Strona główna | Bezpieczeństwo | Analiza informacji. Teoria i praktyka
Analiza informacji. Teoria i praktyka
Autor: Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-649-6
Data wydania: 2012
Liczba stron: 228/B5
Oprawa: miękka
Cena: 43,00 zł 38,70 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka

Analiza informacji leży u podstaw niemal każdej codziennej czynności, podejmowanej decyzji, zaplanowanych działań. We współczesnym świecie – wypełnionym informacją, docierającą do każdego człowieka przez media, środki komunikacji elektronicznej, służbowe i prywatne lektury – analiza to sposób i narzędzie, które pozwala odnaleźć się w złożonej i wymagającej rzeczywistości. Książka, jako jedyna w Polsce pełna monografia dotycząca analizy informacji, skierowana jest do:

- pracowników administracji publicznej,
- pracowników sektora prywatnego,
- pracowników firm konsultingowych i doradczych,
- pracowników pionów analitycznych korporacji,
- dziennikarzy,
- osób naukowo zajmujących się analizą informacji i metodologią procesów informacyjnych,
- studentów i słuchaczy studiów licencjackich i magisterskich,
- studentów i słuchaczy szkół wojskowych i policyjnych,
- funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników służb specjalnych i o charakterze policyjnym.

Patroni medialni:

    

Spis treści:

Wstęp
 
Część I. Teoretyczne podstawy analizy informacji
 
Rozdział 1. Teoria walki informacyjnej
 
1.1. Pojęcie walki informacyjnej
1.2. Konsekwencje walki informacyjnej
1.3. Przykłady walki informacyjnej
1.4. Znaczenie walki informacyjnej
 
Rozdział 2. Teoria informacji
 
2.1. Definiowanie informacji
2.2. Działalność informacyjna – proces informacyjny
2.3. Sposoby klasyfikowania informacji
2.4. Jakość i wartość informacji
2.5. Funkcje informacji
 
Rozdział 3. Źródła informacji w analizie wywiadowczej
 
3.1. Język – sygnał – znak
3.2. Rodzaje źródeł informacji
3.3. Źródła informacji w analizie
3.4. Rodzaje zasobów informacyjnych
3.5. Zbiory informacji – bazy danych
 
Część II. Analiza informacji – aspekty praktyczne
 
Rozdział 4. Metodyka pracy analitycznej
 
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Kategorie analiz informacji
4.3. Ogólne zasady opracowywania analiz
4.4. Cykl analityczny (wywiadowczy)
 
Rozdział 5. Struktura dokumentu analitycznego
 
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Forma pisemna dokumentu analitycznego
5.3. Forma ustna dokumentu analitycznego
5.4. Język dokumentu analitycznego
 
Rozdział 6. Naruszenia cyklu wywiadowczego
 
6.1. Źródła błędów powodujących naruszenie
6.2. Pułapki analityczne
6.3. Unikanie błędów
 
Rozdział 7. Zarządzanie zespołami analitycznymi
 
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Organizacja pracy analitycznej
7.3. Zarządzanie a błędy analityczne
7.4. Zarządzanie prewencyjne
7.5. Zarządzanie czasem
7.6. Mentoring
7.7. Szkolenia
 
Część III. Metody i techniki analityczne
 
Rozdział 8. Przetwarzanie informacji przez człowieka w ujęciu psychologii poznawczej
 
8.1. Przetwarzanie informacji
8.2. Kategoryzacja informacji
 
Rozdział 9. Metody wnioskowania i funkcje poznawcze w zaawansowanych procesach analitycznych
 
9.1. Indukcja i dedukcja
9.2. Funkcje kognitywne w zawansowanych procesach analitycznych
 
Rozdział 10. Ustrukturyzowane techniki analityczne
 
10.1. Taksonomia metod analizy informacji
10.2. Techniki diagnostyczne
10.3. Techniki sporu
10.4. Techniki z użyciem wyobraźni
 
Rozdział 11. Analiza decyzyjna
 
11.1. Cele analizy decyzyjnej
11.2. Typy analizy decyzyjnej
11.3. Proces analizy decyzyjnej wg Howarda
11.4. Inne modele procesu decyzyjnego
11.5. Pułapki w procesie decyzyjnym
11.6. Reguły decyzyjne
11.7. Rodzaje decyzji
 
Zakończenie
Bibliografia
 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 

Krzysztof Liedel

doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.


Paulina Piasecka

absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, analityk, specjalistka w zakresie walki informacyjnej i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Stypendystka programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program” w obszarze cyberbezpieczeństwa. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych, wykładowca Collegium Civitas. Współautorka i redaktor publikacji nt. walki informacyjnej, analizy informacji oraz międzynarodowego terroryzmu i zwalczania tego zjawiska.


Tomasz R. Aleksandrowicz

doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, dziekan Wydziału Administracji AH, pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie, stały współpracownik Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Rady Programowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. W grudniu 2010 r. został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołany na zastępcę Przewodniczącego Zespołu Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

» Ochrona Mienia i Informacji 3/2012 »


prof. dr hab. Stanisław Mocek:

(...) to unikalny materiał na rynku wydawniczym i ważna pozycja z racji nie tylko teoretycznych rozważań nad zjawiskiem nowym i perspektywicznym, ale także z uwagi na ilościowe i jakościowe badania w tym zakresie. Niniejsza publikacja stanowi istotny wkład w upowszechnienie i wykorzystanie problematyki analizy informacji do badań nad wieloma sferami życia publicznego.

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Zalewski:

Publikację można ocenić jako z jednej strony próbę usystematyzowania wiedzy o wybranych zagadnieniach analizy informacji, z drugiej zaś jest to użyteczne kompendium wiedzy dla praktyków – analityków informacji zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kierujących zespołami analitycznymi. Walory książki są zatem dostrzegane w ujęciu poznawczym oraz utylitarnym.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line