• Wstęp do psychologii 50% rabatu

Wstęp do psychologii 50% rabatu

 • Autor: Andrzej Augustynek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-992-4
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  19.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Książka – kompendium wiedzy psychologicznej – adresowana jest szczególnie do studentów kierunków mających w programie psychologię jako przedmiot uzupełniający lub fakul­tatywny. Sposób prezentacji pozwala znaleźć w jednym podręczniku zarówno rozdziały poświęcone problematyce podstawowych procesów psychicznych – pamięci, myślenia, in­teligencji i osobowości, emocji (również stresu), jak i zagadnienia, których poznanie służy zwiększeniu efektywności własnego działania: prowadzenie negocjacji, rodzaje manipulacji i obrona przed nią, kierowanie karierą zawodową.

Przedstawiono także nowe zagadnienia psychologiczne oraz zagrożenia dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, takie jak uzależnienia od komputera czy internetu. Łączącemu teorię z praktyką podręcznikowi-przewodnikowi po podstawowych problemach psychologii przyświeca przekonanie, że psychologia to z jednej strony dyscyplina naukowa, z drugiej – forma działalności praktycznej.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wybrane zagadnienia z biologicznych podstaw psychiki
 
1. Budowa mózgu
2. Neuron – mechanizm funkcjonowania
3. Rola poszczególnych struktur mózgu
3.1. Płaty skroniowe
3.2. Mózgowe ośrodki mowy
3.3. Lewa i prawa półkula mózgu
3.4. Korowe i podkorowe ośrodki mózgu
3.5. Ośrodek regulacji okresów czuwania i snu
4. Płeć mózgu
5. Inne aspekty funkcjonowania mózgu człowieka
5.1. Doznania fantomowe
5.2. Deprywacja sensoryczna
6. Biologia agresji
7. Bibliografia
 
Rozdział 2. Pamięć i uczenie się
 
1. Fazy procesów pamięciowych
1.1. Zapamiętywanie
1.2. Pamiętanie – zapominanie
1.3. Przypominanie, rozpoznawanie
2. Przykłady zadań badających pamięć
3. Rodzaje pamięci
3.1. Pamięć sensoryczna
3.2. Pamięć krótkotrwała i długotrwała
4. Nadczynność pamięci
5. Zasady efektywnego wykorzystania pamięci
6. „Imprinting” – u podstaw tworzenia się więzi rodzinnych i preferencji seksualnych
7. Bibliografia
 
Rozdział 3. Myślenie i rozwiązywanie problemów
 
1. Rodzaje myślenia
2. Operacje myślowe
3. Rozwiązywanie problemów
4. Zadania badające skuteczność rozwiązywania problemów
5. Czy urządzenia informatyczne są zdolne do myślenia?
6. Bibliografia
 
Rozdział 4. Emocje i stres

1. Charakterystyka emocji
2. Najważniejsze rodzaje i formy emocji
2.1 Agresja
2.2. Lęk
3. Stres
4. Asertywność
5. Bibliografia
 
Rozdział 5. Zdolności i inteligencja

1. Zdolności, ich specyfika i rodzaje
2. Zdolności: wrodzone czy nabyte?
3. Inteligencja ogólna
4. Testy inteligencji ogólnej
5. Teorie inteligencji ogólnej
6. Znaczenie badania inteligencji ogólnej
7. Inne rodzaje inteligencji
7.1. Sztuczna inteligencja (angielskie artificial intelligence, AI)
7.2. Inteligencja pozaziemska
7.3. Inteligencja zwierząt
7.4. Inteligencja, jako pojęcie socjologiczne
7.5. Inteligencja społeczna (interpersonalna)
7.6. Inteligencja emocjonalna
8. Bibliografia
 
Rozdział 6. Komunikacja interpersonalna
 
1. Bibliografia
 
Rozdział 7. Osobowość
 
1. Rożne sposoby rozumienia pojęcia „osobowość”
2. Teorie osobowości
2.1. Osobowość formą różnic indywidualnych (koncepcja H. Eysencka)
2.2. Osobowość systemem stałych cech (teoria pięciu cech)
2.3. Osobowość rodzajem związku człowieka ze światem (teorie relacyjne)
2.4. Osobowość konfiguracją bodźców i reakcji (teorie behawiorystyczne)
2.5. Osobowość funkcją sił dynamicznych: potrzeb i popędów (teorie psychoanalityczne)
2.6. Psychologia humanistyczna
2.7. Osobowość centralnym systemem regulacji i integracji
3. Bibliografia
 
Rozdział 8. Sugestia, sugestywność, hipnoza
 
1. Natura sugestii
2. Sugestia podprogowa
3. Hipnoza formą reakcji na sugestie
4. Sugestopedia
5. Sugestia w medycynie
6. Narkoanaliza
7. Bibliografia
 
Rozdział 9. Konflikty, negocjacje i manipulacja
 
1. Pojęcie negocjacji
2. Konflikt i jego cechy
2.1. Formy konfliktów społecznych
2.2. Fazy, uwarunkowania i postawy wobec konfliktów
3. Negocjacje sposobem osiągania porozumienia
4. Typy i style negocjacji
5. Fazy negocjacji
6. Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji
7. Manipulacja
8. Obrona przed manipulacją
9. Bibliografia
 
Rozdział 10. Kierowanie karierą
 
1. Fazy procesu kadrowego
1.1. Planowanie zasobów ludzkich
1.2. Analiza i opis stanowiska pracy
1.3. Określenie pożądanych cech pracownika
1.4. Przegląd zasobów ludzkich
1.5. Rekrutacja
1.6. Metody stosowane w procesie rekrutacji
1.7. Okres zatrudnienia
2. Sposoby efektywnego poszukiwania pracy
3. Bibliografia
 
Rozdział 11. Psychologiczne zagrożenia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym
 
1. Geneza i historia internetu
2. Człowiek w dobie internetu
3. Psychologiczne zagrożenia w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym
4. Kryteria diagnostyczne rozpoznania uzależnienia od internetu
5. Krotka historia badań nad uzależnieniem od internetu, czyli kto jest najbardziej zagrożony uzależnieniem od komputera/internetu?
6. Przykłady indywidualnych przypadków osób uzależnionych od internetu, które zgłosiły się do Ośrodka Psychologiczno-Psychiatrycznego w Krakowie
7. Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych
8. Terapia uzależnień komputerowych
9. Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane