolności przedsiębiorstwa do kontynuowania działalności – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 
1. Cele analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
2. Podstawowe narzędzia badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
3. Metody oceny gospodarki finansowej
4. Źródła informacji dla analizy finansowej
5. Zakres analiz finansowych
6. Kluczowe mierniki oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
6.1. Zakres mierników oceny
6.2. Wskaźnikowa metoda oceny
6.2.1. Wskaźniki płynności finansowej
6.2.2. Wskaźniki zyskowności
6.2.3. Wskaźniki aktywności gospodarczej
6.2.4. Wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia
6.2.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
6.2.6. Analiza zbiorcza – piramida wskaźnikowa
6.2.7. EBITDA
7. Analiza i monitoring jako narzędzia wczesnego rozpoznania zagrożenia utraty dobrej kondycji finansowej
 
Rozdział II. Podstawowe problemy planowania i budżetowania w przedsiębiorstwie
 
1. Budżet handlowy jako budżet wiodący
2. Cykl życia produktu
3. Metody ustalania cen i zasady ich kształtowania
4. Roczny budżet produkcji i budżety cząstkowe dotyczące kosztów wytwarzania
5. Budżetowanie finansowe
6. Podstawowe wskaźniki finansowe stosowane w ocenie jednostek gospodarczych
 
Rozdział III. Budżetowanie długoterminowe jako podstawa podejmowania decyzji inwestycyjnych
 
1. Projekt inwestycyjny jako podstawa budżetowania długoterminowego
1.1. Rodzaje projektów inwestycyjnych
1.2. Ograniczenie ryzyka w budżetowaniu długoterminowych decyzji inwestycyjnych
1.3. Projekty inwestycyjne – tworzenie i wybór
1.4. Budżetowanie przepływów pieniężnych
2. Badania marketingowe przychodów ze sprzedaży jako podstawa budżetowania
2.1. Badania marketingowe dotyczące wielkości sprzedaży jako podstawa wyjściowa do budżetowania projektów inwestycyjnych
2.2. Analiza marketingowa rynków zbytu jako podstawa wyjściowa oceny projektów inwestycyjnych
2.2.1. Ocena struktury rynku docelowego
2.2.2. Analiza nabywców i segmentacja rynku
2.2.3. Możliwości wejścia na rynki zagraniczne
2.2.4. Koszty marketingu i przychody ze sprzedaży
 
Rozdział IV. Projekcja gospodarki finansowej badanych spółek – studium przypadków
 
A. Studium przypadku spółki akcyjnej Chemia
1. Analiza finansowa
1.1. Ocena wyników bieżących
1.2. Ocena bilansu majątkowego
1.2.1. Analiza aktywów bilansu
1.2.2. Analiza pasywów bilansu
1.3. Pozioma analiza bilansu
1.4. Analiza wskaźnikowa
2. Strategia urentownienia działalności spółki Chemia SA
2.1. Aktywizacja przychodów ze sprzedaży
2.2. Redukcja kosztów uzyskania przychodów
2.2.1. Analiza progu rentowności
2.2.2. Inne sposoby obniżania kosztów uzyskania przychodów
2.3. Identyfikacja czynników kształtujących wynik finansowy w ujęciu strukturalnym
B. Studium przypadku spółki akcyjnej ABC
1. Analiza finansowa
1.1. Ocena wyników bieżących
1.1.1. Przykład wyodrębnienia czynników kształtujących wielkość sprzedaży
1.2. Ocena bilansu majątkowego
1.2.1. Analiza aktywów bilansu
1.2.2. Analiza pasywów bilansu
1.2.3. Analiza pozioma bilansu
1.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
1.4. Analiza wskaźnikowa
2. Prognozowanie przyszłego rozwoju spółki akcyjnej ABC
2.1. Synteza wyników finansowych spółki
2.2. Planowanie finansowe działalności spółki w okresach następnych
2.3. Ogólna ocena założeń prognostycznych spółki
Załączniki
C. Studium przypadku sp. z o.o. Zakłady Przemysłowe
1. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa
2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu
3. Ocena wskaźnikowa
4. Potwierdzenie przejawów zagrożeń
5. Wymagane kierunki przedsięwzięć na rzecz urentownienia działalności przedsiębiorstwa
 
Wybrane akty normatywne

Józef Marzec

Książki tego autora

Jan Śliwa
(?-2018), prof. zw. dr hab. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk na kierunku Finanse i Rachunkowość. Profesor był wybitnym specjalistą i praktykiem z zakresu finansów przedsiębiorstw i audytu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Audyt kontroli wewnętrznej rachunko...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosow...

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Audyt wewnętrzny. Teoria i zastosow...

69.30 zł 77.00 zł Cena netto: 66.00 zł

Najczęściej kupowane