Ekonomia

Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obciążenia i wyzwania 50% rabatu

Sponsoring sportu w warunkach globa...

Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy, przemiany, obcią...

Tadeusz Sporek

Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia sponsoringu sportu w nowych warunkach rynkowych, które kształtuje globalizacja działań marketingowych. W pracy omówiono wiele przypadków z życia, przykładów działań sponsorskich firm, kontraktów firm ze znanymi osobowościami sportu czy inicjatyw samych sportowców na rzecz walki z problemami globalizacji. Dzięki temu można także od strony praktyczne spojrzeć na zagadnienie sponsoringu w sporcie, na stronę duchową samych wydarzeń sportowych, zwłaszc..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 50% rabatu

Wprowadzenie do nauki o przedsiębio...

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie 50% rabatu

Marek Brzeziński redakcja naukowa

Publikacja zawiera przegląd obecnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie oraz nowe perspektywy koncepcyjne, co zostało ujęte w trzy zasadnicze części. W pierwszej - Abecadło przedsiębiorstwa - przedstawiono podstawowe pojęcia, modele i formy funkcjonowania przedsiębiorstwa, organizacyjne uwarunkowania procesów produkcyjnych oraz wykorzystywania potencjału i zasobów przedsiębiorstwa. Druga część - Zmieniające się przedsiębiorstwo - ukazuje problemy odnawiania potencjału przedsiębiorstwa, jego restr..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki 50% rabatu

Globalistyka. Przyszłość globalnej ...

Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki 50% rabatu

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Książka dotyczy wpływu globalizacji na gospodarkę światową. Globalizacja sprawia, że ekonomia oparta na wiedzy zaczyna wypierać tradycyjne formy eksten­sywnej gospodarki. Autor zauważa, że proces globalizacji powoduje rozchwianie systemu tradycyjnej rynkowej gospodarki. W rezultacie prowadzonych badań stwierdza, że globalizacja tworzy więcej problemów niż je rozwiązuje. W szczególności globalizacja nie radzi sobie z problemami ekonomicznymi państw biednych. Publikacja stanowi ważny przyczynek do..

15.00 zł 30.00 zł Cena netto: 15.00 zł

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 50% rabatu

Kraje rozwijające się w światowym s...

Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 50% rabatu

Stanisław Miklaszewski redakcja naukowa

Państwa rozwijające się stanowiące większość uczestników międzynarodowego podziału pracy, są największym problemem gospodarki światowej, jako że luka rozwojowa między krajami słabo a wysoko rozwiniętymi stale się rozszerza. Dlatego przybliżenie polskiemu czytelnikowi tych zagadnień jest celem niniejszej publikacji. W publikacji można znaleźć także takie zagadnienia jak: - kryzys zadłużeniowy; - międzynarodowy rynek finansowy wobec problemu niedorozwoju; - polityka gospodarcza krajów rozw..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Unia monetarna. Teoria i polityka 50% rabatu

Unia monetarna. Teoria i polityka 5...

Unia monetarna. Teoria i polityka 50% rabatu

Sławomir I. Bukowski

Książka jest poświęcona teorii unii monetarnej oraz polityce ekonomicznej związanej z jej tworzeniem i funkcjonowaniem. W pierwszej, zasadniczej części omawia się teorię unii monetarnej, część druga przynosi głównie zilustrowanie zagadnień teoretycznych na przykładzie unii istniejących na przełomie XIX i XX wieku oraz Unii Ekonomicznej i Monetarnej, zwanej też strefą euro. Strefa euro została pokazana jako obszar walutowy ze wskazaniem czynników i uwarunkowań, które dzielą ją od tzw. optymaln..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 50% rabatu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Wydanie 2 50% r...

Stanisław Miklaszewski redakcja naukowa

Książka stanowi bardzo wartościową analizę wybranych zagadnień z zakresu najbardziej współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. Nawiązuje do ujęć tradycyjnych podręczników i książek z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale uwzględnia też kwestie stosunkowo nowe i rzadziej analizowane, takie jak procesy globalizacji gospodarki światowej i kryzysy finansowe...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Zadłużenie zagraniczne Polski. Gra o miliardy. Kiedy do euro? 50% rabatu

Zadłużenie zagraniczne Polski. Gra ...

Zadłużenie zagraniczne Polski. Gra o miliardy. Kiedy do euro? 50% raba...

Zbigniew Karcz

Autor w latach osiemdziesiątych kierował zespołem negocjującym z wierzycielami Polski o przesunięcie płatności, a także uczestniczył w przygotowaniach do wstąpienia naszego kraju do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Pisze zarówno o zdarzeniach z niedalekiej przeszłości, jak i o dniu dzisiejszym, udowadniając, że pewne problemy ekonomiczne są podobne, nawet w odmiennych systemach społeczno-politycznych. W książce znajdziemy unikalne dokumenty i dane finansowe z przeszłoś..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania 50% rabatu

Teoria i praktyka ekonomii a konkur...

Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania 50% rabatu

Eliza Frejtag-Mika redakcja naukowa

Teoria i praktyka ekonomii stoją wobec wyzwania dostarczenia sprawnych narzędzi diagnozy oraz oceny stanu i możliwości poprawy efektywności gospodarowania. Postęp w tym zakresie jest najczęściej pochodną cząstkowych usprawnień, uzyskanych w wyniku przemyśleń, analiz i stawianych tez. W wyniku pogłębionej refleksji nad naturą i znaczeniem zjawisk i procesów ekonomicznych formułowane są oceny i sądy, których trafność podlega kolejnym aktom weryfikacji i twórczej amplifikacji przez praktykę gospoda..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Pokazuje 151 do 158 z 158 (11 Stron)