• Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania

 • Autor: Marek Rewizorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-717-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 361/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce dokonano analizy funkcjonowania G20 na poziomie przywódców państw jako relatywnie nowego, istniejącego od 2008 roku, klubu współpracy międzynarodowej, będącego zarazem systemowym centrum globalnej sieci powiązań. Signum specificum grupy jest umiejętność łączenia się i wspólnego działania przez państwa na różnych poziomach, co stanowi zmianę jakościową w porównaniu do powolnego i mało elastycznego funkcjonowania organizacji międzynarodowych powstałych po II wojnie światowej.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich została skoncentrowana na warunkach wyłonienia się globalnego zarządzania, wyjaśnieniu tego fenomenu od strony pojęciowej, teoretycznej, a także ukazaniu głównych jego aren, aktorów i zależności.

W drugiej części ukazano genezę i ewolucję G20, począwszy od jej form zalążkowych, za które uznano G7 i G8, koncentrując się na roli grupy dwudziestu jako „kotwicy” antykryzysowej. Ukazano też podobieństwa i różnice między G8 a G20 na szczeblu liderów, perspektywy rozwoju relacji między tymi klubami państw w oparciu o trzy modele interakcji, a także wskazano na propozycje usprawnienia działania G20. Ponadto w tej części pracy spojrzenie na grupę zostało poszerzone o próbę umieszczenia jej w przestrzeni pojęciowej i teoretycznej.

W trzeciej części pracy zanalizowano i poddano ocenie funkcjonowanie grupy dwudziestu w praktyce, to znaczy na kolejnych szczytach przywódców oraz w czasie przypadającym między ich przeprowadzeniem.

Patron medialny:


Spis treści:         

Wprowadzenie
    
Część I. Globalne zarządzanie w perspektywie konceptualnej i teoretycznej
        
1. W kierunku globalnego zarządzania – uwagi ogólne
1.1. Rekonfiguracja anarchiczności środowiska międzynarodowego – zjawiska, procesy, oddziaływania
1.1.1. Globalizacja
1.1.2. Wzrost znaczenia państw spoza zachodniego kręgu kulturowego    
1.1.3. Kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego
2. Analiza i interpretacja pojęcia „globalne zarządzanie”
2.1. Nieglobalne zarządzanie    
2.2. Globalne niezarządzanie
2.3. Globalne zarządzanie a polityka
2.4. Trzy ujęcia globalnego zarządzania
2.4.1. Ujęcie analityczne
2.4.2. Ujęcie normatywne
2.4.3. Ujęcie krytyczne
2.5. Czym jest globalne zarządzanie?
3. Aktorzy i areny globalnego zarządzania    
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Aktorzy globalnego zarządzania
3.3. Areny globalnego zarządzania
4. Globalne zarządzanie w perspektywie teoretycznej
4.1. Globalne zarządzanie w perspektywie liberalizmu
4.2. Globalne zarządzanie w perspektywie konstruktywizmu społecznego
4.3. Globalne zarządzanie w perspektywie transnarodowego materializmu historycznego
    
Część II. G20 jako aktor globalnego zarządzania
        
1. Od G7 do G20 – ewolucja globalnego zarządzania
1.1. Geneza i ewolucja G7
1.2. Kwestia rosyjska i utworzenie G8
1.3. Kryzysy finansowe, gospodarki wschodzące i wyłonienie się G20
1.4. G20 na poziomie ministerialnym
1.5. G20 na poziomie przywódców państw
1.6. G8 – G20: pragmatyczne partnerstwo w dobie globalnego zarządzania?    
1.6.1. Podobieństwa
1.6.2. Różnice
1.6.3. Scenariusze rozwoju wzajemnych relacji
2. G20 w perspektywie konceptualnej i teoretycznej
2.1. Od kontestacji do akceptacji – cztery spojrzenia na G20
2.1.1. G20 a komitety sterujące    
2.1.2. G20 – próba systematyzacji stanowisk
2.2. Tradycyjne teorie G20 Governance
2.2.1. G20 Governance w perspektywie realistycznej    
2.2.2. G20 Governance w perspektywie liberalnej    
2.2.3. G20 Governance w perspektywie krytycznej
2.2.4. G20 Governance w perspektywie konstruktywistycznej
2.3. Nowe teorie G20    
2.3.1. Teoria złożonych systemów adaptacyjnych    
2.3.2. Teoria klubów państw
2.3.3. Teoria układów sieciowych
2.4. W kierunku modelu G20 Governance
2.4.1. Ewolucja i przyczyny wyłonienia się G20 Governance
2.4.2. Istota modelu G20 Governance
2.4.3. Wnioski
    
Część III. G20 w praktyce. Przebieg i rezultaty szczytów na poziomie przywódców państw (2008–2010)
        
1. Szczyt przywódców państw G20 w Waszyngtonie
1.1. Droga do pierwszego szczytu przywódców G20
1.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
2. Szczyt przywódców państw G20 w Londynie
2.1. Droga do drugiego szczytu przywódców G20
2.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
3. Szczyt przywódców państw G20 w Pittsburghu
3.1. Droga do trzeciego szczytu przywódców G20
3.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
4. Szczyt przywódców państw G20 w Toronto
4.1. Droga do czwartego szczytu przywódców G20
4.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
5. Szczyt przywódców państw G20 w Seulu
5.1. Droga do piątego szczytu przywódców G20
5.2. Przebieg, rezultaty i ocena szczytu
            
Zakończenie
            
Bibliografia
Gabriela Będkowska, Marek Rewizorski: Agora interesów. G20 i wyłanianie się globalnego zarządzania, www.uniaeuropejska.org więcej »

Marek Rewizorski
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Absolwent politologii (2003, specjalność: stosunki międzynarodowe) i prawa (2004, specjalność: prawo cywilne materialne) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu politologii i historii najnowszej (w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu). Członek Polskiego, Brytyjskiego i Europejskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, a także Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jeden z redaktorów czasopisma "International Relations and Diplomacy", recenzent m.in. w czasopismach: "Journal of International Relations and Development", "Rocznik Integracji Europejskiej", "Refleksje", "Stosunki Międzynarodowe" "International Relations", "Przegląd Zachodni". Ekspert portali Nowa Politologia i uniaeuropejska.org z dziedziny stosunków międzynarodowych i studiów europejskich. Współpracownik G8/G20 Research Group. Wykładał m.in. w Instytucie Politologii i Zarządzania Uniwersytetu w Tallinie. Autor ośmiu książek, w tym trzech w języku angielskim, oraz licznych analiz, studiów i artykułów. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłaszcza zagadnienia związane z regionalizacją i globalizacją gospodarki światowej, problematyka global economic governance, teoria stosunków międzynarodowych, instytucje międzynarodowe, bezpieczeństwo ekonomiczne.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalna gospodarka i globalny kryz...

11.75 zł 47.00 zł Cena netto: 11.19 zł

Migracja kapitału w globalnej gospo...

47.50 zł 95.00 zł Cena netto: 45.24 zł

Kryzys globalny. Pierwsze przybliże...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Globalna transformacja biznesu i sp...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Ryzyko finansowe w środowisku globa...

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 20.48 zł

Namysły nad problemami polityki zdr...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Lokalizacja przedsiębiorstwa w gosp...

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Dynamika zależności na globalnym ry...

9.68 zł 44.00 zł Cena netto: 9.22 zł

Młodzież w społeczeństwie wielokult...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Międzynarodowa konkurencyjność pols...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Kraje rozwijające się w globalnej w...

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 28.57 zł

Finanse publiczne w architekturze g...

16.25 zł 65.00 zł Cena netto: 15.48 zł

Credit default swap w transakcjach ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Globalna nierównowaga a sektor zewn...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Globalne dobra publiczne a organiza...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca i kariera na globalnym rynku....

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane