• Analiza i projekcje gospodarki finansowej

Analiza i projekcje gospodarki finansowej

 • Autor: Rafał Pawlicki Jan Śliwa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-951-0
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 190/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka w syntetycznej i przystępnej formie omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ma ona stanowić podstawę wyjściową do projekcji gospodarki przedsiębiorstwa na okres najbliższych kilku lat. Publikacja składa się z dwóch części teoretycznej i empirycznej. Autorzy wychodząc z części teoretycznej, przedstawili empiryczną ocenę kondycji finansowej wybranego przedsiębiorstwa, a także projekcje jego działalności na najbliższe lata. Ze względu na analizę studium przypadku książka stanowi wartościową pomoc zarówno dla studentów, jak i przedsiębiorców.

Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. ANALIZA GOSPODARKI FINANSOWEJ JAKO PODSTAWA PLANOWANIA FINANSOWEGO I BUDŻETOWANIA
 
Rozdział I. Podstawowe pojęcia, metody i narzędzia analizy finansowej
 
1. Pojęcie analizy finansowej
2. Narzędzia pomiaru wyników finansowych
2.1. Przedmiot, narzędzia i sposób pomiaru
2.2. Rodzaje mierników oceny
3. Metody stosowane w analizie finansowej
4. Pełna i wiarygodna ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
Rozdział II. Ocena bieżących wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat
 
1. Przydatność informacyjna rachunku zysków i strat do bieżącego zarządzania działalnością
2. Metody i etapy oceny bieżących wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat
2.1. Analiza czynnikowa kształtowania przychodów ze sprzedaży
2.2. Identyfikacja czynników kształtujących wynik finansowy
2.3. Analiza struktury rodzajowej kosztów
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
Rozdział III. Ocena majątku i kapitałów
 
1. Podstawowe pojęcia
2. Przydatność informacji zawartych w bilansie do podejmowania decyzji
2.1. Informacje zawarte w aktywach bilansu
2.2. Informacje zawarte w pasywach bilansu
3. Analiza aktywów bilansu
3.1. Etapy oceny aktywów
4. Analiza pasywów bilansu
5. Pozioma analiza bilansu
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
Rozdział IV. Rachunek przepływu środków pieniężnych
 
1. Podstawowe pojęcia
2. Przydatność informacji zawartych w rachunku cash flow do zarządzania finansami firmy
3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
Rozdział V. Pogłębiona ocena gospodarki finansowej przedsiębiorstwa nazywana oceną wskaźnikową
 
1. Uwagi wstępne
2. Obszary oceny
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
Rozdział VI. Potencjalne źródła pomnażania kapitałów
 
1. Dźwignia operacyjna
2. Praktyczna użyteczność dźwigni operacyjnej
3. Dźwignia finansowa.
Rekapitulacja
Literatura
Pytania kontrolne
 
CZĘŚĆ II. STUDIUM PRZYPADKU
 
Rozdział I. Analiza wyników bieżących, bilansu i rachunku cash flow
 
1. Uwagi wstępne
2. Analiza wyników finansowych na podstawie rachunku zysków i strat
3. Analiza bilansu majątkowego
3.1. Analiza aktywów bilansu
3.2. Analiza pasywów bilansu
3.3. Pozioma analiza bilansów
4. Ocena rachunku przepływów pieniężnych
4.1. Ocena rachunku przepływów pieniężnych w ujęciu syntetycznym
4.2. Wskaźniki cash flow
 
Rozdział II. Ocena wskaźnikowa
 
1. Uwagi wstępne
2. Obszary oceny
3. Podsumowanie wyników finansowych badanej Spółki
CZĘŚĆ III. PROJEKCJA GOSPODARKI FINANSOWEJ
 
Rozdział I. Teoretyczne aspekty planowania finansowego i budżetowania

1. Istota planowania finansowego i jego związek z budżetowaniem
2. Preliminowanie wydatków inwestycyjnych
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Rodzaje projektów inwestycyjnych
2.3. Ryzyko towarzyszące decyzjom inwestycyjnym
2.4. Metody pomiaru efektywności projektu inwestycyjnego
 
Rozdział II. Projekcja gospodarki finansowej badanej Spółki
 
Uwagi wstępne
1. Planowanie wyników finansowych działalności Spółki
2. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych dotyczących działalności produkcyjnej
3. Ocena efektywności projektu inwestycyjnego w obszarze działalności handlowej
 
DODATEK
 
Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności projektów inwestycyjnych
 
1. Koszt pieniądza i jego wartość jako funkcja czasu
1.1. Koszt pieniądza
1.2. Źródła kreowania funduszy pożyczkowych – w teorii ekonomii
2. Wartość pieniądza w czasie
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Istota wartości pieniądza w czasie
2.3. Przyszła wartość pieniądza (PW)
3. Aktualna wartość pieniądza (AW)
4. Plan spłaty pożyczki
5. Obliczanie planu spłaty przedmiotu leasingu
 
Zadania do wykonania. Samosprawdzian opanowania wartości pieniądza w czasie
 
Tablice matematyczne
 
Spis tabel, schematów i rysunków
 

doc. dr Sławomir Wymysłowski:

(…) opiniowana pozycja zasługuje na upowszechnienie wśród studentów kierunków: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie oraz pokrewnych jako godna polecenia pomoc dydaktyczna. Można ją zarekomendować także szerokiemu kręgowi praktyków gospodarczych – osobom pracującym w działach finansowo-księgowych firm prowadzących pełną księgowość, menedżerom – nie tylko finansowym – zatrudnionym na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych, właścicielom firm pragnącym zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat retro- i prospektywnego badania i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Publikacja napisana jest przystępnym językiem, obcowanie z nią nie wymaga specjalnego przygotowania zawodowego, rozważania są klarowne, obliczenia poprawne, wnioski trafne i osadzone w uzyskanych z obliczeń wynikach (…).

Rafał Pawlicki
absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i absolwent Wydziału Europeistyki w Centrum Europejskim UW. Odbył praktykę w firmie leasingowej AKF, gdzie zajmował się wdrażaniem i obsługą produktów finansowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych. W pracy zawodowej współpracował z licznymi instytucjami finansowymi i bankami m.in. Citi Handlowy, przy sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów finansowych. W tym czasie współpracował z Wydziałem Zarządzania UW przy obróbce i analizie niezbędnych dokumentów wydawanych przez instytucje UE, dyrektyw komisji, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i dokumentacji RPO. Obecnie wykłada finanse na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jest współautorem kilku książek.

Książki tego autora

Jan Śliwa
(?-2018), prof. zw. dr hab. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk na kierunku Finanse i Rachunkowość. Profesor był wybitnym specjalistą i praktykiem z zakresu finansów przedsiębiorstw i audytu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane