Strona główna | Bezpieczeństwo | Taktyka walki w terenie zurbanizowanym
Taktyka walki w terenie zurbanizowanym
Autor: Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk
Wydawca: Difin
ISBN: 978-83-7641-742-4
Data wydania: 2012
Liczba stron: 260/B5
Oprawa: miękka
Cena: 49,00 zł 44,10 zł
Dostępność: 24 godziny

Poleć znajomemu

Do schowka


Prowadzenie walki w terenie zurbanizowanym stanowi specyficzny obszar w działaniach militarnych, który jest od dawna przedmiotem zainteresowania analityków wojskowych. Cel publikacji stanowi próba zestawienia podstawowych elementów szkolenia taktycznego, niezbędnych w zamyśle autorów, do prowadzenia skutecznej walki w terenie zabudowanym tak w zakresie indywidualnego przygotowania taktycznego żołnierza, jak i taktyki na szczeblu pododdziału (zespołu ogniowego, drużyny i plutonu). Synteza ta jest również efektem doświadczeń wynikających z wieloletniej pracy szkoleniowej, zarówno zawodowej, jak i w różnych organizacjach działających na rzecz obronności.

Partnerzy wydania:

\"\\"\\"\"        \"\\"\\"\"


Spis treści:
 
WSTĘP
 
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ W TERENIE ZURBANIZOWANYM
 
   I.1. Pojęcia podstawowe
   I.2. Uwarunkowania działań
   I.3. Ogolna charakterystyka działań w terenie zurbanizowanym
   I.4. Charakterystyka ogolna działań wybranych rodzajow wojsk w walce w terenie zurbanizowanym
 
ROZDZIAŁ II. ANALIZA TAKTYCZNA TERENU ZURBANIZOWANEGO
 
   II.1. Przestrzeń walki
   II.2. Klasyfikacja terenów zurbanizowanych
   II.3. Struktura urbanistyczna (urbanistyczno-funkcjonalna) zabudowy miejskiej
   II.4. Typy zabudowy
      II.4a. Wysokość zabudowy
      II.4b. Gęstość zabudowy
      II.4c. Rodzaje zabudowy
   II.5. Struktura sieci ulicznej
   II.6. Nawierzchnia ulic
   II.7. Analiza taktyczna terenu zabudowanego na szczeblu plutonu
      II.7a. Uwagi ogólne
      II.7b. Przykład analizy taktycznej budynków stanowiących punkt oporu plutonu
 
ROZDZIAŁ III. WALKA W TERENIE ZURBANIZOWANYM
 
   III.1. Pluton i drużyna piechoty w działaniach w terenie zurbanizowanym
      III.1a. Zadania plutonu i drużyny w działaniach w terenie zurbanizowanym
      III.1b. Wyposażenie zespołowe i indywidualne w działaniach piechoty w terenie zurbanizowanym
   III.2. Taktyka działania w terenie zurbanizowanym
      III.2a. Maskowanie w terenie zurbanizowanym
      III.2b. Poruszanie się na polu walki w terenie zurbanizowanym
      III.2c. Prowadzenie działań patrolowych w terenie zurbanizowanym
      III.2d. Organizacja plutonu w natarciu w terenie zurbanizowanym
      III.2e. Walka o budynek
      III.2f. Walka w budynku
      III.2g. Zabezpieczenie budynku i reorganizacja sił
      III.2h. Pluton i drużyna w obronie w terenie zurbanizowanym
      III.2i. Organizacja punktu oporu
      III.2j. Prowadzenie obrony budynku
      III.2k. Obrona przeciwpancerna
      III.2l. Zwalczanie pojazdów pancernych w walce w mieście
 
ROZDZIAŁ IV. PROCES DOWODZENIA PLUTONEM PODCZAS WALKI W TERENIE ZURBANIZOWANYM
 
   IV.1. Proces dowodzenia i jego składowe
   IV.2. Określenie położenia
   IV.3. Zarządzenie przygotowawcze
   IV.4. Rozkaz bojowy i stawianie zadań
   IV.5. Kontrola przygotowań
 
Rozdział V. WYBRANE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA ŻOŁNIERZY DO WARUNKÓW WALKI W TERENIE ZURBANIZOWANYM
 
   V.1. Stres pola walki w terenie zurbanizowanym
      V.1a. Walka w terenie zurbanizowanym jako środowisko stresogenne
      V.1b. Psychologiczne przygotowanie indywidualne żołnierza do walki w terenie zurbanizowanym
   V.2. Przygotowanie fizyczne żołnierzy do walki w terenie zurbanizowanym
   V.3. Szkolenie ogniowe do walki w terenie zurbanizowanym
      V.3a. Uwagi ogólne
      V.3b. Zasady prowadzenia ognia (oddania strzału)
      V3.c. Operowanie bronią
      V3.d. Użycie broni do walki wręcz
 
