Strona główna | Kontakt
Difin Spółka Akcyjna

ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000322299
Regon: 010511170
NIP: 526-020-70-48
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł opłacony w całości

Konto: DB PBC SA O/Warszawa, nr 21 1910 1048 2262 0348 2317 0001
 
Prezes Zarządu

Tadeusz Bąk
tel. 22 851 45 61
Dyrektor Wydawnictwa

Izabela Babul
iza.babul@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 123
Redakcja
 

Iwona Kuc
iwona.kuc@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 106

Maria Adamska
maria.adamska@difin.pl
tel. 600 939 880

Weronika Skarżyńska
weronika.skarzynska@difin.pl
tel. 501 303 078

dr Tomasz Serafin
tomasz.serafin@difin.pl
tel. 605 699 815

Julia Siemińska
julia.sieminska@difin.pl
tel. 668 503 704

Barbara Miecznicka
barbara.miecznicka@difin.pl
tel. 501 523 714
Marketing/promocja

Anna Stawińska
marketing@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 122
Dział handlowy

Tomasz Urbański
handlowy@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 114
tel. 533 329 406

Agata Krzywańska
handlowy1@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 109
tel. 533 329 406
Dział księgowości

Renata Kowalczyk
Główna księgowa
fk@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 102

Małgorzata Czerwińska
Księgowość
ksiegowosc@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 116

Anna Gierkowska
Kadry
kadry@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w 104
Studio

studio@edit.net.pl

 

Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line