Strona główna | Archiwum | Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem
Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem
Autor: Agnieszka Fiutak
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-718-9
Data wydania: 2012
Liczba stron: 186/B5
Oprawa: miękka

Poleć znajomemu

Prezentowane opracowanie obejmuje zbiór orzeczeń sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, które dotykają istotnych zagadnień z punktu widzenia personelu medycznego jak i samego pacjenta. Zagadnienia te poruszają kwestię odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, jego winy czy zgody pacjenta. Książka adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa oraz prawników, a także do osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również do samych pacjentów.

Spis treści:
 
Wykaz skrótów
 
Wprowadzenie
 
Rozdział I. Błąd medyczny
 
1. Odpowiedzialność solidarna lekarza i niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
2. Nienależyte wykonanie umowy czy błąd medyczny nie zawsze stanowi podstawę zasądzenia zadośćuczynienia
3. Zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej
4. Przesłanki zachowania przez lekarza należytej staranności
5. Przesłanki przyjęcia odpowiedzialności szpitala z tytułu popełnienia czynu niedozwolonego
6. Renta dla małoletniego w związku ze zwiększeniem potrzeb
7. Wina szpitala w w powstaniu szkody w wyniku zabiegu medycznego
8. Umieszczenie chorego na niewłaściwym oddziale szpitalnym jako narażenie życia
9. Niedbalstwo personelu medycznego jako wynik błędnego podłączenia kroplówki do cewnika zo
 
Rozdział II. Dokumentacja medyczna
 
10. Prawo do wglądu do dokumentacji medycznej osoby zmarłej
11. Przechowywanie dokumentacji medycznej po zakończeniu procesuleczenia
 
Rozdział III. Informowanie pacjenta
 
12. Informowanie pacjenta o zwiększonym ryzyku operacji
13. Niepoinformowanie pacjenta o różnych możliwych metodach leczenia
 
Rozdział IV. Prawa pacjenta
 
14. Przetwarzanie danych osobowych medycznych
15. Prawo do swobodnego wyboru szpitala przez świadczeniobiorcę usług medycznych
16. Leczenie poza granicami kraju
17. Omowa pacjenta na leczenie lub badanie
18. Prawo do informacji w przypadku zabiegu operacyjnego
19. Zakażenie szpitalne jako niedbalstwo palcówki służby zdrowia
20. Wyrażanie zgody na leczenie przez małoletniego
21. Forma zgody pacjenta na zabieg operacyjny i konsekwencje jej braku
22. Nieudzielenie pacjentowi przystępnej informacji o zabiegu
23. Możliwość uszkodzenia innego organu a wyrażenie zgody na zabieg operacyjny
 
Rozdział V. Obowiązek udzielenia pomocy
 
24. Zapłat za świadczenia medyczne udzielone pacjentom w warunkach zagrożenia życia lub zdrowia
25. Osoba nieubezpieczona a koszty leczenia
26. Badanie tomogaficzne jako świadczenie ratujące życie lub zdrowie
 
Rozdział VI. Planowanie rodziny, ochrona płodu
 
27. Ochrona życia dziecka nienarodzonego a obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza
28. Uprawnienie do przeprowadzenia badań prenatalnych
29. Opóźnienie porodu jako przyczyna błędu w sztuce lekarskiej
30. Refundacja kosztów procedury „in vitro”
 
Rozdział VII. Odpowiedzialność karna lekarza
 
31. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia
32. Zmiana zakresu zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta
33. Zarzut bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 
Rozdział VIII. Kodeks etyki lekarskiej
 
34. Zakaz prawdziwych wypowiedzi na temat działalności zawodowej lekarzy a przepisy konstytucji
 
Rozdział IX. Pielęgniarki i położne
 
35. Przeszkolenie pielęgniarki po przerwie w wykonywaniu zawodu
36. Standardy kształcenia a stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
 
Rozdział X. Recepty
 
37. Niezwiązanie farmaceuty zaleceniami lekarza co do ilości leku wystawionego na recepcie
38. Uchybienia popełnione przy realizacji recept jako przyczyna odmowy refundacji ceny leków lub wyrobów medycznych
39. Realizacja wadliwie wystawionej recepty na leki refundowane przez NFZ
 
Rozdział XI. Tajemnica psychologa
 
40. Tajemnica zawodowa wynikająca z przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
41. Osobowość prawna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 

Agnieszka Fiutak

prawnik, specjalista z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i prawa dla psychologów, pielęgniarka, prowadzi zajęcia m.in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Podyplomowych Studiach z Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line