Aneks I. Szablon rozkazu bojowego (OPORD, 75th Ranger Reg.)
Aneks II. Przykładowy rozkład materiału cyklu szkoleniowego przygotowującego do szkolenia w walce w terenie zurbanizowanym (Kurs walki w mieście)
 
Bibliografia

Paweł Makowiec

doktor nauk humanistycznych, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach (kierunek – historia). Autor dysertacji doktorskiej „Polska szkoła walki w mieście 1941–1944. Doktryna bitwy miejskiej w planach powstańczych, szkoleniu i działaniach okręgu Warszawa Armii Krajowej”. Posiada w dorobku szereg publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących tematyki walki w terenie zurbanizowanym i działań specjalnych Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej. W ruchu strzeleckim od 1999 r., w latach 2002–2010 członek Dowództwa Północnego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej (Sztab OS). Współautor „Programu szkolenia wojskowego” (PSW, 2003 r.), autor programów szkoleniowych z zakresu działań piechoty (kurs piechoty, kurs walki w mieście). Wiceprezes Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl, instruktor projektu szkoleniowego „Grupa szybkiego reagowania” (GSR). Instruktor szkolenia taktycznego w Oddziale Radom Związku Strzeleckiego.


Marek Mroszczyk

magister pedagogiki, absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach (specjalizacja – przysposobienie obronne/obrona cywilna). Instruktor strzelectwa sportowego oraz sportu i rekreacji (specjalizacje: survival, wspinaczka skałkowa, jiu-jitsu). Trenuje sztuki walki od 1984 r., posiada czarny pas w karate i kempo. W ruchu strzeleckim od 1994 r., w latach 2002–2010 członek Dowództwa Północnego Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej (Wydział Szkolenia OS). Współautor „Programu szkolenia wojskowego”(PSW, 2003 r.), instruktor szkolenia taktycznego i ogniowego Ośrodka Szkolenia Specjalnego w Siedlcach. Wiceprezes i założyciel Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl, instruktor projektu szkoleniowego „Grupa szybkiego reagowania” (GSR). Obecnie pełni służbę w Wydziale Szkolenia Strzeleckiego Zakładu Interwencji Policyjnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (instruktor strzelań policyjnych).gen. dyw. dr Roman POLKO – Jugosławia 1992–1993, Kosowo 1999–2000, Irak – 2003

Książka „Taktyka walki w terenie zurbanizowanym” Pawła Makowca i Marka Mroszczyka jest podręcznikiem taktyki XXI wieku, pisanym żołnierską krwią przelaną we współczesnych konfliktach. Obowiązkowy dla każdego, kto chce uchronić przed wrogim ogniem swoich towarzyszy broni, skutecznie pomagać niewinnym ofiarom konfliktu i samemu przeżyć w miejskiej dżungli. Pisany łatwo przyswajalnym językiem, bogato ilustrowany – zgodnie z zasadą „KISS”, czyli „Keep It Simple Stupid!”, wyartykułowaną przez Kelly’ego Johnsona i przejętą przez żołnierzy US Army. Nie komplikuj tego co można przedstawić w prosty sposób! Teraz nie musisz szkolić się walcząc, możesz korzystać z doświadczeń tych, którzy już to przeżyli. Polecam!

mjr Krzysztof WÓJCIK – Bośnia 1996, Irak 2004 i 2007, Afganistan 2009, 2011–2012

Marzy mi się dzień, w którym grupy młodych ludzi dyskutują plany taktyczne działań na sobotnio-niedzielne wypady do ruin, opuszczonych domów lub fabryk – z tą instrukcją w ręku. Osób, które rozumieją, że wystarczy sama ich gotowość do walki z wrogiem i dobre wyszkolenie paramilitarne, aby potencjalny przeciwnik powstrzymał sie przed agresją i zbyt kosztowną okupacją. Jeśli Jesteś gotów zginąć z mieczem w dłoni, nie martw się tym, po prostu Jesteś jednym z nas – wojownikiem, który szkoli się po to, aby inni umierali w swoich łóżkach – bezpieczni i ze starości. Jak chcesz to robić, to rób to z porządną instrukcją jaką jest ten podręcznik, i nie musisz być żołnierzem w służbie czynnej.


Cel publikacji stanowi próba zestawienia podstawowych elementów szkolenia taktycznego, niezbędnych w zamyśle autorów, do prowadzenia skutecznej walki w terenie zabudowanym tak w zakresie indywidualnego przygotowania taktycznego żołnierza, jak i taktyki na szczeblu pododdziału (zespołu ogniowego, drużyny i plutonu). Synteza ta jest również efektem doświadczeń wynikających z wieloletniej pracy szkoleniowej, zarówno zawodowej, jak i w różnych organizacjach działających na rzecz obronności.

 Wstecz
Copyright Difin Spółka Akcyjna | Design: Edit | Wykonanie: Net-Line