• Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia

Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia

 • Autor: Robert Modrzyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-401-7
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 191/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Dążenie do trwałej abstynencji bywa celem trudnym do osiągnięcia bądź wręcz niemożliwym, co z kolei skutkuje często przerwaniem leczenia. Dopuszczenie możliwości ograniczenia picia staje się wyjątkowo pożądaną strategią terapii uzależnienia od alkoholu.

Książka, będąca efektem kilkuletniej pracy badawczej, odpowiada na pytania:
- Czy można przewidywać abstynencję u osób uzależnionych od alkoholu oraz jak to robić?
- Jakie zasoby odgrywają kluczową rolę na poszczególnych etapach zdrowienia?
- U których osób warto stosować model terapii oparty na abstynencji, a w stosunku do jakich pacjentów wykorzystywać podejście ograniczania picia?

To pierwsza w Polsce propozycja, wychodzącą naprzeciw potrzebom terapeutów, a otrzymane rezultaty stanowią novum w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Patronat:


Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Charakterystyka procesu uzależnienia oraz zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu

1. Rozwój uzależnienia
1.1. Powszechność picia problemowego
1.2. Ryzykowne sposoby używania alkoholu
1.3. Czynniki ryzyka w rozwoju uzależnienia
1.4.  Przegląd badań wyjaśniających czynniki ryzyka w rozwoju uzależnienia
2. Specyfika uzależnienia
2.1. Objawy zespołu uzależnienia od alkoholu
2.2. Typologie osób uzależnionych
2.3. Funkcjonowanie osób uzależnionych od alkoholu
2.4. Wielowymiarowe straty u osób uzależnionych w okresie picia
3. Od picia do abstynencji
3.1. Dynamiczny model zdrowienia z alkoholizmu Stephanie Brown
3.2. Transteoretyczny model zmiany w ujęciu Jamesa Prochaski i Carlo DiClemente
3.3. Czynniki wyzwalające proces podjęcia abstynencji
3.4. Czynniki blokujące proces zmiany
4. Wczesne zdrowienie
4.1. Funkcjonowanie osoby uzależnionej na etapie wczesnego zdrowienia
4.2. Problematyka nawrotów we wczesnej fazie zdrowienia
4.3. Czynniki ryzyka powrotu do picia
4.4. Czynniki wzmacniające zdrowienie na etapie wczesnej abstynencji
5. Ustawiczne zdrowienie
5.1. Trudności w konceptualizacji fazy ustawicznego zdrowienia
5.2. Sposób funkcjonowania osób uzależnionych w fazie ustawicznego zdrowienia

Rozdział II. Teoria zachowania zasobów – nowe perspektywy dla terapii uzależnień

1. Kategorie zasobów
2. Mechanizmy dystrybucji zasobów
3. Wpływ dystrybucji zasobów na przystosowanie
4. Udzielanie pomocy na podstawie Teorii Zachowania Zasobów
5. Weryfikacji założeń COR – przegląd badań
6. Uzależnienie w świetle Teorii Zachowania Zasobów
6.1. Droga do uzależnienia w rozumieniu COR
6.2. Dystrybucja zasobów a skuteczność terapii uzależnienia
6.3. Podsumowanie – kropla w morzu potrzeb

Rozdział III. Formy pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

1. Realizacja celów terapii uzależnienia alkoholowego w Polsce
2. Cele wsparcia w różnych modelach pomocy
2.1. Cele stosowania farmakoterapii
2.2. Cele zawarte w tzw. modelu Minnesota
2.3. Cele modelu strategiczno-strukturalnego
2.4. Cele modelu samopomocy
2.5. Cele modelu redukcji szkód
3. Czynniki wspomagające zdrowienie w różnych formach pomocy
3.1. Grupy wsparcia
3.2. Terapia poznawczo-behawioralna
3.3. Terapia motywująca
3.4. Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu
3.5. Terapia skoncentrowana na wzmacnianiu relacji i sieci wsparcia
3.6. Behawioralna terapia par
3.7. Terapia rodzinna
3.8. E-terapia

Rozdział IV. Badania własne

1. Procedura badawcza
2. Metody pomiaru i analiz zmiennych psychospołecznych
3. Charakterystyka badanych osób

Rozdział V. Wyniki badań

1. Znaczenie statusu socjodemograficznego w utrzymywaniu abstynencji
2. Przewidywanie abstynencji na podstawie poziomu posiadanych zasobów
2.1. Znaczenie poziomu zasobów materialnych w utrzymywaniu abstynencji
2.2. Znaczenie poziomu zasobów podmiotowych w utrzymywaniu abstynencji
2.3. Znaczenie poziomu zasobów stanu w utrzymywaniu abstynencji
2.4. Znaczenie poziomu zasobów energii w utrzymywaniu abstynencji
3. Przewidywanie abstynencji na podstawie poczucia wzrostu posiadanych zasobów
3.1. Znaczenie poczucia pozyskiwania zasobów podmiotowych w utrzymywaniu abstynencji
3.2. Znaczenie poczucia pozyskiwania zasobów stanu w utrzymywaniu abstynencji
4. Przewidywanie abstynencji na podstawie poczucia utraty zasobów
4.1. Znaczenie poczucia utraty zasobów materialnych w utrzymywaniu abstynencji
4.2. Znaczenie poczucia utraty zasobów podmiotowych i energii w utrzymywaniu abstynencji
4.3. Znaczenie poczucia utraty zasobów stanu w utrzymywaniu abstynencji
5. Przewidywanie możliwości stosowania strategii ograniczania picia
6. Znaczenie zasobów w osiąganiu celów terapeutycznych
6.1. Wpływ zasobów na przystosowanie osobiste
6.2. Zasoby a stosowanie strategii zaradczych
6.3. Zasoby a poczucie własnej skuteczności

Rozdział VI. Podsumowanie i dyskusja wyników

1. Rola zasobów w przewidywaniu abstynencji
2. Rola zasobów w przewidywaniu możliwości stosowania strategii ograniczania picia
3. Rola zasobów w osiąganiu celów terapeutycznych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i schematów

dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała:

Przyjmując perspektywę Teorii Zachowania Zasobów (COR) S. Hobfolla jako ramę teoretyczną […], Autor w sposób przemyślany metodologicznie zrealizował plan analiz i przejrzyście przedstawił wyniki badań […]. Szczególnie dużą wartość poznawczą ma prezentacja teorii COR i jej zastosowanie w rozumieniu procesów uzależnienia i jego leczenia. Uzyskane wyniki mają charakter nowatorski i nie tylko wnoszą znaczący wkład w naukę o uzależnieniach, ale także wnioski aplikacyjne wskazują na różne możliwości wzmacniania skuteczności oddziaływań terapeutycznych. Dla klinicystów ciekawą propozycją jest analiza procesu zdrowienia z uzależnienia w kategoriach teorii COR oraz ukierunkowanie pomocy na zmniejszanie ryzyka utraty posiadanych zasobów oraz chronienie i rozwijanie podmiotowych zasobów osoby uzależnionej.

Robert Modrzyński
dr nauk społecznych, specjalista psychoterapii uzależnień, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką pomocy osobom uzależnionym we wprowadzaniu ważnych dla nich zmian w życiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Kierownik merytoryczny i współautor projektu: E-Program Ograniczania Picia (E-POP). Wraz ze współpracownikami opracował i adaptował Skalę Używania Ryzykownego (SUR), Skalę Picia Problemowego (SPP), polską adaptację Skali Uzależnienia od Alkoholu (ADS). Autor licznych publikacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Praca socjalna z osobą uzależnioną ...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Współuzależnienie. Doświadczenia żo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia poznawczo-behawioralna w le...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

O uzależnieniu prosto i zrozumiale....

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nowe uzależnienia młodego pokolenia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokonać uzależnienie. Praktyczne um...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane